Lena Krantz

Botten är nådd

I onsdags morse gjorde TV4 en intervju med Martina Hibell, Barnfondens generalsekreterare, med anledning av att de nu har en drive där de fokuserar på barn och klimat. I samband med denna drive har de också en reklamkampanj där de vill visa hur klimatförändringarna ser ut i fattiga länder. Bilden som de visade i inslaget   →

UAH februari 2021

Dr Roy Spencer har nu publicerat resultatet av temperaturmätning med satellit enligt UAH för februari, 0.20 grader högre än genomsnittet för åren 1991 – 2020. Här siffrorna mer i detalj: YEAR MO GLOBE NHEM, SHEM, TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2020 1 0,42 0,44 0,41 0,52 0,57 -0,22 0,41 2020 2 0,59 0,74 0,45 0,63 0,17   →

Houston, we have a problem

Bilden är från Poweroutage och visar de olika länen i Texas tillgång till ström 2021-02-16. Texas i USA har drabbats av en svår köldknäpp. Frysta vindkraftverk och begränsad gastillförsel har hindrat förmågan att generera tillräckligt med ström enligt ett uttalande från ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), skriver CNN. I måndags startade energibolaget därför rullande   →

Vinter nu och i framtiden

(Egen bild) Det var fint på promenaden idag och jag kunde till och med se lite blå himmel. Men jag kan tänka mig att en del blir lite förvirrade. Så här skulle det väl inte vara, vad hände med klimatförändringen? Här ovan ser ni en karta till vänster och en till höger. Den vänstra visar   →

UAH januari 2021

Temperaturen mätt med satellit enligt UAH gick ner ytterligare en liten aning från decembers 0,15 till 0,12. Lägg märke till att de har bytt baslinjen till ett genomsnitt av åren 1991-2020. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2020 1 0,42 0,44 0,41 0,52 0,57 -0,22 0,41 2020 2 0,59 0,74 0,45 0,63   →

Naturen först

(Egen bild) Det ligger 23 000 gifttunnor i Östersjön. Tunnorna med kvicksilverhaltigt innehåll dumpades i havet mellan Sundsvall och Gotland på 1950- och 60-talet. Om allt kvicksilver skulle läcka ut i Östersjön motsvarar det ca 10 ton kvicksilver. I Riksdagen ställde Jörgen Berglund (M) en en skriftlig fråga till miljöminister Isabella Lövin om vad hon   →

To Make a Difference

(Egen bild) På bilden ser ni platsen där Greta Thunberg satt på sina Fredagsstrejker innan Coronan satte stopp för henne. Det står “No One Is Too Small to Make a Difference” vilket också är titeln på hennes bok. Greta har i dagarna fyllt 18 år och kan inte längre kallas för ett barn men hon   →

UAH december 2020

Temperaturmätningar med satellit  visar en nedgång från november månad enligt Roy Spencer. År 2020 blev den näst varmaste året efter 2016. Det ska blir intressant att se vad som händer de närmaste månaderna. Roy skriver: “Cooling in December was largest over land, with 1-month drop of 0.60 deg. C, which is the 6th largest drop   →

Koldioxidens ökningstakt under Coronan

Här ovan ser ni ökningstakten mars-oktober i genomsnitt för de senaste tio åren för koldioxid och det här är något jag kommer att fortsätta att följa. Ökningen av koldioxid i atmosfären har alltså varit ungefär som andra år utan Coronan. Man kan konstatera att det här med att avstå från att flyga och tro att   →

UAH November 2020

Resultatet av temperaturmätning med satellit blev 0,53 grader Celsius enligt UAH (The University of Alabama in Huntsville) för november 2020. Här är siffrorna mer i detalj: YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,14 1,14 2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,03 1,05 0,05 2019 3   →