Lars Kamel

Torka och värmeböljor i Spanien, Frankrike och Italien

Det rapporterades nyligen om torka och ovanligt höga temperaturer i Spanien, Frankrike och Italien. Även om det sällan nämns explicit, är det meningen att vi ska tro att det beror på att växthusgasutsläpp orsakar mer extremväder. Har vädret blivit mer extremt i de nämnda länderna? Det kända (eller ökända?) EU-institutet Copernicus har en webbplats med   →

Livsmedelsförsörjningen hotas inte av global uppvärmning!

Our World in Data är en sajt där det går att hitta mycket statistik om världen. Och även spådomar om framtiden. Bland annat lades nyligen till vissa av IPCC:s scenarier om framtiden. Ja, just scenarier, inte prognoser. De modeller som används är av tveksamt värde, och resultaten kan inte gärna kallas prognoser. Därför kallar även   →

Skiner Solen i klimatmodellerna?

Christopher Monckton of Brenchley är en brittisk adelsman som är aktiv i klimatdebatten, och även håller på med klimatforskning. Han ifrågasätter klimathotsreligionens dogmer, och retar därför gallfeber på de klimathotsreligiösa. Han skriver ibland på världens största klimatblogg. Jag har försökt att förstå hans senaste inlägg där. Jordens globala medeltemperatur uppskattas ha varit cirka 14 °C,   →

Mer om havsnivåförändringar

WattsUpWithThat har den senaste tiden haft flera inlägg om havsnivåer och deras förändringar. Det är knappast någon tvekan om att havsnivåerna har stigit de senaste 170 åren, ungefär. Frågan är bara hur mycket, hur snabbt det går nu och om det pågår en acceleration. Den där accelerationen är självklar för de klimathotsreligiösa, medan den är   →

Varför fattar de inte?

Vi med kunskaper och förmåga att tänka logiskt, vet att en utbyggnad av vindkraften behöver följas av en utbyggnad av reglerkraften i samma takt. Detta eftersom det sällan blåser optimala vindar för vindkraftverken och ofta inte blåser alls. Ett land med mycket vattenkraft, kan i och för sig använda den som reglerkraft upp till en   →

Finns torkan på Afrikas horn?

Enligt SVT, är det nu torka på Afrikas horn. Det riskerar att bli den värsta torkan på 40 år. Inte är, alltså, utan riskerar att bli. Ofta när jag ser påståenden om en torka, vill jag undersöka om den är verklig. Visar nederbördsstatistiken verkligen att det har regnat ovanligt lite? Först besökte jag Climate Explorer   →

Den globala hydrologicykeln

Clausius-Clapeyrons formel säger hur mycket vattenånga atmosfären teoretiskt kan innehålla, beroende på temperaturen. Egentligen berättar den om hur trycket varierar med temperaturen vid en fasövergång, men när det gäller klimat och klimatförändringar är det viktiga just hur halten av vattenånga i atmosfären skulle kunna förändras, på grund av avdunstning och kondensation, när temperaturen förändras. Nyckelorden   →

Vetenskap som de troende förnekar

De klimathotsreligiösa brukar hävda att i stort sett alla (97, 99 eller mer procent) av alla klimatforskare tror att mänsklighetens växthusgasutsläpp orsakar katastrofala klimatförändringar och att det behövs omfattande klimatåtgärder för att undvika katastrofen. Även om det hade varit sant, vilket det inte är, skulle det inte ha bevisat att klimatkatastrofen är på väg. En   →

Glaciärer

Det verkar vara en vida utbredd missuppfattning att världens glaciärer, inklusive istäckena på Grönland och Antarktis, är kvarlevor av den senaste istiden. Ja, just missuppfattning. De flesta av dessa glaciärer, förutom då de stora istäckena, är bara några tusen år gamla. Om ens det. Vilket visas av vad som kommer i dagen nu när många   →

Vad styr ökningen av koldioxidhalten?

Mätningar av atmosfärens koldioxidhalt började på 50-talet, först på Mauna Loa, en aktiv vulkan på Hawaii, och på Amundsen-Scott-basen på Sydpolen. Dessa mätningar visar att halten har ökat nästan hela tiden sedan dess. En ökning som brukar tillskrivas mänsklighetens utsläpp av koldioxid, en ofrånkomlig följd av förbränningen av fossila bränslen. En fråga är hur smart   →