.

Vetenskapligt Råd

I samarbete med norska Klimarealisterne har vi ett gemensamt vetenskapligt råd:

”Klimarealistene har etablert sitt Vitenskapelige Råd med 26 medlemmer pr oktober 2020. Dette er dels gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er Hans Konrad Johnsen, nestleder er Olav Martin Kvalheim. Rådet har den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig og vil derfor bli utvidet senere for å få med flest mulig av de mange fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen.

KVR kan kontaktes via post@klimarealistene dot com eller den enkelte kan kontaktes via vedkommendes universitets nettside.”

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

 • AdeptenKlimatforskningen är ofri: “
  Mycket läsvärt inlägg som ger upphov till många frågor 🙂 Hur stor är anslagen för klimatforskningen per år? Hur stor…
 • Jonas NKlimatmöte i Helsingborg lördag 30/10: “
  Torbjörn, Jag tror vi är ganska överens. Det är absolut ingen ’synvilla’. Och om refraktionen sker (dvs strålningen ändar riktning)…
 • Tege Tornvall, nätverket KlimatsansVilket av IPCC:s scenarier är troligast ?: “
  Att över huvud taget diskutera koldioxidens påstått farligt värmande effekt på atmosfären är att acceptera och utgå från alarmisternas postulat.…
 • Tege Tornvall, nätverket KlimatsansKlimatmöte i Helsingborg lördag 30/10: “
  Tyvärr för långt från mitt lilla Leksand, men jag hoppas många kommer och önskar lycka till. Ta gärna med sittmöbel.…
 • RolandKlimatforskningen är ofri: “
  #15 Den var bra! IPCC kan aldrig ha fel, det är självaste verkligheten själv. Spelar ingen roll vad som händer…
 • Torbjörn PetterssonKlimatmöte i Helsingborg lördag 30/10: “
  #19 Göran ”En ortogonal solstråle träffar en punkt 1 m^2 av Tropospausens yta och med full solinstrålningsstyrka S(schablon 1370 m^2).”…
 • Karl Erik RKlimatforskningen är ofri: “
  Beträffande IPCC verkar följande gälla: Regel # 1: IPCC har alltid rätt. Regel # 2: Om IPCC händelsevis skulle ha…
 • TBKlimatforskningen är ofri: “
  Tack Gabriel för en viktig information om tillståndet i Sverige. Visst är det skrämmande!
 • jaxKlimatforskningen är ofri: “
  Då jag började jobba med statligt anslagsfinansierad forskning i början på nittiotalet så räckte det med att skriva en ansökan…
 • Alvar NyrénKlimatforskningen är ofri: “
  Tack, jätteviktigt. Den kanske viktigaste aspekten för de flesta kan man tycka. Men helt surrealistiskt. Det här är faktiskt vad…
Annons

Arkiv

Kategorier

Annons