havet

Till havs!

Följande rader är mina ytterst personliga reflektioner till KU – efter en andra förnyad läsning av boken ”Havet” av Rachel Carson. Den skrevs redan på 1950-talet, och publicerades på svenska år 1955.De flesta medelålders och äldre svenskar minns säkert hennes bok från 1963, ”Sillent Spring”. Den kom på svenska redan1963. Så först några rader, varför   →

Gruvdrift på havsbottnen

Näringsdepartementets beslut om undersökningstillstånd till Scandinavian Ocean Minerals (SOM) Undersökningstillstånd på havsbotten enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln samt Kontinentalsockelförordning (1966:315) för två havsområden i Bottenviken. Där eventuella mangannoduler, med stor sannolikhet, ligger i bottensediment med höga metallhalter inkluderande extremt höga halter av tungmetaller. Penetrationsdjupet är 10–20 cm ner i sedimentet. Miljökemisk sedimentundersökning utanför Rönnskärsverken 2003   →