Energipolitik

NATURGASTURBIN – en perfekt energikälla

Bilden är lånad/hämtad från Klimatsans artikel https://klimatsans.com/2016/07/13/efter-karnkraften-gaskraft/ Då kärnkraften ser ut att dröja, kan naturgasturbiner, vara ett utmärkt sätt att snabbt komma igång med elproduktion i elområde SE4. Barsebäck är alldeles utmärkt för detta, med färdig infrastruktur på ca 1.800 MWe samt huvudgasledning som passerar en bit utanför. Naturgasledning finns sedan tidigare till ”Barsebäcksverket”, dock   →

Plimers Lilla Gröna – för tonåringar

I samband med FNs första globala miljökonferens (1992), skrev majoriteten av ledarna för världens då suveräna stater under Klimatkonventionen (UNFCCC): change of climate is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. (SEPP, The   →

Bristande elproduktion i elområde SE4

SCB (Statiska Centralbyrån) har i år som första år även med uppdelning på de olika elområdena. De har nyligen redovisat data även för dec. 2023. V+S i diagrammen = vind + sol energi. För att få en uppfattning om vad de i förtid nedlagda väl fungerande kärnkraftverken kunde ha haft för betydelse för energiförsörjningen finns   →

Elprisutvecklingen i område SE4

Värdena i grafen är hämtade från mina fakturor som avser rörligt elpris. De är inkl. elskatt, moms, etc. Bor i en villa som är försedd med luft/luft-värmepumpar som primär värmekälla. Dock ej badrum/tvättstuga, som är med el-värmeslingor i golvet. Från diagrammet kan vi se att tiden före den förtida nedläggningen av väl fungerande kärnkraft och   →

Är en fossilfri värld möjligt? Önskvärt?

Sultan Al Jabers uttalande inför COP28 i Dubai kändes väl som en ren förolämpning mot alla goda människor, som samlats där för att komma överens om hur fossila bränslen ska fasas ut. Ur vetenskaplig synpunkt var det ett välkommet påpekande av en person, som var omöjligt att ignorera. Att människans övermod nått en punkt 2015,   →

Det ljusnar för kärnkraften

Medan stora demonstrationer mot regeringens gröna politik skakar Tyskland så går Frankrike och Sverige åt andra hållet. Man vill bygga ut kärnkraften så snart som möjligt. https://www.france24.com/en/france/20240109-france-drops-renewables-targets-prioritises-nuclear-in-new-energy-bill I ett nytt lagförlag så vill man bygga 6 till 14 nya kärnkraftverk. Detta skall fastslås som mål för Frankrikes klimatpolitik fram till 2050. Intressant nog så fastslår   →

Havsbaserad vindkraft kan få allvarliga följder

Hur skall regeringen ha det med den havsbaserade vindkraften? Oppositionen (C, S, MP och V) skäller som bandhundar för att regeringen ännu inte gett grönt ljus till fler havsbaserade vindkraftsparker.  Men innan man fattar beslut om den storskaliga utbyggnad som planeras kan det vara bra att ta reda på mer om den miljöpåverkan sådana kan   →

Rektor ville förhindra kritik av gröna lobbyister

”Det började som en skakning på nedre däck” sjunger Mickael Wiehe i sin berömda sång om Titanics undergång. Lika illa som en katastrofal olycka till havs under tidigt 1900-tal är dock inte detta. Men det kan vara av intresse för en svensk läsare att veta vad som händer i vårt grannland i Väster. Det började   →

Kan frihandel räddas?

Den ekonomiska konkurrensen mellan USA och Kina har varit ett ämne av stort intresse och oro de senaste åren. Båda länderna är globala stormakter med betydande inflytande på världsekonomin och därför finns oro för protektionism till följd av denna konkurrens. Konkurrensen mellan länderna har också väckt frågor om frihandelns framtid. Vissa hävdar att denna konkurrens   →

COP28 – Eftersnack

Parisavtalet 2015 påminner vi oss. Stort jubel efter nattmanglingen, som är standard vid dessa årliga klimatfestivaler. Stående ovationer i pressrummet med ackrediterade journalister. Åtta år senare jublas det över en ny stor framgång. För första gången finns ”fossila bränslen” i slutdokumentet! Men dokumentet är snarast ett mästerstycke i icke bindande klimatfloskler. Alla lovar att var   →