Om ”hållbarhet” – eller hur hållbart är hållbart?

hallbar utveckling

Sedan minst 30 år har begreppet ”hållbart” fått en snarast sakral dimension hos alla makthavare, goda människor och inte minst bland reklammakare. När såg Du senast en produkt eller ideologi som inte är just ”hållbar”?

Så låt oss begrunda detta med just hållbarheten ur ett begränsat perspektiv: Vatten och Jorden. Jag har tidigare haft anledning att ge några exempel i KU på frågan i ett begränsat vatten-perspektiv. Ett antal inträffade dammbrott i historisk närtid kan dessvärre karaktäriseras som en just flagrant brist på hållbara bakgrunds-förlopp. Det finns också anledning att göra en jämförelse här. För de flesta ingenjörer med utbildning under andra hälften av 1900-talet var begreppet ”hållfasthet”, ett nödvändigt och mycket grundläggande element i undervisningen. Detta hänsyftade just till konstruktioners eller materials fysikaliska egenskaper, och definierades med hjälp av matematik. Däremot har begreppet ”hållbart” givit ett långt mer omfattande syfte. Som jag antydde i inledningen har just detta begrepp blivit en synonym till ”Jag är för allt som är bra”.

Att begreppet levt ganska länge med oss som ett oomkulleligt riktmärke för vårt liv fick jag lära mig av två kollegor. De hade för 12 år sedan varit på ett Sida-seminarium, där det meddelades högtidligen: ”Hållbart är hållbart”. Jag kunde inte avhålla mig från att konstatera, att utsagan i all sin enkelhet var ett praktexempel på ett så kallat ”cirkelbevis”! Min ”belöning” blev: Utstött från arbetsgemenskapen!

Nu finns det andra mentala ”nutidssjukor”, som kan kallas vårt ”Korta mannaminne” och vår ”Historielöshet””. Därtill kan vi understundom se utbrott av vad som ofta kallas ”högmod” – alternativt ”hybris”.

Om vi nu ett ögonblick försöker fånga dessa nutidssjukor med tre korta kommentarer, ja, längre berättelser har jag tidigare givit i KU. Låt oss börja med vårt korta ”Mannaminne”. För några få år sedan berättade jag med erfarenheter från Tunisien, att mannaminnet i relation till översvämningar kunde bedömas till knappt 4 år, något som överensstämmer med våra mandatperioder.  Fundera gärna över detta, och lägg därtill att varje “ny” översvämning tycks orsakad av en klimatförändring. Knappast någon ordentlig focus på vad som är väl så viktigt; tekniska åtgärder för att begränsa effekterna: Exempelvis att etablera separata ledningssystem för sanitärt avloppsvatten och dagvatten (regnvatten).

Mannaminnet kan ses sammankopplat till vår ”historielöshet”. Med en kraftfull emfas uttalas att vi har extremväder, värme-rekord mm utan att de nödvändiga frågorna verkar ha ställts i samband med redovisningen: ”VARFÖR, NÄR, VAR eller HUR” har resultaten uppkommit. Än mindre redovisas någon sammanvägd mät(o-)noggrannhet i relation till det framförda resultatet.

Så, något om vår fallenhet för ”hybris”. Tre exempel alla relaterade till jord- och vattenkatastrofer må exemplifiera detta:

 1. Dammen ”Gran Teaton” som brast 1974 med förödande konsekvenser, där allvarliga varningar från geohydrologer och geotekniker viftades bort av ledande beslutsfattare.
 2. Noppikoskidammen i Orsa Finnmark brast efter sommaren 1985 efter ihållande regn under i stort sett en vecka. Den uppföljande besiktningen lär ha visat på en alltför billig jordkonstruktion. Måhända åter ett utfall av ”konstruktionsmässig hybris”?
 3. Så, nyligen raset i Stenungssund, där en geoteknisk undersökning ströks ur förfrågningsunderlaget, enligt rapport från SvT! Således ett exempel på en politisk hybris: ”Vi vet bäst!”

vattendamm Teton

Gran Tetondammen brister!

Sammanfattningsvis två perspektiv från ”andra håll” på vad som möjligen är ”Hållbart!”

I. ”Cloaca Maxima” i Rom byggd långt före Kristus, fortfarande en regnväderskanal.

romersk kanal

II. Citat ur indianhövdingen Seattles brev till USA:s president för snart 200 år sedan.

The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, . you must remember that it is sacred. Each glossy reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water’s murmur is the voice of my father’s father. The rivers are our brothers. They quench our thirst. They so carry our canoes and feed our children. So, you must give the rivers the kindness that you would give any brother.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Seattle_(indianh%C3%B6vding)

https://youtu.be/Fsx6mUoTHUM

Nedtecknat i november 2023,

Falun

Stig Morling

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hållbart

  Dom globala målen handlar inte om konstruktioner i första hand, utan definieras som: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

 2. Fredrik S

  Hållbart #1

  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

  Vad fanken betyder det då?

  Ett vindskydd med tak över huvudet, filtar och mat och dryck plus ett hål i marken för övriga behov? Det funkar tillfredställande för många.

 3. Mats Kälvemark

  Tack Stig! Välformulerat med tankeväckande aspekter på missbruket av floskler i PK-korridoren!

 4. Fredrik S

  Tack Stig för intressant inlägg med historiskt aspekt.

  Just nu har vi förmodligen hållbart väder i här Västergötland med minusgrader och flingor i luften.

 5. Magma

  #1 Hållbart
  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
  Det är första gången jag ser en definition av det ”nygamla” uttrycket hållbart … men vad betyder då definitionen?
  För mig låter även det som här betecknas som en definition som rent fikonspråk eftersom man även i det uttrycket kan lägga in lika många tolkningar som det finns svenskspråkiga individer i världen … eller kan någon här tala om för mig vad ”behov” betyder i den här kontexten?
  Det som för en människa som står på nedersta trappsteget i ”Maslows BEHOVStrappa” betyder ”överlevnad” kanske innebär en känsla av glädje över att kunna käka torkade insekter … medan det för den som står på översta trappsteget i samma trappa betyder ”självförverkligande”, vilket inte nödvändigtvis ger samma glädje ens när man blivit språkrör i Miljöpartiet, sitter i regeringen och kan åka till COP-möten i privatjet …

 6. Lasse

  Tack Stig.
  Vattnets kretslopp är en hållbar cirkulation. Att det är indianblod var nytt för mig 🙂

  På P1 nyss-en ny atoll med sprängsten från T banan skall göra fiskar glada. Hållbart kanske, med varmare vatten för tillväxten av yngel. Värme ger hållbart liv.

  Lite indianhistoria: https://wattsupwiththat.com/2023/11/23/melting-ice-reveals-dozens-of-7000-year-old-artifacts-in-canada/

 7. Ivar Andersson

  Hur verifieras att något är hållbart?
  Eller räcker det att påstå att x är hållbart?

 8. UWB

  #5
  Detta formulerades 1987 av en kommitté som leddes av Gro Harlem Brundtland.

  Det viktigaste är ”…utan att äventyra kommande generationers…”. Om nu mängder av naturresurser måste användas för att bygga solpaneler, vindsnurror och gud vet vad, hur kan detta då vara hållbart om framtida generationer får ett helvete med att hitta och utvinna naturresurser? Jag ser inte att detta uppfylls.

 9. Magma

  Med den definition som här ovan ges till uttrycket ”hållbar” så skulle det förvåna mig om inte till och med Stalin och Hitler ansåg att deras ”projekt” syftade till vad de ansåg vara ett hållbart samhälle, möjligen för sin egen nation eller för sitt egna politiska parti …
  Ok – jag förstår om det jag uttrycker låter extremt radikalt, men vad jag menar är att med en så pass vag definition av vad som avses med ett ”hållbart samhälle” så ligger tolkningen helt i den enskilde betraktaren ögon …
  Personligen anser jag att hållbarhet vore att till våra efterkommande bevara och fortsätta bygga upp det relativt goda välstånd som Sverige uppnått genom vår föräldrar slit – och det gör vi inte genom att rasera vårt elsystem, förstöra vår natur genom massiv utbyggnad av väderkvarnar, förstöra förutsättningarna för jordens växtlighet genom att aktivt minska koldioxidhalten i atmosfären, gå över till häst och vagn för transporter, och så vidare …. Kort sagt, jag ser ingen hållbarhet i miljöpartiets politik … var det inte någon ur just det partiet som hävdade att demokratin i sig är ohållbar(?).

 10. foliehatt

  Hållbart, #1
  definitionen ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” är så allmänt hållen att den måste tolkas. Bland utvecklingsfientliga utgår tolkningen ofta från ett nollsummespelsnarrativ – det vi använder idag är för alltid förvägrat våra efterkommande. Därför ska vi avstå.
  Men, människans historia bär som en röd tråd genom sig att nya uppfinningar och upptäckter har stegvis frigjort oss från de ramar inom vilka vi har tillfredsställt våra behov – där och då. De sprängda ramarna har givetvis inneburit att andra, nya ramar har kommit att gälla. Det finns all anledning att anta att detta kommer att fortsätta, då människa är både nyfiken och påhittig till sin natur. Användandet av resurser kommer att ändras över tid.

  Notera i förbigående också att med den definitionen på hållbart så är varken vindkraft, solkraft eller ekologiska jordbruk hållbara, då de tar i anspråk större andelar av finita resurser än vad andra tekniker gör – tekniker som uppnår samma nyttighet (tillfredsställer behov) med mindre resursanvändande.

 11. Håkan Bergman

  Skaft och handtag ska vara hållbara, allt annat är bara flum.

 12. Sören G

  Hållbar: föremål som man kan hålla i.

 13. Håkan Bergman

  Om man nu ändå använder begreppet hållbar som ett kriterium för produktion av varor och tjänster så måste man väl i rimlighetens namn också redovisa vad som ligger i begreppet. Eftersom begreppet näppeligen kan definieras som absolut så måste det sättas i relation till alternativa sätt att producera varan eller tjänsten, redovisar man det? Om man redovisar vad anlägger man för tidsperspektiv en dag, ett år, en mandatperiod, en generation? Eller är det hållbart lokalt, regionalt eller globalt? Hur många av alla tänkbara alternativ väger man det emot? Flumbegrepp.

 14. Anders

  Tack Stig Morling! Tror mig minnas att begreppet ”hållbart” dök upp i samband med oljekrisen. Min fundering blir då: Är det hela i själva verket inte bara en fråga om att avveckla ”fossilenergin”? Reflektioner på denna hypotes?

 15. Bengt Abelsson

  Den korta historielektionen om människans leverne:

  I begynnelsen var det kyla, krig, svält och pandemier.
  Sedan kom den industriella revolutionen.

  Om dåtidens människor bara hade haft vett att avstå från masugnar, kolgruvor, vävstolar, explosionsmotorer.

  Då kunde vi ha haft kvar belysning med valolja och biljardbollar av elfenben. Det var hållbart!

 16. Håkan Bergman

  En sak verkar dock säker, dagens system för elhandel är inte hållbart.
  https://www.hbl.fi/artikel/bfca16f8-8c13-59f7-9882-c6003dd8a006
  Hur kan det vara möjligt att nåt sånt här kan hända? Det är inte precis raketforskning att lägga in lite kod i programvaran som gör en rimlighetsbedömning om man inte orkar bemöda sig att göra det ”manuellt”.

 17. Håkan Bergman

  Sådär Nordpool lyckades lösa problemet i tid.
  https://sites.google.com/view/nya-sprayhattas/elpriser

 18. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv om en klimataktivist som döms för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en bil blockad i Stockholm tidigare i år. Han får dock inte något straff eftersom han agerade för att skydda klimatet ”Det är en fråga om akut nödläge därför är det uppenbart oskäligt att utdöma påföljd” skriver Stockholms tingsrätt. Klimataktivisterna finns överallt, även i tingsrätten. Jag vill påstå att inte ge mannen något straff är uppenbart idiotiskt. Och mycket ohållbart.

 19. Håkan Bergman

  Daniel W. #18
  Domstolen bedömde personen i fråga som Fit for 55.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Femfemma

 20. Paul Håkansson

  Domstolen skriver:

  ”Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder.”

  https://nyheter.swebbtv.se/aktivist-slipper-straff-eftersom-han-skulle-radda-klimatet/

 21. Fredrik S

  Som grädde på moset denna fredag läste jag att SMHI varnar för en vit första advent i Uppland.

 22. Anders

  #20 Paul Håkansson. Man undrar ju då med vilken referens som stöd ”det står klart”… Alarmisterna har uppenbarligen nu infiltrerat även rättsväsendet! Vem kan överklaga en sådan dom?

 23. Paul H #20,

  Det är är ju rätt allvarligt när en domstol medvetet frångår lagen och inte vill bestraffa brott. Vad händer med brottsoffret som nu alltså inte får ett rättsskydd?

