Solenerginyheter från EU

Nytt direktiv antogs den 12 mars 2024 – EU skall lösa ett problem som inte finns.

Buildings are the single largest energy consumer in Europe. The building sector is therefore crucial to achieving the EU’s energy and climate goals. To boost the energy performance of buildings, the EU has established a legislative framework that includes the Energy Performance of Buildings Directive EU/2010/31 and the Energy Efficiency Directive EU/2023/1791, both revised in 2023.

Svensk sammanfattning finns att läsa på:

https://www.solenerginyheter.se/20240314/3545/solpaneler-blir-ett-maste-pa-nya-hus-fran-2029-eu-satter-ribban

”Från och med 2029 kommer alla nya bostadshus inom Europeiska unionen att krävas vara utrustade med solpaneler. Detta beslut är en del av EU:s ambitiösa plan för att göra alla byggnader klimatneutrala till 2050 och minskar beroendet av fossila bränslen.”

Min uppföljning av den svenska solenergins tillgänglighet i förhållande till uppvärmningsbehovet för 2022 kan ses i grafen nedan. Erforderliga officiella data för nätansluten installerad solenergin avseende 2023 har ännu ej redovisats av SCB (Statistiska Centralbyrån). Kommer nog om ca 1 månad.

Värmebehovet (i Klippan, Skåne) är min egna uppföljning av antalet graddagar redovisat som %. Skåne svarade år 2022 för 17,3% av nätansluten installerad solkraft.

solceller behov

Grafen visar på nödvändigheten med säkra energikällor, med synkrona generatorer, som kan följa behovet, såsom kärn-/vatten-/naturgas-/värme-kraftverk. Vindkraftverk, med asynkrona generatorer, tillhör inte dessa.

Dessutom behöver solenergin, som saknar generatorer, ”snylta” på de säkra energikällorna för att kunna distribueras i det allmänna elnätet.

Vi ska komma ihåg att EU klassar såväl naturgas som kärnkraft som ”hållbara” energislag.

Det är kanske tid att ut en ”eldistributionsavgift” av sol- och vindenergins producenter då dessa inte kan ”stå på egna ben”?

Så frågan är vad vi skall med solceller i Sverige till ur allmän elförsörjningssynpunkt?

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pa

  Knäppgökarna i bryssel skulle behöva kapas loss från samhällskroppen och stå på egna ben.

 2. Magma

  ”Kurvorna” ser möjligen lite annorlunda ut i Spanien o Grekland (de kan ju behöva kyla på sommaren) o så följer Ursula bara Löfvens gamla mantra att ”alla skall med” … 🤫

 3. Tackar!
  Artikeln får mig att tänka på svt:s inslag för ett par årsedan om svenska kyrkan som klädde hela kyrktaket på en kyrka belägen allra längst uppe i Norrbotten.

  Det var svårt att se den kyrkans stora elbehov under den soliga årstiden men under den mörka, kalla årstiden var det lättare att se behovet.

  Har man ett eget hus långt ute i skogen, utanför elnätet är det nog trevligt med sol el och en generator som back- up – men i ett nationellt system verkar det krångla till det..

  Frågan som alltid måste ställas är ju också vilket som blir den totala belastningen ” från ax till limpa ” på naturen och samhället – någon riktigt bra hållbarhetsanalys har jag aldrig sett för solkraft?

  Jag minns tekniska framsteg som snörpvadsfisket på västkusten och har pratat med dom som var först ut med detta i Bohuslän – det var en kanonmetod men någon hållbarhetsanalys gjordes aldrig.

  Och fiskbestånden dog ut och sedan havet efter det.

  Hållbarhets och miljökonsekvensanalyser behövs inte längre enl EU och våra regeringar…en oväntad utveckling i vårat moderna samhälle.

 4. Evert Andersson

  ”Vi politiker i Örebro kommun har ansvar för att kommunen gör vad den kan för att bidra till stabilitet men det är inget som vi kan lösa själva vilket de branschaktörer som redan fått upp ögonen för vår kommun insett.

  Att ha lokal beredskap i elförsörjningen har seglat upp som en allt viktigare fråga jämte vatten och värme.”

