.

LENNART BENGTSSON: Om konsten att påverka opinionen

Från Det Goda Samhället den 11/4, https://detgodasamhallet.com/2024/04/11/lennart-bengtsson-om-konsten-att-paverka-opinionen/ BILD: Amerikansk TV-meteorolog 1953. Majoriteten av landets meteorologer är väl informerade om växthuseffekten och detta har varit en del av basundervisningen i meteorologi vid landets universitet under mer än 100 år. Ingen ifrågasätter att värmestrålningen i atmosfären till följd av koldioxid och vattenånga är avgörande för jordens klimat   →

En flodvåg av stämningar för klimatbrott i EU

Bild (Wikipedia): Europadomstolen i Strasbourg Det är Europadomstolen i Strasbourg som har fått behandla dessa stämningar. Det är klimataktivister runt om i Europa som bedriver sin aktivism genom att stämma sina kommuner och stater för att dessa inte gjort tillräckligt för att minska den globala uppvärmningen. De menar att klimatmål som 1,5 gradersmålet som EU   →

Torsten Sandström kommenterar

Här en något oväntad vändning, som jag kommenterat på min blogg idag. https://anti-pk-bloggen.se/2024/04/07/midvinternattens-kold-ar-stor/ Så här: Midvinternattens köld är hård…. Men nu tycks vårvindar blåsa. Jörgen Huitfeldt, chefredaktör på Kvartal, skriver i sitt nyhetsbrev den 7/4 följande intressanta rader om läsarnas reaktioner på tre av hans texter. Min kolumn om Israels krig mot Hamas sammanfaller sannolikt   →

Sol och vind – de omöjliga energikällorna

SCB har i dagarna publicerat även uppgifterna om de installerade nätanslutna solcellsanläggningarna t.o.m. 2023. Installerat V(ind)+S(ol) i diagrammet är beräknat som om de inte var väderberoende, där tiden för underhåll är satt till 8%. Effekten är baserad på installerat (2022+2023)/2. De producerar enbart ca 25% av det installerade. Man behöver alltså installera effekten × 4,   →

Fixeringen vid koldioxid dränerar vett och sans ur politiken

Bild: Lantbrukarna protesterar i Berlin Perspektiv och proportioner går förlorade med en tydlig korrelation till koldioxid i den politiska debatten. Debatten spårar ur på rad ett. Axiom #1 är att Parisöverenskommelsen måste hållas. Axiom #2 är att inom EU beslutade koldioxidminskningar måste hållas. Axiom #3 är att  konsekvensanalyser är klimatförnekelse. IPCC WG1 ignoreras konsekvent. Strategi   →

Öppen Tråd

SMHI påstår att det skall komma lite mer värme i veckan så det är väl dags för dem att plocka fram de här gamla skrämselkartorna igen. Och så glömmer vi kylan och snön som varit hittills under våren…. Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi. Trevlig Helg, önskar Redaktionen

Klimatmålen står inte i samklang med medlen

Bild: Norge öppnar upp för djuphavsbrytning https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gruva-pa-norges-havsbotten-kan-bli-verklighet-odesdag. WWF och Greenpeace gillar det inte. Stora protester mot det som krävs för förnyelsebar energi och hållbarhetsteknik. Bristande förståelse mellan mineral- & metalltillgång och avkarboniseringsmål! Regeringar och organisationer, som är fokuserade på klimatåtgärder, verkar inte förstå det ömsesidiga beroendet mellan mineral- och metalltillgångar samt deras avkarboniseringsmål, för utfasning   →

Havsisen i Arktis största utbredning 2024

Havsisens utbredning i Arktis nådde sitt maximum för denna vinter den 14 mars skriver NSIDC (National Snow & Ice Data Center) och visar ovanstående bild av läget. De visar också en graf men jag tyckte att den var otydlig så jag tog fram en annan, också från deras hemsida. Som ni ser är denna vinterns   →

Mer kväve ger bättre skördar

Med EU-regler försöker flera europeiska regeringar få sina jordbrukare att använda mindre kväve och ammoniak (väte + kväve) för att gödsla sina åkrar. Kväve och ammoniak sprids i naturen från gödningsmedel och från boskapens urin och avföring. I regn kan kväve- och svaveloxider bilda syror, som kan försura mark och vatten. Men kväve och ammoniak ger också större   →

UAH mars 2024

Mars 2024 var fortsatt varmt 0,95 grader över medelvärdet 1991-2020. Dr Roy Spencer skriver på sin hemsida: ”We are likely seeing the last of the El Nino excess warmth of the upper tropical ocean being transferred to the troposphere.” YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2023 Jan -0,04 0,05 -0,13 -0,38 0,12   →

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

Annons

Arkiv

Kategorier

Annons