gruvdrift

Klimatmålen står inte i samklang med medlen

Bild: Norge öppnar upp för djuphavsbrytning https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gruva-pa-norges-havsbotten-kan-bli-verklighet-odesdag. WWF och Greenpeace gillar det inte. Stora protester mot det som krävs för förnyelsebar energi och hållbarhetsteknik.   →

Gruvdrift på havsbottnen

Näringsdepartementets beslut om undersökningstillstånd till Scandinavian Ocean Minerals (SOM) Undersökningstillstånd på havsbotten enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln samt Kontinentalsockelförordning (1966:315) för två havsområden i   →