En klimathistoria

En klimathistoria

Sven Börjesson har verkat som en vetenskapsjournalist på SR P1 i många år, numera pensionär. Han tillhör de ytterst få pålästa journalisterna i Sverige som kan klimatfrågan. Men inte bara det; han är en MYCKET PÅLÄST vetenskapsjournalist och har studerat ämnet i 30 år. Ganska unik med andra ord. I höstas kom han med en hel bok i ämnet: En Klimathistoria. Boken återfinns en bit ned i vår lista på böcker, samt en liten beskrivning och länk till beställning https://klimatupplysningen.se/lank-lastips/litteratur/

Man hamnar genast i svårigheter när man skall försöka recensera en så faktaspäckad bok som denna. Till en början tänkte jag att det skulle räcka med en snabb genomläsning eftersom det mesta borde vara bekant för mig. Visserligen har jag bara hållit på med detta i drygt 10 år, men ändå. Den funderingen höll inte länge. Författaren kommer med saker som för mig var nya och överraskande.  Det finns så mycket intressant att återge. Jag har därför valt att här bara nämna ett par saker som jag särskilt fastnade för.

De första 60 sidorna kan vi grovt beteckna som klimathistoriska. Detta är ett ämne som fascinerat mig. Inte bara får vi reda på att temperaturer och klimat har växlat rejält, och ibland snabbt, innan människan började bränna koldioxid på allvar. Vi får också en inblick i all den litteratur som faktiskt finns på området.

Särskilt får vi ta del av klimatförhållandena i Arktis från mitten på 1800-talet till idag. Inte minst genom rapporter och artiklar av upptäcktsresande, fiskare och polarforskare.  Vi får följa uppvärmningen efter den Lilla Istiden fram till 1930-talets värmerekord, de sjunkande temperaturerna efter 1950 och fram till mitten på 70-talet samt slutligen den återigen stigande värmen i slutet på 1900-talet fram till våra dagar.

”Den kraftiga uppvärmningen fram till 1940-ta­let känner vi igen från Arktis, från Antarktis, från Norrlands vintertemperaturer, från tempe­raturkurvor baserade på proxydata som trädens årsringar, från förändringar i ekosystemen, från berättelser, tidningsartiklar och glaciärernas av­smältning. Havstemperaturerna bekräftar och understryker den globala uppvärmning som ägde rum fram till början av 1940-talet.” (s. 56)

Förutom Arktis så berättar Börjesson om glaciärernas tillväxt och tillbakagångar, om de väldiga värmeböljorna i USA och annorstädes under 30-talet, om hur forskarvärlden, politiker och media larmade om en kommande istid under 60- och 70-talen. Det är roande att notera att precis som idag så spekuleras det vilt med en rad fantasifulla ingenjörsmässiga projekt om hur man skulle stoppa klimatförändringen mot en kallare värld. ”… att beskriva avkylningen under 1960- och 1970-talen som en myt är att skriva om historien så att den passar dagens be­rättelse, och det är inget som gynnar forskning­en.” sammanfattar Börjesson.

”CIA varnade för att den globala avkylning­en kunde leda till kärnvapenkonflikter.

Politikerna anklagades för passivitet och idéerna om hur avkylningen skulle lindras var många, exempelvis genom att sota ner Arktis.

Man mindes ”de goda åren” under 1900-talets första hälft. Vädret var bättre förr är för övrigt ett återkommande tema när det gäller klimatet.” (s. 51)

När det började bli lite varmare efter i mitten av 70-talet så bytte man snabbt fot, dammade av koldioxidhypotesen och började varna för en uppvärmningskatastrof istället. En del framstående klimatforskare som Stephen Schneider var helt tydliga med sin omsvängning av det alarmistiska budskapet. Woods Hole i Massachusetts blev en viktig milstolpe i denna omsvängning. Då hade klimatmodellerna gjort sitt inträde på scenen. Här samlades bland andra Jule Charney, Bert Bolin och James Hansen. Man körde lite olika modeller och kom fram till att koldioxiden förr eller senare skulle orsaka en uppvärmning på 1,5 – 4,5 grader C. Medelvärdet hamnade på 3 grader, och det ligger fortfarande kvar på dessa värden än i dag. Osäkerheterna är lika stora då som nu, 40 år senare.

Men vi skall inte gräva ned oss i det historiska. Det intressanta i detta avsnitt är den oerhörda bredd som Börjesson lägger fram för att belägga sina påståenden. Det handlar inte bara om teoretiska temperaturrekonstruktioner, datakörningar och proxydata utan även om de redogörelser som ges av personer som varit ute på fältet.

Det andra området som jag vill nämna är arbetet inom IPCC. Börjesson tar speciellt upp den ökade instrålningens betydelse (s. 61 – 67) där författaren menar att budskapet har förvanskats i presentationen av rapporterna och i SPM, Summary for Policy Makers. I en radiointervju med Joyce Penner, en av huvudförfattarna till kapitel 9 i IPCCs rapport år 2007, säger hon bl.a. (s. 63):

”Klimatmodellerna tycks inte stämma med observationer­na, vilket vi sa redan i IPCC-rapporten.”

Från omkring 1990 visade mätningarna att solinstrålningen till marken ökade markant. Inte bara i USA och Europa utan även över hela ekvatorområdet. Med ökad solinstrålning till marken så ökar förstås temperaturen, men modellerna angav att så gott som all uppvärmning orsakades av koldioxiden. Så uppenbarligen visade modellerna, som nästan enbart tog hänsyn till koldioxiden, en alldeles för hög uppvärmning. Men i sammanfattningarna hördes inte ett knäpp om detta.

”Det var i och med IPCC:s rapport 2007 som det blev tydligt att det budskap som IPCC vill förmedla i sammanfattningen och i pressreleaser och vad som verkligen står i den egentliga rap­porten inte behöver sammanfalla.”, skriver Börjesson.

I IPCCs rapport från 2013 (den senaste) tar man också upp solinstrålningen igen och konstaterar att den ökat väsentligt sedan 80-talet. Faktiskt var ökningen under den senare delen av 1900-talet väsentligt större i energi räknat än vad man räknar med att koldioxid tillförde systemet. Detta handlar alltså om kortvågig strålning som når ned till marken, inte tillförd energi på toppen av atmosfären. Så uppenbarligen har det skett en s.k. Global Brightening som beror på färre partiklar och reflekterande moln i luften.

Men i sammanfattningen av rapporten 2013 sägs det inget om markinstrålningen utan det är enbart solens instrålning till atmosfärens topp som nämns. Och den senare avfärdas som irrelevant för den globala uppvärmningen eftersom solens instrålning är mer eller mindre konstant. Istället håller man sig till modellerna och slutsatsen att det är de mänskliga växthusgaserna som betyder något.

Ja, detta var två nedslag i boken som intresserade mig särskilt. Och inte ens dessa ger full rättvisa åt Börjessons noggranna och väldokumenterade beskrivning. Förutom dessa nedslag så redogör författaren för hur insamlandet och justeringen av temperaturdata gått till. Han beskriver klimatpanelens organisation och historia, hur sammanfattningarna produceras, om IPCCs specialrapporter, hur olika klimatforskare ser på saken, hur olika platser på jorden påverkar klimatet, havsnivåförändringar, växande korallöar, landsänkningar, extremväder historiskt och idag, skogsbränder, och mycket mer.

Sven Börjesson gick i pension 2015. Några reportage om klimatet av Sven Börjesson ville huvudredaktionen i Stockholm och Ekot inte ha under de sista åren. I en kommentar (s.92) till ett av sina kapitel konstaterar han: ”Jag har som journalist följt klimatfrågan i drygt 30 år, och som engagerad medborgare betydligt längre än så. Jag har under årens lopp kunnat notera att domedagsprofeterna haft medias öra.”

Det är uppenbart att politiker och media ger en mycket förvrängd och tillrättalagd bild av det de kallar ”vetenskapen”. Börjessons bok är värd att läsas i sin helhet om vi vill ha en någorlunda korrekt bild av vad vetenskapen faktiskt säger.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. elias

  Oj vilket suveränt bra referat!

 2. Simon

  Man förstår varför han blev oönskad hos SR. Skall läsa boken. Tack för tipset Ingemar.

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack, Ingemar för att Du lyfter fram vad Journalisten Sven Börjesson har att berätta efter decennier av journalistiskt sökande. Hans reportage var alltid givande och trovärdiga. Under de senaste åren har hans röst blivit alltmer sällsynt i media. Sorgen i hans lågmälda konstaterande att ”domedagsprofeterna haft medias öra” behövde ingen förstärkare för att nå ut.
  Förhoppningsvis är det många som saknat hans röst under senare år, som nu är nyfikna på vad han har att berätta, skaffar boken och ger trollen en match.

 4. Sören+G

  Det har gått ett par program i SVT som heter Norge från luften. I ett program beskrev man bl.a. glaciärer. Det var så vitt jag såg en ganska korrekt bild. Man nämnde att glaciärer rör sig fram och tillbaka beroende på istillväxt respektive avsmältning. Ett hotell i närheten av en glaciär hade blivit förstört när glaciären bredde ut sig efter att ha minskat under en tid.

 5. Lasse

  Bra lästips Ingemar-Gott Nytt År.
  Solen- Brightening 😉
  Den boken vill jag läsa!
  Feelgood.
  Svens snabba försvinnande från SR är kanske förklarat.

  SVDs ledarsida som inte går att debattera innehåller också läsvärda tankar.(Benjamin Dousa Timbro)

 6. mattias

  Tack. Jag kände inte till den här boken. Den har väl knappast recenserats på kultursidorna.

 7. Karl Eider

  Boken kan t.ex. köpas på Bokus:

  https://www.bokus.com/bok/9789179696955/en-klimathistoria/

 8. Jan

  Ledarsidorna intervjuar Ola Sandstig, aktuell med boken om “De apatiska barnen”

  Det diskuteras även rapporteringen i klimatfrågan.

  Ola Sandstig säger bland annat ”Ett tag var Johan Rockström den stora guden. Jag tror jag var den ende som gjorde ett kritiskt reportage om honom, i Filter. Det han säger stämmer inte alls överens med vad IPCC skriver. Han tog worst case-scenariona och dubblade dem. ”

  https://ledarsidorna.se/2021/01/vad-ar-statusen-for-begreppet-apatiska-flyktingbarn-idag/

 9. Peter Stilbs

  Jag beställde boken för en tid sedan, och hoppas än mer att få den nu. Den trycks on-demand, och det var nog helger som kom emellan i produktionen. Tack för excellent genomgång.

 10. 4. Jag har sett programmen och det var en kommentar som fick mig att spetsa öronen ” som ett resultat av klimatförbättringarna ” Autocorrect har inte ordet i sin algoritm så det gäller att vara observant innan man trycker på skicka.

 11. LBt

  Vad är nytt i detta?
  Uppvärmningen 1910-40 har ju varit ett ständigt återkommande tema de senaste 10-15 åren liksom variationer i solinstrålning på grund av partikelnedsmutsning.

  Det förstnämnda kan man lätt själv studera genom att se hur global temperaturdata förändras genom att eliminera överlagringar med hjälp av rullande medelvärden. Börja med ett om 11 år och ni slipper inverkan från solfläckscykeln. I resultatet finns en tydlig 60-årscykel. Eliminera även denna med ett rullande medelvärde om 60 år och ni får en mycket prydlig exponentiellt stigande temperaturkurva.

  Vad solinstrålning beträffar har många forskare länge varnat för att förbättrad rening kommer att leda till ökad solinstrålning och att den fulla effekten av vår påverkan genom utsläpp kommer att visa sig.

 12. Lasse

  #11 LBt
  Det där” kommer att ”visar på att du inte sett den period som förevarit för ett bevis på solar brightening och den påverkan detta har på temperaturen.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 13. Sören+G

  #10
  Jag glömde att nämna att man även använde ordet ”klimatförbättringar” i programmet.

 14. Peter S #9,

  Jo, den trycks on-demand och helgerna har kommit emellan. Här är direktlänken: https://www.bod.se/bokshop/en-klimathistoria-sven-boerjesson-9789179696955

 15. Sven Börjesson är på resa och kan inte kommentera här. Men han skickade mig ett förtydligande som jag med hans tillåtelse återger:

  ”Tack för en fin recension. Ett litet förtydligande.
  När jag sa att det blev svårarbetat var det inte specifikt klimatfrågor jag åsyftade, utan mer allmänt. En omorganisation gjorde att det kom flera led mellan oss medarbetare ute i landet och de i redaktionen som gjorde programmen. En flaskhals och framförallt drabbade det lite svårare ämnen. Jag tror alla vi som jobbat ett längre tag utifrån landet kände detsamma..
  Mvh
  Sven”

 16. Lars Kamel

  LBt: Jag begriper inte hur någon kan inbilla sig att temperaturen ens kan stiga exponentiellt. Det finns ingen känd mekanism som kan få temperaturen att stiga så snabbt.

 17. Adepten

  #12 Lasse
  Vill du med denna länk bevisa att de mörka molnen och smogen har minskat trots att CO2 ökar och solinstrålningen minskar, samtidigt som den globala temperaturen i maklig takt ökar?
  Kan du hänvisa till ytterligare källor så att jag förstår hur du tänker.

 18. jensen

  ” Förutsägelser ”… gentemot verkligheten.

  https://www.youtube.com/watch?v=acxQbaDkhRc&feature=emb_title

 19. Sören+G

  I kväll i SVT1 kommer filmen om Greta. Direkt efter kommer ett program som heter: ”Performance lecture: Om vår stund på jorden” och i programförklaringen: ”Hur kommer våra barns och barnbarns planet se ut? Vad kan vi göra i dag för att undvika de värsta katastroferna och finns det ett ljus i tunneln till en hållbar och attraktiv värld? Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, i en dramatiserad föreläsning från Dramaten i samarbete med Nobel Prize Museum. ”
  Det utlovas alltså 1 timme och 40 minuter klimathotspropaganda.
  Det har varit ett antal på-annonser till Greta-programmet de senaste dagarna. Jag försöker avskärma mig när de dyker upp i mellanrummet mellan två program men jag lyssnade med ett halvt öra och då uppfattade jag det som att hon inte ville vara med, att hon blivit tvingad, när hon satt där på segelbåten.

 20. Lasse

  #17
  Jag tänker inte alls självständigt-
  SMHI visar att vi får allt mer soltimmar.
  Mer finns om solar brightening här:
  https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/iac/iac-dam/documents/people-iac/wild/WildBAMS_2012.pdf

  Ett papper som SMHI bad mig läsa för att försöka förstå vad som sker! De hade inte någon där som ville skriva rent ut vad detta innebär för klimatet. Så illa är det!

 21. Björn

  Måste säga att jag aldrig tidigare har hört talas om Börjesson. Men vi behöver alla röster för en rationell och objektiv beskrivning av klimathistorien bakåt. Mycket av det som här tas upp tycks ha med solens variation än något annat att göra. Nittonhundra-30-talet hade en hög solaktivitet jämfört med hela perioden från ca 1875. En markant nedgång i aktiviteten finns dokumenterad mellan åren 1960-1978, de åren då amerikanska CIA oroade sig för en global nedkylning. Därefter har solaktiviteten varit hög mellan åren 1978-2002. Framöver ett antal decennier kommer vi att få leva med en markant mindre aktiv sol vilket kommer att märkas på en global nedgång i temperaturen. Var man orolig för en global nedkylning under perioden 1960-1978, bör man framöver vara mycket orolig, speciellt när vi sedan dess har stängt ned 6 kärnreaktorer.

 22. Lars i Huddinge

  Det är inte bara kulturpersoner som offentligt vurmar om klimatet.
  P1 17-17:45 idag: Rättvis omställning. Rättvis för vem?
  Intressant att lyssna till hur filosofer diskuterar om den s.k. omställningen som skall göras.

  https://sverigesradio.se/avsnitt/1631284

 23. Mats M

  Hur blir man utsedd till något så upphöjt som filosof?
  Vem sitter på auktoriteten att utse någon till filosof?
  Antar att det krävs att man har tankar som är i enlighet med PK! Utan det blir man knappast vare sig anlitad eller citerad.

 24. Mats M #23,

  Den akademiska vägen att bli filosof är 1. att skriva en doktorsavhandling i teoretisk eller praktisk filosofi, 2. att skriva böcker och publicera artiklar som motsvarar ungefär ännu en doktorsavhandling, men på en högre nivå, för att bli docent, samt 3. att skriva böcker och artiklar motsvarande ytterligare en doktorsavhandling (detta är en tumregel) för att bli professor i ämnet. Man bör då även ha handlett doktorander och haft ansvar för nationella och helst internationella forskarskolor. Därtill kan vi lägga Platons rekommendation; att vara över 50 år och därmed duglig som väktare i Staten. 🙂

  Jag antar att din fråga anspelar på ”Filosofiska rummet” i P1. Jag medverkade där flera gånger för många år sedan. Men sedan klimatalarmism blev den officiella ideologiska partilinjen inom SVT-koncernen så har jag inte blivit inbjuden igen. Utan att skryta så är jag förmodligen den filosof i Sverige som är mest påläst om klimatet.(jag är vetenskapsteoretiker.) Så därför aktar de sig noga. Istället så har man lämnat filosofin därhän i hög grad och har med religionsvetare, litteraturvetare och annat löst folk som gillar PK-linjen. Det var länge sedan som ”Filosofiska rummet” gav något av intresse i klimatfrågan.

 25. Lars i Huddinge

  #23 o 24
  Ok, nu var det ju inte några tvättäkta filosofer som talade, men programtiteln är dock ”Filosofiska rummet”, därav min benämning. Mycke’ flum men dock en del om hur den fattiga världen ska ”komma ifatt” västvärlden m.a.p. billig energi.
  Jag tror dock inte att deras förslag/profetior kommer att inträffa utan det blir något helt annat. Men pratas i SR ska det ju, dock utan att kunniga och i ämnet utbildade person får komma till tals, precis som du skriver Ingemar.
  Intressant dock att höra vad som sägs i detta läger, kanske blir det tillfälle för någon mer insatt att replikera på deras syn i klimatfrågan.

 26. Mats M

  Ingemar #24
  Tack för klargörandet om den formella vägen till att utses till professor i filosofi.
  Säkert förstod Du och andra att jag inte menade den akademiska vägen till att bli filosof utan vad som krävs för att MSM ska utse någon till filosof.
  Men bra att Du klargör för alla läsare vad som krävs akademiskt för att nå denna nivå.
  Tack!

 27. LBt

  Lars K #16,
  tack. Felaktig benämning, borde tänkt på detta tidigare.
  Potentiellt stigande är kanske riktigare eller accelererande.

 28. Daniel Wiklund8

  Nu eldar profeten Rockströms så att tv-apparaten nästan brinner upp. Det nästan ryker från hans hår. Han ska få hela världen att välja den (enligt profeten Matteus) rätta vägen. Rockström är den nya Messias. För en stund sen kunde man se på, enligt vissa präster, den nya Jesus, Greta. Tidigare ikväll såg jag på Axess en mycket intressant dokumentär om Gulag. Där hade dom behövt en Rockström. Gud bevare oss för profeter som Rockström.

 29. Rolf Mellberg

  Jag håller med Daniel, Rockström har totalt tappat fattningen:
  Klipp från FB jag nyss skrev:

  Jag sitter just nu och tittar på det groteskeri som Rockström håller på med i SVT1. Det är helt absurt, den mannen är färdig för psyket!!!!! Det gläder mig därför att han höjer tonen på detta sätt är inget annat än ett enormt svaghetstecken. Folk måste genomskåda honom nu.
  Att SVT kan sända detta och – som alltid – galningen får stå totalt oemotsagd är verkligen hårresande!!!
  Hur ska det här sluta?

 30. Simon

  #28, #29
  Ni är modiga som vågar utsätta er för mässandet. Tilldelar er tapperhetsmedalj. Det enda som blev upphettat här var jag själv. Slog av eländet innan något brann upp. 😉

 31. Rolf Mellberg

  Simon

  Det är ju i alla fall Gretas 18-årsdag och då kan man ju hedra den stackars flickan genom att se filmen om henne.
  Ett ”udda” barn tror att hon kan få världen att sluta snurra runt sin egen axel, åker runt och får audiens hos världens alla ledare…. Det är ju ändå häftigt på sitt sätt. Utan minsta lilla aning om vilka minimala möjligheter hon har att göra något alls.

  Sen fortsatte jag med Rockys absurditeter när jag ändå var igång.

  Vilken absurd helkväll!!!

 32. Claes Forsgårdh

  SvT borde åtalas för brott mot avtalet med staten och Rockström borde undersökas angående hans mentala hälsa!
  Skrämmande kväll på SvT!

 33. Staffan Lindström

  Sören
  Greta talade om det planetära ansvar som lagts på hennes späda axlar….
  Daniel, Rolf
  Den senaste…(sista?) trenden i SVT, program som låtsas vara självironiska…. han blir lagom ifrågasatt av mamman i pjäsen… I början ”råkar” han säga att det var 30 namngivna orkaner på Atlanten 2020… Men eftersom det väl räknas som underhållningsprogram kan man väl inte klaga…

 34. Paul+Håkansson

  29,32 ang era reflektioner om rockys mentala hälsa.

  Min första tanke när jag såg honom var att denna människa kan inte må bra. Och min omedelbara tanke var att det inte var fysiskt utan psykiskt. Jag tror att hans engagemang och den motkraft som nu byggs upp kommer att äta upp honom inifrån och sluta med ngn slags kollaps.

 35. Nils Andersson

  Snedvridningen av data och modeller har en mycket enkel orsak. Domedagsprofetior kan ge pengar, inflytande, kanske t.o.m. makt. Så de är populära. Grönetariatets diktatur!

 36. Ivar+Andersson

  Agronom Rockström är raka motsatsen till Hans Rosling. Rosling presenterade fakta på ett lugnt och engagerande sätt medan Rockström berättar sagor som en skådespelare.

 37. LBt

  Har avverkat både Greta och Rockström. Samma budskap i olika tappning. Båda med vad forskarna säger som grund.

  Det roade mig naturligtvis särskilt att Rockström vid flera tillfällen refererade till en exponentiell utveckling och då i vad tillgänglig observerad data säger.

 38. Daniel Wiklund8

  Rockström och Greta, vilket ohållbart dravel. Navelskåderi i apokalyptisk förpackning. SVT när dom är som ”bäst”. Covering Climate Now doar i bakgrunden.

 39. Pielke och Ritchie om IPCCs och andras missbruk av scenarion RCP8.5: ”much of the climate research community is presently off-track from scientific coherence and policy-relevance. Attempts to address scenario misuse within the community have thus far not worked. The result has been the widespread production of myopic or misleading perspectives on future climate change and climate policy.”

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620304655

 40. LBt

  Som tydligt framgår av #11 så håller jag mig till observationer och det är väl också vad inlägget framför allt handlar om.

 41. Simon

  #40
  Vi pratar om faktiska observationer av verkligheten inte om vad du sett Rockström orera om på TV. Den föreställningen har ingenting med någon verklighet att göra.

 42. LBt, Lars och andra
  Matematik är fantastiskt.
  För många observerbara tillstånd är det rimligt att tänka sig att tillväxten är proportionell mot det antal som befinner sig i tillståndet. Är många nysmittade så smittar de många andra. Och massa annat vi kan observera som tillväxer, pengar, populationer osv osv. Så långt är det bara en logisk observation, helt utan matematik. Men nu kavlar matematiken upp skjortärmarna och kör.
  Kalla antalet vid tid t i tillståndet för T(t). Och se! Tillväxten vid tid t är ju helt enkelt derivatan, D(T)(t). Om proportionalitetskonstanten är A får vi sambandet (och nu är det matematik, inte så knepig)

  D(T)(t)=AxT(t)

  Matematik är fantastiskt. Nu blir det lite mer avancerad matematik. Detta är ju för tusan en (linjär, ordinär av första ordningen) differentialekvation som vi sen 300 år så där kunnat lösa.

  T(t)=C+exp(Axt)
  där C är en konstant (alla duger).

  Ja vad ska man säga? Guds plan? Nåt skumt är det i alla fall. Jag vet inte vad.
  Nu används exponentiell tillväxt som ett kraftord för nåt som går jäkligt fort. Det är oegentligt om man är petig. Välj A pytteliten så håller sig tillväxten väldigt nära noll väldigt länge (jag skrev integralkapitlet i en lärobok som valsade runt på tekniska högskolor för länge sen, det är väl därför jag inte kan hålla mig, ni får ursäkta)

 43. Adepten

  #40 LBt

  Jag uppfattade att inlägget från Ingemar Nordin handlade om en klimathistoria i relativ närtid. Som kan vara intressant att studera för alla som vill öka förståelsen om denna nu så viktiga fråga. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när vi ska genomdriva en sansad klimatpolitik. Då kan man inte ropa på klimatnödläge för det kan skapa panik och kaos. För kan vi inte få bukt med COVID-19 behövs ingen klimatpolitik heller.

  När det gäller dina kommentarer tycker jag att du är en kul och frejdig typ som vet vad du vill.
  Jag skulle vilja testa vad du tycker om min klimatmodell? Du kan beskriva och förtydliga de fel som finns där genom hänvisningar till vetenskapliga artiklar och då menar jag inte IPCC som endast är en politisk intressent i det hela.
  Du kan även referera till någon källa som analyserat denna hypotes?

  Min klimatmodell kan beskrivas enklast så här. Koldioxiden bidrar inte allenast till den globala uppvärmningen. Den är endast ett symtom på antropogen förbränning av energi.
  Alltså: Den globala uppvärmningen beror endast på den totala producerade energin som ackumulerats i atmosfären från 1750 -2020 p.g.a. den totala antropogena verksamheten.
  Följdsatsen av detta skulle då bli att vi inte kan ersätta fossil energiförbränning med bioenergi, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller solkraft, endast en mindre folkmängd och konsumtionsminskning med åtföljande energiminskning är möjlig för att den globala uppvärmningen skall förhindras.
  Den totala antropogena energiproduktion sedan 1965-2019 motsvarade ca 4,1 W/m2
  Detta skulle med en antagen klimatkänslighet motsvara en global temperaturökning på ca 0,75 grader sedan 1960 talet.
  I verkligheten har temperaturökningen endast varit ca 0,4 grader.
  Detta beror på att klimatkänsligheten är lägra än antagen och att temperaturökningen motverkats av att TSI cykeln minskar från 2010 – 2040 med ca 0,35 grader/10 år, samt att haven, glaciärer och en tilltagande luftfuktighet, atmosfärisk konvektion och atmosfäriska cirkulationen absorberat/emitterat/fördelat resten av temperaturskillnaden.
  Min modell förutsätter ett jordsystem i balans mellan inkommande- och utgående strålning då den antropogena energipåslaget inte ingår. När det ackumulerade totala utsläppet från 1965 till 2019 som då blir 1,98012E+22 joule läggs till fås en temperatur höjning. Dessutom har jag räknat med att den mesta energin alstrades på land (30 %) inte på haven (70 %).

 44. LBt

  Eilif H #42
  Ja visst är matematik fantastiskt, alltid något att beskriva och lära ut. Tack!

 45. LBt

  Adepten #43
  I detta finns vad jag förstår och håller med om men också vad som i varje fall kräver eftertanke.