.

Allt du behöver veta om klimathotet

Här finns pedagogiska sammanfattningar av klimatfrågan samlade

Här är en översättning av de broschyrer som fick tas bort från Vita Husets hemsidor i samband med att Donald Trump avgick som president. Mer om detta och de engelska originalen här . Översättningarna är gjorda av Stephen Wilks.

An introduction (Dr. David R. Legates)

Finns det ett klimatnödläge (Dr Ross McKitrick)

Kopplingen mellan solen och klimatet (Drs. Michael Connolly, Ronan Connolly, Willie Soon)

Kan datormodeller förutsäga klimat (Dr Christopher Essex)

Klimat, klimatförändringar och atmosfärens allmänna cirkulation (Dr. Anthony R. Lupo)

Energiöverföring via Strålning (Dr William Happer)

Orkaner och klimatförändringar (Dr. Ryan N. Maue)

Förekommer rekordtemperaturer oftare i kontinentala USA (Dr. John Christy)

Fyra ”nationella bedömningarna (Dr. Patrick J. Michaels)

AGW bygger på tro (Dr. Roy Spencer)

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Här är Indur Goklanys rapport på svenska där han går igenom diverse alarmistiska påståenden och redogör för vad vetenskapen verkligen säger:

Indur Ghoklany


Allt du behöver veta om klimathotet, av Stefan Mörner:

Oroar du dig för klimathotet? Kanske dina vänner, din familj eller dina barn gör det?

I den här boken presenterar Staffan Mörner fakta om klimatet som varken media, politiker eller miljöorganisationer informerar om, men som du och dina närmaste borde känna till om ni verkligen vill ta klimathotet på allvar.

Oron för klimathotet bygger på tre grundläggande påståenden:

1. Global uppvärmning leder till katastrofala klimatförändringar som visar sig i form av exempelvis smältande isar, stigande havsnivå, fler och kraftigare oväder, mer torka och översvämningar och försurning av haven.

2. Så gott som alla klimatforskare är överens om att vi står inför ett allvarligt klimathot i form av global uppvärmning orsakad av människans ökade utsläpp av växthusgaser.

3. Den globala uppvärmningen kan inte förklaras naturligt, och kan därför med stor säkerhet antas bero på människan.

Dessa påståenden anses odiskutabla, och skeptiker betraktas närmast automatiskt som anti-vetenskapliga, okunniga, känslostyrda, ointelligenta, vilseledda, egoistiska, korrupta eller rent av illasinnade. De kallas nedsättande för ”klimatförnekare”, och får sällan eller aldrig komma till tals på ett rättvisande sätt.

Därför är det många som inte känner till de skeptiska argumenten. Men med tanke på den ångest, de stora kostnader och viktiga politiska beslut som klimathotet föranleder är det oerhört viktigt att inte bara följa med strömmen, utan att lyssna noga, ta reda på fakta och tänka själv:

1. Pågår det oroande klimatförändringar?

2. Vad är så gott som alla klimatforskare överens om?

3. I vilken utsträckning kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?

Det är dessa naturvetenskapliga frågor författaren fokuserar på i den här boken. Svaren leder dock ofrånkomligen till följdfrågor som delvis är av moralisk och ideologisk art, och där hans reflektioner över de fakta som presenteras är mer personliga:

4. Kan man lita på FN:s klimatpanel?

5. Vilka risker är vi beredda att acceptera?

6. Vem tjänar på klimathotet?”

 

Vill du veta mer? Besök Stefan Mörners webbsida: https://www.klimathotet.com


Ny bok 2020:

Borde man oroa sig för klimathotet?

https://www.klimatkarusellen.se/product-page/klimathotet-av-staffan-m%C3%B6rner


På Elsa Widdings hemsida finns ytterligare två böcker som rekommenderas varmt:

Elsa Widding: Klimatkarusellen

Gösta Pettersson: Falskt Alarm


Avlivade myter om klimatet

https://climatefact.org/


Korta videoföreläsningar om klimatfrågan

http://www.populartechnology.net/2016/08/climate-change-energy-and-environment.htmlFpsna


Lathund från Klimatsans

Lathund ClimateSense 2018


Handbok för klimattänkare (pamflett)

Utgiven av Stockholmsinitiativet, handbokfrtnkare1.1. Översättning av JoNova:s The Skeptic’s Handbook, 2009.

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

 • UlfDen nya Sidenvägen: “
  Här är artikeln. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/domedagsglaciaren-kan-tappa-fastet-fysik/ Domedagsglaciären och bedömningen av påverkan på havsnivån är inget som Wåhlin säger utan det är Expressen…
 • UlfDen nya Sidenvägen: “
  Wåhlin brukar inte vara alarmistisk. Hon intervjuades i Expressen också om att domedagsglaciären höll på att lossna. Intervjun innehöll inget…
 • LasseDen nya Sidenvägen: “
  #64 Ingemar N Anna W är oskyldig-det var P1 och den som intervjuade henne som ville framtvinga en lösning av…
 • AdeptenKlimatnytt från Grönköping: “
  #26 #30 Johannes Tack för ditt svar! Stämmer på ett ungefär med 50 % avvikelse. Man kan få en diagnoskod…
 • Ingemar NordinDen nya Sidenvägen: “
  Lasse #43, Temperaturerna i Antarktis har knapps förändrat sig alls under de senaste 40 åren. Så, på vad sätt menar…
 • LasseDen nya Sidenvägen: “
  #61 Magnus Pågår en diskussion om detta. Se #38, #41 osv. #54 innehåller länk till artikeln. Notera att det är…
 • Håkan BergmanDen nya Sidenvägen: “
  Magnus #61 Det är okey, och jag vill åter tipsa om att det kan vara idé att skumma DN på…
 • MagnusDen nya Sidenvägen: “
  Håkan Bergman #52 Inte min mening heller att debattera, kommenterade bara artikeln. Och tack för tipset. Läste en artikel i…
 • Lars CornellDen nya Sidenvägen: “
  #57 #58 Rolf och Håkan. Sovjet satsade på planekonomi med sina 5-års planer och även längre planer. Det ledde till…
 • Håkan BergmanDen nya Sidenvägen: “
  Rolf M. #57 Visst kan man oroas över BRI, men vad gör vi åt det? Comecon 1.01, alltså den väg…
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons