skandium

Skandium – En metall för en grön framtid

  Skandium är ett kemiskt grundämne med symbolen Sc och atomnummer 21. En glittrande metall som tillhör gruppen övergångsmetaller. Skandium är den enda kända   →