Vetenskapligt Råd

Klimarealistene etablerte i juni 2015 sitt Vitenskapelige Råd, som har 29 medlemmer pr april 2021. Dette er dels gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet, og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er Ole Henrik Ellestad, nestleder er Olav Martin Kvalheim. Rådet har den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig og kan bli utvidet senere for å få med flest mulig av de mange fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen. Rådet er autonomt og velger selv sine medlemmer og sin leder.

KVR kan kontaktes via post@klimarealistene dot com eller den enkelte kan kontaktes via vedkommende universitets nettside.

Presentation av det vetenskapliga rådet: https://klimarealistene.com/om-oss/klimarealistenes-vitenskapelige-rad/