Bevisbörda

Skogsrår, troll, vättar och gårdstomtar finns. Kan du inte bevisa att jag har fel, har jag rätt!

Nej, så kan man inte resonera. Åtminstone är det inte acceptabelt. Det acceptabla är i stället att den som hävdar existensen av något har bevisbördan. Bevisa att detta något existerar, eller jag tror inte på dig!

Vilket självklart också ska gälla för påståenden om klimatkris och klimatnödläge. Eller påståenden om att extremväder bara ökar i den allt varmare världen.

Ser vi några bevis klimatkris och klimatnödläge? Eller ens för ett klimathot för att växthusgasutsläpp inte bara bidrar till global uppvärmning, utan till och med hotfull global uppvärmning?

Jag har då inte sett några bevis som håller. Vad det gäller det sistnämnda, att växthusgasutsläpp orsakar global uppvärmning, är de enda försök till bevis jag har sett att jämföra verklighet med klimatmodellers resultat. Då har klimatmodellerna programmerats på så sätt att de bara kan förklara uppvärmningen med ökande halter av växthusgaser. När sedan modellresultaten jämförs med verklighet, blir det ett cirkelbevis. Det bevisar bara att modellerna bara kan förklara större delen av den globala uppvärmningen med växthusgasutsläpp. Det bevisar inte växthusgasutsläppen ligger bakom något av uppvärmningen i verkligheten.

Därmed faller ju också eventuella försök att använda modellresultat för att bevisa att växthusgasutsläpp skapar en klimatkris och ett klimatnödläge.

Krisen och nödläget kan finnas ändå, skapat av naturliga faktorer. Eller av växthusgasutsläppen, trots att bevisen saknas (än så länge i alla fall).

Vad skulle då klimatkrisen och klimatnödläget bestå i? Ja, de klimathotsreligiösa drar fram varje torka, varje översvämning, varje värmebölja och i stort sett varje fall av extremväder som bevis för krisen och nödläget.

Enstaka händelser är inget bevis! Det ska finnas en trend för att det ska kunna vara bevis.  Inte ens en trend i sig behöver vara bevis, men utan en trend finns verkligen inga bevis.

De klimathotsreligiösa ser IPCC som den högsta (klimathotsreligiösa) auktoriteten och den organisationens publikationer som heliga skrifter. Fast själva verkar de klimathotsreligiösa sällan ha läst och förstått något av det som står i dessa publikationer.

Roger Pielke Jr har gjort en sammanställning av vad IPCC har konstaterat om extremväder i den senaste rapporten från WG1 (Arbetsgrupp 1). Det är inte många typer av extremväder där det finns någon trend som kan hänföras till klimatförändringar, eller där det finns någon trend alls. Så inte beror eventuell kris och eventuellt nödläge på någon generell ökning av extremväder.

Extremt höga temperaturer, värmeböljor, är en typ av extremväder som har ökat. Min personliga reflektion där är att rapporter om extremt höga temperaturer oftast kommer från någorlunda stora städer. Så är dessa extremer snarare ett exempel på vad växande urbana värmeöar ställer till med, i stället för vad global uppvärmning ställer till med?

De klimathotsreligiösa drar ofta fram den statistik som finns för RAPPORTERADE fall av extremväder, i EM-DAT, International Disaster Database. De låtsas då inte fatta att det handlar om just RAPPORTERADE fall, och att sannolikheten med tiden har ökat för att ett fall ska rapporteras och komma med i databasen. Ökningen av extremväder där är alltså skenbar, och beror på en ökande rapporteringsgrad. Det finns ingen verklig ökning. Sedan databasen blev färdig 1999, är trenden snarare nedåt, mot mindre extremväder. Vilket kan ses där OurWorldInData ger tillgång till denna statistik.

Om nu klimatförändringar (global uppvärmning) inte har lett till mer extremväder, vad skulle kris och nödläge bero i?

Ja, inte vet jag. Bevisbördan ligger på de klimathotsreligiösa för att bevisa sina påståenden, men de har tydligen inga bevis. Så då ska vi inte tro på dem och vi ska naturligtvis inte låta deras tro ligga till grund för klimatpolitik och klimatåtgärder.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan Ågersten

  Varje globalist trogen nyhetsredaktion runtom i västvärlden har en egen Erika Bjerström som driver narrativet om klimatnödläge. Om nyhetsredaktörerna var rädda om sitt förtroendekapital från allmänheten skulle de anlita Tony Heller som djävulens advokat.

 2. Johan, Uppsala

  När översvämningar, torka mm kopplat till ”klimatkrisen” kommer på tal brukar jag fråga hur befolkningsökningen varit de senaste 70-80 åren som är drabbat. Med moderna mobiler går det ju tack och lov att få fram fakta på några sekunder. Vanligtvis har folk inte en aning att befolkningen ofta ökat 7-8 gånnger. Då är det ju klart att många idag bor på platser som inte är lämpade på grund av t ex översvämning, att vattnet överutnyttjas och så vidare. Det är också logiskt att fler händelser dokumenteras och rapporteras just då nästan alla i världen idag har mobiltelefon. Foton eller små videofilmer sprids med blixtens hastighet över jorden och fångas tacksamt upp av olika nyhetsredaktioner.

  Bara genom att påpeka dessa självklarheter upplever jag att många kan tänka till lite grann.

  Sedan har vi ju den organiserade alarmismen. Här får det representeras av Covering Climate Now och deras arbete till att sprida detta via väderrapportering:
  https://youtu.be/3M_VBN5k6EU?si=v5ptmHcbxLxPNP1O

 3. Karl Eider

  Nu handlar inte klimatkrisen om vetenskap, det är en missuppfattning. Nej, det handlar om makt, pengar och politik. Men utan alla horder av nyttiga idioter, skulle allt falla platt till marken. Det är dessa nyttiga idioter, som omedvetet agerar som fotsoldater. Det är de som långsamt hjärntvättar andra runt omkring sig. På så sätt värvas fler nyttiga idioter in till den växande armén av klimthotstrogna. I vårt postmoderna samhälle är det känslor som styr. Fakta betraktas ofta som rena lögner.

 4. Lasse

  Det gäller att komma med fakta så vi kan granska dem:
  https://notrickszone.com/2024/01/29/new-study-2001-2020-global-greening-is-an-indisputable-fact-and-its-driven-by-co2-fertilization/

  Ok en effekt av CO2 som vi vet sker! 🙂

 5. Lasse

  Den översvämning som nu är aktuell i Skåne kring Ringsjön är media intresserade av.
  Kan det vara klimatförändring?
  SMHI har skärpt sin bevakning kring avrinning och ger oss möjlighet att granska detta.
  blob:null/df29e191-cbaa-43de-84fa-bb64bbae29a1

  (https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vattenflode-1.202365)

  Knappast, med en avtagande trend i maxflöden.
  Kanske ovana 🙂

 6. Sören G

  Erika Bjerström var förresten på Rapport i går och rapporterade om kakao-odling i Ghana som hon påstod vara hotad av klimatförändringar. Men odlaren hade ökat sin produktion. Man fick se till att kakaoplantorna är skuggade av höga trän och att man behåller fukten i marken. Solen hade blivit starkare menade han. Men vad har det med koldioxid att göra?

 7. Nr 5 Lasse å Sören G Nr 6
  Ja, översvämningar från snörika vintrar minns man ju redan från sina barnaår – fanns ju knappast ngt roligare..då för 50 år sedan.
  Det som verkligen har ändrats på dessa 50 år är den moderna markanvändningen- det har i det moderna samhället blivit ett problem, med snö och även mindre variationer leder numera till stora konsekvenser – så går det när alienationen till naturen växer.

  Och – parametern solen brassar på – när man kollar smhis solinstrålningskurva så blir det intressant för Sverige och Europa.
  När mätningarna och diagrammen drog igång runt 1983 låg vi på 865, sedan drog det iväg uppåt till numera ofta över 1000 och 2018 med 1050 – det är onekligen en rejäl mängd energi – och inte minst syns detta i våra städer, med UHI:n…hur var det nu – har nattemperaturen ökat i Stockholm och andra städer och längs våra vägar och på våra flygplatser….
  Det är inte ofta vi hör om solinstrålning på nyheterna eller i klimatberättelsen….för där har skivan hakat upp sig rejält.

 8. Naturvårdsverket har ett något lustigt resonemang om solinstrålning – det är absolut inte ökad solinstrålning som har ökat temperaturen…samtidigt säger dom att mindre än 1 promilles ökning ger ungefär 0,1 grad C högre temperatur, under den 11 åriga solcykeln.

  Man kan då ändå undra över vad skillnaden i Europa och Sverige sedan 1983 skulle betyda för våran del – naturvårdsverkets promille och smhis procent är intressanta. Det är ju ändå 2 tunga myndigheter, med samma faktaunderlag.

 9. Översvämningar i Skåne ja. Det här borde förstås Stig Morling kommentera. Men så ovanligt är det faktiskt inte enligt SVT:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skanes-varsta-oversvamningar

  Men problemen kommer när grundvattennivån är hög efter ett halvår eller så med mycket regn. Vattnet blir liggande på ytan när det inte kan sjunka genom jorden. Kanske har man dikat ut för många våtmarker?

  Annars har många kommuner varit försumliga under decennier med avrinningen. Bland annat så har man inte alltid skiljt mellan avloppsvatten från toaletter och dagvattenavlopp. Och systemen är inte dimensionerade för en befolkningsökning.

 10. foliehatt

  Det talas mycket om extremväder. Mycket mer än vad vädret verkligen är extremt. Svenska akademins ordbok säger om ordet extrem; (substantiv) – värde eller före­teelse som ligger i den yttersta kanten på viss skala, i visst om­råde eller dylikt, vanligen (i plur.) om fall som ställs i något slags mot­sats till var­andra. JFR gränsfall, ytterlighet.

  Ska vi vara språkligt stringenta så ska då varje rapport om extremväder utgöra meteorologiska rekord. Så är verkligen inte fallet i dagens mediarapportering. Jag hörde nyss en företrädare på SJ som ursäktade alla inställda tåg med ”extremvintern”. Vilket på alla sätt är en uppenbar lögn, bl. a. då vintern inte är extrem på något vis.

  Språk, ord, spelar roll. De påverkar dagordningen och hur nyheter kan presenteras och tolkas. Avkräv ett korrekt språkbruk av de som diskuterar med er. Påstår någon att något är extremt – kräv data på detta. Det kommer sällan att visa sig att det påstådda då är sant.

 11. Lasse

  #8 Magnus b
  Kanske är detta något som kan ge oss lite rätt:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/luftfororeningarnas-forbannelse-och-valsignelse-klotet-james-hansen-klimatet
  Nån som har lyssnat?
  Tydligen så har de upptäckt att svavelföroreningarna minskat på havet vilket ger värme.
  Kanske kan de damma av de undersökningar som finns (Wild 2012) som visar att detta pågått länge! (90% lägre än på 1980 talet) Solarbrightening 😉
  Det finns hopp!

 12. Lasse

  Erika Bjerström nämns ovan.
  Hon konstaterade att det saknades framtidshopp för barriärreven för några år sen. Detta var den allmänna tron som hon villigt förmedlade.
  Peter Ridd förklarar här hur det står till med det:
  https://www.youtube.com/watch?v=pPFkg5gcuSs
  (de lever i välmåga)
  Hoppas hon eller någon annan kan ta till sig detta och förmedla det i SVT. Trovärdighet är viktig!

 13. Lars-Eric Bjerke

  #9 Ingemar Nordin
  ”Men problemen kommer när grundvattennivån är hög efter ett halvår eller så med mycket regn. Vattnet blir liggande på ytan när det inte kan sjunka genom jorden.”

  Har ni inte hyfsat djup tjäle i Skåne?

 14. L-E B #13,,

  Tjäle? Vad är det?

  Skämt åt sido så är det inte mycket till tjäle i Skåne. Asfalten kan sprängas sönder lite på ytan, annars inget att bekymra sig om.

 15. Sören G

  På Ekots i P1 kvällssändning gjorde man en ”pudel” (det är väl så man säger)? I morse sa man att kärnkraften kommer att bli mycket dyrare än vind- solkraft enligt en studie från en forskare i Blekinge.
  Men nu hade det kommit fram att ”forskaren” sitter i kommunstyrelsen för MP.

 16. Bernt O

  Klimatkrisen och nödläge för planeten vägde lätt häromdagen i Davos då Klaus Schwab och hans rika lärjungar i WEF puttade upp ”fake news” på första plats bland globala hot.

 17. Ivar Andersson

  #6 Sören
  Jag noterade att kakaobonden sa att problemet var att solen lyste mer. Eller fattade jag fel?
  Lösningen att plantera höga träd som skuggar kakaobuskarna och minskar avdunstningen är den naturliga och enkla lösningen på problemet.

 18. Gunnar Strandell

  Sören G #6
  I mina ögon är odlarens slutreplik om att han upplever att solen lyser starkare en vacker avslutning på Ericas karriär. Till slut en människa som lämnar manus. Törs jag gissa att det utbetalats stödpengar för att få träden att växa högre än kakaobuskarna?

  Ingemar Nordin #14
  Om marken är frusen, dvs. är tjälad rinner inte regn- och smältvatten nedåt utan fortsätter på ytan mot närmaste å eller sjö. Resultatet kan bli översvämningar.

  När vi byggde i Stenedal, mellan Arild och Skäret, 1963 krävdes att plintgroparna grävdes ned till 80 cm under mark för att hamna tjälsäkert. Men det kanske har ändrats sedan dess.

 19. Sören G

  #17
  Jo jag hörde att han sa att solen lyste starkare. Då stämmer det med att det blivit mer soltimmar.

 20. Johan, Uppsala

  Angående Erika Bjerström så går hennes arbete för de klimatutsatta hem i många kretsar:

  https://omoss.svt.se/arkiv/nyhetsarkiv/2023-11-13-svts-klimatkorrespondent-erika-bjerstrom-prisad.html

  Att hon sprider klimatångest bland våra barn och unga med sin domedagsrapportering enligt Covering Climate Nows agenda verkar inte bekymra demokratins försvarare.

 21. Rossmore

  #15

  Hörde själv detta antikärnkraftsinslag i morse kl 06:00.

  VänsterEkot har satt detta i system. Man går ut med vilken felaktighet som helst. Basunerar ut att ”detta är sanningen!” Att man ljuger spelar ingen roll. Det viktiga är att budskapet går ut.

  Att man senare medger att ”det var visst inte riktigt rätt” är sekundärt och uppfattas av ytterst få.

  Fy fan!

 22. Gunnar Strandell

  Rossmore #21
  Ekot har inte sagt att man haft fel!
  Det enda man gjort är att man redovisar att en av rapportförfattarna har representerat Miljöpartiet.

  Vi får fortsätta att undra över hur alla dessa nyheter slår igenom liksom att radion på kvällen tar upp Tage Danielssons monolog om sannolikhet.

  Erica blev nominerad till journalistpriset hos Cover Climate Now, men vann inte med sitt bidrag i Aktuellt: ”one-third of Pakistan was under water. Global climate correspondent Erika Bjerstrom traveled to Pakistan’s bread basket in Sindh province, reporting on the aftershocks of a sudden and catastrophic flood that the UN secretary-general called “climate carnage.” ”

  Som artikelförfattaren lagt fram det. Helt utan bevis, men FN-chefen ger sitt stöd.

