Lena Krantz

IPCCs nya ”tunga” rapport

Här ovan ser ni några rubriker på artiklar och inlägg dagarna efter att IPCC publicerat sin nya rapport. Ny och ny och rapport och rapport, det är en sammanfattning av tre rapporter som i sin tur är en sammanställning. Dessutom har de bara släppt SPM:en (Summary for Policymakers) än så länge vad jag kan se.   →

Snö under gårdagens kvinnodag

Det var förvisso internationella kvinnodagen igår men här i Stockholm var det mest snöovädret som drog till sig uppmärksamheten. SMHI:s prognos stämde ju bra och som ni ser här ovan är Stockholmsområdet markerat med orange varning vilket betyder ”Allvarliga konsekvenser för samhället”. Det var alltså ingen överraskning att det skulle komma en snöstorm och många   →

UAH februari 2023

Dr Roy Spencer har nu publicerat resultatet av temperaturmätning med satellit på sin blogg. +0,08 grader över medelvärdet åren 1991-2020 vilket är en ökning sedan januari. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2022 Jan 0,03 0,06 0,00 -0,23 -0,13 0,68 0,10 2022 Feb 0,00 0,01 -0,01 -0,24 -0,04 -0,30 -0,50 2022 Mar   →

15-minutersstaden

Allt fler börjar nu titta på om man kan implementera 15-minutersstaden. Idén innebär att du skall kunna nå allt du behöver på en 15 minuters promenad eller en kort cykeltur. Paris har, enligt Svd tagit täten i omställningen till en mer hållbart liv i staden. Pandemins konsekvenser är digitaliseringen och detta är något som man   →

Vad larvig du är!

EU och livsmedelsverket har nyligen godkänt ytterligare en insekt som får säljas inom EU och det är buffalolarven. Övriga insekter som får säljas i Sverige är enligt livsmedelsverket är mjölmask, hussyrsa, europeisk vandringsgräshoppa,  drönarpuppor från honungsbin och svart soldatfluga. Dock måste företaget komma in med en ansökan som ska bli godkänd. Jag mailade till livsmedelsverket   →

UAH Januari 2023

Temperaturen, mätt med satellit, blev enligt UAH -0,04 grader jämfört med åren 1991-2020. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2022 Jan 0,03 0,06 0,00 -0,23 -0,13 0,68 0,10 2022 Feb 0,00 0,01 -0,01 -0,24 -0,04 -0,30 -0,50 2022 Mar 0,15 0,27 0,03 -0,07 0,22 0,74 0,02 2022 Apr 0,26 0,35 0,18 -0,04   →

Gore gormar på WEFs konferens

Al Gore satt i en av alla paneler under årets konferens anordnad av World Economic Forum och fick frågan vad han tyckte att vi borde göra? Han börjar på en lugn och vänlig nivå och talar om vilka landvinningar som har gjorts ändå. Sedan höjer han rösten och blir i mina ögon lätt hysterisk. Han   →

Plasten bränns upp

Många läsare på Klimatupplysningen är förmodligen medvetna om det men nu har även SVT ett inslag och en artikel om att nästan alla plast som samlas in i Sverige går till sk energiåtervinning, dvs den bränns upp i fjärrvärmeanläggningarna. Enligt Naturvårdsverket innebär detta utsläpp av 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 8 procent av Sveriges totala   →

UAH December 2022 plus årsvärde

Temperaturen mätt med satellit blev för december 2022 +0,05 grader över medelvärdet 1991-2010. Roy Spencer skriver också att årsvärdet för 2022 innebär att året blev det sjunde varmaste sedan de började dessa mätningar. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2021 Jan 0,13 0,34 -0,09 -0,08 0,36 0,50 -0,52 2021 Feb 0,20 0,32   →

Sauk om energikrisen

Stefan Sauk har frågat och talat med olika experter inom energiområdet och delger på YouTube vad han har kommit fram till. Han skräder inte orden kan man säga. Del 1 Det kommer en del 2 men den verkar inte vara klar än. Sedan vill jag tipsa om podden ”Stegrud och Widding” där de är uppe   →