Klimatrealisternas styrelse

Styrelsen 2020 består av följande personer:

Magnus Cederlöf, f. 1974, ordförande. Han är civilingenjör inom elektroteknik och jobbar som datakonsult. Han har alltid varit fundersam över varför alla klimatförändringar på senare tid tillskrivits människans påverkan trots att det historiskt sett varit stora klimatförändringar på helt naturlig väg. Därför har han följt klimatdebatten under många år och började för c:a 5 år sedan använda sina programmeringskunskaper till att analysera olika temperaturserier. Detta ledde till ett samarbete med Lennart Bengtsson (professor i dynamisk meteorologi) där hittills en artikel i en ansedd vetenskaplig tidskrift har publicerats. Denna artikel analyserade skillnader i temperaturtrender för mätningar i fria atmosfären och över land/hav.

Lena Krantz, f. 1959, är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Intresset för klimatfrågan väcktes för ca 4 år sedan i samband med att filmen ”En obekväm sanning” visades på TV och där den sk ”Hockeyklubban” visades upp som en sanning. Med utgångspunkt från vad jag fick lära mig om paeloklimat under utbildningstiden (på 80-talet) tänkte jag att; -Det där kan omöjligt vara sant! Hennes huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar. Vi behöver information, inte desinformation, för att kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.

Ingemar Nordin, f. 1949, är professor emeritus vid Linköpings universitet med inriktning mot vetenskapsteori. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit flera böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.

Lars Kamél, f. 1960,  Systemutvecklare, programmerare. Mittuniversitetet.

Gunnar Juliusson , f. 1954. Professor i blodsjukdomar vid Lunds Universitet sedan 2003 och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Blev intresserad av miljö och energifrågor i samband med folkomröstningen om kärnkraft 1980, och har följt frågan om lågdosstrålning och cancer. Klimatintresset väcktes av Climategate och diskussionen inför IPCC-konferensen i Köpenhamn 2009, och har sedan dess följt diskussionen i klimatpolitiska frågor, inte minst vetenskapens integritet gentemot politik, ekonomi och aktivism.