Claes-Erik Simonsbacka

Ökat intresse för transportabla mikrokärnreaktorer

Det ökande intresset för transportabla mikrokärnreaktorer kan tillhandahålla en pålitlig elkälla för olika tillämpningar, inklusive militära installationer, avlägsna samhällen, katastrofhjälp och industriell verksamhet. Trots   →

Styr Kina’s kontroll över mineraler och metaller världens krigsindustrier?

Globaliseringen har fått västvärlden att glömma några av de viktigaste lärdomarna från andra världskriget. Något så grundläggande som inköp och kontroll av de mineraler   →

Batterimetaller, exempel på prisrörelser

  Om man tittar på prognoserna för försäljning av elfordon (EV), och sedan på alla metaller som dessa elbilar kommer att kräva för att   →

Kalcium-antimon batterier för energilagring

Det Massachusetts-baserade USA-företaget Ambri har utvecklat ett flytande metallbatteri (LMB) som består av ett kalcium legeringsanod, en smält saltelektrolyt och en katod består av   →

En supraledare i rumstemperatur

Medan alla pratar om klimatförändringar är det otroligt hur få människor som faktiskt är medvetna om ett par utvecklingar som dramatiskt kan förändra världen   →

Gruvdrift på havsbottnen

Näringsdepartementets beslut om undersökningstillstånd till Scandinavian Ocean Minerals (SOM) Undersökningstillstånd på havsbotten enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln samt Kontinentalsockelförordning (1966:315) för två havsområden i   →

Kärnkraftsgenererad E-diesel

Kan kärnkraft genererad E-diesel bli en gamechanger på fordonsmarknaden? – Enligt IEA är syntetiska bränslen avgörande för avkarboniseringen av transporter och industri till år   →

Små Modulära Reaktor (SMR) nyheter

Goda nyheter i Storbritannien kommer från Rolls-Royce . Deras SMR, med stöd av anslag på 210 miljoner GBP från UKRI (UK Research and Innovation),   →

Behov av reaktiv effekt i elsystem

Reaktiv effekt: I äldre litteratur benämns ofta reaktiv effekt (VAr) som ”onyttig elkraft”. Men reaktiv effekt är nödvändig för att bygga upp magnetfält, men   →

Extrema väderhändelser behöver motståndskraftigare elnät

De utdragna perioderna av torka, värmeböljor, skyfall och stormar, resulterade bland annat i omfattande skogsbränder och översvämningar vilket understryker behovet av att öka motståndskraften   →