.

Litteratur

klimatkarusellen 300Klimatkarusellen, Elsa Widding : Detta är egentligen två böcker i en; i första delen presenterar Elsa Widding sin resa och hur hon började ställa frågor om hur det egentligen låg till med klimathotet. Vad säger egentligen vetenskapen om klimatets utveckling under årtusenden, hur är det egentligen med koldioxids påverkan och hur skall man sortera fakta från överdrivna påståenden, Den andra delen av boken är kapitlen skrivna av Elsas medförfattare: Morten Jødal, Gösta Petterson, Magnus Cederlöf och Ingemar Nordin. De tre senare är inte obekanta för dem som följer Klimatupplysningen.

 

borde man oroa sig 300 Borde man oroa sig för Klimathotet?, Staffan Mörner : Staffans bok är en rikt illustrerad genomgång av de frågor som alla borde ställa sig som är oroliga för det stundande klimathotet. Hade boken varit obligatorisk läsning i gymnasiet, eller lärarhögskolan, så hade nog klimatångest varit ett minne blott.

 

falskt alarm 300 Falskt alarm, Gösta Pettersson : Detta är en bok som kanske kräver god kunskap inom naturvetenskap för att förstå innebörden av. Gösta, biokemist med specialområdet reaktionskinetik, nagelfar en av klimathotets grundpelare – att våra utsläpp av koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år. Genom att analysera hur resterna från atombombsproven på 50-talet snabbt försvann från atmosfären så följer slutsatsen att koldioxid tas upp i världshaven med en betydligt högre hastighet än vad media vill göra gällande. När man inser hur snabbt våra fossila utsläpp absorberas av världshaven så inser man också att all möda som läggs ner på att minska våra utsläpp är helt meningslösa eller i varje fall endast har en marginell effekt.

 


klimatet och manniskan under 12000 ar
Klimatet och människan under 12 000 år, Fredrik Charpentier Ljungqvist : Detta är inte en bok som lyfter frågor om orsaken till den pågående uppvärmningen men den sätter verkligen den pågående uppvärmningen i ett historiskt perspektiv. Klimatförändringar är långt ifrån något som är nytt, tvärt om så är mänsklighetens historia en historia om klimatförändringar. Fredrik gör en mycket läsvärd genomgång över de stora klimatförändringar vi sett och hur dessa påverkat vår historia. Inte förvånande så visar det sig att varmare perioder varit mer fördelaktiga för jordens befolkning. Att människor idag är rädda för en varmare värld är helt obegripligt efter att man har läst Fredriks bok.

Klimatrealisterna

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång.

EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer.

Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten.

Annons

Senaste kommentarer

Annons

Arkiv

Kategorier

Annons