Energipolitik

Ny energiutredning

Elsa Widding, tillsammans Jimmy Åkesson och Henrik Vinge kör igång en egen energiutredning inom Sverige demokraterna. I en artikel i SvD har de skrivit en debattartikel https://www.svd.se/a/7dkyRv/sd-ohallbar-situation-for-energisystemet  om detta. De säger bl.a.: ”Det behövs mer planerbar elproduktion. Energi­politiken måste därför vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrens­kraftig och tillförlitlig energi­försörjning för såväl hushåll som   →

Ogrön vindkraft

Det är många aspekter på vindkraft som vi på Klimatupplysningen är kritiska emot. Men en aspekt som sällan kommer fram i debatten är vindkraftens inverkar på en av våra verkligt gamla näringar, nämligen renskötseln. Att bygga en vindkraftspark gör mycket stora ingrepp i den natur där renhjordarna rör sig: Vägar, grustäkter och stora elledningar t.ex.   →

Konsensus på felaktig grund är en förbannelse

Hur kan konsensus vara en förbannelse? Konsensus vill vi ju gärna, att det utgör ett slags signum för den svenska själen och kulturen! Konsensus är naturligtvis en styrka i betydelsen av en gemensam förståelse för sakernas  tillstånd och färdriktning. I en grupp. I ett företag. I ett land. Villkoret för det är att den gemensamma   →

Elsa Widding om energikrisen i Sverige

Ny intervju i Riks TV. En uppföljning av en tidigare intervju här https://klimatupplysningen.se/__trashed-2/ ”Vi har inte effekt när vi behöver den” Riks: Elsa Widding, riksdagskandidat för Sverigedemokraterna och en energidebattör är gäst igen i Samtal med Samhället med anledning av att energikrisen i Sverige fortsätter att bli allt värre. Elsa Widding

Vindkraften driver fram dyr infrastruktur och dyr el

I detta inlägg av Magnus Stenlund från SwebbTV beskrivs hur staten och vår energiminister mörkar om de enorma kostnader som en utbyggd vindkraft kräver. Förstår svenskarna vad vi ger oss in på? Hur skall de kommande satsningarna på fossilfritt stål i Norrland, och på elbilar kunna finansieras av den vanlige elkonsumenten? För alla kostnader hamnar   →

Råvaruillusionen: Iridium.

Iridium är en av de 9 mest sällsynta, stabila, grundämnet i jordskorpan. I hela ”värdekedjan” för vätgassamhället finns en länk som heter elektrolys. Finns inte alla länkar på plats så finns det ingen kedja. Skall man bygga en vätgaselektrolysfabrik idag finns det endast två val: alkaliska celler och PEM celler. Allt annat är lab-prototyper och   →

Havsvindkraft är ingen räddning

Av ideologi förblindade är farliga Hur länge går det att komma undan med att man är ny på jobbet? Är man minister med ansvar för frågor med betydelse för vår framtida välfärd finns ingen frist eller smekmånad. En travesti på Tage Danielssons sannolikhetsmonolog, som också handlade om vår energiförsörjning, kunde vara att om man tillräckligt   →

Elsa Widding om elkrisen

Riks: Veckans gäst är energiexperten Elsa Widding som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna. Elsa Widding

Varför har vi så höga elpriser idag- det blir inte bättre utan snarare sämre i framtiden

Författare: Peter Rudling och Göran Magnusson Inledning Varför vi har höga priser på el ska vi förklara med denna artikel. Systemet som sätter priset är väldigt komplext då flera olika kraftkällor och en stor mängd länder måste samverka när priset sätts. Det är detta samspel mellan olika regioner och länder som bestämmer vad du och   →

Väteillusionen del 3/3

I del ett av Väteillusionen gav vi en kort historisk resumé av tidigare väteprojekt föranlett av den befarade kommande bristen på fossila bränslen och fokuserade sedan på de aktuella projekten for fossilfritt stål som planeras i Sverige. Vi kompletterar här den historiska bakgrunden med ytterligare ett ambitiöst projekt för knappt hundra år sedan. I boken   →