.

Allt du behöver veta om klimathotet

Klimatet ur en lekmans perspektiv

Här har Erik Larsen skrivit en liten bok om klimatfrågans historia,

Klimatet ur en lekmans perspektiv

——————————————————

Här finns pedagogiska sammanfattningar av klimatfrågan samlade

Här är en översättning av de broschyrer som fick tas bort från Vita Husets hemsidor i samband med att Donald Trump avgick som president. Mer om detta och de engelska originalen här . Översättningarna är gjorda av Stephen Wilks.

An introduction (Dr. David R. Legates)

Finns det ett klimatnödläge (Dr Ross McKitrick)

Kopplingen mellan solen och klimatet (Drs. Michael Connolly, Ronan Connolly, Willie Soon)

Kan datormodeller förutsäga klimat (Dr Christopher Essex)

Klimat, klimatförändringar och atmosfärens allmänna cirkulation (Dr. Anthony R. Lupo)

Energiöverföring via Strålning (Dr William Happer)

Orkaner och klimatförändringar (Dr. Ryan N. Maue)

Förekommer rekordtemperaturer oftare i kontinentala USA (Dr. John Christy)

Fyra ”nationella bedömningarna (Dr. Patrick J. Michaels)

AGW bygger på tro (Dr. Roy Spencer)

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Här är Indur Goklanys rapport på svenska där han går igenom diverse alarmistiska påståenden och redogör för vad vetenskapen verkligen säger:

Indur Ghoklany


Allt du behöver veta om klimathotet, av Stefan Mörner:

Oroar du dig för klimathotet? Kanske dina vänner, din familj eller dina barn gör det?

I den här boken presenterar Staffan Mörner fakta om klimatet som varken media, politiker eller miljöorganisationer informerar om, men som du och dina närmaste borde känna till om ni verkligen vill ta klimathotet på allvar.

Oron för klimathotet bygger på tre grundläggande påståenden:

1. Global uppvärmning leder till katastrofala klimatförändringar som visar sig i form av exempelvis smältande isar, stigande havsnivå, fler och kraftigare oväder, mer torka och översvämningar och försurning av haven.

2. Så gott som alla klimatforskare är överens om att vi står inför ett allvarligt klimathot i form av global uppvärmning orsakad av människans ökade utsläpp av växthusgaser.

3. Den globala uppvärmningen kan inte förklaras naturligt, och kan därför med stor säkerhet antas bero på människan.

Dessa påståenden anses odiskutabla, och skeptiker betraktas närmast automatiskt som anti-vetenskapliga, okunniga, känslostyrda, ointelligenta, vilseledda, egoistiska, korrupta eller rent av illasinnade. De kallas nedsättande för ”klimatförnekare”, och får sällan eller aldrig komma till tals på ett rättvisande sätt.

Därför är det många som inte känner till de skeptiska argumenten. Men med tanke på den ångest, de stora kostnader och viktiga politiska beslut som klimathotet föranleder är det oerhört viktigt att inte bara följa med strömmen, utan att lyssna noga, ta reda på fakta och tänka själv:

1. Pågår det oroande klimatförändringar?

2. Vad är så gott som alla klimatforskare överens om?

3. I vilken utsträckning kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?

Det är dessa naturvetenskapliga frågor författaren fokuserar på i den här boken. Svaren leder dock ofrånkomligen till följdfrågor som delvis är av moralisk och ideologisk art, och där hans reflektioner över de fakta som presenteras är mer personliga:

4. Kan man lita på FN:s klimatpanel?

5. Vilka risker är vi beredda att acceptera?

6. Vem tjänar på klimathotet?”

 

Vill du veta mer? Besök Staffan Mörners webbsida: https://www.klimathotet.com


Bok 2020:

Borde man oroa sig för klimathotet?

https://www.klimatkarusellen.se/product-page/klimathotet-av-staffan-m%C3%B6rner


Om Sven Börjessons bok:

En klimathistoria

———————————————————————————————————————-

På Elsa Widdings hemsida finns ytterligare två böcker som rekommenderas varmt:

Elsa Widding: Klimatkarusellen

Gösta Pettersson: Falskt Alarm


Avlivade myter om klimatet

https://climatefact.org/


Korta videoföreläsningar om klimatfrågan

http://www.populartechnology.net/2016/08/climate-change-energy-and-environment.htmlFpsna


Lathund från Klimatsans

Lathund ClimateSense 2018


Handbok för klimattänkare (pamflett)

Utgiven av Stockholmsinitiativet, handbokfrtnkare1.1. Översättning av JoNova:s The Skeptic’s Handbook, 2009.

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

  • Lars-Eric BjerkeÖppen Tråd: “#23 Claes-Erik Simonsbacka ”De (SMR) ökar effektiviteten och minskar avfallet genom att använda en speciell kvalitet av raffinerat bränsle som…
  • UlfOmöjliga klimatmål: “114 Hållbart Du fattar fortfarande inte. Svepande formuleringar i SPM helt utan grund och hänvisning tillIPCC rapporten är fullständigt ointressanta.…
  • L.A.Öppen Tråd: “Angående 420 forskare. Slog bara på måfå på en av ”forskarna”, ja som visade sig vara en miljöpartist i ledande…
  • AdeptenOmöjliga klimatmål: “#114 Hållbart Roy spencers klimatmodell går att ifrågasätta🥱 Gå in på nedanstående länk och studera vidare eller försök att hitta…
  • UWbÖppen Tråd: “Se länk med snökaos i München, även Bayern München fick ställa in sin match. För att travestera Magdalena Andersson Klimatkris,…
  • Lars CornellOmöjliga klimatmål: “#114 hållbart ”Högre temperatur betyder att luften kan innehålla mer vattenånga och att platser lättare kan torka. Förstår inte ditt…
  • ArgusOmöjliga klimatmål: “@#114 Du gjorde mig uppmärksam på skepticalsciene. Jag har kollat den tidigare. Ett resultat av den upptäckten var Cook et…
  • SatSapienteÖppen Tråd: “#28 lars carlsson Jag har sett en siffra på att solpaneler i Sverige i medel producerar 3% av sin årsproduktion…
  • TorbjörnROmöjliga klimatmål: “#113 Håkan Bergman Din statistik är ju bara superbra. Tack 😊
  • foliehattOmöjliga klimatmål: “Hållbart, #114, att citera SPM faller under klimatologins motsvarighet till Godwins lag.
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons