.

Litteratur

klimatbok jgp
Ole Humlum: Eva Marie Brekkestø har med sin bok på ett elegant sätt demonstrerat hur antagandet om klimatets naturliga stabilitet beror på en missuppfattning och brist på historisk insikt. Jag hoppas att många kommer att läsa denna lättlästa och rikt illustrerade bok. Boken kommer förhoppningsvis att inspirera läsaren att själv bidra till att sprida ny kunskap om vår planets fascinerande klimathistoria.
https://www.bokus.com/bok/9788230361382/vart-alltid-skiftande-klimat/ och här https://www.adlibris.com/se/bok/vart-alltid-skiftande-klimat-9788230361382
Elsa bok
Elsa Widding är energiexpert med flera ledande befattningar bakom sig i stora energibolag. Hon verkade bl.a. som expert i Regeringskansliet med ansvar för Vattenfall under den förra borgerliga regeringen. Widding gjorde sig då känd för allmänheten som en person med mod att tänka rationellt och självständigt genom att påvisa Vattenfalls extremt kostsamma köp av det holländska energiföretaget Nuon som en stor förlust för den svenska staten. Att hon fick rätt genom sin förmåga att bruka sunt ekonomiskt förnuft är idag vida känt. Elsa Widding är idag allvarligt bekymrad över hur klimatforskningen förvanskas redan innan den når ut från FN:s klimatpanel IPCC. Politikernas och mediernas cyklopsyn i energi- och klimatfrågan skapar på vaga grunder ångest och rädsla hos barn och vuxna och får varje skyfall och torka att bero på människans bidrag av koldioxid till atmosfären. Widding fruktar katastrofala konsekvenser om man låter konsensus cementeras till en religion som kväver vetenskap och sunt förnuft till tystnad. Detta är utgångspunkten i hennes nya bok Sunt förnuft om Energi & Klimat, där hon funderar över teknisk-existentiella frågor tillsammans med åtta medförfattare av olika expertbakgrund. År 1990 varnade FN:s klimatpanel IPCC på som de trodde goda grunder att om en fortsatt exponentiell ökning av koldioxidutsläpp, såväl som freoner och andra växthusgaser, skulle fortsätta så skulle konsekvenserna för jordens klimat år 2100 bli förödande. Den senaste rapporten från IPCC 2021 visar att den utveckling man befarade 1990 inte alls kommer att inträffa. Inte heller den utveckling man befarade i rapporten från 2013 anses längre sannolik, och någon global katastrof förutspås inte längre. När media förmedlar FN-chefens politiskt hänryckta bild av verkligheten leder den lätt till klimatångest och ogenomtänkta åtgärder som inte reducerar utsläppen globalt. Klimatet ser nu ut att följa ett medelscenario där problemet är att media har fått för sig att detta innebär en katastrof för allt liv på jorden, en katastrof som rättfärdigar aktivistiska journalister och politiker till panikskapande sensationsuttalanden. Den ”brinnande klimatkrisen” existerar inte i det vetenskapliga underlaget till IPCC – det är masspsykosens mediala uttryck som nu är katastrofen för folket och klimatkrisen är alarmisternas egen existentiella kris.
https://www.bokus.com/bok/9789151926971/sunt-fornuft-om-energi-och-klimat/
shellenberger

I boken Inställd apokalyps utvecklar Michael Shellenberger argumenten för varför han anser att miljörörelsen de senaste decennierna har misstagit sig inte bara om klimatet, utan även om en rad andra frågor, som förny­bara energi­källor, jordens matförsörjning, kärnkraft och välståndsutveckling.

I sin bok visar författaren även att flera av de populära ­symbolfrågor som miljöaktivister har propagerat för inte är sakligt grundade: Green­peace räddade inte valarna. Skogsbränderna har inte blivit fler. Amazonas är inte världens lungor. Isbjörnarna håller inte på att försvinna… Vi som bor i utvecklade länder ska vara tacksamma för den civilisation som vi tar för given, skaffa oss perspektiv på klimatförändringarna och känna empati och solidaritet gentemot dem som ännu inte har fått njuta av välståndets frukter.

klimatkarusellen 300Klimatkarusellen, Elsa Widding : Detta är egentligen två böcker i en; i första delen presenterar Elsa Widding sin resa och hur hon började ställa frågor om hur det egentligen låg till med klimathotet. Vad säger egentligen vetenskapen om klimatets utveckling under årtusenden, hur är det egentligen med koldioxids påverkan och hur skall man sortera fakta från överdrivna påståenden, Den andra delen av boken är kapitlen skrivna av Elsas medförfattare: Morten Jødal, Gösta Petterson, Magnus Cederlöf och Ingemar Nordin. De tre senare är inte obekanta för dem som följer Klimatupplysningen.

 

borde man oroa sig 300 Borde man oroa sig för Klimathotet?, Staffan Mörner : Staffans bok är en rikt illustrerad genomgång av de frågor som alla borde ställa sig som är oroliga för det stundande klimathotet. Hade boken varit obligatorisk läsning i gymnasiet, eller lärarhögskolan, så hade nog klimatångest varit ett minne blott.

 

falskt alarm 300 Falskt alarm, Gösta Pettersson : Detta är en bok som kanske kräver god kunskap inom naturvetenskap för att förstå innebörden av. Gösta, biokemist med specialområdet reaktionskinetik, nagelfar en av klimathotets grundpelare – att våra utsläpp av koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år. Genom att analysera hur resterna från atombombsproven på 50-talet snabbt försvann från atmosfären så följer slutsatsen att koldioxid tas upp i världshaven med en betydligt högre hastighet än vad media vill göra gällande. När man inser hur snabbt våra fossila utsläpp absorberas av världshaven så inser man också att all möda som läggs ner på att minska våra utsläpp är helt meningslösa eller i varje fall endast har en marginell effekt.

klimatet och manniskan under 12000 ar
Klimatet och människan under 12 000 år, Fredrik Charpentier Ljungqvist : Detta är inte en bok som lyfter frågor om orsaken till den pågående uppvärmningen men den sätter verkligen den pågående uppvärmningen i ett historiskt perspektiv. Klimatförändringar är långt ifrån något som är nytt, tvärt om så är mänsklighetens historia en historia om klimatförändringar. Fredrik gör en mycket läsvärd genomgång över de stora klimatförändringar vi sett och hur dessa påverkat vår historia. Inte förvånande så visar det sig att varmare perioder varit mer fördelaktiga för jordens befolkning. Att människor idag är rädda för en varmare värld är helt obegripligt efter att man har läst Fredriks bok.
En klimathistoria
Sven Börjesson: En klimathistoria beskriver hur klimatet har förändrats under de senaste dryga 100 åren och hur klimatförändringarna har uppfattats av sin samtid. Den blickar också längre tillbaka i tiden, som till den globala avkylningen för 4 000 år sedan.
Boken tar dig med till Antarktis, Newfoundlands fågelberg, skogsbränder i Indonesien och låglänta korallöar, men också till stora FN-konferenser som Rio 1992 och Kairo 1994. Den tar hjälp av naturen, men också av skidåkare och upptäcktsresande, när klimatet ska beskrivas. Klimatvetenskap och klimatpolitik har också sin plats i boken.
Det finns så mycket att berätta, som aldrig når ut. Något som jag tror varje journalist ser som en utmaning och därför har, efter mycken svett och möda, den här boken kommit till. Finns att köpa bl.a. här.
Omslag fram 2018

 

Tänk om det blir kallare?, Tege Tornvall. Denna uppslagsbok för vetgiriga redovisar klart och lättläst klimatets historia, processer och drivkrafter med omväxlande värmeperioder och istider.

Den visar hur atmosfären har växlat från mest koldioxid till dagens kväve och syre med minimala halter andra gaser. Den visar också hur växlande solvind i samspel med inkommande kosmisk strålning påverkar moln och nederbörd.

FN:s klimatpanel IPCC och dess varningar presenteras och motbevisas.

Upplysande kapitel om försörjning, energi, bränslen och transporter. Ca 300 referenser samt listor över skeptiska resp. varnande institut, böcker och debattörer. 142 förklarande illustrationer. Beställes på tege.tornvall@gmail.com för 269 kronor.

 

 

 

 

rockefeller en klimatsmart historia

Rockefeller – en klimatsmart historia, Jacob Nordangård. Detta är en rafflande och paradoxal historia om hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0).Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänsklighetens överlevnad som släkte. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida.

Boken kan även beställas från Jacob Nordangårds hemsida.

 

 

 

 

den globala statskuppen haftad 2 Den Globala Statskuppen, Jacob Nordangård. Ordet “statskupp” associerar nog de flesta med ett plötsligt, våldsamt maktövertagande, med stridsvagnar runt regeringsbyggnader, arresteringar, utrensningar av dissidenter, övertagande av mediekanaler och så vidare. Men så måste det inte alltid gå till.Kuppmakarna kan också tillskansa sig (totalitär) makt utan våldsmedel, på helt laglig väg, med folks samtycke eller t o m entusiasm — även i en demokrati. Det kan finnas många “existentiella” hot (terrorism, miljöförstöring, klimathot, flyktingkris, pandemier) som vi behöver ”räddas” från genom en fastare och mer centraliserad styrning.Herraväldet behöver inte heller initieras i ett slag, det kan smygas på oss gradvis. Trots att tecknen hela tiden finns där är det få som väljer att se dem — om bara kuppen förberetts noga så att kuppmakarna får brett gehör genom att träda fram som “räddarna i nöden” eller för att det inte tycks finnas några alternativ.För att lyckas med kuppen krävs ett målmedvetet långsiktigt arbete, en väloljad propagandaapparat och att man väntar på rätt tillfälle. När kuppen väl äger rum kan dock maktövertagandet ske ganska snabbt.När medborgarna väl upptäcker vad som skett kan det vara för sent att göra något åt det. Om så sker i ett enskilt land är det illa nog, när det sker på överstatlig nivå så finns det ingenstans att fly och ingen att söka hjälp från. Detta är precis vad som håller på att hända mitt ibland oss, just här och just nu. Jacob Nordangårds angelägna bok beskriver processen, avslöjar metoderna och identifierar aktörerna.Hans Holmén, Docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi.

 

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

Annons

Arkiv

Kategorier

Annons