.

Om oss

Stockholmsinitiativet kom igång i april 2008 som en löst sammansatt grupp  med avsikt att granska  förutsättningarna för klimat- och energipolitiken. Den första yttringen blev ett seminarium “Tid för förnuft i klimatfrågan” i Kreabs regi. Den första publicerade debattartikeln “Kasta inte pengar på klimatbluffen” följde kort därefter.

I maj 2009 hjälpte vi fyra riksdagsmän att organisera ett seminarium “Global klimatpolitik – vilka är alternativen?” i första kammarsalen. Vi organiserade oss som ideell förening och vi var verksamma i Almedalsveckan med seminariet “Sluta mörka – nytt ljus över klimatpolitiken! En granskning av klimatpolitikens underlag och konsekvenser.” I december samma år organiserade vi ett upprop som ett öppet brev “Ompröva klimatpolitiken” till EU:s dåvarande ordförande statsminister Fredrik Reinfeldt. Uppropet fick med begränsade resurser på kort tid 1500 undertecknare.

I mars 2010 var vi tillbaka i riksdagen som organisatörer av seminariet “Vad händer med klimatfrågan 2010?” där Peter Stilbs var en av talarna. Vid årets slut tilldelades vi utmärkelsen “Årets förvillare 2010” av föreningen Vetenskap och Folkbildning. 2011 övertog vi bloggen “The Climate Scam” från Maggie Thauersköld-Crusell” och 2012 organiserade vi med stöd av sponsorer en demoskopenkät “Luras media i klimatfrågan?” som presenterades i en paneldebatt under Almedalsveckan organiserad av Ullman PR  som också bidrog till organisationen av enkäten.

Korta beskrivningar av skribenter är som följer:

Ingemar Nordin är professor vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit ett par böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.

Sten Kaijser är professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet. Han har varit intresserad av klimatfrågan i över 10 år. Utgångspunkten för hans engagemang är insikten om att om koldioxiden har en effekt på jordens medeltemperatur, så spelar det ingen roll om bränslet är fossilt eller förnybart. Så länge som Sverige satsar på förnybara motorbränslen, som innebär att vi tar maten ur munnen på de fattiga i världen för att ge våra bilar något att dricka, så kommer han att fortsätta sin kamp för en människovänlig klimatpolitik.

Lena Krantz är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Intresset för klimatfrågan väcktes för ca 4 år sedan i samband med att filmen “En obekväm sanning” visades på TV och där den sk “Hockeyklubban” visades upp som en sanning. Med utgångspunkt från vad jag fick lära mig om paeloklimat under utbildningstiden (på 80-talet) tänkte jag att; -Det där kan omöjligt vara sant! Hennes huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar. Vi behöver information, inte desinformation, för att kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.

Peter Stilbs är professor i fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Han har sedan 2003 engagerat sig i debatten kring mänsklig klimatpåverkan med kritiska synpunkter på grunden för de scenarios som FN-organet IPCC hävdar som troliga. Han har gjort gällande att IPCC ger politiker och allmänhet en färgad beskrivning och att media ger en osann bild om att det skulle råda vetenskaplig konsensus kring IPCC:s slutsatser. Peter Stilbs var organiserande ordförande för det av KTH år 2006 arrangerade internationella seminariemötet Global Warming – Scientific Controversies in Climate Variability.

Per Welander var civilingenjör i elektroteknik från KTH samt fil. kand. i fysik, numerisk analys (Stockholms Universitet). Han har arbetat som entreprenör och VD för olika IT-företag. Blev intresserad av klimat i samband med deltagande i ett forskningsprojekt om Arktis vid University of Washington. Per var också styrelseordförande i Stockholmsinitiativet/Klimatrealisterna. Avled våren 2020.

Ann Löfving-Henriksson, f.d lärare i naturkunskap och kunnig skribent om klimatpolitik och klimathistoria.

Magnus Cederlöf är programmerare till yrket men har intresserat sig för klimatfrågan och klimatvetenskapen i många år. (hemsida mcederlof.se)

Mats Zetterberg, ekonom, klimatföeräsare och revisor för föreningen.

Lars Kamél har doktorerat med en avhandling om vad som går få fram ur kometers ljuskurvor. Därefter har han bytt till att bli systemutvecklare/programmerare.

Elsa Widding är civilingenjör och har jobbat i Vattenfall och i regeringskansliet. Och så är hon Sveriges “bråkigaste” kvinna.

Johan Montelius, Lektor KTH, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap.

——

Carl-Gustaf Ribbing gick bort 15 september 2015 efter en kort tids sjukdom. Han efterlämnar ett stort tomrum på bloggen och i vår bekantsskapskrets. Hans personlighet präglades av nyfiken eftertänksamhet, humor och intellektuell oräddhet. Som professor i fasta tillståndets fysik och med dessa personliga egenskaper var han en äkta vetenskapsman. Hans blogginlägg var alltid fördömligt relevanta och genomtänkta. Vi saknar honom.

Pehr Björnbom Professor emeritus i kemiteknik från KTH. Han har sedan pensioneringen 2007 intresserat sig för klimatfrågan vilket lett till en del självstudier i geofysik och biogeokemisk dynamik. Detta har även resulterat i en geofysisk vetenskaplig artikel. Pehr Björnbom har nu lämnat bloggen.

Lars Jonsson, framstående målare med specialintresse av fåglar och polarområden. Han har nu lämnat bloggen.

 

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

 • LasseIPCCs förutsägelser om Golfströmmen och AMOC får inget stöd av data: “
  Tack för en intressant inblick. Välkommen ny skribent? AMOC är en förkortning värd att slå upp: Då kommer alarmen upp…
 • Sören+GÖppen Tråd: “
  Jag la upp Elsa Widdings video på min FB-sida. Nu har den tagits bort. “Videon är inte tillgänglig Den här…
 • EnoughIPCCs förutsägelser om Golfströmmen och AMOC får inget stöd av data: “
  IPCC’s modeller för AMOC ser precis ut som de för temperaturutvecklingen i atmosfären. Inspirationen verkar vara hämtad från dessa också,…
 • AndersBolling om hur media vilseleder: “
  #47 Tege Tornvall. Du skriver “Den som inte öppet framträder med namn är inte värd att uppmärksammas.” Det kanske är…
 • En annanÖppen Tråd: “
  Snälla rara, ta bort tummen upp, lägg i stället till media creeper, som visar vilka myndigheter som besöker sidan, samt…
 • foliehattBolling om hur media vilseleder: “
  Karl W, #49, Du har en del att upptäcka om skillnader mellan demokrati och diktaturer, märker jag. Men detta är…
 • Karl WÖppen Tråd: “
  Magma #7 Drivkraften är pengar. Al Gore startade det hela, och det gjorde honom rik. Oligarkerna som Al Gore vill…
 • Karl WBolling om hur media vilseleder: “
  foliehatt #44 Du har rätt. Kina är ingen demokrati. Den destruktiva diktaturformen övergav vi 1949, efter att den kostat omkring…
 • SimonÖppen Tråd: “
  #20, #59 Instämmer! Har precis sett den jag också. En dokumentär vi aldrig kommer få se på SVT. Tyvärr får…
 • AndersÖppen Tråd: “
  #20 Ingemar Säfbom. Tack för den länken! Vilken obehaglig historia denne nysvensk målade upp! Alla som tror vindkraft bara kan…
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons