Utbyggnad av förnybar energi i Tyskland

 

VindkraftGotland

Succe eller katastrof?

Det är så tokigt i Tyskland med utbyggnad av förnybart som ersättning för kärnkraft och kolkraft så man häpnar. Landet som anses så ”ingenjörsdrivet” drivs idag av ”gröna drömmar”. Se länk nedan.

Observera att detta till stor del också drivs och har fullt stöd i EU. Bla via direktivet EU 2022/2577 som ska påskynda utbyggnad av förnybart ”kosta vad det kosta vill”. Dvs man lättar på regelverk och försöker köra över sina medborgare så snabbt som möjligt i ”klimatets namn”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2577

Det anses annars att Tyskland hittills satsat över 5000 miljarder kr på förnybar energi. Det anses också återstå ca 10 000 miljarder kr för att nå målen med sitt energisystem. (tyvärr saknar jag källa på detta nu men har läst tyska artiklar om detta). Så vad ska dessa 10 000 miljarder användas till?

Som en parentes så har Tyskland idag trots utbyggnad av sol o vind utsläpp på ca 400 gram co2 per kWh. Sverige har ca 25 gram co2 per kWh.

Tyskland har ett effektbehov idag om ungefär 80 GW.

De har 82 GW installerad sol och 70 GW installerad vindkraft. Totalt 152 GW motsvarande vad jag har hört ca 0,8% av landets yta.

Deras mål 2030 enligt källan nedan är:

215 GW sol

115 GW vindkraft

Totalt ca 330 GW installerat förnybart till 2030.

Så de 152 GW som de byggt ut under ca 25 år ska nu bli 180 GW mer under endast 7 år!!!!!!

Så med 330 GW förnybart, varav 215 GW sol, så kan man skatta:

På sommaren när det blåser och är soligt får man ca 280 GW el där behovet idag är väsentligt mindre än 80 GW.

På vintern när det inte blåser och solen inte skiner får man 3-5 GW vid ett behov idag av 80 GW.

Så på sommaren har man minst 200 GW för mycket och på vintern 75 GW för lite.

Givetvis tänker man sig mycket större framtida behov, kanske 120 GW eller mer, men också massor av energilagring. Så då skulle det istället se ut som ett överskott på sommaren om 160 GW och ett underskott på vintern på 120 GW.

De har ingen aning om hur mycket energilagring de behöver, hur mycket planerbar reservkraft som behövs, hur mycket det kostar och hur mycket miljöförstörande resurser det kräver.

Och skulle de veta så vill de inte berätta för sin befolkning!

Att planerna dessutom beräknas uppta ca 2% av landets yta samt att man gärna investerar i Sverige på ”vår bekostnad” är också något man gärna undviker att debattera, eller snarare så är det ingen från media som granskar detta.

Vilken härlig tid vi lever i! Fylld av respekt för kunskap och användande av konsekvensanalyser.

Torbjörn Ripstrand Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

solar  vind

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2024/20240105_EEGZubau.html

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Det är ruskigt. Bra sammanfattat. Tyskland som är Europas ekonomiska motor, eller har varit, går från mönsterland till skräckexempel.

 2. Peter Vilén

  Mycket intressant !

  En modellering av den fossilfria framtida elförsörjningen i Tyskland har utförts av Tekn. Dr Bengt J Olsson här : https://adelsfors.se/2023/06/19/sweth-and-swenth-model-for-germany/

  Kommentera gärna detta i ljuset av ovanstående !

 3. Claes-Erik Simonsbacka

  European PPA Market Outlook 2024
  Ladda ner: Market Outlook 2024

  ”Germany climbed one position and was awarded the silver medal for contracted volumes in 2023, with a total of 3.73GW. Impressively, solar pv (1.77GW across 18 deals) and offshore wind (1.73GW across 14 deals) played an equal role in this achievement, bringing the country’s solar sector back to the top of interest ”

  ”Greece, Portugal and Sweden are the new entries to the Top 10 rankings for contracted volumes, with the first two claiming a position for the first time ever! ”

  ”Germany holds the lion’s share of 2023’s 1.85GW offshore wind PPAs across 16 deals”

  https://pexapark.com/european-ppa-market/?creative=690477598945&keyword=renewable%20energy%20industry&matchtype=b&network=g&device=c&utm_campaign=MLT_Market-Outlook_OS-PRA_TLA_MKTO_WARM_SRCH_CON_MC_ALL_CPC_ONG_ONG&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI95i28dbahQMV7WSRBR25uwqVEAAYASAAEgL1RfD_BwE

  Mvh,

 4. UWb

  Vad göra med 60 miljarder EUR (700 miljarder SEK) och du ingår i regeringen i Tyskland.

  Tja, en idé är att lägga upp anbud på 4 * 2.5 GW gaskraftverk som drivs av, just det naturgas, i alla fall till 2038 då de ska konverteras till vätgasdrift.

  Detta är en förlustaffär för producenterna, då gasverken kommer att få dåligt kapacitetsutnyttjande och då sprids de 60 miljarder EUR till dessa som kompensation…

  https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/020524-germany-to-tender-10-gw-gas-fired-capacity-plans-capacity-market-by-2028

  Varifrån kommer då vätgasen? Just nu, inget som vet. Genom att satsa 36 miljoner EUR på ett projekt trodde tyska myndigheter att man skulle få en demonstrationsanläggning på hela 30 MW (notera effekten hos de planerade gaskraftverken, 10 000 MW). Trots detta pengaregn kom producenterna (inklusive Örsted) fram till att anläggningen skulle bli för dyr = inte skulle löna sig, och avslutade projektet.

  https://www.cleanenergywire.org/news/investors-scrap-pioneering-green-hydrogen-plant-germany

  Det bidde inte ens en tumme.

 5. Intressant och skrämmande.
  Och i förlängningen har man såklart aldrig funderat på vad som sker om/när sol och vind står nedisade och översnöade hela eller delar av året. Det är ju nästa mandatperiod eller senare.

 6. Peter Vilén #2
  Jag röstar för alternativet där Tyskland inte har några utlandskablar, då kan dom få göra precis vad dom vill med sin energiförsörjning och vi andra kan se på förfasas och lära.
  https://sprayhattas.crabdance.com/energiewende/

 7. Lasse

  Hur kan det bli så fel med el?
  Lyssnade nyss på Klotet(P1) där den ena efter den andra användningen av billig och förnybar el höjdes till skyarna av reportern.

  Vad som även framgick var att det går trögt med vindkraftsetableringarna. Grannländerna går fortare fram.
  Låt dem göra det! Vi har tillräckligt med vindel-när det blåser.

 8. Peter

  Mycket bra sammanfattat.
  Kanske även Lars Cornell kan förstå och inse att vind och solkraft är värdelöst.
  Det förstör endast för energikällor som är planerbara.

 9. Björn

  Förnybar energi är inget annat än ett tankeprojekt i en värld där konsekvenser inte existerar och det är därmed ett fullständigt irrationellt tänkande. I en värld med miljontals människor måste tänkandet omfattas av kvantitet och rationalitet. Allt detta saknas i den gröna ideologin. Energiproduktion skall inte synas i vardagen, vilket alla vindkraftverk och alla solcellsanläggningar kommer att göra, om vi inte nu förhindrar en fullständig ur alla synpunkter, ett liv och boende i något som liknar en industrianläggning. Kärntekniken som omfattar både fission och fusion, är enda vägen framåt i växande megasamhällen.

 10. Nils Enar Christer Jendren

  Det är ingen motta vilken mängd pengar stolliga politiker spenderar på rena galenskapen, inte att undra över att inflationen drar iväg, någon skall ju betala spektaklet. Huga ligen.

 11. Christer Jendren

  Det är ingen motta vilken mängd pengar stolliga politiker spenderar på rena galenskapen, inte att undra över att inflationen drar iväg, någon skall ju betala spektaklet. Huga ligen.

 12. Lasse

  Det är inte bara Tyskland som har en hög ambition men som levererar dåligt. USA är inte sämre när de ökar sin fossila ovilja samtidigt som de ökar sin fossila utvinning.
  https://wattsupwiththat.com/2024/04/24/tracking-the-demise-of-the-u-s-green-energy-transition/

 13. Peter

  Lasse,

  Vad är problemet med att öka fossil utvinning?
  CO2 är bra för planeten…
  Ät, drick, kör dieselbil och var glad.

 14. Mats Lundberg

  Beträffande vindkraft är installerad effekt inte alls det samma som möjlig levererad effekt. Det föreligger en stor skillnad. Den installerade effekten beräknas såhär. Vindhastigheten x vindhastigheten x vindhastigheten x luftens vikt per kubikmeter ca 1,250 kg/med x rotorns svepta yta (kan vara 25 000 000 med). För det första säger Betz lag att teoretiskt max 59 % går att omvandla till el under laboratorirförhållanden. Om hänsyn till till fiktiobnn, turbulens, växlingar i vindriktning skulle 40 % av installerad effekt vara möjligt. I praktiken uppnås 25 % på land och 30 % på havet. Eftersom Betz lag och övriga faktorer som reducerar den sanna maximala effekt hos VKV tycks vara okänd för vindkraftsindustrin anger man installerade effekten i stället för den sanna effekten i alla sammanhang. Det låter bättre med tre gånger så hög effekt som är möjlig att utvinna när projektet ska säljas. Lögnarna finns i de företag som har specialiserat sig på att projektera och bygga projekten och sälja dem innan de har tagits i drift och den sanna effekten visat sig. Jag den bristen visar sig är förklaringen att det har blåst ovanligt lite. Men det är inte sant. Sanningen är att de uppgifter om vindförhållandena som exploatören har köpt alltid visar sig vara överdrivna. Eftersom avvikelsen beträffande vindhastigheten får genomslag tre gånger och multipliceras den mycket stora svepta ytan uppåt 25 000 000 med medför redan en liten överdrift av vindhastigheten en överraskande stor minskning av den sanna effekten. Slutligen bromsar vindkraftvek upp vindhastigheten med ca 20 % redan innan vinden har kommit fram till rotorn. Det är således förklarligt att det finns vindkraftsindustri som inte producerar mer kWh än 16 % av det som har utlovats i ansökningshandlingarna. Det som är konstigt är att branchen är så extremt ohederligt. Man skulle kunna tro att den styrs av den italienska maffian.

 15. I Tyskland pågår, p.g.a. energipolitik/beslut avindustrialisering, med ty åtföljande ekonomisk nedgång. Ett skäl är valet av ministrar. Den tyske ekonomiministern vet inget om ekonomi/industristrategi och dess krav på effektiva och förutsägbara förutsättningar på bl.a. stabil och kostnadseffektiv elförsörjning. Densamme är visserligen ’doktor’ men i filosofi och litteratur. Påhejad av en inkompetent regering pågår ett energiförsörjningsskifte som endast kan fortsatt förvärra situationen. De stora elbolagen deltar i förstörelsen. Typiskt nog skyller VDn för EON på ’oförutsägbar/otillräcklig implementering av infrastrukturen för elleveranser’, som om företaget ifråga skulle kunna frånsäga sitt integrerade ansvar för situationen. Fortsättning följer i samma spår.
  En kommentator ovan påpekade att situationen är densamma/liknande i USA m.h.t. aktuella administrativa riktlinjer och beslut.
  Bägge regeringar inklusive den svenska m.fl. borde ta del av en nylig utvärdering av olika ’energislag’ för elleveranser med avseende på USA. Den heter ’Grading the Grid’ och har utförts av en icke-vinstdrivande institution Mackinac Center for Public Policy tillsammans med Northwood University. Graderingen/betygsättning efter -säkerhet/kontinuitet, miljö, mänsklig påverkan, kostnader & lämplighet- omfattar naturgas, kol, petroleum, kärnkraft, hydroelektisk (vattenkraft), vind, sol, geotermisk. Inte oväntat, åtminstone för mig får naturgas betyget A, tätt följt av kol & kärnkraft, medan sol & vind får betyget F, lägst (Tysklands val).
  Ändock har bedömningen inte tagit in att, enligt min egen bestämda mening, naturgas är regenerativ/förnybar samt positiv för fotosyntesen på ett direkt sätt.

 16. Ivar Andersson

  Hur stort energilager (vätgas är det enda rimliga) behöver Tyskland för att lagra fyra sommarmånaders elöverskott så att det klarar fyra vintermånader elbehov utan eldning av fossila bränslen och import av kärnkraftsel?
  Sunt förnuft är en bristvara även i Tyskland.

 17. Berra

  Ang Tyskland: Nu har aftonblaskan (arvtagaren till En Ding-Ding Värld) varit ute i verkligheten…

  Tänkvärt klipp ”Klockan är halv ett när vi är uppe i fyra fjärdedelar och vi tycker att det får räcka.”

  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/dR56Xz/elbilen-gor-europaresan-till-en-mardrom

 18. Rossmore

  #17 Berra

  Det där verkar ju vara en beskrivning av fasorna med elbil, laddångest, mm, och att en elbil helt enkelt är väldigt underlägsen den bil som går på flytande bränsle och som kan tankas på 5 min. Vad är det jag missar?

 19. Berra

  #18 Rossmore:

  Frågan är väl hur de kan missa det…

 20. #17,18,19
  En gång i tiden kunde man ta sig ända ned till Medelhavet med en frisk och funktionell högertumme. Man var så klart ung och hade inte så stora krav på komfort, och visst råkade man ut för ett och annat, men för fan det är vad livet går ut på, inte att stå och ha ångest inför nån djävla laddstolpe. Ursäkta all franska.

 21. Fredrik S

  Berra #17

  En Ding Ding värld är nog helig i hyllan hos redaktionerna.

  Minns att de hade en rubrik om oljeborren som öppnade portarna till helvetet och släppte ut djävulen.

  Det fastnade nog på näthinnorna.

  En annan rubrik var om blinde Karl som fick synen tillbaka och lämnade sin fru.

  Den kan ha varit sann dock.

  Nu blev det kanske lite ot.

 22. Berra

  #21: Och nu har de att sänka elpriserna genom att lägga på extra skatter på elbolagen…

  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/8qll1A/elnatsavgifterna-hojs-darfor-okar-priserna

 23. Lars-Eric Bjerke

  #14 Mats Lundberg

  Dina verkningsgradsberäkningar för vindkraften har ingen glädje av. Vad som är intressant är vad det kostar att producera elen plus kostnad för påverkan på elsystemet och miljökostnaden.

  Med motsvarande uträkning för kärnkraften blir verkningsgraden nära noll då man endast använder 0,7 % av det uran men bryter och i verket omvandlar högt räknat 30 % av dessa 0,7 % d.v.s. 0,2% till el. Ändå blir elpriset bara ca 25 öre/kWh.

  P.S. I din beräkning missade du att ta hänsyn till att en bit efter verket får du tillbaka all vind, både den du använde och den du inte använde helt oförstörd.

 24. LEB #23
  Nej det finns lite för mycket sånt där med teoretiska beräkningar hit och dit. Vi har ju data för vad som faktiskt produceras från entsoe, bara att bygga på det så kan man simulera för ditt och datt. Fick själv en hög kapacitetsfaktor för 6 GW extra dansk vindkraft i min senaste simulering men den kommer att gå ner när jag räknar på kvartal 2 och ännu mer på kvartal 3. Inget nytt där, kul grej i ett av trådens beskrivna scenarier, en peak vid övergången till normaltid, har dom inte hört talas om UTC? Britterna redovisar förvisso i egen tid men så djävla svårt är det inte att inkludera första timmen i april för kvartal ett i det fallet.
  https://sprayhattas.crabdance.com/energiewende/

 25. Lars Kamél

  Tysk industriproduktion minskar långsamt sedan minst 5 år tillbaka. Vilket inte är så konstigt när kostnaderna för energi ökar, medan risken för strömavbrott också ökar.
  https://ycharts.com/indicators/germany_industrial_production

 26. Stefan Eriksson

  Lite OT men ändå samma tema;
  https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/klimaretter-oder-mogelpackung–der-e-auto-check-100.html
  Dokumentären är lite lång och på Tyska, men sevärd och intressant.

 27. Jan-Åke

  Läste på K.U

  Vindkraftens effektleveransvärde : För år 2013 visar att en installerad effekt av 4477 MW vindkraft endast kunde påräknas ett effektleveransvärde om 134 MW motsvarande 3% av installerad effekt.Detta värde är ett effektvärde.Källa Svenska Kraftnät.

 28. Peter

  #14, #23

  Det är sant att inneffektiviteten hos VKV inte har en direkt inverkan, man kan ha flera VKV bara MEN intermittensen, dvs. att verken levererar effekt som varierar med kuben på vindstyrkan ÄR ett problem.
  Vidare är den induktiva effekt som skapas av det asynkrona generatorerna dåligt för överföringsnätet.
  Dessa två parametrar är direkt skadligt för elnätet och Vattenkraften är här den hjälpande handen MEN den kan inte utnyttjas mer för reglering.

  Eftersom få eller inga politiker kan skilja på energi och effekt så har vi enorma problem i Sveriges kraftnät och detta kommer att öka.

 29. TorbjörnR

  Angående effektiviteten hos vindkraft resp solkraft så brukar maxeffekten i Sverige ramla in på drygt 10 GW vindkraft, av 15 GW installerat, och solkraft brukar nästan nå innstallerad effekt om du har panelerna i söderläge.

  Jag använde lite sådana schabloner när jag räknade ut möjliga toppeffekter och mineffekter på sommaren resp vintern

 30. Leif Åsbrink

  #17 Berra

  Ang Tyskland: Nu har aftonblaskan (arvtagaren till En Ding-Ding Värld) varit ute i verkligheten…

  Man häpnar…. För bortåt 60 år sedan åkte jag runt bakom järnridån i en gammal ungefär ”skrotbil”. Den rymde cirka 50 liter bensin, MEN, jag hade hela tiden två 20-liters jeepdunkar som jag höll någotsånär fulla hela tiden ifall det skulle bli något problem. Det blev det inte, men känslan av trygghet att alltid ha bränsle ända hem hade ett visst värde för mig.