  Publicerad idag på NA Debatt. Undertecknat av S (kommunalrådet) M och C oppositionsråd.

  Det vet nog inte, eller vill inte veta, att mitt i vintern levererar panelerna c:a 1,5 % av årets produktion per månad. C:a 11 % av installerad effekt på årsbasis.

  Hur definieras fake news i media?

  För fem år sedan frågade jag Vattenfall efter en offert om jag inte i huvudsak fick en rejäl skylt på taket som visar hur klimatgod jag. Det bekräftade en kille därifrån per telefon. Inte i skrift. Nu ser ekonomin bättre ut för privatpersoner med bidragen. Men för samhället är det Ebberöds Bank.

 5. Lasse

  Solvärme är väldigt bra för uppvärmning av hus.
  Vi har gluggar där solen flödar in och ger värme direkt.
  När solen står högre så skyddas vi av utskjutande tak.
  Dessa gluggar kallas fönster!

  Än en gång har EU visat hur dåliga de är på att ta lokala hänsyn.
  Fattas bara att de stipulerar vilken vinkel det skall vara på solcellerna.

  Kall rapport:
  https://notrickszone.com/2024/03/19/though-europe-was-mild-winters-been-a-beast-over-much-of-northern-hemisphere/

 6. Göran

  När det är bostadsbrist, då måste vi se till att det blir ännu dyrare att bygga ett hus, att det blir ännu dyrare att hyra en lägenhet.

 7. Nr 4 Evert A
  ” Hur definieras fake news i media?”

  Ja – 2017 hade SVT rubriken ” värmechock hotar göteborgsvarvet ”.
  Prognosen var 20 – 25 grader.
  – Första gången göteborgsvarvet genomfördes var 1980, då var det drygt 30 grader.

  SVT – har blivit närmast extremistiskt i sin klimat och väder rapportering och tillika i rapporteringen om vind och solkraft – idag lever vi med stark propaganda i den statskontrollerade medievärlden- och det är allvarligt.

  Fake news inom staten och myndighetssverige leder till ett instabilt och farligt samhälle.

  Försäkringsbolagen klagar högljutt på myndigheternas låga krav på solcellsbranschen och den låga tillsynen på den samma – försäkringsbolagen varnar därför för mängder av dåliga installationer och akut brandrisk.

  Skall våra myndigheter fortsätta att arbeta alarmistiskt kommer vi att få leva med både ofullständiga energisystem och samhällshotande beslut.

  Värmechock med 20 till 25 grader och kollapsande AMOC – är den nya, farliga retoriken som i förlängningen leder till oro och felaktiga beslut – som i sin allra yttersta förlängning leder till fara för samhället och ökar spänningarna mellan öst och väst och ökar krigsrisken.

  Alarmismen har infiltrerat samhällsbygget och den fortsätter nu på samma sätt att matas in i den artificiella Intelligensen – vi lever farligt.

 8. Arne Nilsson

  I de flesta kommuner finns regler om högsta tillåtna hushöjd. Nedanför oss finns hus som antagligen är byggda upp till den takhöjden. Ett av husen utrustades förra året med solpaneler. Dessa ligger ner på det platta taket. Antagligen ingen vidare solfångst.

 9. foliehatt

  Magnus blomgren,
  den gamle FDR var något stort på spåren när han 1933 yttrade:

  ”we have nothing to fear, but fear itself”

  Rädda, paniska människor, tar irrationella, dåliga beslut. Att de som har att tjäna på sådana dåliga beslut underblåser katastrofbudskap är bara att vänta sig. Men att massmedia förvägrar folket insyn och debatt i klimatfrågan är inget mindre än en gigantisk skandal som gör samma massmedia obsolet i sin roll som samhällsgranskare.

 10. Med tanke på energipropositionen igår som gick ut på systembevarande och robusthet, så tror jag inte att EU skall lägga sig i nationernas egna energiplaner. Så vitt jag förstår så blir regeringen tvingad att skrota sina egna planer om de vill följa EUs direktiv. Det skall bli intressant att följa denna konflikt.

 11. Lars-Eric Bjerke

  #8 Arne Nilsson

  ”Dessa ligger ner på det platta taket. Antagligen ingen vidare solfångst.”

  I Göteborg är optimal lutning ca 40 grader mot söder. Om panelerna ligger ner är produktionen 80 % av optimal lutning mot söder. Sen tillkommer förstår att beakta smuts, snö och skuggning. Fördelen är att väderstrecket blir betydelselöst.

  https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vilken-lutning-och-vaderstreck-ar-bast-for-solceller

 12. tty

  #2

  ””Kurvorna” ser möjligen lite annorlunda ut i Spanien o Grekland (de kan ju behöva kyla på sommaren) ”

  En vanlig men felaktig uppfattning. Problemet där är att behovet av AC är störst sent på eftermiddagen då solenergiproduktionen är låg. Googla gärna ”Duck Curve”.

 13. Istvan

  Om man får tro de lärda, så minskar vi klimatutsläppen genom att installera solceller. Jag köper det såklart.
  Men oron väckes inom mig. Hur med alla dessa svarta ytor som solpanelerna utgör. Med albedo nära noll.
  Hur mycket klimatinsläpp jag åstadkommer då?
  Hur är relationen mellan dessa fenomen?
  Själv är inte korpulent nog att avgöra denna synnerligen angelägna fråga.

 14. tty

  #5

  ”Kall rapport:
  https://notrickszone.com/2024/03/19/though-europe-was-mild-winters-been-a-beast-over-much-of-northern-hemisphere/

  Kolla här:

  https://portlongyear.kystnor.no/

  https://cryo.met.no/sites/cryo.met.no/files/latest/fram_strait_latest.jpg

  Hela Isfjorden är isbelagd. Mycket ovanligt.

 15. tty

  #13

  Verkningsgraden för kommersiella solpaneler är omkring 20%.

  Så en solpanel omvandlar betydligt mera solljus till IR-strålning än till elektricitet. Denna kommer att värma luften ovanför panelen. I ett läge där alla tak har solpaneler enligt EU:s önskemål kommer det troligen att märkbart påverka lufttemperaturen i tättbebyggda områden.

 16. foliehatt

  tty, #14,
  då får någon skriva om wikipedia-sidan https://sv.wikipedia.org/wiki/Framsundet

  ”Framsundet är världens nordligaste havsområde som är isfritt hela året.”

 17. Sören G

  OT
  Det gäller att gå före.
  ICA går före och övergår till sommartid en vecka tidigare än alla andra enligt deras egen vägg-almanacka.

 18. Göran

  Snö på solpaneler. Om jag vore fastighetsägare av flerbostadshus eller bodde i en bostadsrättsförening skulle jag ställa frågan: Vem ska skotta undan snön?

  I en bostadsrättsförening lär nog inte medlemmarna skotta av snön utan det ska lejas in. Varje gång solpanelerna ska skottas rena från snö lär det kosta några tusen. Det behövs inte många skottningar innan solpanelerna är en förlust-investering.

 19. Nr 16 folihatt
  Dessutom är det värt att minnas vilken tid på året som det svenska forskningsfartyget Oden valde förra året – för att studera avsmältningssäsongens början vid framsundet förra året – slutet på maj, början på juni.

  Valet av tid på året för dessa studier har inte ändrats nämnvärt pga något klimathot – det är fortfarande huvudsakligen solen som styr dessa cykler och den varierar inte särskilt mycket.

  Förra året upptäckte ju odenexpeditionen dessutom att det var mer is än satelliterna visade och att temperaturen var lägre än satelltdata – avsmältningen startade dessutom senare än dom räknat med.

  Det tycks som alla världens klimatforskare har missat solens betydelse för avsmältningssäsongen och tillväxtsäsongen – båda dessa uppvisar nämligen samma schema som alltid, med små variationer.

  Att klimatforskningen missat så grovt gällande Arktis havsis och havsströmmarna däruppe – innebär att dom blir missledda av sina modeller över framtida klimat.

  Robusthet i havsisarna i norr är märkliga med tanke på alla rapporter om att nordatlanten är tokvarm – likadant med avkylningen av Island och våra egna fjällryggar dom senaste 10 åren.
  Havströmmarna däruppe skulle ju också minska enl modellerna – men dom ökar istället…ända ner i Irminger havet.

