Gästskribent

Vi bör sjunga koldioxidens lov

Naturen skiftar i höstens färger. Det eviga krets loppet. Från att biosfären begärligt sugit åt sig koldioxid blir det nu dags att lämna tillbaka. Visst är det märkligt att den molekyl, som genom fotosyntesen är förutsättning för att liv alls finns på planeten Jorden, baktalas så ensidigt. Den skylls för varje extrem väderhändelse i världen.   →

Är elflyg framtiden?

Nytt elflygplan – i luften om sex år. Det är rubriken på en nyhetsartikel i SvD 2022-09-16. Nytt svenskt elflygplan – i luften om sex år – Näringsliv (svd.se) Om sex år ska det första nya elflygplanet vara i drift. Det lovar svenska Heart Aerospace som nu med stöd av Saab och flera stora företag   →

Grönköpingsnytt

LÄSPEAKADEMIENS ordbok definierar ”klientel” såsom det elström, vilken kunder till träningsfirman Grön Gym alstrar när dessa runttrampar t.ex. sällsynt tungarbetade motionscyklar. Glada och förväntansfulla klienter å väg till Grön Gym för därstädes fysisk träning inkluderande bl.a. alstring av elström, trol. hållbar. Rolf Oward  

Hög tid att börja optimera vår elproduktion och elförbrukning!

Det är hög tid att allmänheten också börjar diskutera optimeringspotentialer i befintligaelproducerande baskraftsanläggningar och elanvändningen framför, att som nu helt accepterasubventionerade suboptimerade investeringar som endast skapar investeringsincitament i ny ickelångsiktig hållbar elproduktion, som vindkraft, vilket dessutom medför att det nu inte generellt ärlönsamt att investera i ny planerbar baskraft. I stället för att slösa med   →

Klimattroende vet förstås alltid bäst

    Kristofer Ahlström räknar i DN häromdagen upp en rad påhopp mot miljöpartister från människor på högerkanten. I slutet av hans skräckskildring nämns även ett mord – i Brasilien! Texten har rubriken: Därför är klimatet del av valrörelsens kulturkrig. Det är säkert så att hårda ord byts mellan klimattroende och klimatrealister. Ahlström tillhör uppenbarligen den   →

En valvinnare?

Hundratusentals klimatrealister undrar: vem skall vi rösta på? Få äldre och sansade personer jag talar med om energi och klimat tror egentligen på klimatlarmen. De har genom åren upplevt kyla och värme, regn och torka, blåst och vindstilla, snö och barmark. Visst oroas många av alla klimatlarm. Men när jag berättar hur cykliskt växlande solmagnetism   →

Ont om vätgas – en flyktig dröm

  Vårt kända Universums vanligaste kända grundämne är väte. Nästan tre fjärdedelar av de kända grundämnena i vår galax (Vintergatan) är väte. Näst vanligast är helium med nästan en fjärdedel. Därnäst kommer syre med runt en procent. Efter dessa tre gaser återstår bara en procent för övriga grundämnen. Av dem är kol vanligast – som   →

Hundratals nya gruvor krävs enbart för att möta 2030 års efterfrågan på batterimetaller

Globala batteri- och mineralförsörjningskedjor måste expandera tio gånger för attmöta förväntade kritiska mineralbehov till 2030, har en rapport publicerad avInternational Energy Agency (IEA) funnit. Trycket på tillgången på kritiska material kommer att fortsätta att öka i takt med attvägtransportens elektrifiering expanderar för att möta noll-ambitionerna. Enligt IEAkommer efterfrågan på elfordonsbatterier (EV) att öka från cirka   →

Elbilar räddar inte klimatet

Fatih Birol, IEA: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.” Ett märkligt uttalande, men sant, av organisationen som övervakar Net Zero Pathway. Proportionerna som visar orimligheten säger ju att säkert finns många inom den här sfären som också inser detta. Till och med det meningslösa   →

Klimatexperimentet har satt EU på ett sluttande plan

Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande – Klimatupplysningen Ann L-H presenterade denna mycket intressanta rapport den sjunde augusti. Den manar till en uppföljning och den borde läsas både av väljare och beslutsfattare. En slags Summary for Policy Makers! Sedan UK lämnade i januari 2020 består EU av 27 medlemsstater. Sverige anslöt   →