Kinas makt växer i takt med Västvärldens ökade fobi mot koldioxid

kinas dominans

Kina tillhör utan tvekan den stora vinnaren i det klimatpolitiska spelet. Allteftersom EU och USA inför alltfler hämmande åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären så öppnas möjligheterna för Kina att ta över alltmer av världens industriproduktion. Kina dominerar, eller kommer att dominera, med elbilar, batterier, solceller och vindkraft. Man dominerar handeln med sällsynta metaller. De suger också upp alltmer av oljan och gasen.

När det gäller elbilar så handlar det om kostnader samt tillgång till batterier. I Väst produceras mestadels mycket dyra märken som bilindustrin tvingats att producera för att tillfredsställa EUs krav på bilindustrin. Problemet är att även om det finns en och annan europeisk småbil som drivs med batteri så är de flesta stora, tunga och dyra. Det har gjort att elbilar främst är ett alternativ för de rika och för den övre medelklassen.

Kina har däremot satsat på betydligt mindre och billigare bilar. De passar bättre för låg- och medelinkomsttagare, vilket utgör huvuddelen av befolkningen. Och det innebär i sin tur att det är kinesiska bilar som kommer att dominera bilmarknaden i Europa när de vanliga fossildrivna bilarna förbjuds eller stryps av drivmedelsskatter och andra kostnader. De har redan blivit vanliga på Oslos gator. Och kan Kina inte dominera med bilarna så har de redan en dominans beträffande batterier .

Det handlar inte bara om elbilar. Kina har även en dominerande ställning beträffande sällsynta metaller som används i mycken annan elektronik, inklusive vindkraft och solceller. Denna industri har systematiskt byggts upp under många år. Med nedmonteringen av billig elproduktion i Väst så skyndas denna process på. Det kräver mycket energi för att utvinna sällsynta metaller och det mesta kommer vi således att importera från Kina där kostnader för både arbetskraft och energi är betydligt lägre. Mycket av den industriella kompetensen är helt enkelt stulen från Väst.

Sverige och EU kommer dessutom att ha en alltmer reglerad planekonomi, vilket minskar lusten till innovation och entreprenörskap:

Jag vill inte vara konspiratorisk eller tillmäta kineserna en överdriven intelligens. Men nog ser det ut som en plan? Både kineser och ryssar har eldat på Västvärldens koldioxidfobi genom att finansiera diverse s.k. gröna lobbyorganisationer som lydigt drivit och driver på opinionen bakom klimatalarmismen. Och våra politiker och gröna tjänstemän på alla nivåer hjälper glatt till med den egna avvecklingen av våra samhällen.

Under tiden ser Kina till att bygga fler kolkraftverk än någonsin. Billig energi är ju en av de viktigaste faktorerna till allt det andra.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Arma, arma naiva väst!

 2. Anders

  Hur ser det ut på universiteten? Visst har andelen kineser ökat?

 3. jisonbetzel

  Tack för ytterligare ett i raden av kloka inlägg Ingemar.
  Den talande bild du inleder inlägget med får mig att tänka på ett varmvalsverk där Kina motsvaras av valsen medan EU och USA symboliserar de ämnen, som skall valsas ut till den slutliga dimension, som valsverket (Kina) har förutbestämt. Trots att arbetsvalsen är ytterst stabil kompletteras moderna valsverk med en klenare stödvals mellan arbetsvals (Kina) och ämnet ( EU eller USA i detta fall). Stödvalsen skall se till att ämnet inte tar egna initiativ under valsningen och ex.vis blir lite tjockare på mitten än vad arbetsvalsen önskar. Tänker mig att stödvalsen skulle kunna smyckas i Rysslands, Saudiarabiens och kanske till och med Norges flaggor. Kalibrera valsverket på 55 mm:s sluttjocklek då får vi en grovplåt, som klarar ” Fit for 55”.

 4. johannes

  ”Bida din tid, visa inte din styrka.”
  Resultatet ser vi idag.

 5. Lennart Bengtsson

  Sannolikt är orsaken kinesernas överlägsna intelligens eller snarare att intelligenta, kunniga och välutbildade människor i Kina har det dominerande inflytandet medan det i Sverige och större delen av Västvärlden är tvärt om. Det räcker att studera Sveriges senaste ministrar inte minst på energi och klimatområdet.

 6. Simon

  #5 Lennart Bengtsson
  Så sant. Det är svårt att få annat intryck än att makten ligger hos de som i första hand är duktiga på att prata (oftast strunt) medan själva tänkandet hamnar långt ner på listan över vilka egenskaper som krävs för att få jobbet. Klart beklämmande för att inte säga rent bedrövligt.

 7. Håkan Bergman

  Jag är inte så säker på att kinesernas satsning på mindre elbilar är smart i långa loppet. Volymproduktion av bilar har sen Henry’s dagar handlat om att hela tiden leverera bilar som ett brett segment av köparna har råd med. Dom köparna är mycket mer kritiska än dom som inte behöver räkna på den faktiska kostnaden och det lär även EU få acceptera i slutändan. Verkligheten, alltid denna f*rbannade verklighet.

 8. Lars Thorén

  Nåja, Kina gick om USA avseende antal patent 2012.
  https://www.youtube.com/watch?v=mQ6q5s2ha7M&t=242s
  Å andra sidan leder de även ligan med kolproducenter.

 9. Ivar Andersson

  För att ha kvar industriproduktion inom EU krävs importtullar på alla industriprodukter. Annars kollapsar EUs industri. Liknar feltänket när Sovjet kollapsade och alla trodde på evig fred. Inte ens Rysslands småkrig fick någon att vakna. Men Ukrainakriget var en ögonöppnare.

 10. Enough

  Trist att konstatera att stora privata företag har varit följsamma i ”hållbarhetsdoktrinen”. Anledningen är givetvis att de tror sig kunna tjäna pengar på det.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grona-staljatten-vara-kunder-vill-inte-kopa-el-fran-karnkraft

  Men man talar med klart kluven tunga, och säger att kärnkraft behövs, men våra kunder vill bara ha sol/vind/vatten. Vi får väl se hur det går för det nya grön/gröna stålverket i Boden, om 3 år ska det komma leveranser (!?).

 11. Staffan Lindström

  10 Enough

  Din SVT-länk-artikel var skriven av Johan Zachrisson Winberg känd för att ge råd om när dammsugning var lämpligt eller inte…. IRMC…

 12. Håkan Bergman

  #10-11
  Har dom ens löst malmfrågan? Vem ska leverera malmen och hur ska den komma till Boden?

 13. Karl Eider

  ”Billig energi är ju en av de viktigaste faktorerna till allt det andra.”

  Inte bara det, billig energi är helt avgörande för en välfärd och därmed en demokrati. Ett samhälle utan billig energi kommer sakna avancerad teknologi. Det kommer vara extremt dyrt att bygga stora konstuktioner, infrastruktur mm.

  Ett sådant samhälle kommer kastas tillbaka till 1800-talet. Med den stora befolkningsmängd vi har idag är det lika med en total katastrof, med enormt stort lidande för de allra flesta.

 14. Paul Håkansson

  Bara att konstatera att den västliga hegenomin är på väg att falla. Desperationen sprider sig som en löpeld i de västliga leden med USA i spetsen.
  Kommentaren modererad

 15. Gunnar Juliusson

  Göteborgspostens ledarskribent Adam Cwejman har ett liknande inlägg idag, där han bland annat fokuserar på Kinas totalkontroll över Volvo.

  https://www.gp.se/ledare/begränsa-kinas-makt-i-sverige-innan-det-är-för-sent-1.93559384

 16. #8
  Hitte på patent med gammal smörja. Inte imponerad.

 17. Arne Nilsson

  Europa kommer att vakna. Bilar som drivs med bensin och diesel kommer att både tillverkas och säljas efter 2035. Hur vet jag det? Verkligheten kommer ikapp. Var ska elen komma ifrån? Var ska råvaror till batteribilarna komma ifrån? Så nya politiker med en bättre idé om framtiden kommer att ta över. Eller vill européerna bli fattiga?

 18. TBL

  H2 Green Steel är ju ett sätt att mjölka pengar från EU, svenska skattebetalare och på det sättet ökar aktievärdet för ägarna. Såg sista siffran + 33%

  När man som aktieägare ser att det inte går att öka aktievärde så mycket mera, att bidragen minskar osv. Säljer man undan aktierna och plockar hem vinsten och till slut begär man företaget i konkurs.

  Den så kallade gröna ekonomin gynnar bara dem redan rika.

 19. Gunnar J #15,

  Kul att Adam Cwejman också skriver om vårt Kinaberoende idag.

  Visst kan Kina utöva utpressning mot oss, åtminstone så att vi håller tyst om utnyttjandet av lägerfångar i västra Kina och om ett eventuellt framtida anfall på Taiwan. Någon kallade oss för en ”koloni” i det redan stora affärsimperiet Kina.

  USA är mycket mer medveten om Kinas kontrollmöjligheter och har vidtagit vissa åtgärder beträffande exempelvis mobiltelefoner och Tick-Tock. Då har det handlat om att förhindra industrispionage och liknande.

  Det bör även vi göra. Men just Volvo är kanske inte värre än många andra bilfirmor vad gäller teknikspionage. Men jag utgår från att SAAB och andra försvarsindustrier redan är försiktiga.

 20. Evert Andersson

  Kinesernas intelligens är nog inte högre, men asiatiskt tålamod kan vinna över västerländsk kvartalsekonomi. Det hjälpte Japan att resa sig ur ruinerna och gjort att de nu gör lika bra bilar som i väst.

  Jag minns en fabrik jag besökte på 80-talet. De anställde om jag minns rätt 200 civilingenjörer direkt och gav dem uppdraget att bygga en helautomatiserad fabrik för att bygga verktygsmaskiner, CNC-svarvar. Tålamod gav dem ganska snabbt en betydande marknadsandel. Och vi som köpte maskiner fick se upp så att vi verkligen behövde det mervärde svenska, tyska eller schweiziska maskiner erbjöd.

 21. Evert Andersson

  Bilar är en betydande del av världens ekonomi. Inte bara tillverkningen utan allt runt bilen.

  Om EU:s beslut att förbjuda all försäljning av bensin- och dieselbilar stått fast skulle det sannolikt innebära att all motorutveckling i Europa upphör nu. Bums.

  Se på Kinesägda Volvo Cars som ska ha bara elbilar 2030 enligt plan. Deprimerande för en Volvopensionär från den tunga sidan.

 22. Lennart Ringsjö

  #3 Jizonbesel

  Varför inte ett planetvalsverk för tunnplåt, 0,55 mm ex.vis?

  När BYD (Build Your Dreams) ställde ut en eldriven batteribil på Detroit motorshow år 2008 var det en chock för de församlade motorkungarna från olika kända stora bilmärken.

  Säkert i klass med när de nåddes av boken The Machine that changed the world utgiven 1990 och befann sig stå med byxorna nere i en ärlig jämförelse med japansk bilindustri med Toyota i förarsätet. Två asiatiska KO-slag med 18 års mellanrum.

  Alla i väst industrier hängde på i förbättrings- och förändringsarbete vid båda tillfällena.

  BYD utvecklar, tillverkar och säljer batterier. Främst för mobiler och datorer men även för andra kunders behov. Samt bilar, numera även på den svenska marknaden

  Företaget startades 1994 av 20 ingenjörer. Huvudägaren var 2008 en av Kinas rikaste personer.

  2004 köpte de en bilfabrik och 2008 var en eldriven BYD-bil talk of the town i Detroit. Snabba ryck. Om jag minns rätt hade BYD som en i raden av batteritillverkare 500 forskare anställda i batteriutveckling redan vid den tiden.

  Idag är elbilar alla större biltillverkares högsta prio. Till vilken nytta debatteras, utan subventioner råder Ebberöds bank.

  Min fundering 2008 varför BYD började med eldrivna bilar var den oftast dåliga luften i Kinas storstäder och den kraftiga bilförsäljningsboomen och att eldrift kunde dra ett strå till stacken för mindre luftföroreningar i landet. Säkert fanns andra drivkrafter?

  Batterikunnandet hos BYD och andra företag i Kina samt kopplingen till fordonsindustrin gör dem svåra att konkurrera med speciellt som att Kina sitter på mycket av råmaterialtillgången för batterier.

  Undrar om inte pressen i duovalsverket eller planetvalsverket vad gäller råmaterialen, kunnande och patent samt tillverkning i stor skala från Kina när det gäller batterier och elbilar känns mycket ansträngande för de stora västföretagen?

  Krävs, som #9 Ivar Andersson skrev, dessutom skyddstullar för Västvärldens industrier skall överleva, gäller även den nya svenska vätgasjärn-stålindustrins projekt och satsningar, kan ett citat av Tage Danielsson passa; ”Först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet”.
  (Inte minst om man sitter i valsverkens fasta ingrepp.)

 23. tty

  #20

  ”Kinesernas intelligens är nog inte högre”

  Jo, ostasiater ligger regelmässigt 5-10 IQ-enheter över européer i genomsnitt. Det låter kanske inte så mycket men det innebär att andelen med riktig låg IQ blir betydligt mindre.

 24. sibbe

  Ja, intressant. Kina är på gång.
  Jag brukar i diskussioner om CO2 eländet dra till med:
  Nog vet du väl att Kina installerar 2 kolkraftverk a 800 MW per vecka.OM vi minskar importen från Kina med 100 %. då får vi ner vår CO2 andel till o %.
  Vi har kapacitet och kunnande att tillverka de produkter som kommer från Kina, genom CO2 fria åtgärdar. Om vi vill. De personer jag talar med instämmar. Så varför inte göra så bästa klimatförbättrare? Vad säger Sigge som hittat tillbaka till bloggen?

 25. En tredje presidentkandidat har dykt upp, vid sidan av Trump och Nikki Haley, nämligen Vivek Ramaswamy. Ett av hans uttalanden uttalande gillar jag: ”we need to abandon climate religion in America”. Ett budskap även riktat mot Kinas globala ambitioner på energifronten.

  https://www.foxnews.com/media/vivek-ramaswamy-reveals-dirty-little-secret-climate-religion-power-control

 26. tty #23,

  Det finns lite olika bud på dessa IQ-tester. Ofta brukar de kritiseras för att de har utbildnings- kultur- och språkberoende frågor som ger oss i Väst ett visst försprång. Men den riktigt brännande frågan är: Vem är smartast: Svenskar, norrmän, danskar eller finländare??? 🙂

  Jag såg ett uttalande om hur kineserna ser på saken: ”Indierna är smartast, men vi är flitigast!”

 27. tty #23,

  ”Det låter kanske inte så mycket men det innebär att andelen med riktig låg IQ blir betydligt mindre.”

  OT: Du vet väl att gausskurvan för män och kvinnor ser signifikant olika ut? Kvinnors gausskurva är mer samlad än mäns, vilket innebär att de allra smartaste är killar men samtidigt också de mest dumma. I övrigt lika.

 28. Magma

  #23 tty
  Det egentliga problemet i Sverige är ändock att just klicken med lågt IQ verkar anse sig ha någonting att tillföra i rikspolitiken och finmedia ….

 29. UWB

  När muren rasade 1989 såg många företag möjligheten till tillverkning i östeuropa, som hade kunnande, men inte lönevillkor som i västeuropa. Tyvärr för dessa öppnade Kina upp vid samma tidpunkt.

  Här hade Europa två val:
  1. Flytta tillverkningen dit arbetskraftkostnaden var lägst och ta alla problem på vägen med kultur, leveranser, statliga krav etc.
  2. Fokusera på tillverkningsprocessen i Europa och undersöka hur den kunde effektiviseras på bästa sätt.
  Det finns företag som valde 2, och som är framgångsrika nu, när det inte är lika billigt att ha tillverkning i Kina. Tyvärr tog många företag den lättaste vägen och valde 1.
  Ett motiv har varit att det varit nödvändigt att vara på marknaden för att sälja själva. Men samtidigt har företagen öppnat upp mot Kina som tagit över stora delar av tillverkningen.
  Bilindustrin är ett exempel av många, genom att skapa joint ventures med kinesiska företag öppnades en stor marknad upp, men nu vänder det och många av de företag som initialt samarbetade med västerländska biltillverkare håller på att ta över delar av den västerländska bilmarknaden. Det var nog inte så det var tänkt.

 30. Håkan Johansson

  Europa är enligt min uppfattning på katastrof kurs. Klimatomställningen kommer att bli ett ett enormt sänke för Europas folk. Det som sker nu är rena dårskaperna och saker och ting beslutas om utan några som helst analyser om resultatet. I USA tror jag att det kommer att bli tvärstopp för den gröna agendan. Det republikanska partiet återkommer till makten och USA kommer åter att lämna Paris överenskommelsen. De klimatforskare som har kopplingar till det Republikanska partiet i USA har ingen koppling till klimataktivismen och deras vetenskapliga uppfattning är att CO2 är enbart en del av orsaken till uppvärmingen i området 1 C. Jag har varit verksam i Asien under många år. Kina drivs med en brutal kapitalism. Världens effektivaste produktionsanläggningar uppförs på löpande band. Jag var med och startade världens då i särklass största massalinje. Intill på Hainan ön byggdes ett enormt petrokemi komplex. Man fick lära sig hur brutalt man jobbar, ett människoliv som offras är en bisak, i min sektor hade vi tre olyckor med dödlig utgång under ett halvt år. Underhåll går mycket snabbare än i ett västland, kan en ställning undvikas är det fallet. Jag fick uppleva hur arbetet går till ute på fältet, man tänkte på de risker man utsattes för, objekt kunde plötsligt komma nedfallande. Kina som nation suger åt sig teknologi, man är beredd att med ojusta metoder ta över teknologi. Statsbankerna understödjer exportföretagen, det är ett extremt gynnsamt klimat att åstadkomma ett beslut om ett projekt. Kartan kan snabbt ritas om, beslut fattas att nu skall det här projektet igång. Period!

  Genomföres denna radikala agenda i Europa kommer en ekomisk katastrof bli följden. Ett ekonomsikt självmord och jag har inga positiva förväntningar då det gäller Europas framtid. Säljoption för Europa och Sverige är mitt råd. Köp Asien, avvakta med USA, kan vara köpläge, håll koll på om republikanarne vinner mark, Haley, De Santis. Ingemars tips att lyssna på den helt okände republikanska kandidaten Vivek Ramaswamy korrekt. Trump har spelat ut sin roll, men man kan inte räkna bort honom. USA behöver en ny buffel, med lite mer polerad fasad. Så Europa kommer i närtid få finna sig i rollen att vara förlorare. När kommer Europas folk att revoltera mot galenskaperna? Jag har ett ben i Thailand, då jag etablerade mig där 1995 fick man 5 THB per SEK, nu är det i närheten av 3 THB/SEK, så nära en halvering på 25 år. Titta på det svindleri energiomställningen i Sverige är, det är lätt att räkna ut kostnader i området 1000 miljarder. Till mina vänner säger jag, Sverige som nation har inte råd att förstöra kapital på detta sätt. det är en färdväg mot en stor sänkning av levnadstandarden.

 31. Dan Ahlmark

  Just detta är den kanske största faran med klimatpolitiken – att Kina avindustrialiserar Väst. När vi lägger ned industriprojekt pga energibrist eller överför existerande industrier med lägre CO2 utsläpp till utvecklingsländerna – i första hand Kina – kommer samtidigt detta öka koldioxidhalten i atmosfären pga dessa länders användning av kolkraftverk. Att veta detta och ändå göra det tyder på att klimatrörelsen har något annat i tankarna än klimatet.

 32. Lars Kamél

  Det finns belägg för att makthavarna i Moskva har sponsrat kärnkraftsmotståndare och klimataktivister i väst. Precis som de sponsrade fredsaktivister på sovjettiden. Det handlar om att använda ”nyttiga idioter” i väst för att gynna sitt eget land och sin egen makt.
  Förmodligen har också makthavarna i Peking gjort det.
  Det gynnar trots allt Ryssland, Kina och flera andra länder att om väst begår ekonomiskt självmord i tron att det räddar klimatet, fast klimatet inte behöver räddas.
  Sedan har Ryssland och Kina en del duktiga klimatforskare, som naturligtvis vet att det inte pågår någon klimatkris och kan berätta det för ledande politiker.
  Den enda inte helt värdelösa klimatmodellen har utvecklats vid matematiska institutet i Moskva.
  Kinesiska forskare har bland annat letat reda på proxydata som visar att de moderna klimatförändringarna inte avviker från vad som har varit vanligt och normalt under förhistorisk tid.
  Sedan är som sagt var kineser och andra östasiater i genomsnitt smartare än andra människor, om IQ-tester verkligen mäter intelligens.

 33. Paul Håkansson

  Seymour Hersh – Biden’s Blackout: How America & Norway Blew Up The Nord Stream Pipelines

  I’m talking of course about Seymour Hersh, the investigative journalist, political writer and author, who among his many accolades was awarded the Pulitzer Prize for international reporting.

  https://www.youtube.com/watch?v=742AbBTQ8CU

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  Kina har organiserat sin industri så att de har kontroll över nedströmsdelen av leveranskedjan för sällsynta jordartsmetaller. De fokuserar inte på uppströmsdelen av försörjningskedjan eftersom de kan importera slutprodukterna från andra länder och har ordnat uttagsavtal med vissa utländska koncerner. Dessa grupper har inget annat val än att samarbeta med Kina på grund av landets dominans av leveranskedjan. Kina kontrollerar också priset, så i händelse av att konkurrenskraftiga grupper dyker upp utanför Kina kan vi se att landet rör sig i två riktningar: Kina köper mindre andelar i projektet eller kontrollerar priset för att hålla det nere. Detta sker inte bara för att Kina är starkt, utan för vad vi ser i västländernas ansträngningar. De försöker ersätta Kinas roll men det är väldigt naivt att försöka konkurrera med Kina med bara ett eller två stora projekt. Västländer borde istället fokusera på massor av små projekt på nischmarknader.

  Mvh,

 35. tty

  #33

  ”who among his many accolades was awarded the Pulitzer Prize for international reporting.”

  Alltså samma pris som Walter Duranty fick för att han ”avslöjade” att Holodomor i Ukraina bara var kapitalistisk propaganda.

 36. tty

  #26

  ”Ofta brukar de kritiseras för att de har utbildnings- kultur- och språkberoende frågor som ger oss i Väst ett visst försprång.”

  I så fall är det ju ännu anmärkningsvärdare att ostasiater konsekvent lyckas bättre på dem.

 37. Fredrik Lundell

  #35
  Antar att det är spridda skurar vad gäller Pulizerpriset. Seymour Hersh avslöjande av Song My-massakern, för vilket han fick nämnda pris, har väl stått sig över tid.

 38. Michael E

  Visst är det så att västvärlden satt sig i en svår situation genom att så envist hänga sig kvar vid en klimatkatastrofhypotes som sedan länge motbevisats av mätbara fakta. Däremot och när det gäller Kina så har de helt andra utmaningar än väst. Den demografiska profilen är sådan att redan 2050 spås Kina ha halverat sin befolkning till 650 miljoner. Deras elektronikindustri tillverkar de enklaste kretsarna som ingår i vitvaror och liknande. Deras avancerade industri är starkt beroende av väst både avseende avsättning för sina produkter men också i avseende tillverkning. Till detta kommer en mycket utbredd och allomfattande korruption samt att en betydande del av befolkningen fortfarande inte har mer än en rudimentär levnadsstandard.

 39. Du glömde två parametrar: 1) Kina måste ha någon som köper de produkter de massproducerar. 2) Västvärlden kommer att distansera sig från Kina och Kina är inte vidare värst bra på nytänkande. De kan skruva på andras idéer och de kan tillverka men de kan inte ta fram ny banbrytaande teknologi.

 40. Paul Håkansson

  tty
  13:51, 2023-03-07

  Har du läst rapporten och följt debatten därefter? Jag ska ge dig en hjälpande hand och länka till hur Jeffrey Sachs beskriver USAs och övriga västs helt bisarra svar inför FNs säkerhetsråd. Håll till godo.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wu786h9wIgY