  Att forskarna har fel och att modellerna och mätningarna visar fel – hindrar ju dock inte forskarna och SVT att fortsätta säga ” att det värms fortare än vi trodde och mer än vi trodde”.

  Den stora konsensusen om att havsisen skulle vara borta före 2030 – känns mer som vadslagning på årsmötet för Arktisk klimatforskning…än något som trender och utveckling visar på.

 20. Bubo

  #15 tty

  Hur mycket hade tegeltaket under solcellen absorberat (och sedan emitterat) om det inte funnits solceller över, 90% 95%??

  Om man exporterar elen utanför stan innebär ju i så fall solcellen då en kylning av luften lokalt jmf med alternativet att ha tegeltak.

 21. Thorsten Bergqvist

  Har någon någon kommentar till detta?
  Är det spiken i kistan på CO2 ivrarna!

  https://m.youtube.com/watch?v=oo8lyL6lYQU&si=o3P0PqtBHMkmSqmw&fbclid=IwAR1gM–CYSKHbDFHzgKJouzrc-9hCJJemE5QOLkrPm5zARCVgcwRVM04DzQ_aem_AazSqhWpprIGO_Q7Z70Jr9RPKgGDjhXVXPUUWjVlrFYGzmhAzva-EZgEBeJ3u-O0t0I

 22. Istvan

  Tty#15
  Så trodde jag oxå, dessutom all el blir till värme i slutändan. Även fossilfri el
  Om man genererar samma mängd el från t.ex brunkol.
  (Favoritbränsle i Tyskland) Och därmed släpper ut CO2 (klimatutsläpp enligt gällande idiotterminologi), som i sin tur värmer klotet
  Så mitt dilemma är vilken värmemängd blir större?
  Har solpanelen en kylande eller värmande effekt på klotet totalt sett? Vi minskar uppvärmningen av atmosfären till priset av lokal hot spot direkt på hustaket. Klimatinsläpp i analogi med grön terminologi

 23. Istvan

  Bubo #20
  Det där med tegeltak är ointressant. De stora solkraftverk en placeras på fri land. Men det är alltid en stor skillnad på albedo på ytan som panelen täcker. Alltså genererar panelen netto värme. Mera värme alltså på samma yta än ytan panelen.
  Frågan är om den förmenta CO2 minskningen överväger denna värme effekt.

 24. Sten Kaijser

  OT jag funderar på ett flygblad

  Vad kostar EUs klimatpolitik?

  Vad får vi för pengarna?

  Vilken effekt får den på klimatet?

  Vem betalar?

  (korta svar)

 25. Fredrik S

  Studier som gjorts har visat att solpaneler kyler ner tak och byggnad. Detta fungerar bra i klimat som södra Kalifornien men sämre här hos oss. Våra förhållanden har stort behov av solens värmande och avfuktande effekt.

 26. Istvan

  #25
  Solpaneler kyler inte utan dom skuggar tak.
  Studier har visat att en skuggad yta blir inte lika varm som en oskuggad, allt övrigt lika, yta.

 27. På tal om klimattokigheter.
  Idag larmar aftonbladet att världhaven blivit 1,07 grader varmare än perioden 1991 – 2020.

  Så här låter det jämt i både svt och övriga media, golfströmmen stannar, temperaturen skenar och exploderar.

  Obegripligt att vuxna människor bejakar denna galenskap och att regeringar och skolor hakar på – det är sorgligt.

 28. Sigge

  tty #12

  I varma länder där mycket AC används så är elbehovet som störst ungefär kl 3 på eftermiddagen. Då producera solcellerna ungefär 2/3-delar av maxeffekten mitt på dagen.

  De senaste åren har batterier börjat användas ihop med solceller i länder som Australien. Batteriernas kapacitet brukar inte vara så hög, 15-20% av det som solcellerna kan producera på en dag. Det är tillräckligt för lagra överproduktionen från förmiddagen och mitt på dagen för att kunna använda det på eftermiddagen och tidig kväll när det hög elkonsumtion.

