Vindkraftens skumraskaffärer

vindkraft hav

Med den s.k. förnyelsebara energin, bl.a. vindkraft, så har EU och de enskilda nationerna skapat förutsättningar för diverse skumraskaffärer. Det är inget nytt utan lurendrejerier har pågått i många år, alltifrån spanska solceller som påstås producera el även på natten till fejkade vindkraftsbyggen ägda av Italienska maffian.

Vi är verkligen inte förskonade från lurendrejeri och plundring av skattebetalare och elkonsumenter här uppe i Norden. Det hela behöver inte vara kriminellt i lagens mening men skojeriet påminner om då människor lockas att föra över sina besparingar helt frivilligt till skurkarnas konton. En grundförutsättning för verksamheten är idealistiska gröna politiker och en ovetande allmänhet som tycker att ”grön energi” låter bra. Vi betalar via skattsedeln och via saltade elräkningar och blir lovade en grön utopi där all produktion minsann är ”klimatsmart” och koldioxidfri.

De ekonomiska transaktionerna är dock så invecklade att jag inte riktigt begriper alla detaljer. Men här är tre nyligen publicerade artiklar som mer går på djupet.

 1. Först ut är en artikel av Christian Sandström och Christian Steinbeck som i Affärsvärlden synat vindkraftbolagens affärer och kommit fram till att de flesta helt enkelt går med förlust och att vinsterna går till bolag utomlands. I det här fallet Luxemburg https://www.affarsvarlden.se/artikel/vindkraftens-klimathjaltar-i-luxemburg

” Vindkraftens klimathjältar – i Luxemburg

22% av vindkraften i Sverige ägs via Luxemburg. 37,8 miljarder kronor har investerats och 2017-2022 har samtliga Luxemburg-ägda vindkraftsanläggningar gått med förlust. Total förlust uppgår till 3,89 miljarder. Varför, och vem tar notan?”

 1. Joachim Landström har granskat boksluten och kan visa hur dessa luxemburgbaserade företag lyckat plocka ut vinster på vår bekostnad https://www.affarsvarlden.se/artikel/sa-tjanar-luxemburgbolagen-pengar-pa-vindkraften-trots-forlusterna

”Så tjänar Luxemburgbolagen pengar på vindkraften – trots förlusterna

Luxemburg-ägda vindkraftverk i Sverige är notoriskt olönsamma. Men det är fel sätt att se på snurrorna. Ur ägarperspektiv är det som spelar roll att parkerna kan generera kassaflöde genom internräntor. Det visar redovisningen i Luxemburg som Afv tagit del av. ”De här bolagen är konstruerade för att inte betala skatt i Sverige”, säger redovisningsdoktorn Joachim Landström.”

3. Svenolof Karlsson i Second Opinion har granskat hur mycket pengar Danmark och EU har lagt ut på vindkraft genom subventioner och avgifter på elräkningarna.

https://second-opinion.se/danmark-betalar-dyrt-for-fornybart/

Ytterligare en kommentar om denna härva kom idag, här https://www.affarsvarlden.se/kronika/en-miljard-av-vindkraftens-pengar-hamnar-i-luxemburg

”Danmark betalar dyrt för förnybart

240 miljarder kronor är i Danmark utbetalt eller hittills utlovat i direkt statligt stöd till förnybar energi. Och det är bara en del av kostnaderna. Bilden av Danmark som ett grönt föregångsland börjar allt mer ifrågasättas. Vad får man egentligen för pengarna – och vad får man inte?

Omkring 168 miljarder, omräknat till svenska kronor, är skattenotan hittills för Danmarks direkta stöd till förnybar energi. För de kommande tio åren beräknas ytterligare 73 miljarder skattekronor utbetalas. Då har ändå inte räknats in ett stort antal miljarder för sådant som den omfattande utbyggnad av elnäten som krävs för den gröna omställningen.”

Hur länge skall denna galenskap fortgå? Vi blir svindlade och miljön förstörs. Och våra politiker och vi själva går godvilligt med på det.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för en värdefull sammanställning. Den bekräftar att den gröna omställningen inte för något gott med sig. Med säkerhet vet vi att den inte frälser klimatet eftersom den går ut på ensidig och meningslös jakt på fossil CO2 och dess klimatpåverkan är överdriven i det gällande narrativet. Varje vecka här på KU kan vi läsa om andra klimatpåverkande, naturliga faktorer som har större påverkan vilket även historiken bevisar. Dessutom, Sveriges utsläpp är ca en promille av de globala. Kinas 33%. Bra bild för metaforen att sila mygg och svälja kameler. Inte bara en enstaka utan hela kamelhjordar! Med säkerhet vet vi att kostnaderna för den gröna omställningen är drakoniska. Storleksordningen 5% av BNP eller ca 300 miljarder kr/år i Sverige. Enskilda projekt som vätgasstålen storleksordningen 2000 miljarder medräknat den nödvändiga omställningen av elsystemet.
  Man kan bara hoppas att verkligheten kommer ikapp och får genomslag hos politiker och beslutsfattare, men jag blir lätt förtvivlad när jag läser om utfallet av EU-valet i Sverige. Arma land Sverige.

 2. Tackar!
  Artikeln i affärsvärlden borde diskuteras i riksdagen och i svt.

  Skattebetalare och pensionsfonder blir förlorarna, skamligt.

  Alla motståndare till den gröna misären får epitet och hånas- folket kallas förnekare och populister och extremister- eliten förstår inte att sluta bita den hand som föder dom.

  Nu – måste SVT och övrig media sluta springa agendalopp – det är ovärdigt och odemokratiskt.

  Sverige, mest oroliga för klimatet – något varmare vintrar I några år borde inte ge ångest och oro – regniga julimånader däremot, utan värme – är farligt för folkhälsan.

  Det är verkligen dax att lyssna på vetenskapen – vetenskapen säger att svenskarna blivit lurade av media och maktfolket – Sverige har inte fått en varmare semestermånad, på 100 år.

  Vindkraftparker I vildmarken och på havsgrunden är det nya gröna – trots att Smhi visar att ytvattnet får en mycket högre temperatur – upp till 30km från vindkraftbygget… Grönt? Hållbart? Ekonomiskt?

 3. Eskil Kjelkerud

  Förnyelsebar energi finns inte.
  Läs termodynamik!

 4. iah

  jättebra sammanfattning av läget. ekonomin styr allt. tack

 5. Lasse

  Vindkraften blåser Svenskar på pengar.
  Alla förlorar!
  Ersättningen för produktion av el svajar med noll och minus när det blåser.
  Men i slutet av ledningen sitter vi konsumenter med en allt dyrare elräkning, är kostnaden främst ökar för distributionen.
  Det blir så när vi kopplar upp intermittent elproduktion och delvis subventionerar den.
  Orrön energi AB har förstått spelet och satsar mer på utveckling av gröna investeringar (greenfield developments) som de skall sälja vidare till mer kapitaleffektiva 😉 företag.

 6. Ivar Andersson

  Den gröna politiken är kostsam för EU.
  Femton år sedan, strax innan den ekonomiska krisen 2009, var den europeiska ekonomin ungefär likvärdig med den amerikanska. I dag är euroområdets totala bruttonationalprodukt omkring 15 biljoner dollar, medan USA:s har skjutit i höjden till 26,9 biljoner dollar – det är ungefär 80 procent mer än den europeiska. Under dessa femton år har den amerikanska ekonomin växt med 72 procent och Kinas med 290 procent. Den europeiska ekonomin har under motsvarande period ökat med 21 procent.
  https://www.gp.se/ledare/politikerna

 7. Ann lh

  EU-valet i Sverige stack ut, endast Sverige svenska väljare har.
  EU-väljarna i övrigt vinkade mera tack och adjö till de gröna.
  Vår katastrofmedia liknar mest mamman som stolt betraktade sonens deltagande i en militäruppvisning och lade märke till att en deltagare hade svårt med takten och kommenterade med att det var ”bara våran Karl som gick rätt”.
  Net Zero Watch SamitDaz har idag en upplysande sammanställning över hur det protesteras mot de grönas klimatpolitik högt och låg ute i stora världen medan det goda landet fortfarande 😴 sött.

 8. Ann lh

  # 7 Rättelse: Samizdat istället för det jag skrev.

 9. Evert Andersson

  Märklig känsla efter valet. Är svenska väljare antingen korkade, har extremt kort minne eller är djupindoktrinerade? Europa är om inte i fritt fall så åtminstone i rejäl nerförsbacke. Och Sverige håller inte ens sin plats i EU:s välståndsliga. Ser vi nyktert på orsakerna är MP det parti som skadat landet mest.

  Det premierar väljarna i EU-valet!!

  I EU röstar man helt annorlunda. Alla TV-kommentatorer säger unisont att yttersta högern går framåt.

  Vad konstituerar yttersta högern? AfD kan jag köpa hör dit. Men Tysklands och Frankrikes bönder är främst i ledet att känna av EU:s motstridiga jordbrukspolitik. Alla som röstat högerut kan rimligen inte vara rasister, nazister och främlingsfientliga. Eller vad man kan hitta på.

  Vilka andra val fanns att göra om man vill bromsa EU:s ogenomförbara klimatpolitik och därmed tätt knutna lika ogenomförbara energipolitik?

  EU:s framtida legitimitet ligger i vågskålen. Ta hand om de problem alla som gnuggat törnrosasömnen ur ögonen kan se.

  Är inte för swexit. Men utan folkligt stöd funkar det inte i långa loppet.

 10. Björn

  Om vi ändå fick något för pengarna, men nej, vi får kortlivade vindkraftsverk som i slutändan måste ersättas eller monteras ned för stora kostnader. Livslängden på dessa verk är förfärande låg och dessutom till ca 70% stillastående på grund av brist på vind. Hur är det möjligt att vi har myndigheter som ger tillstånd till elgeneratorer med sådana brister?

  Från att ha innehaft ett av världens bästa elinfrastruktur, är vi på väg att få en infrastruktur som mer liknar ett U-lands. Häkta på lite här och där med sol- och vindkraft i ett lappverk av ledningstruktur. När det inte blåser samtidigt som det är natt, ja då är det god natt med elförsörjningen. Det behövs en utredning om denna sörja, tillsatt av riksdagen. Utsedda myndigheter fungera inte. Kostnader skenar och landet fungerar inte utan planerbar elleverans. Vart tog kärnkraften vägen?

 11. Nr 11 Björn
  Kärnkraften?
  Den krymte – i gröntvätten.

 12. iah

  den svenska kronan har blivit svagare och svagare. när det gäller inflationen så ljuger man eftersom inflationen inte tar hänsyn till mixen av varor för olika konsumentgrupper. på 70 och 80-talen motsvarade inflationen i sort sett alltid av lönebildningen. numera göms allt av den låga räntan som tillåter att vi belånar oss till döds istället.

 13. Sören G

  #9
  djupindoktrinerade Och hjärntvättade

 14. pekke

  Intet nytt under solen.
  Utländska moderbolag mjölkar svenska dotterbolag på pengar så att de går med förlust och inte inbringar några större skattekronor till Sverige.
  Var det så vindkraftanhängarna ville ha det ?

  I svenska EU-valet flyttade ett ( 1 ) mandat plats mellan partierna och det var ett enormt jubel hos de röd-gröna, men i det stora EU-valet förlorade de röd-gröna flertal mandat och har nu mindre att säga till om, väljarna i Europa såg hellre till EU:s framtida ekonomi och jobb när de röstade mot de röd-grönas klimatpolitik.

  Jösses !

 15. UWb

  Till listan över artiklar vill jag lägga Jojje Olssons krönika över Kinas dominans över både produkter och råvaror.

  https://www.affarsvarlden.se/kronika/jojje-olsson-kina-slar-ut-marknaden-for-de-viktiga-ravarorna

  Till detta vill jag slå ett slag för Mark Mills och Doomberg – även om delar av deras publikationer ligger bakom betalväggar så är de vanligt förekommande i olika forum på Youtube, så essensen av deras åsikter kommer fram.

