Medborgarrådet för klimatet

Erika om klimatradet

 

60 personer har sedan i mars bildat ett medborgarråd om klimatet. De 60 är enligt SVT vetenskapligt utvalda för att representera Sveriges befolkning.

”Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation.”

Urvalet av de 60 medlemmarna i rådet gjordes så här:

”Vi hade som mål att rekrytera en mångfaldig grupp om 60 medlemmar från hela Sverige. Baserat på denna ambition gjorde Enkätfabriken ett initialt slumpmässigt urval av 7000 individer ur Statens personadressregister (SPAR). Dessa personer fick en inbjudan via brev och senare även en påminnelse via SMS. Från detta första steg anmälde 473 personer sitt intresse att delta i medborgarrådet.”

Knappt 7 % av de tillfrågade ville överhuvudtaget vara med. Innebär inte det att dessa 7% har ett större intresse för klimatet än de 93 % som inte svarade? De skriver att de i den enkät som de 473 fick fylla i var en av frågorna hur stor oro de känner för klimatförändringarna och att de stämde av svaren mot en annan enkät. Enkätsvaren som avstämningen gjordes mot var till 5000 svenskar men de skriver inget om hur många som svarade på den enkäten eller hur de svarade.

Deltagarna i rådet har fått en utbildning genom att titta på presentationer av 15 forskare och experter. De presenteras på Fairtrans sida. När jag räknar dessa forskare och experter får jag det till 20 personer varav de flesta inte är forskare inom klimatvetenskapen.

Sedan fick rådet hjälp av två mentorer, Sverker Sörlin, Författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och Carolina Klüft​, Idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep.

Deras uppgift var:

”Mentorernas roll är att välkomna medborgarrådets medlemmar in i processen, och att vara med under delar av träffarna för att ge stöd och inspiration under vägen.”

Medlemmarna i rådet har haft nio möten varav sju digitala och har fått 8000 kronor för detta samt ersättning för resekostnader.

I sin presentation av de förslag råden har kommit fram till har de också gjort ett uttalande där de skriver:

”Vi har inte alltid varit överens men trots våra olikheter har vi, med
information och utbildning, kommit till insikt att det krävs förändring av
oss nu, så att nästkommande generationer kan känna hopp.”

Att denna information och utbildning skulle kunnat lida av en viss bias verkar de inte ens ha tänkt.

Ett av medborgarrådets förslag är att med hjälp av statliga pengar bygga ett centraliserat system för samåkning, dels för att underlätta samåkning men också för att sprida kostnaden till alla som åker med. När man samåker ska man också få utnyttja bussfiler.

Ett annat är förbjuda biltrafik i stadskärnor och att riksdagen ska ställa krav på kommunerna att grundläggande analysera behovet av kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.

De tycker att utsläppszoner, även i mindre städer är en bra idé. Fordon under miljöklass 3 får inte köra in i zonen.

All tung transport som inte når upp till miljöklassen ska beskattas och det gäller även utländska fordon.

Arbetsgivare ska ta ett större ansvar för hur de anställda tar sig till jobbet.

Det ska finnas plats för cyklar på alla tåg och bussar. Generellt ska det bli mer attraktivt och säkrare att cykla och det gäller även elcykeln där man vill ha fler laddstolpar för cyklar.

Man vill ha progressiva flygskatter som ska vara lika höga i hela EU.

De vill återinföra subventioneringen för elbilar och den ska bekostas av skatten på de tunga fordonen.

Staten ska våga testa lite nya grepp som olika belöningssystem för de medborgarna som gör rätt. Staten ska också bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet.

För lastbilar vill de se ett offentligt betygssystem där man får poäng om man åker med full last.

De föreslår ett ”Sverigekort” som ska gälla för all kollektivtrafik i hela landet.

Man menar också att Sveriges klimatpolitik behöver granskas av olika instanser inom och utom landet och att alla partier ska arbeta mot klimatmålen. Detta trots att de inser att den demokratiska makten minskar.

De föreslår att EU driver och samordnar en höghastighetsjärnväg med en gemensam standard och plan över landsgränserna.

Kommuner, stat och landsting skall införa och driva obligatorisk klimatutbildning.

De vill ha en opolitisk fristående och självständig expertgrupp som utgår från vetenskap.

Unga ska få utbildning i klimatet och den ska börja redan i förskolan.

Jag har inte tagit med alla punkter och en del handlar i stort sett som samma sak. Det verkar vara en lång omväg för att komma fram till en politik som redan finns om man ex slår ihop Vänsterpartiets ambitioner med Miljöpartet. Men det är ju så som vissa punkter visar att detta med ett medborgarråd för klimatet förmodligen är ett sätt att runda partipolitiken. Många punkter handlar ju också om att det är EU, staten eller kommunerna som ska bestämma saker över medborgarna.

Nej, det här medborgarrådet är inget annat än ännu ett svepskäl för att tvinga in diverse åtgärder.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Som alltid med Erika-tvärtom.
  Medborgarrådet har fått en gedigen utbildning i klimatfrågan-eller?
  Jag såg en av dessa. Helt tendensiöst föreläsande av en person som därtill var med i klimatpolitiska rådet.(Åsa Persson).
  Vi har CO2 utsläpp inom landet-ca 4,5 ton CO2 per person och år.
  Vi importerar varor som i andra länder ger utsläpp av ca 8,8 ton per år.

  Sammantaget ger detta..
  Helt fel beräkning 😉

  Hoppas det fanns nån revisionskunnig som kunde knyta sin näve i byxfickan. Vi måste räkna med vår industris export och Kanske tom ge industrin en CO2 bonus för att de är mer CO2 neutrala.
  https://www.youtube.com/watch?v=dgRKv0q5qdk

  Men fick de lära sig något om osäkerheten i klimatmodellerna?

 2. iah

  det mesta känns igen från 60,70 och 80-talets miljörörelse. cyklar hit och dit, på, tåg och bussar, precis som på 50-talet. cykelvägar som på 80-talet. det nya är väl subventioner av elbilar. gratis eller subventionerad kollektivfabrik.(undrar om det är tänkt att man skall ta med sig ikea-soffan på bussen). själv bor jag på landet och jag blir lika förbannad när jag blir erbjuden en kollektivbiljett när jag skall till lasarettet på länets huvudort, mest för att kollektivtrafiken är så dålig att det tar huvudelen av dygnet för en läkarundersökning som med bil tar 2,5 timmar. tyvärr får man ingen gratisbiljett till parkeringen som kostar.

 3. Daniel Wiklund

  DDR finns inte längre. Det finns kvar i världsrekorden i friidrott. DDR hade ju en spion på var nittionde östtysk. Ingen lyckad politik. Men nu kör man samma politik i Sverige. Stasi flyttade norrut, förstärkt med klimatstasi. Skulle lika gärna kunna heta medborgarrådet för dumskallar.

 4. pekke

  Sovjet, Nordkorea, Kuba och Kina flashar förbi när man hör de här förslagen.
  Kina är de ända som gått vidare med en någorlunda lyckad kombination mellan kommunism och kapitalism, fast allt fler inser att det finnas en mörkare sida bakom deras framgångar.

  Man kan undra hur de tänkt att bekosta allt detta, för det kommer att kosta och vi vet att i det här landet brukar det bli dyrt.

  Vill de återinföra brukssamhället ?
  Det var inte så fantastiskt att leva i förr.

  Skulle tippa att allt färre åker in till städernas centrum numera, trångt och bökigt samt dåligt med vanliga affärer.

  Som jag sagt tidigare, ingår ekonomiskt hållbart i deras förslag ?
  Om inte så kommer det bli en katastrof.

 5. Torbjörn Ripstrand är intervjuad på RIKS TV om just dagens ämne. Se
  https://youtu.be/6uDCETJCuNo?si=5CIJMQJAiOZQzaAR

 6. Karl Eider

  Ett medborgarråd känns som en orwellsk tanke.

  Man handplockar ett antal medborgare att ingå i ett råd. Därefter bearbetas de och hjärntvättas. Om någon efter detta mot förmodas skulle ha ”fel” åsikt, kommer grupptrycket göra resten.

  Alltså bara ett till steg bort från demokratin. När kommer man låta ett medborgarråd representera resten av medborgarna i våra val till riksdag, region och kommun? Ungefär på samma sätt som skenval görs i olika diktaturer, fast mer sofistikerat.

 7. Lennart Bengtsson

  Det enklaste är väl att förbjuda all import. Det är ju det enda sätt svenskarna kan ta till för att få ner ”sina” utsläpp.

  Sedan borde divers skribenter skilja på utsläpp av CO2 och CO2 -ekvivalenter. Det är olika saker. Vänligen konsultera Naturvårdsverkets hemsida.

 8. TorbjörnR

  Reportage på SR med intervju om Medborgarrådet

  https://sverigesradio.se/artikel/medborgarradet-i-klimatfragor-har-presenterat-sina-forslag

 9. Joachim

  Jag har också snöat in på Medborgarrådet (se OT i tidigare ämnen). Några kompletterande detaljer:
  Förutom kön, ålder, ursprung, utbildning, lön etc skulle de 60 också viktas mot en enkät om svenskars oro för klimatet. Enligt denna enkät ska ”algoritmen” de till att 77% är oroliga för klimatet, 11% ska inte vara oroliga och övriga 11% inte tagit ställning.
  (Det skulle vara intressant att läsa enkätens frågor och svarsresultaten.)
  Medborgarrådets uppdrag var att ta fram åtgärder så Paris-avtalet kan uppfyllas.
  Jag har inte sett något om medlemmarna förstått hur mycket deras förslag i teorin skulle göra för klimatet. Elsa W sade i riksdagen att nollutsläpp i Sverige i morgon påverkar temperaturen med ca -0,0027 grader till år 2100. Det finns ingen sammanställning om hur många procent lägre CO2-utsläpp rådets rekommendationer skulle ge, och hur mycket det skulle påverka klimatet. Eller konsekvenser för samhälle och ekonomi.

  Det vore intressant att veta hur många av rådets medlemmar som insett att dom satts att lösa ett omöjligt uppdrag.

  Men rapporten kom av en händelse i rättan tid inför EU-valet.

 10. Den sortens industri som inte enbart vältrar sig utsugningen av grönt kapital från skattemedel och pensionsfonder – utan som tillverkar och säljer efter marknadsekonomi och utbud och efterfrågan och utvecklar bättre produkter – tycks komma till insikt, så sakteliga.

  Volvo meddelar idag att dom gör ett omtag och försöker på nytt att utveckla vätgasdrivna lastbilar, ellastbilarna får hänga lite efter, I fallrepet.
  Lastbilar behöver rejält med kraft och långa arbetspass, även i glesbygd och genom vildmarker – Volvo tycks inse eldriftens nackdelar i o m dagens besked – dom hoppas vätgasen är igång runt 2030…men man undrar – den där gröna omställningen är nog lättare att drömma om än att färdigställa…

  Undra om klimatrådet bara skall drömma och fantisera – eller om det kommer att finnas någon som helst verklighetsförankring?

  Att starta upp ett råd – och sedan utbilda dom ( tala om för hur dom skall tänka ) utifrån konsensus….är ju helt meningslöst – då utbildar man ju bara en ny armé.

 11. Obotlig optimist som jag är tolkar jag såna här stolligheter som ett tecken på desperation. Korvjohan måste också börja bli desperat, vill han fortfarande spräcka tidöavtalet efter dom senaste opinionssiffrorna? SvDs rubrik ’”Oväntade siffor” efter Tidö-turbulensen’ är rätt talande, kampanjen mot SD har alltså misslyckats.

 12. Joachim

  Jag gissar att förlagen som fick mer än 50% ja-röster togs med i slutdokumentet.

  Om 11% i gruppen inte var oroliga för klimatet innebär det att 7 personer har haft kunskap för att stå emot klimatalarmismen tidigare.

 13. stig morling

  Kära vänner!
  Igår på hemvägen blev jag approcherad av två lokala miljöpartister. Efter tre frågor från min sida fick ag ett lokalt relaterat vndkraftsförsvar, nå först till mina frågor:
  1. Vet ni CO2-halten i vår utandningsluft? Svar tystnad markerad av fiollådeansiktnen!
  2. Vet ni CO2-halten i vår inandningsluften? Svar, se under punkt 1.
  3. Känner ni till att ni kan anmäla ”klimatförnekare” till Chalmers? Svar, se punkt 1 och 2.
  Så till vindkraftens försvar: Jo Kopparstaden har vindkraft som täcker hela årsbehovet. Kommentar: Efter förfrågan hos detta kommunala bolag visade sig vara att installerad effekt i kW motsvarade årsbehovet uttryckt i kWh
  Ja vi har hört den vackra psalmen förut!
  Salve
  Stig
  M.

 14. Erik Nilsson

  Den här sidan har viss koll på CO2 både globalt
  o historiskt
  https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/

 15. Ann lh

  Återigen, Tack Lena för Ditt/Dina gräv och tack Ingemar #5 för länken till den senaste och återigen sköna intervjun med Torbjörn R på riks.
  Ett fullödigt förkastande av politikens senaste tilltag för att kunna genomföra den gröna omställningen överhuvudet på vetenskap, demokrati, vår frihet, vett och sans. Torbjörn R.’s försynta information om att han som civ.ing. i teknisk fysik borde ha viss möjlighet att sätta sig in i just fysiken i klimatdebatten gick nog många förbi, men det är minsann inte oväsentligt.

 16. johannes

  ”Knappt 7 % av de tillfrågade ville överhuvudtaget vara med.”

  Lite hopp ändå, hela 93% ville inte vara med.
  Märkligt, det innebär att de flesta i den gruppen på 93% spelar med eller är usla ynkryggar som knyter näven i fickan var gång de tvingas öppna plånboken för att betala cirkusen.

  Hur får vi denna grupp på 9 300 000 personer att organisera sig?

 17. Ni minnesgoda minns kanske Chalmers ” sympatier hos svenska journalister 2019 – en kort rapport” – av Björn Lantz.

  V – 32%

  Mp – 14,7%

  S – 24%

  SD – hade 2,7%

  SD – kan nog med gott fog känna sig utanför, bl journalister.

  Gällande klimatreportering vet vi hur SVT å SR – kommer med en lång rad falska påståenden, om försvunna vinterdygn I norr och mängder av annan direkt propaganda – det svider rejält i vissa vetenskapssjälar.

  Svt har ju dom senaste åren agerat alarmistiskt och helt utanför vetenskapen – och vägrat ändra när dom blivit överbevisade om flera grova fake news.

  Det har en lång tid varit ett växande problem – vilket är märkligt – vem är det som agerar via våra förtroende medier?

 18. TorbjörnR

  #15 Ann Ih

  Tack för dina vänliga ord. Min andra intervju så kan bara bli bättre med tiden😊 Säg till om jag säger något konstigt som ev motsägs av fakta. Jag bygger all min kommunikation på fakta både från vetenskapen och från allas våra diskussioner på KU. Allt intelligent som tas upp här och som jag kan bekräfta på annat håll försöker jag sprida. Därav varför jag hittills blivit presenterad som ”representant” för KU. Jag har hållit Ingemar i loopen men om ni tycker att ”representant för KU” känns fel får ni gärna hojta till Ingemar.
  Mitt syfte är att locka fler läsare till bloggen..

  Hoppas ha några ytterligare intervjuer på G så låt oss fortsätta jobba för upplysning. Det vi hade på 1700-talet, var det så?

 19. Benny

  En samling klimatalarmister sammanförd påstås alltså vara en mångfaldsgrupp? Ser mer ut som en enfaldsgrupp! Den svenska ”modellen” förnekar sig aldrig…Man tillsätter en grupp svamlare som bara kostar pengar och tillför absolut inget! Varför inte en utredning när man ändå håller på? Finns alltid någon avdankad politiker som kan leda ”utredningen” så att han/hon har en fet inkomst några år? Varför inte svammelman själv, Jonas Sjöstedt? Lagom inkompetent och klimatalarmist!

 20. Thorleif

  Är det ingen politiker (t.ex) som SER skillnaden mellan centralisering och decentralisering ur t.ex ett demokratisk perspektiv?

  Givet en ”berättigad alarmism” och de åtgärder som föreslås ovan så inser väl envar att ett ”Sverige-kort” innebär att man eliminerar all lokal ekonomi-kontroll vilket direkt stödjer centralisering och toppstyrning. Ett EU ska vidare få ansvaret för höghastighets-järnvägen.

  Inse att politikerna använder alarmismen till att federalisera det som bara skulle bli en utvidgad handelsunion för fred och frihet! VAKNA!

  Man håller på att skuldsätta EU och utvidga deras budget för att ”underlätta” en ekonomisk federalisering. Alla med lite insikt vet att nuvarande ordning med en gemensam ränta men 27 enskilda statsskulder inte fungerar.
  Just nu pågår sedan något år en medveten politisk spridning med stöd för byte av kronan mot Euro.
  Välkommen till det framtida EU som kommer att sakna de rättigheter som våra amerikanska delstater fått via bl.a konstitutionen osv.

 21. Jan

  Ann-Charlotte Marteus hade för några dagar sedan en ledare iExpressen. S-”SVT får inte slarva för att syftet är gott” https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svt-far-inte-slarva-for-att-syftet-ar-gott/

  Erika Bjerström får där en känga för att hon hävdar att åsikterna hos 60 uttagna personer i medborgarnas klimatråd som representativa för medborgarnas åsikter.

  Finns det enlig Bjerström någon olycka som drabbat mänskligheten i modern tid som inte kan härledas till mänsklighetens utsläpp av växthusgaser?` Kanske någon jordbävning?

 22. Thorleif

  Betr Höghastighetsjärnväg i Sverige och EU

  Det är lätt att konstatera att höghastighetsjärnväg är olönsamt i Sverige mht befolkning och avstånd.
  I ett gemensamt projekt där vi gemensamt finansierar en utbyggnad i EU är det annorlunda. T.ex så skulle det funka om befolkningstäta medlemsländer skulle betala procentuellt efter antal istf sträcka, dvs Sverige skulle komma ut bättre i ett sådant scenario. Inte annars. Men gömmer man kostnaderna i en samlad EU-budget blir det lättare att ”lura” svenskarna.

  Alltså finns här en logik av makthavarna att använda höghastighetsjärnväg som motiv för beslut i den riktningen. MEN en finansiering kan lika bra ske på multilateral väg. Räkna dock med att vi inom några år kommer höra politisk lobbying för federalisering av EU.

 23. Lasse

  #7 Lennart B
  Kanske skulle vi också lära oss definitionen på klimat.
  Den innehåller både väderförhållanden under tid och läge där dessa råder.
  Då skulle vi sluta tala om globala klimatet och globala klimatförändringar.

  https://www.youtube.com/watch?v=Lk5dHExleVA&t=13s

 24. Tack Lena!

  Det svenska medborgarrådet om klimatet är i det närmaste en karbonkopia av det franska La Convention Citoyenne pour le Climat, med skillnaden att det var 150 medlemmar i det franska rådet.
  I mars skrev jag en kommentar med anledning av bildandet av det svenska klimatrådet:

  ”Medborgarråd är bara ett sätt att undvika representativ demokrati. I Frankrike argumenterade den socialistiske presidentkandidat 2007, Ségolène Royal, för att införa ”la démocratie participative”, dvs ett råd av stakeholders som ersättnining för parlamentsledamöter utsedda i allmäna val.

  Macron använde ett medborgarråd som ett verktyg för att få slut på de Gula Västarnas protester och 2019 utsågs ett annat medborgarråd för klimatet. De här råden är till för att slå blå duster i ögonen på folk. Ordföranden utses politiskt och har stränga instruktioner om vad som regeringen vill uppnå. Experter och övriga medlemmar av rådet delar också regeringens mål, samtliga är partiska för regeringens linje. Det påstods att ledamöterna lottades fram, men det var endast en mindre del, och dessa gallrades hårt, ungefär som de 97% klimatforskare som hävdar AGW. Den som inte inser det är mer än lovligt dum.

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_citoyenne_pour_le_climat

 25. Thorleif

  Principiellt är det ingen skillnad på kommunism och fascism. En liten maktelit bestämmer. I båda gäller ett planekonomiskt tänkande. I ett kapitalistiskt samhälle är Kapitalistens främsta rädsla kapitalism (i jakten mot monopolet). Därför är det politikernas främsta uppgift att se till att det skapas sunda ”regleringar” för marknadsekonomin och att de själva förblir omutbara.
  T Tobe’ uttrycker precis det motsatta under hans valkampanj till EU (som anser det självklart att parlaments-ledamöter ska sitta i företagsstyrelser). Jmf WEFs nya tolkning av ”stakeholders” mot förr.

 26. Thorleif

  #24 Lars Mellblom

  Efter den franska revolutionen skapade kommuner medborgarråd (och på nationell nivå). Så också i Ryssland efter 1917. Vilka styrde till sist? Det finns etablerad forskning som dessutom visar att det var bl.a brittiska (som fortfarande var rådande global hegemoni) intressen som låg bakom/störtade tzar-väldet enligt samma mönster som det amerikanska kuppförsöket av väst (med nyrika ryss-oligarker) mot Yeltsin på 90-talet.

 27. Fredrik S

  Tack Lena!

  Vilket makalöst skräp, vad har det kostat?

  🗑️ 🚮

 28. Joachim

  #27
  Ungefär 40 miljoner skulle det kosta när planerna drogs upp 2021/2022.

 29. Göran

  Om vi utgår ifrån att koldioxiden påverkar eller styr temperaturen och applicerar det på flyget så skulle det ta ungefär 125.000 år för flyget att generera så pass mycket koldioxid att det höjer temperaturen med 1 grad Celsius, vilker ger en temperaturhöjning med 0,000008 grader Celsius per år.

  Bäst vi slutar flyga innan det är för sent.

 30. Christian H

  Skattebetalarnas kostnad för Klimatpolitiska Rådet beräknades alltså till 40 miljoner 2021/2022. Då är vi nog uppe i 50 miljoner nu. Denna summa satsats på att hjärntvätta oss enligt känt öststatsmanér.

  Alla som har den minsta insikt i hur man ljuger med statistik, ser genast att bortfallet är för stort, urvalet manipulerat och resultatet av enkäten därför totalt värdelöst. De som ansvar för utbildningen (läs inbillningen) är dessutom kända fanatiker och klimatalarmister, vars inställning är att ändamålet helgar medlen.

  Okunniga politikers vårdslöshet med skattebetalarnas pengar vittnar om att det är puckon som styr. De är inte intresserade av riktig kunskap eller av vad väljarna tycker. De senare ses enbart som valboskap, som skall uppfostras och vallas hit och dit.

  Av dessa anledningar menar jag att ordet demokrati är vilseledande för vårt styrelseskick. ”Puckokrati” är den relevanta beteckningen på dagens styrelseskick, anser jag.

 31. Göran

  Vilka löjliga förslag om cyklar. De som kan cykla, cyklar redan i stor utsträckning.

  Jag gissar att bilar används generellt mest till att åka till och från jobbet. Ska man cykla i stället är avståndet till jobbet max runt 10 km.

  Att ta med cykeln på kollektivt färdmedel för färd till jobbet fyller ingen funktion. Det kollektiva färdmedlet stannar nog nära arbetsplatsen.

  Cykel på tåg är mer för fritiden.

 32. Göran

  Det fanns tidigare på nätet en kalkyl på det ekonomiska resultatet av ett höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. Resultat: -20 miljarder kr per år.

 33. Ivar Andersson

  Medborgarrådet för klimatkatastrofen.
  Klimatpolitiken är en katastrof för klimatet och medborgarrådet hejar på idag. Snart får vi höra att de varit naiva när klimatpolitiken visar sina nackdelar och hur galet cirkusen slutade.

 34. Göran #32
  Du menar väl Järna-Malmö? Det är vad man planerar för.

 35. Berra

  OT: Den där hackspetten som stoppar alla avverkningar är visst inte så ovanlig som görs gällande.

  https://sverigesradio.se/artikel/rodlistad-hackspett-stoppar-avverkning-av-fjallskog

 36. tty

  #26

  ”Det finns etablerad forskning som dessutom visar att det var bl.a brittiska (som fortfarande var rådande global hegemoni) intressen som låg bakom/störtade tzar-väldet”

  Källa, tack.

  Så det var alltså engelsmännen som övertalade tyskarna att transitera Lenin tillbaka till Ryssland (för övrigt via Sverige)?

 37. tty

  #35

  Nej, tretåig hackspett är inte alltför ovanlig i Norrland.

  Det finns dessutom inget som tyder på att arten har minskat (eller ökat) signifikant de senaste 20 åren.

  https://www.fageltaxering.lu.se/resultat/populationstrender-enskilda-arter

 38. Göran

  Mycket möjligt att höghastighetsjärnvägen ska vara mellan Järna och Malmö, men resandet kommer att vara mellan Stockholm och Malmö. Det spelar ingen roll förlusten per år blir ändå ansenlig.

  Väljer de sedan ett kinesiskt företag för byggande lär den årliga kostnaden öka ännu mer eftersom underhållskostnaden kommer att bli större på grund av kinesernas brist på att bygga något som håller.

 39. Göran

  Förbaskat hyckleri med tågtrafiken. Näringslivet i bland annat Värmland vill att restiden mellan Oslo och Stockholm ska kortas ned. Det behövs endast lite justering på nuvarande bana för att det ska ske till önskad restid. Privat finansiering för det finns. Politikerna säger nej.

  Pappersbruket i Skoghall i Värmland vill ta emot tre tåg med timmer per dag mot nuvarande två tåg. För att ta emot tre tåg behöver pappersbruket bygga ut sin bangård med några spår till. Politikerna säger nej.

 40. tty

  #38

  ”Väljer de sedan ett kinesiskt företag för byggande lär den årliga kostnaden öka ännu mer eftersom underhållskostnaden kommer att bli större på grund av kinesernas brist på att bygga något som håller.”

  Låt taiwaneserna bygga, de har ett utmärkt snabbtågsystem och hög kvalitet på sitt byggande.

 41. Göran #38
  Planen är väl att när man byggt Järna-Göteborg och Järna-Malmö ska kravet på ny kapacitet Järna-Stockholm bli oemotståndligt. Fem inblandade kommuner lär borga för att det blir fett dyrt och ingen idag levande lär se det slutfört under sin livstid.

 42. tty

  #41

  Det blir väl som i Kalifornien där planerna på snabbtåg från San Francisco till Los Angeles numera planeras gå från Merced till Bakersfield. Det ekonomiska och politiska priset att röja järnvägskorridorer genom Los Angeles och Silicon Valley är för högt.

  Nu tror jag dock inte att detta snabbtåg ”from Nowhere to Nowhere” någonsin blir av. När det planerades förutsattes Kalifornien ha 60 miljoner innevånare 2040. Just nu är det knappt 40 miljoner och snabbt sjunkande.

 43. tty

  #39

  Påminner mig om en bekant som jobbade på Banverket. Han berättade att det absolut mest lönsamma järnvägsprojektet i Sverige var nya mötesspår på Norra Stambanan.

  Men ingen var intresserad. ”Vem f-n vill åka och inviga ett stickspår i Gnarp eller Njutånger” var hans förklaring.

 44. Gunnar Strandell

  Om järnvägar.
  De var förutsättningen för det lyft som inlandet fick från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. I Sverige växte järnvägsknutar fram och var framtiden. Men vem minns idag Krylbo, Ånge eller Storvik osv.
  Det stora haveriet kom då bangården i Hallsberg skulle datoriseras. Växellok skulle dra vagnar över växlarna och sedan släppa dem för att rulla vidare på egen hand.
  Det fungerade inte, kort sagt.
  Idag finns tänkandet om linjer och tidtabeller kvar, men godset åker på lastbilar, där varje enhet i Europa rymmer 34 st. EU-pallar.

  När tåg diskuteras bland politiker handlar det oftast om persontåg och politikers bekvämlighet. De slipper ju betala för sina resor.