  Australien är det land som har störst elproduktion i kWh/capita från solceller. Jordanien och Namibia är länder som har en större andel elproduktion med sol än vad Australien har.

 29. Berra

  #27: Utan att läst artikeln (läser hellre en kvalitetstidning som En Ding-Ding Värld) så gissar jag på att det är modeller som visar detta och att uppvärmningen då skett främst någonstans långt bort (som tex norra halvklotet).

  Alternativt så är det någon forskare som förklarar faktumet att isbrytarna fått jobba övertid med att det blivit varmare i vattnet och sedan behöver mer pengar för att forska vidare på det spåret.

 30. Daniel Wiklund

  OT Där kom det igen. Såg nyss på nordnytt. Ett inslag som handlade om att vara lycklig. FN har beslutat att just denna dag ska vara den internationella lyckodagen. Just för hållbarhetens skull. Allt vi gör numera är för att stärka det hållbara. Med det menar FN att vi gör det för att planeten ska hålla. Jag tror att hållbarheten skulle öka om FN lades ner.

 31. Nr 29 Berra
  Jag lyckades nå fram till journalisten och hon skulle ändra i artikeln, vi får se om det händer.

  Jag förklarade skillnaden på havstemperatur och ytvattentemperatur och vad hon fått om bakfoten…
  Hade haven värmts 1,07 grader sedan 1991 – 2020….så hade vi haft en katastrof.
  Uppvärmningen I haven under den tiden hon hänvisade till skrivs möjligtvis i tusendelar…en viss skillnad….och inte så rolig att skriva en artikel om.

  Men exemplet idag visar hur sjukt samhället blivit – vi matas varje vecka med grova felaktigheter.

 32. Fredrik S

  Sigge #28

  I tex Kalifornien är peak demand generellt mellan 16-21.

  The duck curve is getting deeper.

  https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=56880

 33. Berra

  #31 Magnus:

  Tyvärr är skadan redan skedd, alldeles för många har läst (och klickat) på artikeln och fått panik.

 34. Sigge

  Fredrik S #32

  Läs artikeln lite noggrannare.

  Kurvorna i diagrammet visar elbehovet exkl solenergi. Så dagtid producerar solenergin i Kalifornien lika mycket som elbehovet är där. Nu har ju Kalifornien den fördelen att de kan exportera el österut.

  2023 så producerade solenergin 4% av USA:s totala elbehov. Vindkraft producerade 10% av USA:s totala elbehov.

  I Australien har elproduktionen med solceller på många håll nått taket för vad som går att ha elnätet. Då måste det kompletteras med batterier. Det kanske är anledningen till att batterier i elnätet ökat kraftigt de senaste två åren, eller så är det för att batterier blivit billigare.

 35. Björn

  Istvan [26]; Det riktiga är väl egentligen att säga att solpaneler absorberar energi, där en del blir till elenergi. Resten strålar i alla riktningar, men taket i sig blir på så sätt mindre uppvärmt jämfört om inte panelerna fanns där. Detta kan sägas vara i likhet med träd som upptar en del av solenergin i processen för fotosyntesen. Utan denna absorption som bladen står för, skulle temperaturen under trädet vara betydligt varmare. Visst kan man även tala om en viss skuggningseffekt, eftersom solpanelerna liksom träden, reflekterar bort en del av energin.

 36. Rossmore

  OT:

  Så här har det gått för Hertz det senaste året:

  https://stocks.apple.com/symbol/HTZ

  VD:n avgår efter katastrofala förluster på elbilar:

  https://wattsupwiththat.com/2024/03/20/hertz-ceo-steps-down-after-catastrophic-ev-losses/

  Ingen bra indikation på att elektriska bilar ska dominera framåt. När ska i så fall vändningen ske?

 37. UWb

  Annat OT, men ändå inte.

  Energimyndigheten höjer rösten och uppmanar olika organisationer att inte överskatta behovet av el i framtiden, i alla fall inte till 2027.

  Detta riskerar överhettning på produktionsenheter (läs vind och sol), som försämrar lönsamheten.

