havet

ENSO-cykeln, 3: Är årets svaga El Niño kopplad till Hunga-Tonga utbrottet?

Enso-cirkulationen i Stilla havet ger upphov El Niños eller La Niñas, vilka båda starkt påverkar väder- och klimatutvecklingen. I våras började en El Niño att utvecklas, efter tre år av La Niña. Massmedia skriver mycket om hur den nya fasen ska leda till extremväder av olika slag. Man ser framför sig en stark El Niño,   →

AMOC vägrar göra som klimatmodellerna vill

AMOC transporterar värme från tropikerna via Golfströmmen norrut genom Atlanten upp till våra breddgrader.* Denna värme avges till atmosfären, varav en stor del förs mot Europa med de dominerande syd/västliga vindriktningarna. Vi har detta värmande bidrag från tropikerna att tacka för vårt milda klimat. Figur 1. AMOC är den del av den globala havscirkulationen (MOC)   →

Gruvdrift på havsbottnen

Näringsdepartementets beslut om undersökningstillstånd till Scandinavian Ocean Minerals (SOM) Undersökningstillstånd på havsbotten enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln samt Kontinentalsockelförordning (1966:315) för två havsområden i Bottenviken. Där eventuella mangannoduler, med stor sannolikhet, ligger i bottensediment med höga metallhalter inkluderande extremt höga halter av tungmetaller. Penetrationsdjupet är 10–20 cm ner i sedimentet. Miljökemisk sedimentundersökning utanför Rönnskärsverken 2003   →