 24. Håkan Bergman

  #18,19,20
  Tingsrätter består av politiker som inte har bättre för sig. Domaren och en ledamot var emot så ett överklagande borde komma. Kan gå ända upp till HD och sen har man förhoppningsvis en fällande prejudicerande dom därifrån.

 25. Håkan Bergman

  Åklagaren driver fallet och bör väl överklaga och få en prejudicerande dom från högre instans. Annars riskerar man att drunkna i såna här töntfall.

 26. iah

  hur jävla dum får man vara, skapa en domstol med 4 ledamöter. låter som en akademisk hjärnsmälta. men dagens akademiker vet ju att fyra myror är fler än fem elefanter eller hur det nu var.

 27. Mats Zetterberg

  #26 iah
  I tvistemål har domaren utslagsröst vid lika, 2 mot 2

  För brottmål gäller principen hellre fria än fälla vid lika, 2 mot 2.

 28. Jan-Åke

  18 Daniel.

  …vad händer den dag en klimataktivist misshandlar en bilförare,medan bilföraren ligger på intensiven kommer domen.

  ” Tingsrätten finner att XX handlat i nödvärn mot bakgrund av det akuta läget för jordens klimat”

 29. JonasW

  Har alltid stört mig på att ”klimalarmisterna” (= de som driver klimatagendan) älskar odefinierade ord.

  Vad menas med hållbart, ekologiskt, miljövänligt, klimatsmart, klimatkris, extremväder … o.s.v?

  Man använder helt odefinierade ord men som har en känslomässig innebörd.

  Politiker gör samma sak – rättvisa, jämlikhet, trygghete .. o.s.v..

  Det faktum att dessa ord förekommer säger egentligen att det handlar om politik (=få människor med sig). Poängen är inte ett ”hållbart samhälle”.

  Poängen är att få stöd av de människor som vill ha ett ”hållbart samhälle” – sen får var och en välja det hållbara samhälle de tycker är rätt, och alla kommer ställa sig bakom det hållbara samhället … tills de upptäcker att de menar olika saker.

  Det är samma sak med en rörelse kräver rättvisa. Det är säkert många som har precis den uppfattning (d.v.s. kräver rättvisa), tills man börjar precisera vad man menar med rättvisa,

  Hela paketeringen av klimat/miljö visar väl alla tecken på att det är professionella spin-doktorer som jobbar med frågan.

 30. Fredrik J

  #18 m.fl.

  Om denna dom skulle bli prejudicerande skulle det medföra att det blir fritt fram att strunta i ordningsmaktens uppmaningar, så länge man kan hävda att man gör det för att motverka en klimatförändring.

  Det skulle bl.a. innebära att t.ex. återfallsförbrytaren Greta, utan risk för straff, kan fortsätta att strunta i polisens uppmaningar.

 31. Daniel Wiklund

  Nu har SSAB visat den första skissen på hur det nya stålverket ska se ut. Men ingenting varifrån dom ska få elen. Dom säger ” Vi ska ställa om den befintliga verksamheten i Luleå till fossilfri stålproduktion. Och lämna bidrag till en mer hållbar värld”. Där kom det, HÅLLBAR värld. Räcker det inte med att göra Luleå mer hållbart. Menar man att SSAB nu bidrar till en mer ohållbar värld. Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme. Den har värmt min villa i 20 år. Den har fungerat mycket bra. Kan säga att den har hållit bra. Men den blir historia om några år. För utsläppet av koldioxid bidrar ju till en ohållbar värld. Skulle önska att somliga kunde hålla käften istf att släppa ut en massa floskler.

 32. Rossmore

  Vi kanske behöver introducera grader av hållbart. T.ex. en tandborste är praktiskt hållbar, liksom kastrullhandtag. Barnhänder är kärleksfullt hållbara. Min eluppvärmda läderratt i bilen är hållbar på ett behagligt sätt. Taggtråd är hållbar på ett smärtsamt sätt.

  Känns lite som begreppshysterin när allting var ”kultur”.

  Sen bör man kanske även ställa det begreppet mot ”förnybart”. Är t.ex. vindkraft som behöver förnyas vart 20e år hållbar? Är den hållbar eftersom den behöver förnyas oftare än de icke hållbara kraftkällorna?

 33. Sören G

  På Rapport var det aktivisten och försvarsadvokaten som blev intervjuade. Redaktionen höll med om att läget är allvarligt för klimatet.

 34. Håkan Bergman

  Kollar på hockey, där är ju klubbans hållbarhet fundamental, svårt att spela med en klubba som är ohållbar. Men ibland hänger det nog på den som håller i klubban, dom verkar vara lätta att tappa i närkamperna av nån anledning. Men moderna klubbors hållfasthet verkar vara sisådär, dags för en återgång till träklubbor?

 35. Får mig att tänka på miljöpartiets utlåtande ” vi skall skapa kaos i varje departement” – sossarna hakade på.

  Hur kunde kaos, aktivism och panik bli ledstjärnan för samhällsbyggnad…
  Obegriplighetens tidevarv har parat sig med aktivism, osämja, hat och krig – och dårarna jublar.
  Jag är djupt besviken på utvecklingen.

  Vart skall dom nya gränserna inom juridiken, lagen och klimathotet dras, vilket värde kommer tvivlarna att ha, vilket värde kommer vanligt folk att tillmätas – i denna nya världsordning?

 36. Håkan Bergman

  Trodde jag skulle få se hockey, Södertälje-Djurgårn, i stället blev det pyroteknik och slagsmål, vart är vi på väg?

 37. stig morling

  #35 Jodå, Jag kommer osökt att tänka på undertiteln på en bok av filosofen Harald Ofstad; ”… vårt förakt för svaghet!” som jan jämföras med mp.s mentala kusiner ”Extinction Rebellion”. Förhållandet kräver nog en total brist på en rimlig förmåga att lyssna
  Salve
  Stig

 38. Fredrik J

  #35 Magnus Blomgren

  Tyvärr tror jag att en slags flockmentalitet i många fall är drivande i folks ovilja alternativt oförmåga att säga ifrån. Man vill inte sticka ut (och kanske bli stämplad som en som inte intresserar sig för t.ex. hållbarhet). Istället dras man med av andra, och när gruppen av dårar väl växt sig tillräckligt stor blir den svår att stoppa – historien har många ödesdigra exempel på detta.

  Se t.ex. hur många vanliga svenskar som för några år sedan jublade och kände sig stolta över att vi hade en skolkare som uppmanade stora grupper att också skolka. Storskolkaren hamnade på Times omslag och då måste det ju vara något bra. Det fanns visserligen personer som motsatte sig skolkandet, men vissa fick utstå hård kritik.

 39. Brutus

  # 38 Fredrik J : Du har så rätt. Och inte benämndes det som skolk heller utan strejk. Varför sade inte facken ifrån. Varför ifrågasatte inte MSM? Det finns många evertebrater i svensk hage.

 40. Ann Löfving-Henriksson

  Globalt sett är det mest hållbara vi kan arbeta för är att återföra en så mycket som möjligt av den co2 som ursprungen hörde hemma i atmosfären men under utvecklingen alltmer begravts bland annat i jordens kolfyndigheter. Burn baby burn!

 41. Petter F

  Är det trots allt inte bra att Tingsrättens dom blev som den blev. Nuvarande praktis är väl att hovrätten dömer precis tvärtom.

 42. Anders

  #41 Petter F. Hoppas Du blir sannspådd. Jag spanar dock tyvärr att vi nödgas läsa någon fras med orden ”allt överskuggande allmänintresse” även från Svea Hovrätt.

  Förut utgick all makt från Gud, sedan från ”folket”. Nu vete sjutton om inte vi låtit FN genom IPCC:s SPM ta över makten?

 43. Nr 38
  Flockmentalitet kan vara ett elände – frågan denna gång är, vems flock är det som leder?
  Är det Angela eller putin som lurat ut europa, med tyskland i spetsen, på den tunna isen på energihavet?

  Är det godtrogna aktivister som villat bort sig i hållbarhetsträsket eller leds dom på avvägar av östliga maktbegör?

  Ikväll och hela veckan har vi kunnat läsa om det tyska skuldhaveriet – som sätter hela Eu på pottkanten.

  Energidebacklett i det gröna tyskland har varit och är på en fullständig katastrofnivå, mer vindkraft, mer kol mer obalans – energinaivismen har potential att förstöra hela eu – bygget….men skall med aktivism och kaos utvecklas till det utopiska överintellektuella drömsamhället.

  Egentligen är klimatutvecklingen helt betydelselös, det kommer alltid att bli varmare och kallare i 100 års perspektivet liksom i 500 och 1000 års perspektivet – oavsett empirisk vetenskap eller datamodellerande – MEN nu är det kaos, känsla, koncensus och aktivism som är viktigare än trygghet, klokhet och eftertänksamhet för samhällsbygget.

  Nyhetsprogrammen och media är fulla av förvåning och förskräckelse över folkens val av nationalism, traditioner trygghet framför ångest och aktivism – har all media och alla institutioner glömt det mänskliga psykets behov av trygghet och sammanhållning…av Maslows första steg på behovstrappan.

  Biden förvillade sig i veckan om att hitta någon verkligt het, överhettad, plats på klotet – forskarna rapporterar om att vi nått både 1,8C och mer än 2,0C över förindustriell temp under dom senaste veckorna – chickenracet mot cop28 når himmelska höjder….

  Jorden har dom senaste veckorna varit dubbelt så varm som det varmaste säger forskarna – men enl andra forskare planade El ninon ut i oktober och räknas som ” moderat”….så var kokar det?Överallt säger en del experter, medans Arktis havsis växer och Europa darrar i kölden och guldgrävarna i Sydney tycker att det är helt vanligt väder – och bankok och tokyo och new york och moskva och johannesburgh rapporterar om ” typ normalt”.
  Galapagos då – visst måste dom plågas av El ninon…nopp, verkar vara rätt normalt…

  Vad är det aktivisterna och koncensusfolket darrar inför – ahhh, haven naturligtvis – svåra att mäta men 0,075C varmare…umm… ge mig mätosäkerheten på det.

  Visst har vi varit i en värmeperiod, sedan 90- talet men vad har den gett oss – befolkningsexplosion och större skördar?

  Det bästa är väl ändå att denna värmeperiod uppvisat exakt samma egenskaper som dom tidigare uppgångarna – plötslig uppgång som börjar i havet, planar ut..och sjunker.. Nåväl vi får se..

  Dom troende tycker att instabila elsystem fungerar ok för att bygga ett samhälle – dom icke troende tycker att grunden för ett fungerande samhälle är stabila energisystem… Det finns skillnader, helt klart – men hur kan aktivism underlätta vetenskapen och samhällsbygget, hållbarheten?

 44. SatSapiente

  Nog måste väl åklagaren ta domen till högre instans? Och där få den ändrad.
  Annars är det ju helt fritt fram för limmare och myrstegsgångare på våra vägar. Att polisen framöver skulle ingripa när det inte medför några konsekvenser är önsketänkande. Risken för våld mot demonstranterna ökar då drastiskt från drabbade trafikanter. Nej till anarki.
  Och hur stor del av Sveriges yta ska vara våtmark? 10%, 30% eller 50%? Nog måste man kunna ange ett målvärde så vi vet när protesterna kan förväntas upphöra?

 45. Daniel Wiklund

  Det är väl inte första gången i historien som nån påstår att jorden ska gå under. Men inte ofta som man fått en domstol att ta med det i ett domslut. Kan behöva påminnas hur det gick för Jim Jones och Folkets tempel. ( 1978) Fick man inte leva i frid så skulle man åtminstone dö i frid.

 46. Ulf

  Vill bara notera att nämndemännen som stod för dessa galenskaper inte var miljöpartister utan vänsterpartist respektive socialdemokrat. Så tro inte att sjukdomen bara berör MPare.

 47. Erik P

  Hållbarhet är en undergrupp till värdegrund.

  Värdegrund är att vara för allt gott, emot allt ont utan en tillstymmelse till konsekvensanalys.

 48. SatSapiente

  #44 Mig själv
  I Sverige idag är c:a 22% av Sveriges yta klassad som våtmark.
  Hur stor del av resterande yta kan göras om till våtmark?
  Berg och fjäll går knappast att förvandla till våtmark. Städer? Högt liggande terräng?
  Ge mig en siffra på vilken %-sats som är tillräcklig för att protesterna ska upphöra.

  Och systerorganisationen ”Just Stop Oil” ?
  Hur mycket av oljan ska stoppas? All olja, 70%, 50%? Även oljan som används i vindkraftverkens växellådor? Oljan som används för att driva maskiner som tar upp ämnen och mineraler till solpaneler, elbilsbatterier och generatorer i vindkraftverk?
  Och vad ska vi använda istället för fossil olja? Valolja, djurfetter, rapsolja?
  Vad ska fartyg och maskiner som används för att fånga/samla in/skörda och transportera sådan olja drivas med?
  Det är många frågor som behöver besvaras av dessa organisationer.