klimathysteri

Bevisbörda

Skogsrår, troll, vättar och gårdstomtar finns. Kan du inte bevisa att jag har fel, har jag rätt! Nej, så kan man inte resonera. Åtminstone är det inte acceptabelt. Det acceptabla är i stället att den som hävdar existensen av något har bevisbördan. Bevisa att detta något existerar, eller jag tror inte på dig! Vilket självklart   →

Kaffet är en stor miljöbov

Kaffe har diskuterats en del under åren och de som är emot allt som människor njuter av påstår naturligtvis att det är en klimatfara. ”Forskarna” har visat, påstår man, att kaffe ger ett klimatavtryck som är nästan lika stort som rött kött. ” – Fikat är så romantiserat att vi vägrar prata om dess baksidor, säger   →