Claes-Erik Simonsbacka

Kobolt kommer att förbli en dyr men en nödvändig ingrediens i vår framtida batterienergi

En ny rapport från Helmholtz Institute Ulm (HIU) i Tyskland, tyder på att världsomspännande leveranser av litium och kobolt, material som används i elbilsbatterier, kommer att bli kritiska år 2050. Situationen för kobolt, en metall som vanligtvis produceras som en biprodukt av koppar- och nickelmalm, verkar vara särskilt svår eftersom ”… efterfrågan på kobolt från   →

Helium: Det bortglömda kritiska elementet

Wikipedia. Sir William Ramsay, the discoverer of terrestrial helium Föreställ dig … att rusa iväg med din älskade till sjukhuset, med ett livshotande tillstånd som en potentiell stroke bara för att få reda på att sjukvårdspersonalen inte kan bekräfta dina misstankar eftersom magnetröntgen (MRI) inte fungerar på grund av bristen på det kritiskt elementet helium.   →

Vindkraftsföretag har lönsamhetsproblem

Trots det starka trycket på att gå över till, så kallad, ”grön” elproduktion genom att installera mer förnybar energikapacitet, frågar sig nog branchens icke kinesiska tillverkare, om vindenergiindustrin kommer att kunna återhämta sig från de enorma förluster man ådrog sig förra året. Men betyder ett aldrig tidigare skådat politiskt momentum att en återgång till lönsamhet   →

Den annalkande nya bränslekrisen – Kritiska mineraler och batterimetaller

  Den annalkande nya bränslekrisen kommer att drabba den icke-kinesiska bilindustrin ännu hårdare än det förra arabiska oljeembargot. Naturresurserna är produktionsbegränsade. De är inte organiska, självreplikerande resurser. De metaller och metalloider som är avgörande för produktionen av nyckelkomponenterna i batterier, kraftelektronik, kretskort (processorer och chips) och de mest effektiva elmotorerna är få. För produktion är   →

ELFORDON (EV): Permanentmagnet motorn kontra induktionsmotorn

Med elektrifieringen av bilar undrar många vilken typ av motor som är bäst för den elektriska drivlinan. Kan det vara en trefas induktionsmotor eller en permanentmagnet motor? Båda motorerna används för närvarande i elfordon. Båda erbjuder hög effektivitet och pålitlig prestanda. Men vilket är bättre? Det finns ett starkt argument för att permanentmagnet motorn är   →

Några allmänna rättsliga ramar för vindkraft – Del 2

Naturskydd EU -lagstiftning om naturskydd Fågeldirektivet (Europeiska kommissionen, 2009 a) och livsmiljödirektivet (Europeiska kommissionen, 1992) bygger grunden för EU:s biologiska mångfaldspolitik. Fågel och livsmiljödirektiv gör det möjligt för EU:s medlemsstater att arbeta tillsammans inom en gemensam rättslig ram för att skydda arter i sin egen rätt över EU och bevara kärnområdena för några sällsynta och   →

Några allmänna rättsliga ramar för vindkraft – Del 1

  Vindkraftverk Hela vindkraftverket, inklusive maskinhuset (nacellen), torn, kopplingsstation/ställverk och fundament definieras som en maskin och omfattas helt av EU:s maskindirektiv. Dvs. en funktionsfärdig maskin med tillhörande styrning och drivning. Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning   →

Havsbaserad vindkraft accelererar cybersäkerhetsutmaningar

Havsbaserad vindkraft spelar en större roll för länders kraftplaner vilket gör dem sårbara för cyberattacker relaterade till bland annat fjärrkontroll och turbinunderhåll. Sedan år 2021 har det skett tre högprofilerade cyberattacker mot vindkraftsparker i Europa, där OT – datorsystemen som hanterar, övervakar, automatiserar och kontrollerar industriella system – riskerar att utnyttjas och äventyras. Effekterna av   →

Geologisk studie visar att de gröna energimålen är omöjliga att uppnå

Professor Simon Michaux (Geologiska forskningscentralen GTK- Finland) visar nedan att jordens mineraltillgångar inte på långa vägar räcker till för en fullständigt avveckling av alla ”fossila” bränslen. Studiens tabell som uppskattar åren för att producera de metaller som krävs vid nuvarande produktionshastigheter. Till exempel skulle litium ta nästan 10 årtusenden att uppnå. Dessutom måste dessa knappa   →

Elektrokinetisk gruvteknik

Elektrokinetisk gruvteknik för att utvinna sällsynta jordartsmetaller (REE) ur bergarter som vittrat https://www.researchgate.net/publication/364954578_A_green_and_efficient_technology_to_recover_rare_earth_elements_from_weathering_crusts Elektrokinetisk gruvteknik är en in-situ process där ett elektriskt fält skapas i en bergmatris genom att applicera en lågspänningslikström (DC) på elektroder sänkta direkt i berget. Som ett resultat av appliceringen av det elektriska fältet kan metallföreningar mobiliseras, koncentreras och extraheras från   →