metaller

Styr Kina’s kontroll över mineraler och metaller världens krigsindustrier?

Globaliseringen har fått västvärlden att glömma några av de viktigaste lärdomarna från andra världskriget. Något så grundläggande som inköp och kontroll av de mineraler och metaller, som behövs för att generera vapensystem och ammunition, har i många arméer delegerats, lagts ut på entreprenad eller i värsta fall ignorerats eller glömts bort. I dessa oroliga tider   →

Ministerstyre?

A scientist at a graphitization furnace.(Image courtesy of the University of Münster). Mark- och miljödomstolen har beviljat australiensiska Talga Resources helägda dotterbolag Talga AB tillstånd att bryta naturlig grafit i fyndigheten Nunasvaara södra, utanför Vittangi i Kiruna kommun. https://www.domstol.se/nyheter/2023/04/talga/ En komplikation som kan uppstå är att detaljplanen för gruvan eventuellt kan stoppas av politikerna i   →