  Slutsats, bygg i balans med efterfrågan, men var beredd på att bygga med relativt kort varsel och tag hänsyn till vad som redan finns och vad som är på väg bort.

  https://www.di.se/debatt/det-behovs-balanserade-beslut-for-den-fossilfria-elproduktionen/

 38. Fredrik S

  Sigge #34

  ”Läs artikeln lite noggrannare.”

  ?

  Men, ok, jag tar det igen, i Kalifornien är peak demand mellan 16-21.

  The duck curve is getting deeper.

  Kurvan visar net energy load vilket är låg när solen peakar vid lunch. Detta påfrestar systemet.

  Vad är det jag inte förstår med det?

 39. UWb

  En annan OT sak som fångade min blick – SvD hade en bilaga om Östersjön och döm om min förvåning att där fanns en marinbiolog (som jag glömt namnet på) som uttalade sig om de risker som finns med havsbaserade vindkraftverk, som till exempel orsakar ljudnedsmutsning (konstant), ökad bottengrumlighet (då strömmarna träffar bottenfundamenten) och ökad algblomning (då mer näringsämnen förs upp till ytan av de ändrade strömningarna) etc.

 40. UWb

  OT 3:
  Dalademokraten förknippar man med ett fäste för mer vänsterlutande åsikter – men ibland har man fel.

  Per Lindvall skriver en opinionskrönika som man skulle tro att Mats och Evert hade sufflerat honom när han skrev den. Här tar han upp både problemen med vindkraft och de risker som förknippas med HYBRIT. Det var dessutom riktigt välskrivet tycker jag. Poängen var ändå att informera läsarna om att man ska inte blunda för problem som faktiskt finns, utan att acceptera ett problem går det inte att göra något åt dem.

 41. Bubo

  #23 Istvan

  Du kan vara lugn, det har inte någon som helst påverkan annat än väldigt lokalt i t.ex. en stad. Tur är det, om du tar upp det som argument mot solcellsparker på landet, så skulle du få skriva insändare så fort man bygger parkeringsplatser, motorvägar, flygplatser etc etc där asfalt läggs på mark som annars har ett annat albedo. För att inte tala om kärnkraftverk eller fossilt eldade kraftverk, där kemisk bunden energi omvandlas till värme. Det är inte det som är problemet.

  Sen fattar jag inte hur du får ihop energibalansen om det inte har någon betydelse vad infallande solstrålning hade hamnat på i det fall den inte kommit till en solcell (och 20% av inkommande energi omvandlats till el). Hade det varit tjärpapp där istället hade ju i princip 100% av inkommande solenergi absorberats och avgivits till värme via strålning/konvektion som värmt omgivande luft, eller. Hade det varit alumiunium (olämpligt för reflexer och andra orsaker) hade istället en större del reflekterats, hur kan inte det ha betydelse?

 42. tty

  #28

  ”I varma länder där mycket AC används så är elbehovet som störst ungefär kl 3 på eftermiddagen. Då producera solcellerna ungefär 2/3-delar av maxeffekten mitt på dagen.”

  Australien, Kalifornien och Hawaii är alltså inte ”varma länder”?

  https://www.synergy.net.au/Blog/2021/10/Everything-you-need-to-know-about-the-Duck-Curve

  https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=56880

  https://www.greentechmedia.com/articles/read/hawaiis-solar-grid-landscape-and-the-nessie-curve

 43. Solens frånvaro är minst lika viktig som dess närvaro.

  Vi närmar oss april – men den Arktiska havsisen ligger fortfarande i djup koma – större delen av ismassan däruppe har en lufttemperatur på 25 – 40 minus som täcke just i dessa dagar.

  Skulle det bli 1 eller 2 grader varmare däruppe om 100 år – så lär nog ingen se några katastrofer eller ens märka skillnaden – och vi här I Skandinavien skulle fortsatt vara hotade av dess djupa köldvågor mellan November och April.

  Alarmisterna är fortfarande övertygade om att solen och årstiderna inte spelar någon roll i klimatsystemet – det är ett elände att ödsla tid på dom och våra myndigheter för att förklara detta.

  Så här års brukar trollhättan, enl statistiken, nå upp i 10 plus som normal dagshögsta och minusgraderna på nätterna ha upphört – dom senaste veckorna har vi dock haft väldigt låga temperaturer gentemot statistiken men satelliterna visar att vi har normala temperaturer – så vi har samma problem som Arktis med satellitmätningarna…för att inte tala om våra havstemperaturer mätta med satellit där är det rena gissningsleken – men varför gissas det alltid på att det är varmare än det är…märkligt.

  Men det här med årstider och frånvaro av sol – här måste verkligen någon inom klimatvetenskapen steppa upp och förklara att vi även fortsättningsvis kommer att ha det kallt som FN här I norr – allmänheten tror ju att vi brinner upp och att Vasaloppet redan är iställt.

  Var finns det en samling klimatforskare med sunt förnuft?

 44. Berra

  OT: I Göteborgsområdet ska det byggas serverhallar och batterifabriker men elnätet klarar visst inte ens driva en el-grävmaskin…

  ”– I det här fallet när vi kör ut vätgas i bränslecellen är det runt 50 procent i verkningsgrad, den vill vi minska. ”…sen ska ju elen ner i vätgas först…

  ”Göteborgsprojektet bygger alltså på att vätgas körs dit i en 20-fots container från Linde Gas (f d Aga) i Halmstad,”…hur transporteras den dit? El-astbil? Diesel?

  https://www.dn.se/ekonomi/pressade-av-klimatmalet-laddas-gravskopan-via-vatgas-i-en-container/

 45. Lars-Eric Bjerke

  #42 tty

  Om man önskar ökad elproduktion av solpaneler på eftermiddagen kan man ju om möjligt vinkla dem mot sydväst.
  https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vilken-lutning-och-vaderstreck-ar-bast-for-solceller

 46. Lars-Eric Bjerke

  #24 Sten Kaijser

  Den kostnadsuppskattning som jag har sett är Sternrapporten från 2006, som jag nämnde i min kommentar till ditt senaste inlägg. Den lägsta kostnaden är att släppa upp den globala medeltemperaturen till ca 3 C. Det kanske finns bättre uppskatttingar idag 18 år senare.

  ”Sterns rapport uppskattar att kostnaden för en 5 graders medeltemperaturökning fram till år 2100, skulle uppgå till mellan 5 och 20 procent av den globala bruttonationalprodukten. Däremot hävdar rapporten att det bara skulle kosta 1 procent av världens samlade bruttonationalprodukt fram till år 2050 att bromsa de skenande växthusgasutsläppen om det görs i god tid.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sternrapporten

 47. L-E B #46,

  Jag tror inte att man kan lita på Sternrapporten. Den har kritiserats mycket på grund av dess fantasifulla antaganden om en framtida temperaturhöjning och att diskonteringsräntan är fel.

  På det hela taget är det en ren vinst om den globala temperaturen höjs några grader. Det ligger heller inte inom ekonomins ram att ge prognoser om klimatet utan att stödja sig på IPCCs klimatmodeller som bevisligen ligger alldeles för högt.

 48. Uffe

  # 46
  ”Den lägsta kostnaden är att släppa upp den globala medeltemperaturen till ca 3 C. Det kanske finns bättre uppskattningar idag 18 år senare.”
  Vaddå ”släppa upp” när fick vi makten att bestämma jordens temperatur, i min värld är det bara att åka med och temperaturen i framtiden blir vad den blir oavsett vad vi gör, naturen skiter fullständigt i om vi späker oss eller fortsätter med ett bra liv där energin kommer från kol, olja eller naturgas.
  Att människan kan bestämma vad framtiden ger oss för klimat är religiös fanatism, förr trodde man att man genom att offra människor och djur till gudarna så skulle väder och skördar bli bra, nu tror de gröna att vi genom att avstå frihet och ett bra och i många fall bekvämt liv så kommer vi att belönas med det optimala klimatet vad det nu är.
  Man kan undra varför vi kastar en massa pengar efter ”klimatforskare” och klimatforskning när vi redan vet hur klimatet fungerar och hur vi kan styra det, att betala en massa människor för att de ska sitta och leka med datorer och försöka få dessa att efterlikna och förutsäga framtidens klimat, måste väl finnas saker som är viktigare att satsa skattepengar på i ett samhälle?
  På 70 och 80-talet skrattade vi åt spåmän och kvinnor som spådde sommarens väder genom att titta på abborrar och kaffesump, nu har moderna spåmän fått datorer till sin hjälp men spådomarna är inte närmare verkligheten för det, i vissa fall till och med sämre.

 49. Sigge

  Fredrik S #38

  Kurvorna i diagrammet visar elkonsumtionen minus det som solenergin producerar i Kalifornien. Det är därför ”the duck curve” blivit djupare för varje år som gått varefter det blivit mer solenergi. Du tror väl knappast själv att elkonsumtionen i Kalifornien är nästan noll mellan 11-15 i Kalifornien som kurvorna för de senaste åren i diagrammet visar.

  Peaken i elkonsumtionen brukar vara vid tretiden på eftermiddagen.

  I Sydvästra USA så är det är det ett överskott på el när solen lyser det exporteras österut och lagras i batterier. Kalifornien har batterilager på ungefär
  40 000 MWh för att kunna lagra solengi vilket är ungefär 25% av det som solenergin brukar kunna producera en solig dag.

  I Australien så har det på många håll blivit krav på att det skall finnas batterilager om det skall byggas solcellsanläggningar.

 50. Sigge

  tty #42

  Om du visste som vad som menas med the duck kurve så skulle du inte säga emot mig.

  I Australien har det i vissa områden blivit så mycket solenergi så att där är det inte tillåtet att sätta upp solceller utan att ha ett batterilager. Det har gjort att investeringarna i solceller har minskat väldigt mycket.

 51. Istvan

  Bubo#41
  Du drar fram en massa saker som har inget att göra med min ursprungliga fråga. Bara ukrainakriget som fattas.
  Nej min simpla undran var om solpaneler har öht någon positiv effekt i klimatdiskussionen.

 52. Fredrik S

  Sigge #49

  Men jag har ju skrivit två gånger att peak demand i Kalifornien är mellan 16-21 som respons på ditt kl 15.

  Sedan skrev jag the du k curve i geting deeper och bifogade länk. Dock curve visar net load, vilket jag vet vad det innebär och varför det används.

  Det är allt jag skrivit.

  Vad är fel?

  Trolllar du?

 53. Fredrik S

  Sigge #49

  ”Peaken i elkonsumtionen brukar vara vid tretiden på eftermiddagen”

  Nej.

  Här:

  ”The peak demand period is generally defined as the hours between 4 to 9PM”

  https://energyupgradeca.org/time-of-use-faqs/

 54. Adepten

  Sten Kaijser #24

  Här kommer mitt enkla och korta svar på dina berättiga frågor.
  Vad kostar EUs klimatpolitik?
  Mellan 1980 och 2022 orsakade väder- och klimatrelaterade extremer ekonomiska förluster av tillgångar som uppskattas till 650 miljarder euro i EU:s medlemsstater, varav 59,4 miljarder euro 2021 och 52,3 miljarder euro 2022.6 okt. 2023.
  https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/economic-losses-from-climate-related

  Enligt EU-kommissionen kommer energiinvesteringar i EU att behöva nå
  396 miljarder euro per år från 2021 till 2030 och 520-575 miljarder euro per år under de efterföljande decennierna fram till 2050.
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_20_1598/QANDA_20_1598_EN.pdf

  Vad får vi för pengarna? Energifattigdom och nöd.

  Vilken effekt får den på klimatet? Noll och ingen ting.

  Vem betalar? Framtid generationer.

 55. Sten Kaijser

  LEB #46

  jag frågade inte om kostnader för klimatet

  jag frågade om vad EUs klimatpolitik kostar

  och vad vi får för de pengarna

  (Stern-rapporten har inte med den frågan att göra)

 56. tty

  #42

  ”Om du visste som vad som menas med the duck kurve så skulle du inte säga emot mig.”

  Nu börjar du ju bli helt obegriplig. Det är nämligen just för att jag vet vad som menas som jag säger emot dig.

  ”Duck curve” är ett populärt namn för fenomenet att solenergi produceras mitt på dagen, men att elbehovet är störst morgon och kväll. Även i varma länder. Inte klockan tre på eftermiddagen som du hävdade.