Oljan och ekonomiskt paradigmskifte

 

 

olja

Den etablerade finansiella världsordningen, under de senaste 50 åren, kan nu övergå till ett nytt och okänt paradigm eftersom petrodollaravtalet mellan USA och Saudiarabien tilläts löpa ut 9/6/2024.

Termen ”petrodollar” beskrev den amerikanska dollarns (USD) roll som den valuta som används för råoljetransaktioner på världsmarknaden. Det går tillbaka till början av 1970-talet när USA och Saudiarabien slöt en överenskommelse kort efter att USA gick bort från guldmyntfoten – och avtalet har fått långtgående konsekvenser för den globala ekonomin.

Petrodollaravtalet kom till efter oljekrisen 1973. Den föreskrev att Saudiarabien skulle prissätta sin oljeexport uteslutande i amerikanska dollar och investera sina överskottsintäkter från olja i amerikanska statsobligationer. I utbyte gav USA militärt stöd och skydd till kungariket.

Detta hjälpte USD att befästa sin position som världens reservvaluta och inledde en era av välstånd för amerikaner när de åtnjöt fördelarna av att vara den föredragna marknaden för globala företag att sälja sina varor. Dessutom har inflödet av utländskt kapital till amerikanska statsobligationer stöttat låga räntor och en robust obligationsmarknad.

Allt som kan förändras nu när Saudiarabien vill gå bortom en exklusiv relation med USA – vilket framgår av att kungariket blir en av de nyaste medlemmarna i BRICS- blocket.

Även om många pekar på eskalerande globala spänningar och skiftande geopolitiska lojaliteter som drivkraften för att låta avtalet löpa ut, har förändringar i kraftdynamiken på den globala oljemarknaden också spelat en avgörande roll i denna utveckling när världen går mot alternativa energikällor.

Medan många analytiker har sagt att hotet mot USD:s status som reservvaluta är överdrivet, erkänner de flesta att utgången av petrodollaravtalet har den långsiktiga potentialen att försvaga USD och, i förlängningen, de amerikanska finansmarknaderna.

För närvarande accepterar kungariket fortfarande amerikanska dollar i utbyte mot olja, men Saudiarabien övervägt nu att acceptera kinesiska yuan istället för US-dollar.

Bevis på att USA förstår vikten av att upprätthålla en stark relation med Saudiarabien finns i rapporten om att Biden-administrationen är nära att slutföra ett fördrag med kungariket som skulle förbinda USA att hjälpa till att försvara dem som en del av en överenskommelse som syftar till att uppmuntra diplomatiska förbindelser mellan Saudiarabien och Israel.

Som rapporterats av Reuters, ”Den möjliga överenskommelsen, som har telegraferats allmänt av amerikanska och andra tjänstemän, är en del av ett bredare paket som skulle innefatta en amerikansk-saudiarabisk civil kärnvapenpakt, steg mot upprättandet av en palestinsk stat och ett slut på kriget i Gaza, där månader av vapenstillestånd har misslyckats med att skapa fred.”

Enligt den digitala ryska nyhetstjänsten Sputnik, ”Nästan 80 procent av den globala oljeförsäljningen är prissatt i dollar. Men Ryssland, Iran, Saudiarabien, Kina och andra flyttar alltmer till lokala valutor i energihandeln. År 2023 köptes 20 procent av den globala oljan i andra valutor, enligt Wall Street Journal.

Sputnik sa: ”Om världens aktörer avsevärt minskar användningen av amerikanska dollar, kommer USA:s förmåga att ge ut dollarskulder och tjäna dollar för export att minska och landets ekonomi kommer att krympa, enligt internationella ekonomer.”

Även om detaljerna om framtiden för en BRICS-valuta är knapphändiga, sa Rysslands president Vladimir Putin nyligen, ”Inom BRICS arbetar vi på att forma ett oberoende betalningssystem, fritt från politiska påtryckningar, missbruk och extern sanktionell inblandning.”

Vissa har föreslagit att en BRICS-valuta skulle kunna backas upp av en korg av råvaror, som guld skulle vara en del av – vilket sannolikt skulle gynna guldpriserna.

Scenariot som utspelar sig nu är troligen något som först på lite längre sikt, flera års tid, kan komma att på allvar blir negativt för USA’s ekonomi och deras valuta. Några av de värsta effekterna för dollarn (USD) kan, enligt Markus Jalmerots artikel i ValutaHandel.se” *Vad kan Saudiarabiens avskaffande av USD vid oljehandel innebära?”, vara:

 1. Kraftig depreciering av USD
 2. Ökad inflation?
 3. Förlust av status som reservvaluta?
 4. Ökat pris för guld?
 5. Oro på finansmarknaderna
 6. En explosion av handelsunderskottet
 7. Geopolitisk instabilitet
 8. Förlust av investerarnas förtroende

*Vad kan Saudiarabiens avskaffande av USD vid oljehandel innebära?

13 JUNI 2024

https://www.valutahandel.se/vad-kan-saudiarabiens-avskaffande-av-usd-vid-oljehandel-innebara/

This Move by Saudis Marks End of Petrodollar, What’s Next Could Be ‘Catastrophic’

https://www.kitco.com/news/video/2024-06-21/this-move-by-saudis-marks-end-of-petrodollar-what-s-next-could-be-catastrophic-andy-schectman

Critical mineral supply chains must be resilient, but it could come at a premium says Global Mineral Strategies’s Gary Stanley

2024-06-13

https://www.kitco.com/news/video/2024-06-13/critical-mineral-supply-chains-must-be-resilient-but-it-could-come-at-a-premium-says-global-mineral-strategies-s-gary-stanley

Claes-Erik Simonsbacka

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ett ekonomiskt paradigmskifte pågår onekligen – marknadsekonomin är påväg in i bidrags och låneekonomin.

  Gröna lån, gröna bidrag, gröna obligationer… Det syns ingen ände på respektlösheten och hittepåekonomin.

  Den gröna dollarn, syns snart göra skäl för namnet och vi alla hastar efter – Tyskland är inne i en extrem, grön, karusell – där dom pumpat ut 1000 – tals gröna miljarder mitt i inflationsracet. Att EU inte ifrågasätter tyskarnas frivolter är en gåta – men det stavas väl Merkel och von Leyen.

  Det är som med väderprognoserna, svensk sommar är det nya gröna spöket – då är alla medel tillåtna och vetenskapen flyger rakt ut genom fönstret.

  USA har befunnit sig länge i en eskalerande lånespiral – men det är ok, så länge pengarna går till långsiktigt hållbara projekt som får ekonomin att växa och som därefter kan betala tillbaka lånen.
  Men så fungerar inte denna nya, gröna ekonomi – man bygger idag stora, olönsamma, havsvindparker för 1000 – tals miljarder världen över – helt utan tanke på återbetalning eller lönsamhet eller hållbarhet, snart skall dom rivas igen – helt obegripligt!

  Den gröna omställningen ser ungefär likadan ut i Sverige, vi startar jättelika fabriker i norr – där sämre teknik, dyrare teknik och teknik utan marknadsmässiga grunder – blivit det nya stekheta industritänket.

  Elproduktion handlar om att elen skall finnas när du eller företagen behöver den – och just nu är det hetaste tänket att vi skall lagra den väderberoende elproduktionen – i batterier!! Hör och häpna! Batterier, för nationella behov – det är hedenhös.

  Vätgas finns knappt kvar på energikartan – ändå pratar politiker och företagsledare som om det är det som fungerar, idag och imorgon – ge oss massor av ny vindkraft, så löser det sig – säger hjärntrusten.

  Vindkraften skall ägas av löntagarna och arbetarna via deras skatteinbetalningar och via deras pensionsfonder – det kan på 5 – 10 års sikt bli en kanon och kalkonaffär – som kommer att göra både ” gröne – Jesus ” och hans lärjungar oerhört rika på kort tid – men det är folket som betalar räkningen.

  Det är oblygt och det är skamlöst och allra mest är det girigt.

  Allt detta säljs in med klimatångest, varningar för sol och 25 grader och varmaste på 125 000 år – SVT och SR skämmer ut sig med ovetenskapliga klimatpåståenden och teatraliska väderprognoser – för att därefter rapportera om…Ja, grön ekonomi och den fantastiska omställningen – där haven, fjällen och skogarna skall räddas genom att bebyggas med enorma vindkraftparker – det gröna helvetet.

 2. Gabriel Oxenstierna

  Jag skulle inte dra för stora växlar på att detta 50 år gamla samarbetsavtal inte förnyas. Det har nämligen aldrig varit något bindande avtal.
  Det som pågår är en mycket långsam och gradvis övergång till en mer multipolär värld. Inget drama, men en långsam tyngdpunktsförskjutning.

  ”The numerous reports about the end of a petrodollar agreement between the U.S. and Saudi Arabia appear to be based on misunderstandings, further compounded by the rush to deliver important financial news to readers.
  While there have been noticeable changes in the currencies used for some global commodity transactions, the U.S. dollar remains the dominant force in global trade. The factors underpinning the dollar’s dominance are not easily replaced, ensuring its ongoing central role in world economies for the foreseeable future.”

  https://www.nasdaq.com/articles/truth-about-petrodollar-pact

 3. Lasse

  Tack
  Men glöm inte att Bidens USA slog nytt rekord i oljeutvinning nyss.
  Självförsörjande med olja och gas med en nettoexport av olja på marginalen.
  Budgetbalansen är däremot sämre-nu förstår jag den bättre.
  Saudi stöttar. Kanske inte längre.

 4. Joachim

  Mycket intressant, Claes-Erik. Jag hade inte koll på petro-dollarn, och din genomgång pekar på att dollarn -och med den USA och en hel del ekonomiska mwkanismer – kan komma att försvagas efter att avtalet nu avslutats.

  Tack också Gabriel för lugnande påpekanden. USA och världen har nog gradvist positionerat sig sedan avtalet ingicks så någon hastig kollaps inte kan inträffa.

  Risken är kanske snarare, som Magnus b är inne på, att västvärlden helt på egen hand begår klimat-harakiri genom att slösa enorma resurser på åtgärder utan mätbar påverkan på klimatet, men med förödande konsekvenser för ekonomi och samhällsfunktioner.

 5. Joachim

  En fråga helt utanför ämnet:
  Vilka konkreta temperaturer är värmebölja när forskarna definierar hestwsve som:
  ”heatwaves were defined as at least 2 consecutive days with mean temperatures above the 95th percentile of the year-round daily mean temperatures.”

  Vad innebär det för Luleå, Stockholm, Bonn, Venedig, Kairo, Kampala, Vladivostok, Wellington etc?

  Kan definitionen innebära att vissa platser har ”löjligt” låga temperaturer som värmebölja, och andra ”löjligt” höga?

  Studien om dödsfall förknippade med värmeböljor 1990-2019 uppmärksammades av svt och finns här:
  https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004364

 6. Claes-Erik Simonsbacka

  Under de senaste århundradena har västländer haft betydande inflytande över olika regioner genom kolonisering, imperialism och ekonomisk dominans. Men under de senaste decennierna har denna dominans gradvis urholkats av flera skäl.

  En nyckelfaktor som bidrar till västmakternas förfall är arvet från kolonialismen och imperialismen. Exploateringen och underkuvandet av koloniserade territorier har lämnat bestående spår i dessa regioner, vilket lett till antikoloniala rörelser, självständighetskamper och en övergång till nationalism. När tidigare kolonier fick självständighet och suveränitet försvagades västmakternas grepp över dessa territorier. Framväxten av multipolaritet spär på den västerländska hegemonin, när andra länder hävdar sitt inflytande på den globala scenen.

  När världen blir mer sammankopplad och multipolär utmanas traditionell västerländsk hegemoni av framväxande makter och olika röster som söker en mer rättvis fördelning av makt på den globala scenen, vilket bland annat torde försvaga väststaternas ekonomier och institutioner.

  Mvh,

 7. Claes-Erik Simonsbacka

  Framsteg inom teknik och kommunikation har underlättat större förbindelser mellan nationer och bemyndigat icke-västerländska aktörer att delta i den globala diskursen. Internet och sociala medieplattformar har gjort det möjligt för marginaliserade röster att höras på en global skala, och utmanar traditionella maktstrukturer som domineras av västerländska eliter.

  Mvh,

 8. Ah 73-74, underbar tid, dollarn dök till 4 spänn, pundet till 8 och man kunde ta båten, vi flög int på den tiden, till London och leva loppan en vecka. Enda gången i mitt liv som en inställsamt leende dam på banken frågade om jag inte skulle låna lite också, och det gjorde jag och köpte en ny motorcykel.

 9. Thorsten Bergqvist

  #8 visar på hur västvärlden bundit ris åt sin egen rygg!
  Genom all utveckling som emanerat från västvärlden har övrig delar av jorden kunnat utv3cklats.
  Jfr med hur de baltisk staterna kunnat snabbare och bättre utvecklas baserad på den utvecklingsprocess som t ex Sverige o Finland tidigare genomgått utan att belastas av den passerade felgreppen, efter sin befrielsen från det sovjetiska oket!
  Otacksamhet är världen lön!
  Men också det pris som måste betalas!

 10. johannes

  #5 Joakim
  Studien verkar inte ta hänsyn till en åldrande befolkning eller mängden betong (eller UHI), faktorer som spelar roll.

 11. Joachim

  #10 johannes
  Jag är främst intresserad av vilka temperaturer som räknas som värmebölja. Jag förstår inte hur jag ska tänka.

  i övrigt är det såklart svårt med modellstudier. Dom har ju inte kollat om enskilda dödsfallen orsakats av värme heller. Däremot konstaterar dom att dödsfall per 10
  Miljoner minskat med 7.2% per decennium under perioden.

 12. Kent Andersson

  O.T Hörde på radion att det kommer bli katastrof i varmare delar av världen när temeraturen blir högre.
  Vad jag inte riktigt får ihop är att jag lärde mig i skolan på 70-talet att det var medelhavstempraturer här uppe i norden på stenåldern och bronsåldern och att det var fungerande högkulturer i de länder som man nu säger kommer gå under om jordens medeltemperatur höjs med några grader. Hur går detta ihop tacksam för svar

 13. mattias

  #12
  Kanske hänger ihop med Johannes kommentar. Människor blev inte så gamla på den tiden.

 14. pekke

  I Sverige dör fler vintertid än sommartid.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Flest-dodsfall-i-januari-och-december/

  Dödsfall 2023 per månad.

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/ManadFoddDod/table/tableViewLayout1/?rxid=6205eee5-a070-4d56-a1e1-43da9cdd7643
  Ser att ni får välja ” döda ”, kön ” markera alla ”, månad ” markera alla ” , samt år och fortsätt för tabell.
  Fortfarande fler vintertid än sommartid.

  Här kan ni kolla dödsfall i Sverige på år, månad och kön.
  https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/ManadFoddDod/?rxid=6205eee5-a070-4d56-a1e1-43da9cdd7643

  Är nog likadant i de flesta länder.

 15. pekke

  Studie i Lancet.
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext

  Bild dödsfall vs, temperatur.
  https://www.thelancet.com/cms/attachment/8179aedf-fa8e-40c6-9795-23dc591d0981/gr1.jpg

 16. 27,3 °C här på Södertörn, nu ska jag riskera livet och gå ner och köpa öl till fotbollen, hör ni inte av mig mer vet ni varför.

 17. 5,12,15
  Blir det ens mer värmeböljor eller högre temperaturer?

  Smhi säger ju att Sverige inte fått fler, längre eller värre värmeböljor perioden 1945 – 2020.

  Vi här I norr har störst temperaturhöjning, pga klimatsystemets utformning men här har det inte hänt ngt annat än att media rapporterar mer katastrofvärme, så fort det närmar sig en vanlig sommardag.

  Antagligen ser det likadant ut i resten av Europa- men deras statistik är sämre – bara för några få år sedan undrade ju alla varför värmeböljorna I Europa inte ökade – men att torkan berodde på klimatförändringarna- sedan kom några varma somrar och sedan kom regnen.

  Om dom andra länderna gör som Sverige och kollar statistiken- så kanske det ser ut som i Sverige – att gällande värmeböljor – så hittas dom i media och nyhetsprogram.

  Här I västsverige har vi hittills inte sett till några värmeböljor denna sommar – men enligt medierna badar hela Sverige i värmebölja.

  I morse hade vi i Trollhättan 8 plusgrader, ovanligt kallt för att vara i slutet på juni.

 18. 27,6 °C i Tullinge nu och jag överlevde. 1 km ner till centan, men man kan gå i skugga större delen av den sträckan. Och sen har jag en balkong i österläge som inte har nån sol efter 11 och sen kommer det bästa av allt med att bo här, sydosten från sjön när vi får sån här värme. och den kommer med garanti.

 19. Erik A.

  Långsiktigt kommer dollarn att förlora sin status som reservvaluta och om BRICS inför en ny valuta kopplad till guld och/eller Ryssland/Kina avskaffar sina valutor och återinför riktiga pengar, då kommer dollarn att kollapsa. Det kommer i sin tur leda till en omfattande finanskris när det globala finansiella lånedopade korthuset rasar pga stor brist på säkerheter som fortplantar sig. Finanskrisen 2008 var det nära men då sköts allt framåt genom att man tryckte mer valuta. Sedan dess har skuldnivåerna ökat rejält i västvärlden och närmar sig kritiska nivåer, särskilt i USA.

  Det kommer bli svårt att sänka räntan i USA samtidigt som trovärdigheten för landet/valutan minskar i takt med ökande skulder. De som skall låna ut valuta kommer kräva högre ränta pga högre risk. Än så länge klarar sig dollarn eftersom den relativt sett är bättre än de andra valutorna – eller en ”kung bland råttorna” om man så vill.

  Naturligtvis går det inte säga när detta scenario spelar ut men det kommer göra det eftersom USAs lånefinansiering är som ett pågående kedjebrev – mängden skuld måste öka – räntekostnaden betalas med nya lån… Systemet kommer kollapsa och det kan dröja flera år men det kan också ske plötsligt genom någon utlösande händelse. Det är inte osannolikt att det också kommer ske i samband med en krigisk period. Det väcker frågan om det verkligen var en bra timing att gå med i NATO eller om det i en sådan tid kan vara bättre att stå självständigt och neutralt på egna ben?

  Det kan vara läge att personligen vakna upp och förbereda sig genom att fundera igenom sin situation. Några frågor att ställa sig:

  – Är det bra att ha valuta i en tid då det blir en återgång till riktiga pengar?
  – Vilken typ av tillgångar bör jag ha som inte innebär en motpartsrisk?
  – Hur påverkar det mig om min bank går i konkurs och bankens fordringsägare kräver in säkerheter genom bankens tillgångar?
  Är det bra att ha valuta på ett sparkonto? Vad är bankgarantin värd om kronan rasar i värde?
  Vad händer med mitt bostadslån och min bostad?
  – Om min aktiemäklare går i konkurs hur påverkar det mina innehav i fonder och aktier? Har jag verkligen riktig äganderätt till dessa innehav eller bara en ”security entitlement”? Ingår innehaven i själva verket i en stor pool av säkerheter som kan tas ifrån mig? (Se thegreattaking.com)

  Lycka till!

 20. Adepten

  Hur kan man prata om värmebölja i Sverige när definitionen är; en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25°C minst fem dagar i sträck.
  Är det någon som minns juli 1994 då var det riktigt varmt och skönt några dagar?

 21. Claes-Erik Simonsbacka

  Instämmer bl.a. med, #19, Erik A´s råd att ”Det kan vara läge att personligen vakna upp och förbereda sig genom att fundera igenom sin situation.”

  Faktorer som kan driva den amerikanska dollarns kollaps.

  Kollapsen av en så betydande valuta som den amerikanska dollarn skulle få långtgående konsekvenser inte bara för USA utan också för den globala ekonomin. Flera faktorer kan potentiellt bidra till ett sådant scenario:
  – En av de främsta drivkrafterna bakom en potentiell kollaps av den amerikanska dollar(USD) kan vara ekonomisk instabilitet i kombination med höga skuldnivåer. USA har haft betydande budgetunderskott i flera år, vilket lett till en växande statsskuld.

  – Om investerare och utländska regeringar tappar förtroendet för den amerikanska regeringens förmåga att hantera sina finanser, kan de börja sälja sina innehav av USD, vilket leder till en snabb devalvering.

  – USD har länge haft status som världens primära reservvaluta, med många länder som har stora mängder USD i sina valutareserver. Om det sker en övergång från att använda dollarn som primär reservvaluta, kanske mot en korg med valutor, guld eller en annan valuta helt och hållet, kan det försvaga efterfrågan på dollarn och påskynda dess nedgång.

  – Geopolitiska händelser och spänningar kan också spela en betydande roll för att undergräva en valuta. Handelskrig, sanktioner, politisk instabilitet eller militära konflikter som involverar USA kan urholka förtroendet för dollarn och leda till att investerare söker säkrare tillgångar, vilket leder till en försäljning av USD.

  – Ihållande hög inflation urholkar köpkraften hos en valuta över tiden. Om inflationen i USA skulle gå utom kontroll på grund av lös penningpolitik eller andra faktorer, kan det leda till att förtroendet för dollarn tappas och utlösa, dess kollaps.

  – I dagens digitala tidsålder utgör framsteg inom finansiell teknologi (fintech) och kryptovalutor en potentiell utmaning för traditionella fiat-valutor som USD. Om det finns en utbredd användning av alternativa digitala valutor som erbjuder mer stabilitet, säkerhet och effektivitet än traditionella valutor, kan det försvaga efterfrågan på dollar och bidra till dess fall.

  Även om det är svårt att förutsäga en exakt tidpunkt eller sannolikheten för en kollaps av USD, representerar ovanstående faktorer, enligt undertecknad, några av de viktigaste drivkrafterna som potentiellt kan leda till en sådan händelse.

  Mvh,

 22. Karl Erik R

  #5’Joachim

  Sortera dygnsmedeltemperaturerna under året, från högsta till lägsta. 95 % percentilen är ungefär den 18:e högsta temperaturen. Om två dagar i följd är varmare än den 18:e högsta dagen, då är det en värmebölja.

  Ett extremt och fiktivt exempel: Säg att temperaturen är i genomsnitt 30 grader varje dag, förutom två dagar efter varandra då den är 31 grader. Då är det värmebölja.

  Så jämn temperatur har inga platser. För t ex Karesuando kan variationen utan vidare vara mellan minus 40 till plus 30.

 23. Christer Eriksson

  Utanför ämnet men måste bara fråga.
  Påstod int Antonio Guarerre FN chefen vid ett tal i FN att haven kokar.

 24. Erik A.

  #21 Claes-Erik Simonsbacka:
  Kina och Japan har börjat sälja av sina innehav av amerikanska statspapper vilket ju minskar efterfrågan och gör det svårare för US att finansiera sin skuld framöver.
  Kinas försäljningstakt har ökat rejält de senaste åren och man vill inte förnya de lån som löper ut. Troligen har detta att göra med att man insett vilket läge USA befinner sig i samt samarbetet inom BRICS. Kina säljer sina dollar mot bl.a. guld.
  Japan säljer obligationer av andra skäl. De har egna rejäla problem att hantera framöver. Låg ränta och är otroligt räntekänsliga.

 25. Nr 22 Karl Erik R
  På tal om Karesuando, längs i norr – där har årsmedeltemperaturen ökat 0,5 grader på 100 år.

  Det är väl där i norr som den största uppvärmningen sker?
  Å andra sidan är Karesuando inne i en avkylningsfas, sedan 10 år.. så snart är det väl 0,0 i årstemperaturökning – eller är det varmaste på 125 000 år – eller vad nu vetenskapen säger….

 26. Må vara att USA:s ekonomi länge missskötts, men innebär det automatiskt att BRICS-länderna sköter sina valutor och ekonomier bättre än USA? Vilka tecken tyder på att Kina, Ryssland, Iran, Sydafrika, Brasilien m.fl har förmåga att skapa någon slags reservvaluta som blir pålitligare än USD?

  Menar Claes-Erik Simonsbacka att Sydafrika nu sedan länge styrt utan vita har blivit ett under av tillväxt och välstånd ? Ska vi verkligen tro att våra besparingar klokast investeras i t.ex Rubel, Rand och Real?

 27. Erik A.

  #26 Lars Mellblom
  Om efterfrågan på dollar minskar genom att färre nationer använder den som betalningsmedel, får det konsekvenser för dollarn och USAs förmåga att finansiera sig genom lån och låga räntor.
  Om BRICS skapar ett betalningsmedel kopplat till guld kommer det få stora konsekvenser för alla förtroendebaserade fiat-valutor.

 28. Berra

  OT:

  mp har in sett att de inte kan styra över klimatet så nu ger de sig på nästa projekt…förnybara toaletter…

  ”– Efter mycket jobb ska fungerande toaletter försvinna. Vi får färre, sämre och dyrare toaletter.”

  https://www.mitti.se/nyheter/snart-forsvinner-81-fungerande-toaletter-i-stan-6.3.230802.160f918d88

 29. #Erik A 27#

  Jag kan inte se något i BRICS-ländernas track record som tyder på att de långsiktigt kan sköta en trovärdig reservvaluta.

 30. Joachim

  #22 Karl-Erik R
  Tack! Ska kolla lite närmare på några platser.

 31. #Berra 28#

  OT.

  Du får inte glömma att vi måste rädda planeten. Tag kontakt med ansvariga och påpeka att det självklara valet för de nya toiletterna är torrklosetter.

  I den nya förindustriella livsstilen som vi alla längtar efter ingår att positivt uppleva synen, lukten och att manuellt hantera mänsklig avföring. Och det är skarpare hjärnor än min som säger så.

  https://reporterre.net/Bar-cinema-centre-de-loisirs-les-toilettes-seches-se-multiplient

 32. Claes-Erik Simonsbacka

  Enligt Congressional Budget Office förväntas USA:s skulder att överstiga FEMTIOFYRA TRILLIONER DOLLAR till år 2034. Med det, World Economic Forums (WEF) ordförande, uttalade nyligen att: ”Vi har inte sett den här typen av skuldexpansion sedan Napoleonkrigen.” (Stor skuldexpansion under Napoleonkrigen främjade illusionen av ekonomiskt välstånd som ledde till en efterkrigsdepression). Vad som är viktigt att notera här är att enorma skuldexpansion alltid skapar en ohållbar illusion av ekonomiskt välstånd, som också alltid slutar i ekonomisk katastrof och depression.

  För närvarande bromsar världsekonomin, trots STOR skuldexpansion, i sin snabbaste takt någonsin. Mekanismen med enorm skuldexpansion och därmed påskyndade köpkraftsförluster i valuta skapar ett behov av MER CENTRALBANKUTGIFTNA SEDLAR (eftersom valutan fortsätter att tappa köpkraft, krävs det mer valuta för att köpa samma varor).

  Faktum ATT VI ÄR I EN FULLSTÄNDIG ekonomisk HYPERSKULD mardrömskris, som medvetet konstrueras.

  Mvh,

 33. Erik A.

  #32 Claes-Erik Simonsbacka
  Ja USA är en stormakt i nedåtgående och vi i väst kommer dras med. Alla stormakter karakteriseras i sin nedgångsfas av att man i allt mindre utsträckning skapar reella värden genom produktion, utveckling och värdeskapande investeringar. I stället går man successivt in i en finansialisering av ekonomin där de som har pengar vill göra det lätt för sig genom att tjäna pengar på pengar och att i stället importera billiga varor utifrån. Det fungerar initialt men när hela kulturen domineras av den typen av avkastningstänkande spricker det till slut.
  Känns det igen?

 34. Sten Kaijser

  När man talar om biljoner och triljoner när det gäller USA
  så gäller det veta om det är europeiska eller anglosaxiska biljoner det handlar om.
  Det finns ungefär 300 miljoner människor i USA . 54 amerikanska triljoner innebär ungefär 60 000 dollar per amerikan. Hur stor är den svenska statsskulden per svensk?

 35. Karl Erik R

  #34 Sten Kaiser

  Ca 140 000 kr per svensk i slutet av 2023.

 36. Karl Erik R

  #35 Mig själv

  Korrigering. Ska vara ca 100 000 kr per svensk, detta för maj 2024. Källa Riksgälden.

 37. Benny

  Lars Mellbom, tror du verkligen någon kan missbruka sin ekonomi värre än de senaste regimerna som styrt USA till konkursens brant? Det vi kan hoppas på är att BRICS får fart på sin valuta snart vilket kanske blir en väckarklocka för USA att bättre sköta ekonomin, skippa alla ”gröna” galenskaper och börja beta av den enorma statskulden. Även invånarna i USA måste börja rätta mun efter matsäck och sluta handla på kredit…Frågan är om det ens är möjligt eller om USA kommer att dra med EU i sitt fall? Det ser inte lovande ut för närvarande. Sedan är ju frågan om de bortskämda folken i EU och USA ens klarar av att leva på en lägre nivå utan att det blir kaos? För trots allt är det så att vi inte längre kan leva på kredit utan måste börja betala de enorma skulder västländerna dragit på sig.

 38. #Benny 37#

  ”Lars Mellbom, tror du verkligen någon kan missbruka sin ekonomi värre än de senaste regimerna som styrt USA…”

  Ja, bland BRICS-länderna kan nämnas Sydafrika, Argentina (som var på väg att bli medlem innan Javier Milei tog över) och Ryssland. Det senare landet med alla sina råvaror har bortom Moskva och St Petersburg en enorm landsbygd där folk lever i största armod. Det tyder inte på en välutvecklad förmåga att sköta sin ekonomi.

  Hur Kinas ekonomi verkligen mår har nog ingen utomstående grepp om och säkert inte vi här på KU. Och länder som dessa vill du att vi ska lita på som kapabla att sätta upp en långsiktig stabil ersättning för USD. Fan tro’t.

 39. In Gold We Trust, som de amerikanska frihetskämparna brukar säga. Det som starkt talar för att US dollar kommer att bestå som en relativt stabil valuta är det politiska systemet i USA: Maktdelning, en fri marknadsekonomi och demokrati. Det finns en dynamik i den amerikanska samhället som gör det relativt lätt att skaffa jobb, att starta nya företag och inställningen att du är din egen lyckas smed.

  I Sverige är det snudd på hädelse att säga det sistnämnda. Allt måste nämligen ske tillsammans med stat, region och kommun.

 40. Claes-Erik Simonsbacka

  Varför ökar trenden framför allt hos unga arbetslösa amerikaner att inte söka jobb?

  Just nu visar de senaste uppgifterna att vi har 8,5 miljoner lediga jobb i USA men bara 6,5 ​​miljoner arbetslösa. Allt färre amerikaner har deltagit som arbetskraft i decennier, vilket resulterar i en mindre tillgänglig arbetskraft, som förväntas fortsätta att krympa i många år framöver.

  Just nu är arbetskraftsdeltagandet i USA 62,7 %, en minskning från 63,3 % i februari 2020 och 67,2 % i januari 2001. Det finns inte bara en anledning till att arbetstagare sitter utanför, utan flera faktorer har samlats för att orsaka den pågående bristen.

  I maj 2022 undersökte den amerikanska kammaren arbetslösa arbetare som förlorade sina jobb under pandemin för att få mer insikt om vad som hindrar dem från att återvända till arbetet. Här är några av de viktigaste resultaten.
  – Två tredjedelar (66%) av amerikanerna som förlorade sitt heltidsarbete under pandemin säger att de bara är lite aktiva eller inte alls särskilt aktiva i att söka efter ett nytt jobb.
  – Ungefär hälften (49 %) är inte villiga att ta jobb som inte ger möjlighet till distansarbete. 
  – Mer än en fjärdedel (26 %) säger att det aldrig mer kommer att bli nödvändigt för dem att återgå till arbetet. 
  – Nästan var femte har ändrat sin försörjning, 17 % har gått i pension, 19 % har gått över till hemmafru och 14 % arbetar nu deltid. 
  – Nästan en fjärdedel (24%) säger att statliga stödpaket under pandemin har motiverat dem att inte aktivt söka arbete. 
  – Yngre svarande, i åldern 25-34, prioriterar personlig tillväxt framför att söka jobb just nu; 36 % säger att de är mer fokuserade på att skaffa nya färdigheter, utbildning eller träning innan de återinträder på arbetsmarknaden.

  https://www.uschamber.com/workforce/understanding-americas-labor-shortage

  P.S. – Kommer denna trend hos unga arbetslösa även att öka hos oss?

  Mvh,

 41. Claes-Erik Simonsbacka

  Massive COLLAPSE For GOLD After This Happens! 

  https://www.youtube.com/watch?v=IZZfwYrjrIM

  Mvh,

 42. Claes-Erik Simonsbacka

  US Dollar to Get Re-Priced from ‘Widely Overvalued’ Levels, Massive Impact on Gold, Bitcoin Targets

  https://www.youtube.com/watch?v=Vv9DVOhyNhE

  Mvh,

 43. Claes-Erik Simonsbacka

  Döljer Kina hur mycket guld de verkligen har?
  21/06/2024

  Många analytiker har länge trott att Kina har mycket mer guld än vad det officiellt rapporterar.
  Jim Rickards påpekade på Mises Daily redan 2015 att många analytiker tror att Kina håller flera tusen ton guld ”utanför böckerna” i en separat enhet som kallas State Administration of Foreign Exchange (SAFE).

  Chen Long är grundare och ledande ekonom för Plenum. Han är också en respekterad journalist som skriver mycket om Kinas ekonomi, finansmarknader och regeringens politik. Long skrev nyligen ett inlägg för ThinkChina, en Singapore-baserad nyhetssajt, efter att han körde siffrorna på Kinas guldinnehav.
  Han fann att de officiella siffrorna helt enkelt inte stämmer överens. 

  https://www.fxstreet.com/analysis/is-china-hiding-how-much-gold-it-really-has-202406211929

  Mvh,

 44. Claes-Erik Simonsbacka

  Centralbanker i 13 procent av världens avancerade ekonomier planerar att öka sina guldreserver under de kommande 12 månaderna, jämfört med 8 procent för ett år sedan, enligt en undersökning från World Gold Råd.

  Ungefär 60 procent av rika länders centralbanker ser guld ta en större del av de globala tillgångsreserverna under de kommande fem åren, visade undersökningen. Ett år tidigare hade 38 procent den uppfattningen.

  Centralbanker på tillväxtmarknader har lett köptrenden; de har ökat sina guldbutiker sedan den stora lågkonjunkturen 2008, sa Financial Times. Cirka 40 procent planerar att utöka sitt innehav ytterligare.

  Femtiosex procent av centralbankerna ser US-dollarns andel av världens reserver krympa under resten av detta decennium, inklusive 64 procent av tillväxtländernas nationalbanker.

  US-dollarn stod för cirka 70 procent av de globala valutareserverna år 2000 men har minskat till 55 procent år 2023, noterade Financial Times.

  Centralbanker har diversifierat sina reserver bort från dollarn efter att USA använde det internationella finansiella systemet för att straffa Ryssland för att ha attackerat Ukraina och guld har varit en av de främsta förmånstagarna av förändringen i allokeringen.

  ”Mer avancerade länder säger att guld kommer att ockupera mer av de globala reserverna och dollarn kommer att bli mindre,” sa Shaokai Fan, guldrådets centralbanksanalytiker, i kommentarer som citerats av Financial Times.

  Mvh,

 45. Claes-Erik Simonsbacka

  China Pushes Back Against Western Trade Barriers, Warns of ”Destructive Spiral
  25 juni 2024

  https://www.youtube.com/watch?v=BRTn1b-jLUI

  Mvh,

 46. Benny

  Lars Mellblom, det är nog så att fattigdomen är utbredd lite överallt i världen numera även i Sverige och att USA sköt sig själva i foten med sin militarism är ju ett enormt misslyckande. USA hade en guldsits i och med petrodollarn som man nyttjade till den milda grad att men till slut avindustrialiserade sig själva. Läs här från en expert i ämnet…Ingen skönmålning hjälper utan nu gäller det att se om sitt eget hus, tyvärr gjorde Sverige tvärtom och tog rygg på det döende imperiet!
  https://www.lindelof.nu/usa-imperiets-forestaende-kollaps/

 47. Claes-Erik Simonsbacka

  Guld är det bästa skyddet mot inflation och geopolitisk risk, priset kommer att stiga med 16 % till 2 700 USD vid årsskiftet – Goldman Research

  ”Guld dök upp som den bästa råvaran för att fungera som en potentiell säkring mot inflation och geopolitiska risker”, skrev de. ”Goldman Sachs Researchs basfall är att guld stiger till 2 700 $/troy ounce vid årsskiftet, en ökning med cirka 16%, på solid efterfrågan från centralbanker på tillväxtmarknader och från asiatiska hushåll. Guld kan hjälpa till att skydda mot potentiella börsfall om ett handelskrig bryter ut, och det har en uppsida om oron ökar om den amerikanska skuldbelastningen eller om Fed underordnas av en ny administration.”

  Råvaror har en bevisad meritlista som en säkring mot inflation, och guld kan vara den idealiska investeringen med tanke på den troliga politiken efter valet i USA, enligt en ny rapport från Goldman Sachs Research.

  Mvh,

 48. Gabriel Oxenstierna

  Ingemar 39
  Ja, det är lätt att glömma att USA har den överlägset mest dynamiska och effektiva ekonomin världen.
  Ständig innovationskraft, ständig dominans i ledande industrier. Hög tillväxt.

  USA dominerar totalt de ledande branscherna för IT, AI osv.
  The U.S. innovates, China copies, Europe regulates

  Eller, a propos EU:s framgångar att reglera allt:
  In USA there is a lot of AI and no regulation, in Europe there is no AI and a lot of regulation.

 49. Erik A.

  Dollarn är visserligen kung bland råttorna men dollarkramare skall veta att dollarn tappat ca 98% jmf. guldet sedan guldmyntfoten togs bort 1973. Alla som innehar dollar (eller sekisar eller andra fiatvalutor) har problemet att den måste placeras i något för att bevara värde pga inflationen och det mesta som den kan placeras i har en motpartsrisk. Det innebär i sin tur ofta över tid stora fluktuationer i köpkraft för den mängd dollar man har placerat (börskrascher osv). Inflation är en indirekt skatt som alla får betala pga att de som sköter finanserna missbrukar dem bl.a. genom att trycka mer valuta vilket inte kunde göras med guldmyntfot. Så på ett sätt har redan dollarn redan kraschat eftersom den bara har 2% värde kvar. Det är uppenbart att systemet med fiatvalutor har en tidsbegränsning.

 50. Claes-Erik Simonsbacka

  US M2 Money Supply (I:USM2MSSM)

  https://ycharts.com/indicators/us_m2_money_supply

  Mvh,

 51. Ulf

  Rent trams det mesta här. Att dollarn är reservvaluta hqr liten eller ingen påverkan på amerikansk ekonomi. Skulle den inte vara det längre kommer heller inte ha någon större påverkan på amerikansk ekonomi. Den är en ren myt som sprids av folk som inte begriper ekonomi. Lite skämmigt att detta publiceras på bloggen.
  Det som avgör USAs ekonomi är precis samma förmåga som för alla andra ekonomier, förmågan att skapa tillväxt och innovation. Här är USA totalt överlägsna i världen. USA håller en hög risknivå vad gäller statsskuld men så länge varje lånad dollar ger högre avkastning än belpningen så är det inga problem. Dollarsnacket är ren ryss/kinesskitsnack, en påverkansoperation.
  Rysslands ekonomi är helt genomrutten. Kinas i en starkt negativ utveckling pga sin fientliga politik mot omvärlden. Flera EU länder är lika hårt belånade som USA. Skillnaden är dock att länder som Frankrike inte är alls lika vitala som USA. Frankrike kan bara låna för att man är en del av EU. Så underskott inom EU är en mycket högre risk än underskott i USA. De senaste pren har USA fullständigt utklassat EU i tillväxt och det har inte ett skit med dollarns ställning att göra. Lägg ner tramset, det är propaganda. Läs vad riktiga ekonomer skriver istället.

 52. Ulf

  Ett av svenskens största problem nu är att valutan gått fullständigt åt skogen. Den är värd rekordlite dollar och rekord lite Euro. Sverige har en av de lägsta statsskulder i världen. Fundera på det ett tag och kom upp med ett svar. Konspirationsteorier och påverkansoperationer godkännes ej.

 53. Ulf

  Sist men inte minst, det finns inget som tyder på att dollarn lämnar sin position reservvaluta. Utmanarna är få. EU sänker sin ekonomi med regleringar och minskad marknadsekonomi och en helt absurd klimatpolitik. Kina sänker sin ekonomi med ett oerhört aggressivt beteende mot sina grannar och fientlig hållning till företag som verkar i Kina. Även här en aggressiv inställning till marknadsekonomi. Det finns helt enkelt inga utmanare.
  Visst lånar USA billigare genom att dollarn är reservvaluta. Men en förändring sker förstås inte över natten utan skulle ta många år. Något slag mot amerikansk ekonomi skulle det aldrig bli.
  Det stora hotet mot USA kommer inifrån. Krafter som är emot marknadsekonomi. Denna vänsterflygel inom Demokraterna har dock jämfört med andra länder ganska litet inflytande. Som vanligt är problemet så mycket större i Europa, där bl a Frankrike vill reglera och minska marknadsekonomin och försämra tillväxten.
  Vi ser liknande tendenser i Sverige där majoriteten i region Stockholm håller på att förstöra sjukvården genom att införa mer planekonomi. Det här farsotet är ett enormt problem i EU. Inte så stort i USA. Så några utmanare till dollarn finns inte på kartan. Enskilda länder som Indien kan kanske skapa enskilda transaktioner i egen valuta, men ingen är väl så enfaldig så man tror att finansiellt helt värdelösa länder i Afrika och Sydamerika ska skapa trovärdiga alternativ? Kina som alla företag vill lämna nu och som är mest upptagna med hur de ska erövra Taiwan och sydkinesiska havet är inte ett alternativ. Skurkstater är sällan det.

 54. Claes-Erik Simonsbacka

  The West Is Manipulating Gold Like Crazy Because They Are Desperate
  June 30, 2024

  https://kingworldnews.com/dr-stephen-leeb-07-01-2024/

  Mvh,

 55. Ulf

  Det är alltid bra och kolla tidigare fantasifulla ”predicitions”. Leeb, 2006 the end of US när Kina och Indien driver oljan till 200 dollar. Gick sådär va?
  https://www.storytel.com/se/books/the-coming-economic-collapse-how-you-can-thrive-when-oil-costs-200-a-barrel-6588

 56. Ulf #53
  USA har upplevt splittring förut men enas vid yttre hot.
  Peter Robinson

 57. Gabriel Oxenstierna

  Ulf, tack för dina kommentarer!

  Här är en lista på allt som USA är bäst på, vilket förklarar varför det kommer förbli en ledande ekonomi i världen länge än:
  Leads the world in AI
  Leads the world in Cloud transformation
  Leads the world in Space especially private space tech
  Leads the world in Military technology
  Leads the world generally in converting innovation into large, profitable enterprises
  Leads the world in large technology-driven enterprises. (How many trillion dollar companies does Europe have?)
  Leads the world in having a working system for seed financing, venture capital financing, all connected to the research hubs at leading universities. This is a critical component for creating the innovative dynamics.
  Invented and built the internet
  Dominant in Entertainment and Media; U.S. mass media culture has become world culture in (too) many respects
  Highest consistent productivity and GDP per capita growth of any major OECD country
  Biggest magnet country in the world for immigration, both for non-skilled and especially skilled talent
  Largest number of top ranking universities in the world (though China is catching up rapidly at the top end of science/tech research universities)

 58. Claes-Erik Simonsbacka

  Händelserna efter belägringen av U.S. Capitolium den 6 januari 2021 har verkligen belyst en betydande nivå av splittring inom USA, även om det genom hela den amerikansk historien har funnits flera fall av djupa politiska, sociala och kulturella splittringar som har orsakat betydande sprickor inom nationen.

  På senare tid har den politiska polariseringen intensifierats i USA. Frågor som immigration, sjukvård, vapenkontroll, klimatförändringar och rasrättvisa har blivit djupt polariserande ämnen, som ytterligare har förvärrat splittringarna inom det amerikanska samhället.

  Händelserna efter Capitoliums belägring underströk existerande och en betydande polarisering inom det amerikanska samhället.

  Skulle Donald Trump väljas till USA:s nya president torde nog hans diktatoriska ledarstil, hans hårda inställning till handelsavtal och immigration leda till ansträngda relationer med flera stater inkl. nyckelpartners, vilket kan minska landets globala inflytande. Även hans lögnaktigheter samt hans kontroversiella beslut och splittrande inrikespolitik kan försvaga USA:s ställning på den globala scenen.

  Effekterna av hans förväntade handelskrig och protektionistiska åtgärder på den globala ekonomin kan påverka USA:s ställning, som ledande inom internationell handel.

  Osäkerhet kring hans ekonomiska beslut kan också påverka investerarnas förtroende och stabiliteten på finansmarknaderna.

  Mvh,

 59. Claes-Erik Simonsbacka

  Lyssna nedan på hur Peter Grandich ser på marknaden, ”Oroa dig inte, var lycklig”-bias på Wall Street, aktuella frågor globalt, tillgångar som Peter tror är undervärderade, BRIC-tal och mer.

  US Debt, Pension Crisis & BRICs Threat with Peter Grandich

  https://www.youtube.com/watch?v=GWVOan72HqI

  Mvh,

 60. Claes-Erik Simonsbacka

  En ny studie från Atlantic Councils GeoEconomics Center visar bland annat att Kinas gränsöverskridande interbankbetalningssystem (CIPS) lade till 62 direkta deltagare under de 12 månaderna till maj 2024, en ökning med 78 %, vilket ger det totala antalet till 142 direkta deltagare och 1 394 indirekta deltagare.

  Förhandlingarna kring ett betalningssystem inom BRICS är fortfarande i ett begynnande skede, men bilaterala och multilaterala överenskommelser inom gruppen skulle över tid kunna ligga till grund för en valutaväxlingsplattform.

  Mvh,

 61. Claes-Erik Simonsbacka

  Lyssna även på David Rosenberg – How To Prepare For Economic Collapse

  https://www.youtube.com/watch?v=u2SJErc36c4

  Mvh,

 62. Ulf

  Svar 58,

  Du tillhör den enorma majoritet i Sverige och EU som inte känner till att Trump styrt 4 år med mycket stor framgång. Tiden innan covid var fantastiska år för USA och det fattades väldigt många bra ekonomiska beslut. Det var 4 år utan att det startades nya krig, till skillnad ifrån Obama och Biden.
  Jag är tvungen att dra slutsatsen eftersom det varnas om allt möjligt som inte inträffade under de första 4 åren som Trump styrde. Alltså måste det vara så att folk inte känner till detta.
  Den förvirrade stormningen av Capitolium är nog den mest överdrivna händelsen i världshistorien.
  Att Trump skulle uppföra sig diametralt annorlunda än de 4 första åren anser jag inte möjligt. Att folk utanför USA kommer kvida sig fördärvade över ingenting anser jag självklart. Att Kina, Ryssland och Iran kommer hålla sig i skinnet igen i 4 år är också självklart.
  Ett råd är att lyssna på duktiga ekonomer inte en massa trams.
  Och glöm Kina. Auktoritära kommunistiska planekonomier har aldrig fungerat och kommer aldrig fungera. Kinas framgångar kom när de växlade över till marknadsekonomi. När de nu växlar tillbaka så kommer det gå åt skogen om de inte lyckas sparka den nye Mao.