Energipolitik

Klimatförändring och klimatomställning

På Det Goda Samhället skriver Steven Jörsäter om klimatfrågan (länk). Han pekar på att klimatpolitiken innebär en total revolution, som dock ännu till största delen seglar under radarn. Den marknadsförs som en liten störning i systemet. Lite tullar här och lite gröna produkter där. Men det är den inte. Fullt genomförd skulle den få en   →

Hög tid att börja optimera vår elproduktion och elförbrukning!

Det är hög tid att allmänheten också börjar diskutera optimeringspotentialer i befintligaelproducerande baskraftsanläggningar och elanvändningen framför, att som nu helt accepterasubventionerade suboptimerade investeringar som endast skapar investeringsincitament i ny ickelångsiktig hållbar elproduktion, som vindkraft, vilket dessutom medför att det nu inte generellt ärlönsamt att investera i ny planerbar baskraft. I stället för att slösa med   →

Hundratals nya gruvor krävs enbart för att möta 2030 års efterfrågan på batterimetaller

Globala batteri- och mineralförsörjningskedjor måste expandera tio gånger för attmöta förväntade kritiska mineralbehov till 2030, har en rapport publicerad avInternational Energy Agency (IEA) funnit. Trycket på tillgången på kritiska material kommer att fortsätta att öka i takt med attvägtransportens elektrifiering expanderar för att möta noll-ambitionerna. Enligt IEAkommer efterfrågan på elfordonsbatterier (EV) att öka från cirka   →

Elbilar räddar inte klimatet

Fatih Birol, IEA: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.” Ett märkligt uttalande, men sant, av organisationen som övervakar Net Zero Pathway. Proportionerna som visar orimligheten säger ju att säkert finns många inom den här sfären som också inser detta. Till och med det meningslösa   →

Klimatexperimentet har satt EU på ett sluttande plan

Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande – Klimatupplysningen Ann L-H presenterade denna mycket intressanta rapport den sjunde augusti. Den manar till en uppföljning och den borde läsas både av väljare och beslutsfattare. En slags Summary for Policy Makers! Sedan UK lämnade i januari 2020 består EU av 27 medlemsstater. Sverige anslöt   →

Liberalernas och Kristdemokraternas energipolitik

Tyvärr får man nog konstatera att både Kristdemokraterna och Liberalerna verkar vara rätt så oförberedda inför den akuta energikrisen. De har båda en positiv inställning till kärnkraft men verkar inte förstå de problem som vi står inför. L skriver i sitt partiprogram: ”En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när   →

Skall Sverige Rädda Tyskland från Kall Dusch?

Svenska Dagbladet meddelade häromdagen svenska folket: Medan politiker i Sverige tävlar om att sänka hushållens elräkningar, tävlar politikerna i Tyskland om att duscha kallt och fort för att dra ner på elkonsumtionen så att naturgasen ska räcka över vintern. SvD har intervjuat Erik Ek, strategisk driftschef på statliga Svenska Kraftnät, som säger: Krismedvetenheten är låg i   →

Moderaternas energipolitik

Moderaternas käpphäst inom energipolitiken har länge varit kärnkraft. I början på sommaren kom de med ett kraftfullt förslag för att bygga ut kärnkraften. Moderaternas energipolitiske tales person, Carl-Oskar Bohlin , säger så här: I början av juni presenterade vi det största reformpaketet för ny kärnkraft sedan kärnkraftsutbyggnaden. Reformen vilar på tre ben och handlar om   →

Elsa Widding presenterar sin delrapport om energi

Elsa Widding har fått i uppdrag av sitt parti (SD) att göra en rapport om energipolitiken i Sverige. Här intervjuas hon av Riks TV om sin första delrapport. I intervjun nämner hon bl.a. de politiska besluten som orsakat den elkris som vi har (nedläggning av kärnkraftverk), detta har särskilt drabbat Sydsverige som  står för 20%   →

Oppositionens energipolitik

Bild: SVT Nyheter Nedanstående artikel skickade jag in till SVD som en respons på SDs artikel om energikrisen häromdagen. Den blev omgående refuserad utan motivering. Inlägget är nu lite mer utvecklat och anpassat till bloggens mer flexibla möjligheter vad gäller referenser och utrymme. Vi går mot en energikatastrof i vinter Så här skriver Moderaterna på   →