Den globala uppvärmningen sprider sig i solsystemet

Vad orsakar den globala uppvärmning vi haft sedan Lilla istidens slut i mitten av 1800-talet? Är det att människan eldar fossila bränslen och långsamt ökar halten växthusgaser i atmosfären? Eller kan det ha något med klimatsystemets interna naturliga variationer att göra? Kanske Solen spelar någon roll?

IPCC är tydliga med sin ståndpunkt. De förnekar helt att Solen skulle ha någon roll, ja alla former av naturliga variationer sätts till noll. Detta sammanfattas kanske bäst i figuren nedan, från senaste klimatrapporten:

AR6 nat var 0Bild ur IPCC:s senaste klimatrapport där man påstår att naturliga variationer har upphört att påverka klimatet, emedan all klimateffekt numera uteslutande härrör från människan. Skalan är i grader. Källa: AR6 WG1 SPM (figur 2b) [1]

Vi kan på goda grunder anta att IPCC har fel i detta, Solen och andra naturliga variationer har i all tid innan industrialiseringen bestämt alla klimatvariationer. De fortsätter naturligtvis att ha sin naturliga roll även i vår moderna era.

De naturliga klimatvariationerna är lika starka nu som förr, och de finns inte bara på Jorden. Solen ger oss goda bevis på det: att solens variationer styr klimatet på samtliga himlakroppar i solsystemet är väl känt.

Här följer några exempel på global uppvärmning från våra grannar.

Triton har värmts upp 3 grader

Neptunus jättemåne Triton har fått se en snabb uppvärmning. Triton var den första kroppen i solsystemet där global uppvärmning upptäcktes. Forskarnas artikel i Nature bär titeln Global warming on Triton.[2]

Enligt mätningar fördubblades det atmosfäriska trycket och temperaturen steg med 3 grader under en 10-årsperiod. Orsaken antas vara högre solinstrålning som frigör kväve från den permanenta polarisen på Tritons sydpol.

Triton varmsGlobal uppvärmning på Triton. Källa: [2]

Mars har värmts upp 0,65 grader sedan 1970-talet

Medeltemperaturen på Mars har stigit med ca 0,65°C sedan 1970-talet, enligt amerikanska astronomer, se artikel här. Orsaken till detta antas vara dammstormar som gör markytan mörkare och därmed minskar albedot. Men varför skulle dammstormarna på Mars bli starkare? Sannolikt är detta kopplat till variationer i solens aktivitet.[3]

Precis som på Jorden, har även Mars ’arktisk förstärkning’. Forskarna visar att temperaturökningen över den södra Mars-polen har ökat så mycket som 4°C under samma period. Orsak:Solen.

Månen tre grader varmare

Temperaturdata visar att månens yttemperatur ökade med cirka tre grader vid landningsplatserna efter Apollo-raketerna på 1970-talet. Astronauterna borrade flera meter djupa hål i marken och satte i termometrar som under ett antal år avläste temperaturen. Flera år senare noterades en stor temperaturökning på 3°C. NASA-forskarna som genomfört studien skyller på astronauterna. Genom att klampa runt och stöka på månytan förmodas de ha utlöst denna stora värmeeffekt genom att albedot ändrats så att månytan nu absorberar mer värme från solstrålningen.[4]

astronaut manenAstronaut sätter avtryck på Månen och förändrar med hjälp av solen dess lokala klimat.

Klimatförändringar på Pluto

Det är som bekant inte bara livets gas CO2 som har en svagt värmande effekt i atmosfären. Även metan tillhör växthusgaserna. Plutos atmosfär utgörs till cirka en halv procent av metan. Denna lilla del värmer upp atmosfären i solljus.

Pluto-atmosfären har värmts upp till att vara 40° varmare än temperaturen vid ytan (-220°C), se artikel här. Anledningen till denna positiva temperaturgradient antas vara att metanet absorberar solljus som reflekteras från Plutos yta till atmosfären.[5] Till och med i solsystemets yttersta delar ser vi hur det ytterst svaga solljuset påverkar klimatet.

Jupiter drabbat av planetär värmebölja

Forskare fann häromåret en oväntad ’värmebölja’ på 700°C, som sträcker sig 130 000 kilometer i Jupiters atmosfär. Värmeböljan bredde ut sig från den norra polen mot ekvatorn med en hastighet på 1000-tals km/t. Se artikel här.

Jupiters klimat är starkt påverkat av solens inverkan i den högre atmosfären, där temperaturen ligger på cirka 400°C. Enligt klimatmodeller borde temperaturen snarare ligga 100-tals grader lägre än vad den egentligen gör.

Vad låg då bakom värmeböljan? Förmodligen att Jupiter har permanenta norrsken med varierande intensitet runt sina poler. Dessa norrsken är en effekt av solvinden.[6]

Uppvärmning av Saturnus

Saturnus yta har långsamt värmts upp under de senaste fyra decennierna. Forskare vid Nasa som studerat orsakerna till uppvärmningen visar att sönderfall av Saturnus ringar är den troligaste orsaken.[7] Popular Science skriver om hur de isiga partiklarna från planetens ringar regnar ner i Saturnus atmosfär, se artikel här.

Olika saker kan driva detta partikelregn: elektromagnetiska krafter som drar till sig elektriskt laddat damm, mikrometeoriter, bombardemang med partiklar från solvinden eller förändringar i solens ultravioletta strålning.

saturnusSaturnus Lyman-alpha band, en emission av väte som visats härröra från partikelnedfall från planetens ringar. Bildförklaring och källa här.

Är det månne Solen som värmer SOL-systemet?

Har värmeffekterna på våra grannplaneter en gemensam nämnare? Ja, de kan alla på olika vis härledas till Solens inverkan.

Det finns en anledning till att det kallas ’solsystemet’: Solen befinner sig i dess centrum, vilket gör att alla dess himlakroppar påverkas av allt från solstormar till mer långsiktiga solvariationer.

solen och vi

Himlakropparnas förändrade temperaturer är intressanta, främst för att de visar på betydelsen av naturliga variationer. De flesta värmeeffekterna på våra grannar kan som vi sett härledas till solens variationer; direkt eller indirekt, via olika mekanismer.

Samma solvariationer påverkar också Jordens klimat. Det är därför uppseendeväckande att IPCC sätter solvariationernas effekt till noll på Jorden. All uppvärmning på Jorden attribueras till människan, medan uppvärmning på andra himlakroppar i solsystemet kan attribueras till solens variationer.

Tillhör vi inte längre samma solsystem?

Referenser

[1] IPCC AR6 WG1, Summary for Policymakers (SPM), figure SPM.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/

[2] Global warming on Triton, Elliot och 13 medförfattare, Nature 1998, https://doi.org/10.1038/31651

[3] Global warming and climate forcing by recent albedo changes on Mars, Fenton och 2 medförfattare, Nature 2007, https://doi.org/10.1038/nature05718

[4] Examination of the Long-Term Subsurface Warming Observed at the Apollo 15 and 17 Sites Utilizing the Newly Restored Heat Flow Experiment Data From 1975 to 1977, Nagihara och 4 medförfattare, 2018, https://doi.org/10.1029/2018JE005579

[5] Pluto’s lower atmosphere structure and methane abundance from high-resolution spectroscopy and stellar occultations, Lellouch och 5 medförfattare, 2009, https://doi.org/10.1051/0004-6361/200911633

[6] Planetary-scale ’heat wave’ discovered in Jupiter’s atmosphere, 2022
https://phys.org/news/2022-09-planetary-scale-jupiter-atmosphere.html

[7] The Enigmatic Abundance of Atomic Hydrogen in Saturn’s Upper Atmosphere, Ben-Jaffel och 7 medförfattare, 2023, 10.3847/PSJ/acaf78

Inspiration och material till denna artikel kom från en artikel på NoTricksZone, här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thorleif

  Very interesting indeed Gabriel!

  Borde inte uppgifterna förmedlas till IPCC för en kommentar. Kanske en enkel uppgift för MSM? Eller för svår! NTZ är väl censurerade f.ö.

 2. Synnerligen intressant!

  Kan jag drista mig till att länka till min egen kommentar för några dagar sedan?

  https://klimatupplysningen.se/patrik-engellau-is-the-science-settled/#comment-444785

 3. KGR

  👍

 4. Jan Ågersten

  Jag lyfter på hatten för ett gediget arbete.
  Artikeln var intressant och lärorikt.

 5. Mikael Andersson

  Remarkabelt att jag i egenskap av simpel snickare drar samma slutsats sedan 30 år.

  Är det utomjordingar som varit här och redogjort för IPCC?
  Vilken annan legitim ”källa” kan med stringens redogöra för denna hållning?

 6. Simon

  Tack för en mycket bra och viktig artikel!

 7. Tack, värdefull och ny info för mig.

  Man undrar varför klimatförnekarna inom IPCC och hela samhället väljer att sätta på sådana gigantiska skygglappar. Inklusive SMHI.

  Globalstrålningen är ju inget man uppfunnit nyligen!?

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-26
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-27

 8. Lars Cornell

  ”Det är därför uppseendeväckande att IPCC sätter solvariationernas effekt till noll på Jorden.”
  Är det så både i det politiska dokumentet SPM och i det vetenskapliga dokumentet WG1?

 9. Lasse

  Tack Gabriel
  Tellus värms av solen.
  Global uppvärmning i solsystemet!
  Global uppvärmning sträcker sig bortom din SUVs utsläpp.
  Frågan är hur stor del som inte kan hänföras till de 12 W/m2 som solinstrålningen ökat med sen 1983 😉
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

  Vore kul att fråga SMHIs strålningsexpert (Weine Josefsson) om denna artikel.
  Han hintade mig om solar brightening-så han vet mer än vad SMHI officiellt medger.

 10. Tack och bock – Gabriel!
  Väldigt intressant – och väldigt tyst om detta i narrativet!

  Det som först slår mig är att det blivit mycket vanligare med norrsken hos oss vid vänern och västkusten – idag kan man åka till halleberg vid vänersborg och med stor sannolikhet se norrsken om man blickar norrut över vänern, ” Hallesnipen” heter platsen.
  Jag är knappa 60 år och har under denna tid sett förändringar i denna frekvens.

  Dessutom minns jag hur otroligt kraftiga norrsken vi här i syd hade i mitten på 80 -talet.
  Vi fiskade mycket lake på vinternätterna på 80- talet och då hade vi några av dom mest otroliga ljusspelen för att vara här i syd – åren därpå kom ju dessutom klimatuppvärmningen igång ordentligt.

  Naturfolkens kultur har djup respekt för norrskenet – det kanske IPCC också borde ha..

 11. Michael E

  Detta är OT men jag kan tycka att det är av visst intresse ändå. En klimatforskare har publicerat en artikel I Natur där han medvetet undanhållit information avseende icke klimatrelaterad orsaker till skogsbränder och andra bränder i naturen. Från artikeln, ”The researcher, Patrick Brown, said he omitted “the full truth” about nonclimate causes of wildfire, such as insufficient forest management, from a peer-reviewed study that showed how rising temperatures are increasing the risk of wildfire, because he suspected editors of the journal Nature would have rejected his research if it failed to exclusively blame human-caused greenhouse gases for intensifying blazes.” Det är ett hårt piller att svälja för våra klimatkramare vilket inte minst framgår av artikel, läs mer här https://www.eenews.net/articles/a-scientist-manipulated-climate-data-conservative-media-celebrated/

 12. johannes

  Tack Gabriel!

  Å jag säger som Heisenberg. Så klart vi påverkar alla himlakroppar med att endast se på dem…

  Märkligt att tempen just steg på månen, den kunde väl lika gärna sjunka med alla fotspår…? Skuggning ökar ju.
  Det här är något av det dummaste jag hört.
  Eftersom Nasa kläcker ut sig det så blir det ännu dummare.

 13. Bengt Abelsson

  #9 Lasse

  Det är svårt att få någon att förstå, om lön, anställning och social position beror på att man inte förstår.

 14. johannes

  #11
  Naiva Sabine Hossenfelder förfasar sig också men hon har inte klart för sig att Nature är med i CCNow och sonika filtrerar in (beställer) dylika artiklar helt i enighet med deras politik.
  https://www.youtube.com/watch?v=bgKiMokFr3o

 15. Nr 12 Johannes.
  Nasa:s utlåtanden påminner oroväckande mycket om alla märkliga temperaturmätningar som redovisas av diverse institut – galenskap staplat på hög.
  Våran, sannolikt naturliga, uppvärmning har lett till en kapplöpning om att redovisa ” mest spektakulära värde” för året, månaden, dagen och minuten.

  Alla dessa falsarier och vinklade värden är väl det som stör realister allra mest.

  Säger man NASA som källa för ett värde så brukar det vara för att ge tyngd och legitimitet åt påståendet – men även detta har ändrats dramatiskt på senare år.
  Vi har snart nått så långt i ” hittepå träsket” att det enda mätvärde man kan lita på är det man ser utanför sitt fönster och på sin egna skogsplätt.

 16. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för värdefullt inlägg.
  Det kanske är bättre att fråga ”de lärde” om de liksom IPCC hävdar att man kan bortse från solens inverkan. Borde vara svårt, eller åtminstone ”ta emot”, mot bakgrund av Gabriels inlägg ooch diagrammet i länken nedan.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243
  Jag har själv ställt frågan till samma ”de lärde” om bakomliggande orsak till värmningen 1910 – 1940, som bevisligen var påverkad i en försumbar grad av fossil CO2. Många av våra ännu gällande temperaturrekord är från den prioden. Jag har inte fått något relevant svar, även om det är uppenbart att orsakerna är naturliga variationer.
  Följdfrågan blir då naturligtvis varför inte samma ”naturliga variationer” driver värmningen idag. Korrelation (med CO2-utsläpp) är ju inte det samma som kausalitet. Och vi har haft temperaturpaus i global temperatur (UAH, satellitmätt) 8 år nu och snart 19 år i USA, landmätt tempertur. (NOAA). Då finns det inte ens korrelation med utsläppen.

  Bild nr 9:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 17. Lennart Bengtsson

  Hej

  Vill bara påpeka att solstrålningen på Triton uppgår till ca 1 promille (1 tusendels av jordens instrålning) dvs. ca 0. 4 W/m2 totalt. Neptunus befinner sig på ca 30 AU från solen.
  Min uppfattning är att solstrålningen kan mätas betydligt noggrannare från jorden och från särskilda solsatelliter än från andra planeter eller dessas månar.

 18. Lasse

  #17 Lennart B
  Vad är din uppfattning om den på Jorden uppmätta solinstrålningen-som ökat stadigt sen 1983?
  För Sveriges del så har den ökat från 890 till 994 KWh/kvm och år eller ca 12 W/kvm sen 1983.
  Vad är den teoretiska CO2 påverkan uppskattad till?

 19. Ivar Andersson

  Jag lyfter på hatten för ett gediget arbete.
  IPCC uppträder som kyrkan gjorde mot Galileo Galilei och hävdar att koldioxid står i centrum.
  Jorden är ett undantag i solsystemet och saknar påverkan av solen och klimatet styrs av mänskliga koldioxidutsläpp.

 20. Nr 18 Lasse.
  Jag har umgåtts mycket med folk som var födda i början på 1900 – talet och som växt upp i vildmarken och varit en del av den – dom har beskrivit och saknat dom fantastiskt kraftiga och vackra norrskenen under deras ungdom – och kanske speglade det en stark solaktivitet också när förra uppvärmningen slog till under 20,30 och 40 – talet?

  Vi vet att solen värmer jorden och naturligtvis måste vi påverkas av högre eller lägre solaktivitet – därefter påverkas atmosfär och hav och våran temperatur.

 21. Solinstrålningen och dess betraktelse av IPCC har väl ändrats rejält mellan ar5 och 6 – först var det ingen ändring mellan 1750 och nu, sedan i 6:e upplagan var det en rejäl uppgång av TSI under 1900- talet.. – någon som vet hur diskussion av det föll ut, inom….konsensusforskningen?

 22. Lasse

  #20 Magnus B
  Lyssna på experten på strålning:
  https://wattsupwiththat.com/2023/09/14/dr-will-happer-australia-tour-join-me-at-the-brisbane-event/

  En roande och upplysande halvtimme
  Noble lies 😉

 23. Nr 22 Lasse
  Tack, den var utmärkt och underhållande denna gråkalla oktoberdag på västkusten, fastän det är september.

  Jag kan ta till mig hans resonemang om 1% minskad utstrålning vid fördubblad Co2 och att denna procent knappast kan utgöra ett hot jämfört med övriga storheter.

  Hans utläggning om relativitet och turbulens tycker jag är genial – inte minst då inom klimatvetenskap. Den som säger sig förstå effekterna och funktionerna av turbulens i klimatsystemet – måste ha ett övermått av självförtroende!

  Nog drar han ner brallorna alltid.. på dom tvärsäkra Co2 kramarna och medföljande narrativ – alla dagar i veckan.

  Hans hänvisning till att det räcker med ett tråg för att grisarna skall infinna sig är mycket talande!

  Det som syns när han drar våran historia av gud,häxor och klimat – är den mänskliga hierarkins behov av ett riktigt starkt narrativ för att inte implodera i frihetens misär….

  Nu blir det gäddfiske – kanonväder..

 24. Björn

  Visst är det så, det är solen bakom allt. Ett viktigt inlägg av Gabriel här på KU. Solen i sig varierar från sekunder, timmar, dygn och år, inom den välkända 11-åriga solcykeln (medelvärde). Detta överlagrat på planetära långsamma rörelser enligt Milanković-cyklerna. Vi måste ju inse att växthusgaserna i sig inte har någon egen potentiell energi, för de fångar endast upp sekundär energi från jordytan i form av IR, vars effekt är en fördröjning av utstrålningen mot rymden, härav troposfärens uppvärmning. Tänk bort solen och då finns inte denna process. Självfallet ökas den sekundära effekten med mer emission av CO2, men inte i den överdrivna proportion som är fallet.

  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 25. Adepten

  #18 Lasse

  Det IPCC_AR6_WGI baserar sina skräckscenarier på är klimatmodeller som nämns 1785 gånger, global uppvärmning 1789 och mänskliga aktiviteter 1515 gånger som kan jämföras med astronomiska faktorer 14 referenser, solar dimming 9 gånger och solar brightening bara 1 gång med denna enda referens: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2008GL034228

  De har därför dragit slutsatsen att mänskliga aktiviteter har värmt upp atmosfären, havet och marken.
  Alltså att den mänskliga populationen står för de utbredda och snabba förändringar i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären som inträffat. Ja, och där i ingår förstås även solar dimming och solar brightening. De astronomiska faktorernas påverkan bortser man från i det korta perspektivet på 100 år.

  Förövrigt anser jag att den gröna omställningen och hållbarhet är en större chimär än våra världsreligioner.

 26. Gabriel Oxenstierna

  Lars Cornell 8

  IPCC driver hypotesen att naturliga variationer inte har någon roll i den moderna erans klimat, men det enda ’bevis’ de lägger fram är att deras modeller (senast CMIP6) kommer fram till detta resultat. Vi ska då komma ihåg att modellerna är byggda runt den förutsättningen, att det är växthusgaserna som har den primära rollen i klimatet. Man genomför sammanfattningsvis ett cirkelresonemang: datorer visat det man programmerat dem för att visa.

  Svaret från Adepten här ovan är också en indikation på detta.

  Referenser till WG1, det finns inte så mycket resonemang om naturliga variationer i WG1, förmodligen för att man inte fäster någon vikt vid det. Det finns inte bara i SPM-sammanfattningen, utan utspritt lite här och där. Se t ex FAQ 3.2 i kapitel 3.

 27. Peter

  Lennart Bengtsson, #17
  Jag är mycket imponerad av dig och ditt arbete.
  När det gäller denna artikel och att temperaturen defacto har ändrats på de olika planeterna samt att vi även mätt upp den ökade instrålningen från solen pga. framförallt mindre molnbildning. samt solens naturliga variationer. Jag kan inte svara på vad som är det större bidraget men det har räknats ut som ökad instrålning uppgår till 12W/m2.
  Enligt Happer et al. kan den ökade CO2 stå för en 1/4 av detta vilken i sin tur beror till kanske 5% av antropogent tillfört CO2. Den antropogena delen står kanske således för stroleksordningen 1/100 av vad den ökade instrålningen från ökad solaktivitet/mindre molnbildning gör.
  Om vi leker med tanken att den ökade solaktiviteten står för 3W och molnen för resten(9W) så kan dessa 3W, dvs. ungefär 1/100 del av vad solen levererar till oss eller 1% ge det bidrag som även är med och ändrar temperaturen på andra planeter.
  Poängen är att solens utstrålade effektvariation och jordens eliptiska bana samt andra mer långsamma rörelser, pertubartionen, rörelse genom mer eller mindre stark kosmisk strålning, etc. spelar roll.

  Co2 har en logaritmisk inverkan och den största delen tas vid upp till kanske 200 ppm, jmf. att måla en vägg röd, andra lagret blir inte mycket rödare, den största förändringen sker vid första målningen.

  Instrålad effekt är linjär.

  Att IPCC säger att all uppmätt temp. ökning, (som för övrigt är kontaminerad med en mängd olika faktorer, UHI, ojämn placering av tempmätningar på globen, olika mätmetoder över tid, data fusk, mätonogrannhet, etc.) härrör sig till människan och dess lilla extra utsläpp av CO2 är fullständigt befängt. Det har en liten inverkan, ingen säger emot detta men att säga att den är den alenarådande faktorn är inte sant. Det skulle i sådant fall råda ett kasualt samband vilket har bevisats att det inte gör.
  Feynman vänder sig i graven.
  Hur vacker en hypotes än är så ska den förkastas om den inte stämmer med verkligheten. Gör om gör rätt.
  Vidare, dessa larviga spagetti liknande klimatmodeller som har mer och mer fel desto längre man tittar in i framtiden, på enkla test när man provar modellen mot känd data från historien så är de alltid ’overbiased’, varför det? Vill forskaren få det att se ut som en kris för att få mer anslag? Varför är alla som inte tror på detta pensionerade forskare, emeritus, JO FÖR ATT DE INTE HAR EN KARRIÄR ATT FÖRLORA…
  I all annan forskning så förkastas överbevisade hypoteser som falska och forskningen går vidare.
  Jag förstår att klimatet är ett icke linjärt system i kaos med extremt många variabler vilket i princip är omöjligt att beräkna. jmf. två kropps och trekroppsproblemet. Att bestämma rörelser för två kroppar i ett rum är relativt simpelt. Att göra samma beräkning för tre kroppar är i princip omöjligt att fullständigt beskriva.
  Att beräkna klimatet med kanske 50-60 okända parametrar som måste antas(gissas) medför att svaret kan skrivas hursomhelst, se spagettimodellerna, MEN jag undrar varför samtliga kurvor är hela tiden högre än det uppmätta sanna värdet…
  Vi alla vet varför, men hela forskarsamhället borde skämmas för att dansa efter politikernas idelogier…och inte vara oberoende. Kanske kan det snart komma en Gallileo Gallilei igen och överbevisa klimatkyrkan.

 28. Mikael Andersson

  #Peter, 27

  Tack, det inlägget kopierar jag till mina anteckningar!

 29. pekke

  ” Flera år senare noterades en stor temperaturökning på 3°C. NASA-forskarna som genomfört studien skyller på astronauterna. Genom att klampa runt och stöka på månytan förmodas de ha utlöst denna stora värmeeffekt genom att albedot ändrats så att månytan nu absorberar mer värme från solstrålningen.[4] ”

  Sånt tänkte inte de som mäter Kebnekaises snötäckta topp på !
  Tusentals turister är uppe på toppen och klampar runt varje sommar, undrar hur de påverkar toppens snö-och- istäcke så att det smälter och sjunker ihop ?

 30. Lennart Bengtsson

  18 mm

  Solstrålningen har ökat tydligt i flera områden företrädesvis över landytan. Samtidigt har molnigheten minskat sannolikt till följd av färre aerosoler. Uppvärmningen sommartid inte minst över Europa har säkert påverkats av minskande aerosoler En annan orsak kan vara systematiska ändringar i atmosfärcirkulation med mer polära cyklonbanor. De senare kan antingen ha påverkas av lågfrekventa naturliga processer eller indirekt av en global uppvärmning.

  För de som hela tiden söker andra förklaringar än ökande antropogena växthusgaser bör försöka formulera en fysikalisk trovärdig modell som inte resulterar i någon uppvärmning. Hittills har man ännu inte lyckats med detta.
  I alla de experiment som hittills genomförs när man i stället minskat växthusgaserna i atmosfären har man fått som förväntat en tydlig global avkylning i troposfären.

 31. Peter

  Apollo HFE, heat Flow Experiment.
  Vad man gjorde var att mäta temperaturen i marken på olika djup vid de två siter som man landade på med Apollo 15 och 17.

  Lekmannen ska tro att pga. att man landade på månen dessa två gånger så har temperaturen stigit med 1.6-3.5 K. Om det nu är sant så är det extremt lokalt och under en otroligt kort tid.

  Kan förklaras på ett enkelt sätt. Hur mycket energi kan dessa månlandare och astronauter tänkas fört med sig till månen? Vad krävs för att värma upp månns yta med 3 grader. Jag skulle vilja jämföra detta experiment med att resa sig upp efter att suttit på en stol en stund. Den är varmare, säkert mer än 3 grader varmare, än en stol som ingen suttit på. Denna stol kommer sedan återgå till sin gamla vanliga temperatur, nämligen den omgivande.

 32. Peter

  Lennart Bengtsson, 30,
  Jag hör vad du säger och du har naturligtvis en poäng, men det kan inte vara hela sanningen att Co2 är alenarådande faktor. Varför hade vi värmerekord på 30-40 talet för atts edan ha en avkylning när förbränning ökade under 70 talet, minns att samma typ av människor som idag säger att jorden brinner upp sa att vi går mot en istid…
  Varför denna alarmism? Vi har lång tid på oss att ställa till klimatets förändringar, något som alltid har skett under årmiljonerna. klimatets överdrivna förväntade förändringar tas som en intäkt för att utnyttja till att göra katastrofala förändringar i världssamfundet.

 33. Fredrik Lundell

  #30
  ”de som hela tiden söker andra förklaringar än ökande antropogena växthusgaser bör försöka formulera en fysikaliskt trovärdig modell som inte resulterar någon uppvärming”
  Varför då? Skulle väl vara om man inte tror att växthusgaser spelar någon roll alls. Men det är det väl få som tror. Och framförallt är det väl ingen som tror att det från temperatur/ klimatsynpunkt skulle finnas någon skillnad mellan antropogena och naturliga växthusgaser.

 34. johannes

  # 30 Lennart

  ”de som hela tiden söker andra förklaringar än ökande ANTROPOGENA växthusgaser bör försöka formulera en fysikaliskt trovärdig modell som inte resulterar någon uppvärming”

  Varför då? Vi har ju historiens facit. I alla fall trovärdigt de sista 800 000 åren. Slå det!

 35. Mats Kälvemark

  #30 Lennart Bengtsson
  Kan vi bortse från solens fundamentala inverkan på den globala uppvärmningen. Borde vara svårt, eller åtminstone ”ta emot”, mot bakgrund av Gabriels inlägg ooch diagrammet i länken nedan.

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

  Jag har själv även ställt frågan tidigare om bakomliggande orsak till värmningen 1910 – 1940, som bevisligen var påverkad i en försumbar grad av fossil CO2. Många av våra ännu gällande temperaturrekord är från den prioden. Jag har inte fått något relevant svar, även om det är uppenbart att orsakerna är naturliga variationer.
  Bild nr 9:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

  Följdfrågan blir då naturligtvis varför inte samma ”naturliga variationer” driver värmningen idag. Korrelation (med CO2-utsläpp) är ju inte det samma som kausalitet. Och vi har haft temperaturpaus i global temperatur (UAH, satellitmätt) 8 år nu och snart 19 år i USA, landmätt tempertur. (NOAA). Då finns det inte ens korrelation med utsläppen.
  Och för de senaste 10.000 åren har vi fakta baserat på isborrkärnor från Grönland. (GISP2 Ice Core)
  Bild nr 21:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf
  Även om lokalt på Grönland så finns det evidens att detta väl återspeglar variationen i den globala temperaturen. Det var varmare än idag under Medeltida Värmeperioden, Romerska Värmeperioden, Bronsåldern (=Minoan Warming) och allra varmast under Holocent Optimum.
  Det var ju denna värmeperiod som fick 3 km inlandsis att smälta! Alla perioder utan möjlig påverkan av fossil koldioxid.
  Jag hoppas att jag kan få en förklaring på vad som drev dessa värmningar. Med säkerhet var det Inte fossil CO2. Om det inte var det då, varför är det inte samma naturliga orsaker som till en väsentlig del driver den aktuella värmningen?

 36. tty

  #10

  Att norrsken blivit vanligare beror nog mindre på solaktiviteten än på att den magnetiska polen rört sig anmärkningsvärt fort de senaste årtiondena:

  ttps://themindunleashed.com/wp-content/uploads/2019/12/kCO5AMa-1024×901.jpg

 37. tty

  #26 m fl

  Att som IPCC påstå att summan av naturliga variationer är noll i nutid förutsätter att man har övertygande skäl för varför nutiden är unik under åtminstone den senaste miljarden år. För klimatet har alltid varierat, på alla tidsskalor som vi överhuvud taget kan mäta (vilket faktiskt innebär på årtiondenivå eller kortare de senaste 30 000 åren eller så).

 38. Nr 36 tty
  Dock finns beskrivet hur kejsaren i rom år 37 skickade ut soldaterna till grannbyn – då han under ett hejdundrande norrsken trodde att staden stod i brand..

  1500 och 1600 – talet lär ha varit känt som extremt fattigt på norrsken.

  Och under våra senaste decennier har det blivit vanligare med norrsken långt söderut i sverige…

  Det jag i mina grubblerier dock slogs av var när gamlingarna i min nordvärmländska bergsby, djupt nere i dalen berättade om väldiga norrsken, synliga i dalen, under 20 – 30 talet..något som sedan dess varit sällsynt..

  Dessa episoder har viss samhörighet med romerska värmeperioden, lilla istiden och våran värmeperiod första halvan av 1900 – talet och så även med nuvarande – kan dock vara cherry – picking av mig…bortsett från senaste decenniers klara ökning hos oss, den vet jag stämmer…

  Som jag fattat det handlar det dock, som du säger, mycket om magnetiska polens geoläge – vet inte om det stämmer men det sägs att under värmeperioden på vikingatiden var norrsken ovanligt hos oss pga att polen då ist gav kineserna gott om norrsken..

  Intressant är det dock med solaktivitet, norrsken och rymdväder – jag tror absolut att vi har den temperaturen vi ges av solen och som sedan hanteras av våra hav och våran atmosfär – hade varit fint om man under sin livstid hann uppleva låg solintensitet i ett par decennier och om det gav ngn skillnad…

 39. Nr 36 tty
  Kan den magnetiska polens läge påverka klimatet..den har ju defacto rört sig hastigt dom senaste decennierna – kan polen styra lägen på lågtryck, högtryck eller molnbildning?

 40. tty

  #38

  ”vet inte om det stämmer men det sägs att under värmeperioden på vikingatiden var norrsken ovanligt hos oss pga att polen då ist gav kineserna gott om norrsken.”

  Och grönländarna. I ”Konungs skuggsja” en norsk beskrivning av bl a Grönland från 1200-talet beskrivs norrsken utförligt. Av formuleringarna framgår att norrsken då var mer eller mindre totalt okänt i Norge.

  #39

  ”kan polen styra lägen på lågtryck, högtryck eller molnbildning?”

  Inte polen som sådan, men det jordmagnetiska fältets styrka och riktning kan nog ha en viss effekt på framför allt molnbildingen.

 41. Berra

  OT:

  Kan det vara ansjovisens minskade sexlust som ligger bakom sommarens ”rekordvarma hav”? En bit ner i artikeln. Vad säger bjerström och rockström?

  https://www.dn.se/varlden/ignobel-2023-forskare-som-slickar-pa-stenar-och-stromforande-bestick/

 42. Rossmore

  # 30 m. fl.

  Förbryllas över följande:

  ”I alla de experiment som hittills genomförs när man i stället minskat växthusgaserna i atmosfären har man fått som förväntat en tydlig global avkylning i troposfären.”

  Vilka experiment?

 43. Nr 40 tty
  Onekligen intressant med en galopperande pol – länge såg kanadas östra kust ut att få mer kyla och is, mitt i uppvärmningen – nu har det vänt och flödet ur fram och isutbredningen där ökar istället…olika flöden i havsbassänger kan ge ändrade temperaturer över olika geografiska områden.
  Jag har varit sugen på en lång skidtur åt nordvästpassagen till, på våren, men har börjat tvivla då isförhållandena tycks ändras…

  Nr 41 Berra.
  Kanske inte bara anjovisen som tappat sugen – två tidigt anlända köldvågor längs svenska västkusten dom senaste åren tycks ha drabbat sillreproduktionen hårt, riktigt dåliga årskullar 2 år på raken – ovanligt och iskallt senhöstvatten tycks inte hjälpa silllustan eller dess barnavård…allt havsvatten har – definitivt – inte blivit varmare.

 44. Nr 42 Rossmore
  Ännu mera modellering – nya tidens experiment?
  Vilken modell skulle inte visa det?
  BUT, there is more to it then meets the eye..

 45. Lennart Bengtsson

  Johannes och övriga

  Vad Du säger är helt relevant om människans livslängd vore 1000 gånger längre än vad den faktiskt är.

  De långa tidsperioderna som producerar istider kommer säkert inte att upphöra och dess orsaker är kopplade till variationer i jordbanan och jordaxels lutning. Den beror på gravitationseffekter från de stora planeterna. Detta visade Malenovitch för hundra år sedan och har ytterligare bekräftats i senare studier av bla A Berger. Jag känner Berger personligen och kan gå i god för hans vetenskapliga kompetens

 46. Sören F

  Obs, det behövs koll på de olika omloppstider som gäller för olika planeter – kan t ex vara bara en vanlig typisk säsongsvariation man ser (fast man betraktar åtskilliga jordår)

 47. Ja Lennart blir överhopad medfrågor. Men det beror på att han är en auktoritet när det gäller IPCC modeller. Det är en viktig insats i våra gemensamma försök att förstå klimatet.

  Inte desto mindre är frågan om IPCC behandling av solskenet berättigat. Om jag förstår LB rätt så lyder förklaringen till den ökade markstrålningen att antalet aerosoler minskat. OK, men varför har då inte IPCC med detta då?

  En annan sak som gör mig nyfiken är LBs påstående att utan växthusgasernas uppvärmning så skulle jorden bli kallare. – va! Säger modellerna verkligen detta? Och hur ser den inprogrammerade mekanismen ut för denna avkylning ut?

  Eftersom jag inte är helt på det klara med hur de berörda modellerna ser ut i detalj så är jag genuint nyfiken

 48. Mikael Andersson

  Frågade ChatGPT:

  ”Påverkar solen jordens medeltemperatur?”

  Svar:
  ”Ja, solen påverkar definitivt jordens medeltemperatur. Solens strålning är den primära källan till värme och ljus på jorden. Förändringar i solaktiviteten och solstrålningen kan ha en direkt inverkan på jordens klimat. Vissa perioder med ökad solaktivitet kan leda till högre temperaturer på jorden, medan minskad solaktivitet kan bidra till svalare perioder. ”

 49. Lennart Bengtsson

  ingemar 47

  Det har endast gjorts ett mindre antal sådan experiment

  När jag slutade min aktiva tjänstgöring vid MPI för meteorologi i Hamburg (2002) så gjorde mina medarbetare ett experiment där man minskade CO2 med 1% per år i stället för att öka med 1%. Ökningen med 1% var ett av IPCC:s standardexperient som fortfarande genomförs som en av metoderna att uppskatta klimatkänslighet
  Resultatet var en markant avkylning som var något snabbare än motsvarande uppvärmning. Framför allt var avkylningen markant snabbare över land och på höga breddgrader. Experimentet genomfördes för en period på 50 år.

 50. Lennart Bengtsson

  Mats Kälvemark

  För några år sedan publicerade Kevin Hodges och jag en sådan artikel. Resultat var att den kalla perioden 1960 och 70 var en rimlig slumpartad period medan det varma 30-talet var mindre trolig.
  När det gäller den så kallade lilla istiden 1300-1850 saknas en trovärdig förklaring och är därför enligt min uppfattning en öppen fråga som borde studera mer ingående. Inte heller vet vi med någon rimlig trovärdighet varför jorden blev fortlöpande kallare för perioden från ca 65 miljoner år sedan och fram till den senaste istiden ( för ca 15 tusen år sedan)

  Kanske har DN:s eller SVT:s klimatjournalister några lämpliga svar på detta. Jag har det i alla fall inte.

  För de senaste variationerna se:

  Bengtsson och Hodges, 2018: Can an ensemble climate simulation be used to separate climate change signals from internal unforced variability?

  Climate Dynamics (2019) 52:3553–3573 https://doi.org/10.1007/s00382-018-4343-8

 51. Thomas P

  ”Medeltemperaturen på Mars har stigit med ca 0,65°C sedan 1970-talet, enligt amerikanska astronomer, se artikel här. ”

  Det är ingen som mätt temperaturen på Mars. Man har mätt albedo vid två skilda tidpunkter och via en GCM räknat ut hur mycket temperaturändring det borde ge.

 52. johannes

  #45 Lennart

  Du missade min poäng. Temp och CO2 följs åt men CO2 är inte drivande. I så fall måste anledningen till helt plötslig CO2 uppkomst förklaras, sedan måste man förklara varför jorden ångrar sig och stoppar tillbaka CO2 till den där platsen vi inte känner till.
  Det är nästan så man kan tro att högre halt CO2 (som gasas från haven när solen värmer) kyler/dämpar värmeuppgången.

  Bevisbördan ligger hos den som påstår något, (undantaget skatteverket). Vi som påstår ovanstående skall inte behöva bevisa mätdata med modeller.
  Gör modeller som passar historiska data i stället!

 53. johannes

  #50
  ”medan det varma 30-talet var mindre trolig”

  Å jag säger som Tage, ”… rakade sannolikheten upp till inte mindre än 100% så det är nästan sant att det hade hänt.”

 54. Gabriel Oxenstierna

  Sören F 46

  Jag kollade på Neptunus bana (dvs Triton), och den är i stort sett helt cirkulär med en excentricitet på bara 0,009. Eftersom Neptunus-året tar 165 år på sig, torde årstidsvariationen vara försumbar för en 10-årsperiod i förhållande till den stora uppmätta förändringen i temperatur.

  Aphelion 30.33 AU (4.54 billion km)
  Perihelion 29.81 AU (4.46 billion km)
  Semi-major axis 30.07 AU (4.50 billion km)
  Eccentricity 0.008678

  https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune

 55. Göran

  Borde inte en modell kunna appliceras var som helst i tid under till exempel de senaste 500 miljoner åren och få samma resultat var den än appliceras i tid vad gäller sambandet mellan temperatur och halten koldioxid i atmosfären?

 56. Björn

  Mikael Andersson [48]; Oj, nu behöver ChatGpt censureras. Det går väl inte att ha svar som säger emot IPCCs ”forskare”.

 57. Jan Ågersten

  #54
  Det korta svaret är nej, det är för många parametrar med underliggande variabler så resultatet som modellerna beräknar blir ändå bara gissningar. Om man är intresserad av modeller och beräkningar kan man se hur IPCC:s AR-6 klimatmodell blir avklädd genom att följa länken nedan.
  https://youtu.be/IumDSg_sU78?si=WPm94sj4w0ygE8iC

  Själv har jag under flera år sökt efter en förklaring till hur koldioxid skulle kunna vara den dominerande faktorn till klimatvariationerna. Trotts att jag nära nog har varit besatt i mitt sökande efter bevis som talar emot att solen är den dominerande faktorn måste jag erkänna att jag har misslyckats. Koldioxidens 0,042% nuvarande andel av atmosfären är en del av klimatet där de antropogena utsläppen av koldioxidens påverkan är försumbar.

 58. Håkan

  #49 Ingemar Bengtsson

  Det du beskriver som experiment utfört av dina medarbetare i Hamburg framstår mer som en simulering än ett experiment i traditionell bemärkelse. Det får mig, och eventuellt även andra här på bloggen, att undra vad som egentligen gjordes. Eftersom du har åberopat det som ett argument för din ståndpunkt vore det önskvärt med en något utförligaste beskrivning av vad som gjordes.

 59. Lennart Bengtsson

  57

  Det var en numerisk modellsimulering som var identisk med den simulering som gjordes med stigande CO2 koncentration. Vad annars?
  LB

 60. Mikael Andersson

  #56, Jan Ågersten

  ”Hur ser kopplingen ut mellan ett varmare klimat och koldioxid som dominerade faktor?”

  Växthuseffekten: Koldioxid och andra växthusgaser släpper in solens värmande strålning men hindrar en del av den från att stråla tillbaka ut i rymden. Detta skapar en naturlig växthuseffekt som värmer upp jorden. Ökade koldioxidnivåer förstärker växthuseffekten och bidrar därmed till global uppvärmning.
  Förstärkningsmekanismer: När temperaturen stiger på grund av ökade koldioxidnivåer kan det utlösa förstärkningsmekanismer som ytterligare ökar uppvärmningen. Exempel inkluderar minskad istäckning (vilket minskar reflektionen av solens strålning) och frigörande av mer växthusgaser från permafrost när den tinar.
  Feedback-loopar: En ökning av temperaturen kan leda till feedback-loopar där självförstärkande processer accelererar klimatförändringarna. Till exempel kan smältande is och snö minska albedon (reflektionen av solens strålning), vilket ökar absorptionen av värme och därmed temperaturen.

 61. Lennart Bengtsson

  Det som spelar roll när det gäller Neptunus och Triton är den mängd strålning som kommer från solen. Eftersom Neptune befinner sig på 30 jordavstånd från solen så är den totala strålningen 1/900 av vad jorden tar emot. Dvs 340W/m2/900 dvs 0.38 W/m2.
  Solens möjlighet att producera temp ändringar på 3°C till följd av solstrålning är som de flesta förhoppningsvis förmår inse knappast möjligt att mäta/fastställa.
  Varför inte istället förlita sig på de mätningar som befinner sig närmare solen ( satelliter) eller liknande studier på Venus och Merkurius eller för den delen mätningar som gjorts från jorden
  Det som påverkar solstrålningen (globalstrålningen) är i första hand moln

 62. Lennart Bengtsson

  56 Ågersten

  Den kan så förefalla med sätter Du dig ner och gör en noggrann beräkning som Manade och Happer gjort och många därtill så räcker det. Skulle Du ta bort all koldioxid så är det lätt att visa att temperaturen sjunker med minst 8° C, sedan med mycket mera eftersom vattenångan i luften gradvis försvinner och till slut fryser haven till och då blir det ännu kallare

  Mängden CO2 för en vertikal pelare väger CO2 ca 6 kg och vattenångan i genomsnitt 25 kg ( varierar från ca 0 till ca 80 kg. Ökningen på ca 2 kg CO2 efter 1957 beror huvudsakligen på antropogena utsläpp

  I Arktis vintertid finns det mer CO2 i luften än vattenånga

  Den totala mängden fås genom att multiplicera med jordytan ca 510 biljoner m2.

  En motsvarande luftpelare väger 10 ton /m2. Atmosfärens vikt är alltså 5100 biljoner ton

 63. johannes

  #59 Mikael
  Du glömde AMEN i slutet.

 64. Jan Ågersten

  Om CO2 tas bort från atmosfären kommer den att ersättas av något annat. Troligtvis avgasning av koldioxid från havet för att inte partialtrycket skall komma i obalans. Att koldioxid har en påverkan på klimatet är nog klarlagt för de flesta men de antropogena utsläppen ökar partialtrycket och följaktligen minskar avgasningen för att uppnå balans.
  Det är rent nonsens att de antropogena utsläppen driver klimatet. Jag vidhåller att det är solen som är den dominerande faktorn som driver klimatet och de antropogena utsläppen är försumbara.

 65. LB #49,

  ”Ökningen med 1% var ett av IPCC:s standardexperiment som fortfarande genomförs som en av metoderna att uppskatta klimatkänslighet
  Resultatet var en markant avkylning som var något snabbare än motsvarande uppvärmning”

  Intressant. jag var inte medveten om att avkylningen skulle ske snabbare än motsvarande uppvärmning.

  Så om man är en värme-kramare, som jag, så bör man akta sig för att minska CO2 halten genom t.ex. koldioxidlagring. Bortsett från petitesser som kostnader och miljörisker så har vi nu alltså hotet om en snabbare avkylning!

 66. Mikael Andersson

  #62, Johannes

  Det är den officiella förklaringen av koldioxidens dominerade effekt.
  Molnens albedo och deras förmodade ökning genom avgasning av haven och därmed nedkylning av temperaturen lyser givetvis med sin frånvaro i den förklaringen.

  P.S Jag tror inte på gud, jag tror på mig själv. D.S (amen)

 67. JonasW

  # Lennart B

  Om jag förstår dig rätt finns det ca 4 ggr mer vattenånga i atmosfären än det finns koldioxid (6 kg relativt 25kg).
  Koldioxid utgör 0.04%. Min bild är att vattenånga utgör flera procent. Ska jag tolka det som att du anser att atmosfären innehåller 4×0.04% vattenånga = 0.16% vattenånga?
  Är inte riktigt med i hur du tänker. Du har säkert en bra förklaring.

  Jo, om man tar bort växthusgaserna (främst vattenånga) så sjunker troligen jorden temperatur.
  Är det någon som ifrågasatt detta ?

 68. Anders

  #58 Håkan. Håller verkligen med Dig om att det är svårt att förstå Lennart Bengtssons ordval ”experiment”. Syftar han i själva verket inte på modellkörningar med olika indata av CO2? Då är det ju inte experiment. Jag vill också förstå hur det egentligen ligger till. Snälla Lennart förklara!

 69. Sten Kaijser

  Hej Jonas,

  det är förrädiskt att tala om (vikts-) procent. Det handlar om antal molekyler. En koldioxidmolekyl är ungefär 2,5 ggr tyngre än en vattenmolekyl. Att

 70. JonasW

  Sten,

  En poäng. När jag kollat på google:

  Molekylmassan för vatten – ca 16
  Molekylmassan för koldioxid – ca 44

  Viktsförhållandet 6:25 (CO2:H20 i kg) borde i volymsprocent motsvara 16/44*6:25 = 2:25 = 1:12
  Förhållandet i volymsprocent borde alltså vara 0.04%: 0.5%.

  Är vattenhalten i atmosfären 0.5%, eller har jag räknat fel?

 71. JonasW

  #JonasW

  Var lite snabb – molekylvikten för vatten är 18. Inte 16 som jag skrev.

  Blir samma resultat.

 72. johannes

  På denna tråden passar Svensmarks teorier in.

  Jorden kan liknas vid en dimmkammare, så och Triton.
  Kan det vara som så att triton med sina moln i en mycket tunn kväveatmosfär ”tippar” för nästan ingenting?

 73. Lennart Svanberg

  Undrar när FN’S trovärdighet i någon fråga kan bli knäckt? Läser att i Ukraina är det ingen längre som tror på Förenta Nationerna då de gör absolut ingenting för att hjälpa till utan medarbetare får klistra över FN-loggorna på bilarna för att de är så hatade. Det är ofattbart skickligt gjort att ha omvandlat organisationen som skulle bevara freden till att bli organisationen som långsamt men stadigt förstör västvärldens demokratier.

 74. Björn

  JonasW [70]; Verkar vara något fel, för vattenhalten i luften kan vara så hög som 5% i tropiska områdena kring ekvatorn. Ett relativt normalt värde brukar ligga kring 2% i övrigt.

 75. Gabriel Oxenstierna

  Lennart B 30 med flera

  Du efterlyser den alternativa teorin till att det är växthusgaserna som regerar klimatet. Så här ser den ut, i extrem sammanfattning:

  UV-strålningen påverkar ozonet och hela cirkulationen i stratosfären, vilket ger variationer i polarvirvel och jetströmmar samt inte minst molnigheten. Detta påverkar i sin tur transporten av energi från tropikerna i riktning mot polartrakterna. Omslag i solcykeln triggar även den kortvariga ENSO-cykeln och är länkat till den långa PDO-cykeln. I slutändan påverkas yttemperaturerna.
  Sammanfattningsvis:

  ΔSolen ==> ΔUV samt Δladdade partiklar ==>
  Δozon i stratosfären ==>
  Δpolarvirvel och jetström ==>
  Δmolnighet samt Δmeridional energitransport <==>
  Δyttemperatur

  När yttemperaturen ändras påverkas även temperaturgradienten mellan tropiker och poler, vilket i sin tur återverkar på de två stegen innan.

  Det är här vi hittar klimatdynamiken som vi upplever.
  Denna teori har vuxit fram de senaste cirka 10 åren, och är väl belagd vad gäller särskilt de första stegen.
  Växthusgaserna bidrar naturligtvis också i någon mån till uppvärmningen.

 76. Lasse

  #75 Gabriel O
  Bra sammanfattat-tack.

 77. Adepten

  #75 Gabriel

  Vill gärna tro det också, kan du understryka med vetenskapliga rapporter vore det tacknämligt.

 78. Gabriel Oxenstierna

  Adepten

  Alla ref. finns genomgånga och listade här:

  Climate of the Past, Present and Future A Scientific Debate, 2nd ed. av Vinós, Javier.

  Han lägger fram denna teori och all bakgrundsdata mycket utförligt.

  Han har också skrivit ett antal artiklar på Judith Currys blog, bl a denna som tar upp varför solens TSI inte fångar den variabilitet som finns i solens inverkan på klimatet på kortare sikt:

  https://judithcurry.com/2017/08/07/nature-unbound-iv-the-2400-bray-cycle-part-c/

 79. Thorsten Bergqvist

  En för mig logisk ”förklaring” till klimatförändringsprocessen levererades:

  https://swebbtv.se/w/tcPxw14oUHjjpCUj4dkz8X?fbclid=IwAR1uZRXch-lktoV2nZtblTnV36FzyhJpOxXXg3RitA1VFq_c4hmmO08Cdck_aem_AWV6I6z48yJgfGW8Ru6Rav1nKMOZNikOFSZaQzZeK2ld_wITYD0gNdHwbLz6hwO-bW8

  Häromdagen.
  Vore intressant att få från kompetenta person kommentarer till detta.

 80. foliehatt

  Det är en falsk dikotomi att hävda att vederläggandet av en teori för ett fenomen kräver att en alternativ teori presenteras.

  Det räcker att konstatera att den första teorin inte förklarar samtliga kända data.

 81. Erik A.

  #59 Lennart Bengtsson:
  Är modellen validerad mot verkligheten?