minskad tillgång

Kopparmarknaden står inför en allvarlig kris av underutbud!

Genomsnittlig halt av kopparmalm har minskat globalt från 1,05 % Cu till 0,52 % Cu, mellan åren 1980 till 2022. Bank of America förutspår   →