Miljö

Andra miljöproblem som får stå i skymundan av klimatdebatten.

En vattenspegel

… eller snarare vatten – politikens narrspegel! Låt mig börja med att uppröra (?) en del läsare med en ”religiös” anknytning! Vi dyker in   →

Politiskt dikterad vattenmätning

VATTEN – POLITIKENS NARRSPEGEL – Om mätning, kontroll och Max-GVB ”Vad Du ej klart kan mäta vet Du ej” (en travesti på biskop Esaias   →

Vatten – Guldrening

Bristen på rent dricksvatten och utsläpp av giftigt avloppsvatten är ett av våra största globala problem. Men nu har ett forskarteam ledd av Flinders   →

Plimers Lilla Gröna – för tonåringar

I samband med FNs första globala miljökonferens (1992), skrev majoriteten av ledarna för världens då suveräna stater under Klimatkonventionen (UNFCCC): change of climate is   →

Elbilarna möter sitt Waterloo

Elbilsentusiasterna har i åratal velat få oss att köpa dyra elbilar. ”Allt skall elektrifieras”. Och vill inte allmänheten gå med på det så skall   →

Om ”hållbarhet” – eller hur hållbart är hållbart?

Sedan minst 30 år har begreppet ”hållbart” fått en snarast sakral dimension hos alla makthavare, goda människor och inte minst bland reklammakare. När såg   →

Nyttiga intellektuella medlallare

Skylt vid gränsen mellan kommunerna Méailles och Le Fugeret. Texten lyder i fri översättning: VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDEN Här ringer kyrkklockorna regelbundet, tupparna gal mycket   →

En vattenspegel, eller snarare vatten – politikens narrspegel!

Låt oss börja hemmavid, i Sverige: Vattenvården när startade den? Ja egentligen för ganska länge sedan, men i ett annat perspektiv i slutet av   →

Mikroplaster från vindkraften är en miljöfara

Elsa Widding

Normandiska häckar

Normandiska Bocage, kulturlandskapet med anor från bronsåldern som nu håller på att förstöras på grund av klimatalarmismen. Undertecknad avser i detta inlägg belysa hur   →