  Kinas taktik är ganska genomskinlig, ändå kommer det många ”vi såg inte det komma” uttalanden i framtiden. I grunden har Kina två ben att stå på:
  1. Produkter, som elbilar, batterier, solpaneler, vindturbiner etc. De bjuder in västerländska företag till deras stora marknad via joint ventures, men i bakgrunden tankar de all kunskap som finns och startar upp nya företag som kommer ut med bättre och billigare produkter. De förlorar intresset i sina joint ventures och satsar på de nya företagen. Dessa överproducerar och säljer varorna billigare än västerländska företag. En dag, inom kort, kommer de att ha konkurrerat ut västerländska företag och kan då öka priserna. För till exempel solpaneler är de nära en sådan brytpunkt, Många västerländska företag har lagt ner, priserna är låga, snart kommer de att höjas rejält och då inga västerländska företag finns kvar kan de få rejäl vinst. Skulle väst subventionera nya företag (till exempel via Inflation Reduction Act eller FitFor55) sänker de bara priserna temporärt innan det visar sig att de nya företagen inte klarar konkurrensen, då höjs priserna igen.
  2. De tar över mer och mer av mineralproduktionen och förädlar detta i Kina. Förädling kan vara ganska miljöpåverkande och det vill inte västerländska regeringar syssla med. De får stor dominans och har samma taktik som för produkterna:
  (i) Börja med att överproducera, priserna sjunker och västerländska företag slås ut.
  (ii) När de har tillräckligt stor dominans höjer de priserna och västerländska företag som behöver metallerna kan inte köpa dem från annat ställe än i Kina och måste betala höga priser för dessa (vilka har avsevärt lägre pris för inhemska kinesiska företag förståss).
  Allt detta leder till stort beroende av Kina och kostnadsökningar långt över 2 % målet för inflation, sämre ekonomi för påverkade länder och ökat välstånd i Kina.
  När kommer det fram vettiga politiker som stoppar detta? De flesta är så lite insatt att de mest tycker det är bra att man kan få billigare produkter och bryr sig inte om varifrån de kommer eller hur de tillverkats, inklusive hur arbetarna och miljön behandlats.
  Typexemplet är Pär Holmgren (MP) som villigt erkänner att så länge gruvorna inte finns i hans närhet så bryr han sig inte om varifrån metaller och andra produkter som behövs i hans dator, mobil och bilar kommer ifrån…

 16. Ytterligare en kommentar till härvan med Luxemburgägarna kom idag, här https://www.affarsvarlden.se/kronika/en-miljard-av-vindkraftens-pengar-hamnar-i-luxemburg

  ” moderbolag i Luxemburg tömmer de svenska anläggningarna på pengar via oskäligt höga räntor.” C:a 1 miljard flyter iväg genom räntesnurror och bidrag.

 17. Berra

  #9 Evert Andersson:

  Extremhögern är väl allt till höger om centerpartiet…

 18. Berra

  #3 Eskil Kjelkerud:

  De menar nog förnybar elproduktion dvs vindmöllor som måste bytas ut efter sin livslängd på 15-20 år…

 19. Rossmore

  Förnybar elproduktion heter uppenbarligen så på grund av den frekvens med vilken den behöver förnyas. Ett kärnkraftverk står i mer än 60 år innan det behöver förnyas. Kol-, olje- och gaskraftverk står väl också i 60+ år.

  Sol- och vindkraftverk behöver bytas ut vart 15e-20e år och är därför naturligtvis mycket mer förnybara! Hur svårt kan det vara?🤪

 20. Mats Kälvemark

  #15 UWb
  Man kan kolla på länken nedan för att få en sammanfatting och beskrivning av det du beskriver om Kinas dominans vad gäller produkter och råvaror för den gröna omställningen.
  https://klimatupplysningen.se/energiomstallningen-en-villfarelse-mineralbristen-oundviklig/

 21. Ibland försöker jag att sätta mig in i hur det skulle vara om jag verkligen trodde på att våra fossila utsläpp skapar klimatkris och, i sin förlängning, att jorden skulle gå under. Det finns ju en del religiösa samfund som odlar dylik domedagstro.

  Och hur det skulle vara att tro på myten att vind- och solkraft är räddningen? Jo, det finns faktiskt sådana, t.o.m. i riksdagen, som tror det. Tja, men då skulle det väl handla om blind tro, utan hänsyn till empiriska fakta.

 22. Magma

  Det jag anser som mest skrämmande i den svenska valanalysen är att det är knäpp tyst om medias roll, och då främst ”Public Service” roll, i den svenska valspurten till EU valet.
  Hur media konsekvent propagerar för MP’s ståndpunkt och lika konsekvent tiger om det som svenska folket i ett fritt och demokratiskt samhälle har all rätt att få del av – som att MP-narrativet inte håller för granskning.
  För att inte tala om TV4’s roll i trolljakten. Tyvärr tappade den annars så debattvane Jimmy fattningen och började ropa ”klägg”, om han istället helt lugnt konstaterat att TV4 tagit parti i valrörelsen så tror jag att han nått avsevärt längre.
  Ingen vill ha en kläggsmetare, medan åtminstone halva Sveriges befolkning hade sett att han haft rätt i medias partiskhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *