petrodollar

Oljan och ekonomiskt paradigmskifte

    Den etablerade finansiella världsordningen, under de senaste 50 åren, kan nu övergå till ett nytt och okänt paradigm eftersom petrodollaravtalet mellan USA   →