Kina

Styr Kina’s kontroll över mineraler och metaller världens krigsindustrier?

Globaliseringen har fått västvärlden att glömma några av de viktigaste lärdomarna från andra världskriget. Något så grundläggande som inköp och kontroll av de mineraler   →

Kan frihandel räddas?

Den ekonomiska konkurrensen mellan USA och Kina har varit ett ämne av stort intresse och oro de senaste åren. Båda länderna är globala stormakter   →

BRICS, den geopolitiska maktkampen och CO2

Redan idag utgör BRICS 41,5 % av världens befolkning, står för 26 % av BNP och 44 % av koldioxidutsläppen. Kina själva 31 %.   →

Kinas makt växer i takt med Västvärldens ökade fobi mot koldioxid

Kina tillhör utan tvekan den stora vinnaren i det klimatpolitiska spelet. Allteftersom EU och USA inför alltfler hämmande åtgärder för att minska utsläppen av   →

Brittisk batterifabrik går bankrutt, bilfabrik flyttar till Kina

Det kommer en strid ström av dåliga nyheter från europeiska länder och industrier som försöker följa EUs direktiv om en ”grön omställning”. Den senaste   →

Kina och deras gröna lobbyorganisationer

I en lång och faktaspäckad artikel i UnHerd skriver David Rose om Kinas ambitioner att ställa om världen till en ny världsordning – den   →

En europeisk energikris är här

Det har under några års tid nu varnats för att Sverige kommer att hamna i en energikris av stora mått. Hittills så har bristen   →

Kina vinner det teknologi relaterade försörjnings kriget

De fleråriga viktiga geopolitiska och geoekonomiska frågorna i konflikten mellan nationalstaterna om tilldelning av knappa kritiska naturresurser har åtminstone under de senaste 30 åren   →

Billiga solceller tack vare kinesiskt tvångsarbete

Stackars Hennes & Mauritz. Bolaget har i flera år månat om att vara politiskt korrekt i olika frågor. Och man har inte varit sen   →

Den nya Sidenvägen

  Kina förekommer ofta här i inläggen beroende på att de står för nästan trettio procent av världens koldioxidutsläpp. De är snart världens största   →