Gästskribent

NATURGASTURBIN – en perfekt energikälla

Bilden är lånad/hämtad från Klimatsans artikel https://klimatsans.com/2016/07/13/efter-karnkraften-gaskraft/ Då kärnkraften ser ut att dröja, kan naturgasturbiner, vara ett utmärkt sätt att snabbt komma igång med elproduktion i elområde SE4. Barsebäck är alldeles utmärkt för detta, med färdig infrastruktur på ca 1.800 MWe samt huvudgasledning som passerar en bit utanför. Naturgasledning finns sedan tidigare till ”Barsebäcksverket”, dock   →

Grönköping prognoser

MP i Grönköping firar i helgen 25-årsdagen av publiceringen av den första felslagna prognosen avseende Jordens snara undergång å.g.a. akut värmedöd. Av verklighets- och faktaskäl uppdateras såsom bekant prognosen vart femte år och just nu – före nästa uppdatering – är det 2027, vilket gäller såsom absolut säkert slutår. Å frågan om det icke är   →

Vad kan Rysslands mystiska nya rymdvapen vara?

Ett mystiskt ryskt rymdvapen har väckt oro i Washinton. Mike Turner, ordförande för parlamentets underrättelsekommitté, uppmanade Vita huset att inte längre hemlighålla underrättelsen om ett ”allvarligt hot mot den nationella säkerheten”. Amerikanska programföretag och tidningar sa att det gällde ett ryskt rymdrelaterat kärnkraftssystem, ännu inte utplacerat. Mycket av den initiala rapporteringen är motsägelsefull men vapnet   →

Varmare klimat är bra för mänskligheten

Vi upplever i vår tid en långsam gående global uppvärmning i en takt av ca 0,14 gr/decennium. Temperaturen har stigit ca 1,2 gr sedan slutet på Lilla Istiden som av alarmisterna alltid definieras dom ”förindustriell tid” för att tankarna inte ska ledas fel hos allmänheten. Vem vill tillbaka till en tid som upplevs som istid   →

Vindkraftens dilemma

Det är ett inlägg av Lennart Bengtsson från Det Goda Samhället https://detgodasamhallet.com/2024/02/12/lennart-bengtsson-vindkraftens-dilemma/ Kring det senaste månadsskiftet blåste det kraftigt i Skandinavien, Finland och de Baltiska staterna. Detta påverkade produktionen av vindel i området. För kortare perioden uppmättes effekter på mer än 25 GW (gigawatt) motsvarande effekten från nästan lika många större kärnkraftverk. Sverige ensamt kom   →

Hur blir du profet?

Det var -8 grader Celcius i Stockholm härom veckan anno 2024. Enligt Profeten Per Holmström Holmgren anno 2006 var det osannolikt att Vasaloppet skulle kunna genomföras i Sverige om två år då snö och kyla skulle vara ett minne blott år 2026. En stilla undran är om någon journalist har frågat Per ifall han fortfarande   →

Bristande elproduktion i elområde SE4

SCB (Statiska Centralbyrån) har i år som första år även med uppdelning på de olika elområdena. De har nyligen redovisat data även för dec. 2023. V+S i diagrammen = vind + sol energi. För att få en uppfattning om vad de i förtid nedlagda väl fungerande kärnkraftverken kunde ha haft för betydelse för energiförsörjningen finns   →

Vaccination mot klimatpropaganda

Copernicus, EU:s vädergurus, larmar om 2023 som varmaste året i mänsklighetens historia. Varmaste på hundra tusen år. Att det är lögn bekymrar inte stormedia. Varje dag stöter vi på oreflekterade och okritiska inslag i vardagens mediebrus i SVT, TV4, DN, TT med flera. En påminnelse om fakta som en vaccination mot desinformationen som bara tillåts   →

Biologisk mångfald, är det ogräs och ohyra?

En välskött gräsmatta har varken maskrosor, tistlar, nässlor eller mossa. I sovrum och garderober vill vi inte ha kackerlackor, spindlar eller löss. I våra kök vill vi inte ha råttor, flugor eller mögelsvamp. Inte heller vill vi ha getingar eller myggor i våra bersåer – eller brännmaneter i vårt badvatten. Sådant kallar vi ogräs och   →

Religionens återkomst

Av Karl-Olov Arnstberg Kuru är en sällsynt, obotlig och dödlig neurologisk sjukdom, typ galna kosjukan, som var vanlig hos höglandsbefolkningen Fare i Papua Nya Guinea. Avlidna familjemedlemmar kokades och åts, som en del av begravningsritualen. Det ansågs hjälpa till att befria den dödes ande. Kvinnor och barn brukade få smaska i sig hjärnan. Sjukdomen var   →