  Länk:
  https://coveringclimatenow.org/the-covering-climate-now-journalism-awards-2023-finalists/

 23. Gunnar Strandell

  Lars Kamél!
  Thomas P argumenterade för klimathotet under en tid på den här bloggen.
  Han har disputerat i elektronik och känner alltså till den vetenskapliga metoden. Men han menade att det kan finnas ”tipping points” och eftersom vi inte kan göra säkra experiment med klimatet leder försiktighetsprincipen till en omvänd bevisbörda.

  Här är den återvändsgränd som stora delar av forskarkåren i västvärlden gett sig in i och fått följare bland allmänheten.

  Det byggs ett korthus som inte får rubbas, för då är ”the tipping point” här och det hela rasar samman. Tio år av sjunkande medeltemperatur räcker inte, för det bevisar ingenting.

 24. Karl Erik R

  Noterade en sak i TV4s väderleksrapport för några dagar sedan. Meteorologen sa att någon plats i Spanien hade haft nära 30 grader varmt, men siffrorna på kartan var mycket lägre.

  På samma karta fanns en gul varning för ovanligt låga temperaturer i Grekland. Det nämndes givetvis inte.

 25. Johan, Uppsala

  #24 Karl Erik R
  Då TV4 ingår i Covering Climate Now följer de bara instruktionerna att alltid lyfta klimatkrisen och dess effekter. Allt går som sagt att läsa på deras hemsida.

  Att CCNow sedan i höstas även har ett uttalat mål att påverka demokratiska val under 2024 så att ”rätt politiska ledare” kommer till makten anser jag måste lyftas och ifrågasättas mer. Se exempel här på detta:
  https://coveringclimatenow.org/climate-beat-story/elections-have-climate-consequences/

 26. Ivar Andersson

  Thoralf har hittat en lämplig benämning på Erika: den flygande klimatjournalisten. Fast hon är mer väderrapportör än klimatjournalisten.
  ”Igår kunde vi se i Rapport att den flygande klimatjournalisten och public service största klimatalarmist Erika Bjerström varit i Afrika, närmare bestämt i Ghana och gjort ett reportage om landets kakaoproduktion.”
  https://thoralfsblogg.com/2024/01/30/den-flygande-klimatalarmisten/

 27. Magma

  # Johan 25
  ”Att CCNow sedan i höstas även har ett uttalat mål att påverka demokratiska val under 2024 så att ”rätt politiska ledare” kommer till makten anser jag måste lyftas och ifrågasättas mer”
  Även en företrädare för Olof Palmes Internationella Center som intervjuades i SVT med anledning av ”supervalåret” 2024 uttryckte det smått bisarra att det var ett bra tillfälle att ”öka demokratin” genom att välja rätt ledare. Hon visade inga tecken på att förstå att ökad demokrati kräver fler fria val …
  Jag påtalade det hela för SVT men fick enbart det otroligt korkade och intetsägande svaret att ”Vi tycker att det är det Anna förklarar är ganska tydligt. Enligt en rapport från den Sverige-baserade tankesmedjan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, drar sig demokratin tillbaka i varje del av världen” för sjätte året i rad”.
  Det enda som är tydligt i inslaget är emellertid att Anna förespråkar ett valsystem där någon annan än väljaren avgör vad som är ”rätt val” – alltså ungefär som det ryska systemet …

 28. tty

  #17

  ”Lösningen att plantera höga träd som skuggar kakaobuskarna och minskar avdunstningen är den naturliga och enkla lösningen på problemet.”

  Traditionella kakaoodlingar (och kaffeodlingar) har alltid varit sådana. Kakao är en växt som naturligt hör hemma i buskskiktet med partiell skugga. Det minskar också risken för jorderosion. Att många rationaliserat bort skuggträden har kanske inte varit så lyckat.