IPCC

Klimatfrågan går i moln, del 4:
Molnen leder över koldioxiden

Ett av de största tvisteämnena i klimatfrågan är hur stor klimatkänsligeten (Equilibrium Climate Sensitivity, ECS) för CO2 och andra växthusgaser är. Den definieras av IPCC som ’yttemperaturens känslighet för fördubblade utsläpp av CO2, inkluderande alla feedbacks’.[1] IPCC har genom alla 43 åren sedan Charney-rapporten varit genuint osäkra på ECS, helt enkelt därför att de inte   →

IPCC Rapporter – processen bakom

IPCC har producerar den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) med bidrag från sina tre arbetsgrupper och en sammanfattande rapport, tre specialrapporter och en förfining av sin senaste metodrapport. IPCC är nu inne på sin sjunde utvärderingscykel, där IPCC skall producera den sjunde utvärderingsrapporten (AR7) som bland annat ska ge en tidsram för engagagemang med klimatfinansiering: en uppmaning   →