  Jag ser järnväg som 1800-talets persontransport för att det ersatte båtresor. Idag kan det bara konkurrera mellan tätt befolkade städer.

 45. Jag kommer spontant att tänka på Milgrams lydnadsexperiment.

 46. Evert Andersson

  #18 Torbjörn R

  Du ska inte ändra på dig! Din lågmälda sakliga ton sitter perfekt. Särskilt i ett forum som Riks där den intervjuade får tala till punkt.

 47. TorbjörnR

  #46 Evert Andersson

  Tack. Då fortsätter jag att gå på i ullstrumporna och attackerar narrativet med fakta och logik.
  Nästa avsnitt hoppas jag delvis handlar om temperaturserier och ”återhämtning” från Lia (lilla istiden) som var en negativ lång (flera 100 år) anomali lika stor negativ som vår hittills korta positiva anomali på ca 40 år

  Kommer också tala om alternativa förklaringar till temperaturförändringar framförallt byggd på solinstrålning, molnbildning och havsströmmar.

 48. Sten Kaijser

  Hej Torbjörn,

  ifrågasätt också om uppvärmning är av ondo eller av godo

 49. Ann lh

  # 18 och 46 o 47 TorbjörnR, jag ser fram emot Din nästkommande intervju på Riks. Fortsätt precis som hittills, väl påläst och beläst och med en lågmäld, diskuterande ton långt ifrån alla tomma tunnor skramlar på allt mer högljutt. Tryggt att lyssna på och lära av.

 50. TorbjörnR

  #48 och 49 Sten och Ann

  Tack. Tänkte ta med en del positiva fakta också som visar att världen bara blivit bättre och inte på någotvis sämre med mer co2 och värme.

  Avslutade ju första avsnittet med 3 positiva grafer 😊

 51. Björn Erik Runesson Schaerström

  https://bulletin.nu/debatt-hallbarheten-blir-var-grav

 52. TorbjörnR

  #51 Björn Erik

  Intressant länk men tyvärr låst.

  Kan du ge kort referat?

 53. Thorleif

  #36 tty

  Källa: Om brittisk påverkan vid ryska revolutionen

  Beklagar det sena svaret.

  Med ”etablerad forskning” menar jag historiker som långt senare då och då pekat på samband. Officiellt så saknas förstås detta. ”Vinnarna” skriver som du vet alltid historien. Storbritannien var fortfarande världsimperium och från slutet av 1800-talet fram till revolutionen 1917 växlade man allianser med varandra i Europa visavi t.ex Ryssland. Precis som idag kunde ledande nationer i egna syften agera för ”båda sidor” (inofficiellt). Det rådde handelsspänningar i bl.a Europa inför kriget och tsaren nationaliserade utländska företag t.ex runt 1915.

  Ett ex utgörs av Ukraina-svälten, holodomor, under 1932-33, som officiellt handlade om Stalin’s utrensning. Filmen Mr Jones ger en mer komplicerad bild med amerikansk inblandning utan att förmedla tydliga bevis. I storpolitiken handlar det ofta om det som sker bakom draperierna och som först långt senare blir ”känt” (?).

  Ett annat ex handlar om den amerikanska delaktigheten (kuppen) i försöken att i slutet på 90-talet välja multi-oligarken Berezovsky till president efter Jeltsin (som inofficiellt utpressades av ”Wall Street” pga ”försvunna” IMF-lån). Det misslyckades (Putin?) och Berezovsky (et al) ”mördades” senare i Europa (sannolikt av CIA/MI6 eller GRU). Det handlade förstås om en kupp-liknande plan där amerikanska intressen mycket sannolikt var med och finansierade medie- och valkampanjen. Den amerikanska regeringen hade dessförinnan svikit J Sachs (et al) ekonomiska hjälpinsatser (1991–) när utlovat finansiellt ryskt stöd plötsligt uteblev vilket förstås ledde till en humanitär katastrof för vanligt folk.

  Under Putin införde Ryssland senare ”amerikanska lagar” som krävde uppgifter om finansiering av NGOs (20%-regeln). Jmf idag protesterna i Georgien som handlar om samma sak (men om det är det tyst)!

  Sanningen är känslig materia 🙂

  //