Lena Krantz

UAH april 2021

Nu har resultatet av satellitmätningarna enligt UAH kommit. -0.05 jämfört med medelvärdet av 1991-2020. Ytterligare lite neråt sedan förra månaden alltså. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2020 1 0,42 0,44 0,41 0,52 0,57 -0,22 0,41 2020 2 0,59 0,74 0,45 0,63 0,17 -0,27 0,20 2020 3 0,35 0,42 0,28 0,53 0,81   →

Janne Wallenius på Sveriges Radio

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH, berättar i  Sveriges Radio om sin väg till det forskningsprojekt som han nu jobbar med som är att bygga en pilotreaktor i Oskarshamn. Reportern på Sveriges Radio är Gustaf Klarin. Detta är en speciell serie, Vetenskapsradion Forskarliv, där de verkar ta upp lite andra saker än bara själva   →

Thwaitesglaciärens verkliga tillstånd

Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i Science Advances som visade resultatet av de mätningar en grupp forskare har gjort under en utlöpare, eller tunga från Thwaitesglaciären på Antarktis. Sveriges Radios Vetenskapsradio har skrivit artikel, “Domedagsglaciären” smälter snabbare,  och har gjort en intervju med huvudförfattaren till rapporten, Anna Wåhlin, professor i oceanografi på Göteborgs universitet. Tyvärr   →

UAH mars 2021 -0,01

Utfallet för mars 2021 blev -0,01 för temperaturen mätt med satellit enligt UAH rapporterar Dr Roy Spencer på sin hemsida. Kom ihåg att basperioden är ändrad till 1991-2020. “Right on time, the maximum impact from the current La Nina is finally being felt on global tropospheric temperatures. The global average oceanic tropospheric temperature anomaly is   →

Snart kan du åka i en Candelabåt

Får jag presentera en båt som ska gå på el och köras i Stockholms vatten. Det är företaget Candela som har tagit fram båten och de har också delfinansierat det nya projektet med ungefär hälften av de 20 miljoner som det beräknas kosta. Den andra halvan står trafikverket för som en del av Trafikverkets Forsknings   →

Havsisen – En lägesrapport

Det verkar som att havsisen i Arktis nu har nått sin största utbredning och börjar så sakteliga smälta igen. Som ni ser ligger den i år väl i linje med genomsnittet 2011-2019. På andra polen har istället havsisen runt Antarktis börjat växa igen och har fått en rejäl start. Just nu är havsisens utbredning större   →

Botten är nådd

I onsdags morse gjorde TV4 en intervju med Martina Hibell, Barnfondens generalsekreterare, med anledning av att de nu har en drive där de fokuserar på barn och klimat. I samband med denna drive har de också en reklamkampanj där de vill visa hur klimatförändringarna ser ut i fattiga länder. Bilden som de visade i inslaget   →

UAH februari 2021

Dr Roy Spencer har nu publicerat resultatet av temperaturmätning med satellit enligt UAH för februari, 0.20 grader högre än genomsnittet för åren 1991 – 2020. Här siffrorna mer i detalj: YEAR MO GLOBE NHEM, SHEM, TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2020 1 0,42 0,44 0,41 0,52 0,57 -0,22 0,41 2020 2 0,59 0,74 0,45 0,63 0,17   →

Houston, we have a problem

Bilden är från Poweroutage och visar de olika länen i Texas tillgång till ström 2021-02-16. Texas i USA har drabbats av en svår köldknäpp. Frysta vindkraftverk och begränsad gastillförsel har hindrat förmågan att generera tillräckligt med ström enligt ett uttalande från ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), skriver CNN. I måndags startade energibolaget därför rullande   →

Vinter nu och i framtiden

(Egen bild) Det var fint på promenaden idag och jag kunde till och med se lite blå himmel. Men jag kan tänka mig att en del blir lite förvirrade. Så här skulle det väl inte vara, vad hände med klimatförändringen? Här ovan ser ni en karta till vänster och en till höger. Den vänstra visar   →