.

Vetenskapligt Råd

I samarbete med norska Klimarealisterne har vi ett gemensamt vetenskapligt råd:

”Klimarealistene har etablert sitt Vitenskapelige Råd med 26 medlemmer pr oktober 2020. Dette er dels gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er Hans Konrad Johnsen, nestleder er Olav Martin Kvalheim. Rådet har den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig og vil derfor bli utvidet senere for å få med flest mulig av de mange fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen.

KVR kan kontaktes via post@klimarealistene dot com eller den enkelte kan kontaktes via vedkommendes universitets nettside.”

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

 • Evert+AnderssonÖppen Tråd: “
  #29 Eilif?Hensvold En sak ur minnet och jag hittar inte tillbaka, men för nåt år sedan såg jag en video…
 • Lars MellblomÖppen Tråd: “
  # Sigge 69 # Nu gällde min kommentar inte specifikt december 2021, utan mer generellt. I slutet av 2021 var…
 • ArgusÖppen Tråd: “
  Jag har kollat igenom ’artikeln’ som refereras till i #17. Jag anser att den är en pamflett som stärker en…
 • BuboÖppen Tråd: “
  #47 Thorleif ”Energi är en kollektiv varu-nyttighet som är en av få som faktisk lämpar sig för statligt monopol (inkl…
 • Daniel WiklundÖppen Tråd: “
  # 68 Sigge. Du kan ju skriva till miljöpartiet och säga att det är Putins fel att vi har dyr…
 • Ulrich WilhelmssonÖppen Tråd: “
  När el och dieselpriser skenar kan man tycka att regeringen borde meddela sin befolkning att det råder energikris. Varför lyfts…
 • SiggeÖppen Tråd: “
  #55 Lars Mellbom Det där var en krystad förklaring till varför elpriserna i december var högre i Frankrike än Tyskland.…
 • SiggeÖppen Tråd: “
  #56 Johan Montelius Exportkapaciteten av el från Sverige och Norge har ökat mer än elproduktionen. Dessutom har elpriserna i länderna…
 • Lars KamelKlimatlagen bör upphävas!: “
  Om klimatpolitiken bedrivs på vetenskaplig grund, blir det inga klimatåtgärder.
 • JPÖppen Tråd: “
  Public Service sprider vilseledande information om Fukushima och vi betalar. ”katastrofen i Fukushima ledde till att över 18 400 människor…
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons