Den meningslösa och omöjliga jakten på koldioxid

Professor Dr William Happer är en, av nu ganska många vetenskapsmän, som vågar säga sanningen om koldioxidens välgörande och allt annat än katastrofala påverkan på planetens klimat. I den här betraktelsen backar vi till Romklubben som bildades 1968. Deras oro för överbefolkning och att världen inte kan försörja en större befolkning än den vi då hade.

1991 var det  dags att förstärka hotbilden. The First Gobal Revolution är roten till hela narrativet om klimathot. Hypotesen AGW – Anthropogenic Global Warming är precis det. En hypotes och inget annat.

The First Global Revolution är skrämmande läsning: När vi letade efter en gemensam fiende som vi kunde förena oss mot, kom vi på att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa perfekt.

Och vidare: Alla dessa faror orsakas av mänsklig inblandning i naturliga processer, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då mänskligheten själv. (!!)

Jacob Nordangård beskriver i sin bok Domedagsklockan förtjänstfullt hur detta spridit sig likt en hydra med hela klimatindustrin som verktyg.

Kan vi få hoppas att Sultan Al Jabers (planerade?) klavertramp inför COP 28 öppnar för att diskutera frågan sakligt. Då kommer det att bli synligt, att koldioxidjaktens mål är både meningslösa och omöjliga att nå.

Romklubbens strateger insåg att människan längtar efter något att tro på. I vår sekulariserade värld, och med kommunismen tillbakaträngd, passar klimatet som hand i handske. Uppvisar alla tecken på religion eller sekt.

”CO2 , The Gas of Life”-Dr. William Happer (youtube.com)

Citerar Happer: Eftersom CO2 har negligerbara effekter på klimatet och för med sig viktiga fördelar för jordbruk och skogsbruk, hur har kampanjen för att demonisera CO2 varit så framgångsrik? Några orsaker:

Ädla lögner. Ofta av religiös natur. / Politiska lögner. Syftar till hålla folket alarmerade och framstå som räddaren i nöden. / Okunnighet. / Dumhet. / Girighet.

Den skada i form av kostnader och underlåtelse av andra för mänskligheten smartare åtgärder är omätlig. Den förvrängning av  marknaderna lokalt och globalt, samt korruption i dess spår är det som föder bidragskapitalismen. Det finns få exempel där det lett till något gott när politiken pekat med hela handen på den enda vägen framåt. Och därmed tar död på fri produktiv innovationskraft.

De grandiosa svenska projekten med vätgasstål, H2GS och HYBRIT, är helt förankrade i IPCC:s och EU:s hypotes om CO2:s klimatpåverkan. Avgörande i kalkylen är handeln med utsläppsrätter. Kostnaden för att släppa ut CO2 räknar de med kommer att  öka dramatiskt framöver. Hur detta påverkar kostnader och ekonomi bör respektive företagsledningar vara väl medvetna om. Däremot kan vi tvivla på, att deras engagemang i själva grundfrågan om grön omställning är så passionerad som Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel uttrycker sig: ”Planeten brinner – vi har inte tid att vänta!” Vilken av Happers förklaringar som är tillämplig vet vi inte. Han verkar smittad av António Guterres.

utslappsrattigheter pris

Henriksson tycks inte ha en susning om klimatvetenskap även om han är proffs på att ordna pengar utan att sakligt sett ha så mycket att erbjuda. Med bondfångarknep lura godtrogna långivare att kasta goda pengar efter dåliga in i det svarta slukhålet H2GS. Berömmer pensionsfond för att ha skaffat sig mandat att investera i bolag utan verksamhet!

Batterifabriken Northvolt är samma andas barn. Alla har redan blivit ’too big to fail’. Och ingen risk är för stor att ta med andras pengar. Det säger oss historien.

Northvolts business-case lutar sig mot straffbeskattning av biltillverkare om de överskrider satta mål om genomsnittligt utsläpp för de bilar som de producerar. EU har här samma inskränkta uppfattning att utsläppen enbart består av vad som kommer ut avgasrören.

Är Northvolt nästa storslagna gröna bubbla – Klimatupplysningen

Northvolt har skaffat 130 miljarder kronor i finansiering från aktier, lån med kreditgarantier och bidrag. Ett exempel till som är ’too big to fail’.

utslapp bilar

Satsningen på batteribilar (EV) är meningslös. När IPCC:s hypotes om fossil koldioxids klimateffekt faller försvinner marknaden för batteribilar och då också behovet av batterifabriker överallt.

Lagstiftarna har ju bortsett från viktiga fakta. Att det tar 10 000 mil för att gå med koldioxidvinst för elbilen laddad med el av EU-mix . En Tesla Y vinner aldrig. Bristen på viktiga metaller och miljövidrig utvinning. EV är för dyra för de flesta människor i världen. IEA:s vision om 10 % EV:s behöver 30 miljarder ton malm och den mängden ökar hela tiden i takt med avtagande halter av metall i malmen.

IEA-chefen Fatih Birol uttryckte det så här: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.” Det är ju omöjligt att subventionera varenda elbil. Även om 10 % av världens fordonsflotta skulle nås, så är ’nyttan’ 0,03 OC lägre temperatur vid sekelskiftet. (IPCC-matematik)

När koldioxidjakten falnar blir elbilar ett monument över ett politiskt misslyckande. En nisch för användare som är villiga att betala.

Stålprojekten och batterifabriken tillsammans innebär en stor risktagning. En mycket stor börda att axla för kommunerna om de fallerar.

Gemensam nämnare för prestigeprojekten, som är politikens hopp för klimatmålen, är förutom att så mycket pengar redan östs in det att inte går att backa ur, så fortsätter pengaflödet trots att den gyllene framtiden skjuts fram allt längre. Miljarder hinner det bli innan ens elförsörjningen ordnats om 10 – 12 år kanske.

Den gröna omställningen för svensk del är de största industrisatsningarna någonsin. De påverkar hela samhället bland annat med att hela elsystemet behöver dubbleras. Kostnaderna räknas i minst ett par tusen miljarder. Om genomförande lyckas har vi därmed minskat globala medeltemperaturen om 80 år med 0,0003 OC. (IPCC-matematik)

Det är med andra ord bråttom att avslöja koldioxidens sanna roll. W. Happer visar att dubbel koldioxidhalt i atmosfären resulterar i 1 OC om 170 år.

Ju förr västvärlden vaknar upp ur förvillelsen desto bättre.

CO2-utsläppen är lätt att mäta och med det perfekta skatteobjekt. Därför ser vi de många planekonomiska åtgärderna i form av straffskatter som systemet med utsläppsrätter (ETS).

De antropogena utsläppen anges vara den enda förklaringen till den globala uppvärmningen. Nu cirka 0,14 CO/decennium. Att IPCC:s hypotes, att uppvärmningen enbart drivs av utsläppen av fossil CO2 saknar vetenskaplig bas, bortser man helt från. Hypotesen är falsifierad av observationer i verkligheten. Där framgår att IPCC:s datormodeller överdriver uppvärmningstakten genomsnittligt  två gånger och som mest upp till tre gånger.

modell mot verklighet

Situationen liknar den som Galileo Galilei befann sig i i början av 1600-talet där han var i kamp mot katolska kyrkan, som inte tolererade Copernicus teori, att jorden rör sig runt solen. Den hade väckt den mäktiga katolska kyrkans vrede. Nu kom Galilei och sa att han hade bevis för att denna teori stämde. Det var en utmaning mot Bibeln ansåg de mäktiga ledarna i katolska kyrkan.

Vi befinner oss i samma situation fastän nu är det vår opposition mot Klimatkyrkans dogmer det handlar om.

Fundera på om Copernicus Atmosphere Monitoring Service valt namnet för att legitimera sig som sanningssägare. Nyligen meddelade de att 2023 var det varmaste året på 120 000 år! Det väcker åtminstone berättigad förvåning.

Vi hävdar att vi har ingen klimatkris och att CO2:s klimatpåverkan är starkt överdriven. Naturliga, välkända orsaker är vad som i huvudsak driver klimatförändringen och då faller alla åtgärder med straffbeskattning av CO2 i dess olika former och skattepengar i bidrag ihop som korthus. Systemet med utsläppsrätter och koldioxidtullar blir plötsligt värdelösa och de vars kalkyler vilar på detta, sitter med Svarte Petter på hand. Kina som kört med släpankare och under radarn får ytterligare tio års försprång.

Visselblåsaruppgiften är formidabel. Någon gång måste vi börja och inte fortsätta att fega ur!!

Inte fortsätta ligga lite lågt med koldioxid för att inte bli stämplade som klimatförnekare. Det börjar finnas öppningar. Ett genombrott kunde vara om journalistkårens intresse kunde väckas med en rejäl skandal, typ Climategate. Det saknas inte arbete.

William Happer behöver efterföljare med tydligt språkbruk. Ett genomslag som Sultan Al Jabers skulle sitta fint. Ädla och politiska lögnare flyttas automatiskt ner i rang till mindra hedrande okunniga, dumma eller giriga. Då byter de kvickt position och har alltid tyckt precis tvärtom.

Därefter kan saker och ting gå snabbt.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

För mer fakta se bilderna 6 – 23 i länken: Klimat-221016.pdf (klimatupplysningen.se)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Evert o Mats! Mitt i prick!
  Tack, tack, tack!🙏
  Ni har gjort jobbet!
  Ni har samlat de sanningar som uttryckts sedan länge men inte blivit sedda eller hörda av västs politiker. 1992 hade ju deras företrädare skrivit under klimatkonventionen. De hade fått IPCC och dess ”lilla katekes”, SPM, att förlita sig på. De behövde inte försöka att tänka själva på sånt som de inte begrep.
  Men!
  Just när den grönavågenvägen lett oss fram kanten av stupet till den stora katastrofen kommer Sultan Al Jabers och säger sanningar mitt i det 28:e COP-mötet. Våra delegater applåderar men vet inte varför. Västs katastrof är uppskjuten i väntan på att Happers, Clausers med tusentals fleras sanning ska sjunka in hos Klimatbibelns trogna.
  Än en gång tack och på återhörande. Det kommer mera …

 2. Thorleif

  Stort tack till Mats och Evert för den gedigna verklighetsbeskrivningen. Kommande decennium kommer att bli mycket påfrestande för oss sanningssökare. Klimatet är definitivt en del av processen som samhällseliten använder i strävan mot total centralisering och kontroll av världen tills 2030. Vi måste dock se övriga instrument man begagnar på väg mot en EU-federation som (inkl en amerikansk/brittisk administration) avser att intimt samarbeta/styra med FN/WHO/WEF och dess privata finansiärer.

  Digitaliseringen, Krigsförberedelser, Det Monetära Systemets kollaps/reformering är andra delar i den kollektiva planen hos globalist-eliten att försöka styra och dominera alla aspekter av våra individuella liv. Än så länge fattar få medborgare detta. Men fler och fler börjar se hoten……

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/great-reset/europes-digital-decade-2030/

 3. Lasse

  Tack Evert och Mats.
  Happers gärning är beundransvärd och han verkar vara en trevlig människa.
  Klotet som sänds i em intervjuar i stället en av alla dessa alarmister-men det kan vara välgörande. James Hansen berättar om sin syn på klimatkänsligheten. Lite överdrivet men väldigt intressant då han visar på aeroslernas betydelse. De kyler! (att 90%av dem är borttagna tack vare clean air act glömmer de lätt bort) Men värmen detta skapat får de till en klimatkänslighet långt över alla andras. Så görs självmål! 😉

 4. Ann lh

  # 3 Lasse, klotetredaktionen, media och våra politiker kommer tämligen snart att med rodnande kinder få erkänna att de gått på den nit som var i sin linda när Lysenkoismen kraschade på 1960t.
  Att i dagens läge hylla James Hansen ”klimathotets fader” avslöjar vilken avgrundsdjup okunskap de besitter i klimatfrågan.

 5. Tege Tornvall

  När påstått CO2-driven uppvärmning motbevisats återstår argumentet knapphet för kolbaserad energi ur marken. Det i sin tur motbevisas av studien DCO (Deep Carbon Observatory) åren 2009-2019 . Där undersökte ett tusental forskare grundämnet kols ursprung, egenskaper, förekomst och betydelse.

  De fann att över 90 procent av det kol som den unga Jorden fick när den skapades och ännu får från exploderande stjärnor ute i kosmos fortfarande finns i Jordens inre i olika form och föreningar, att bara en knapp procent finns i atmosfären som koldioxid och att resterande knappt 9 procent finns i och framför allt under haven.

  Detta bekräftas av bl. a. ryska forskare. Av rester av döda djur och växter, av lagrade mikroorganismer under haven och av ursprungligt kol bildas fortlöpande olja och gas under högt tryck och hög värme och utvinns nu på olika nivåer.

  Ingen brist råder alltså för överskådlig tid. Det gör batteribilar med dyra och sällsynta material helt onödiga medan vi finner bättre lösningar. Så uppfattar i alla fall jag sakläget.

 6. LarsS

  OT men ändå intressant med tanke på massmedias rapportering. Många har nog noterat de stora rubrikerna i massmedia under de senaste dagarna att ett nytt värmerekord för Europa har uppmätts! Men få har säkert läst vidare i TTs meddelande att det gäller ”en mätning på Sicilien i augusti 2021”. Mätningen är gjord av en icke officiell mätstation och därför har det dröjt drygt två år innan FN/WMO har bekräftat mätresultat. Det förra rekordet i Europa är från 1977, alltså för nästan 50 år sedan. Visst känns det viktigt att massmedia lyfter fram en så stor nyhet som hände för ett par år sedan och som visar att värmerekorden kommer fort nu med ett halvt sekels mellanrum!

 7. mattias

  #6
  Och vad betyder egentligen att FN/WMO har bekräftat ett mätresultat från en icke officiell mätstation???

 8. Tack Evert och Mats, det var välformulerat!

  Ser man till vårat eget smhi så formulerar dom själva klimatförändringen enligt följande – ” över 100 år framgår att den globala uppvärmningen är mycket tydligare än vad som kan utläsas av enbart svenska data”.

  Däri ligger dock paradoxen – att i över 100 års perspektivet finns ingen vettig statistik för den globala medeltemperaturen MEN väl en fin svensk statistik.

  Dom stora klimatförändringarna i början på 1900 – talet i Skandinavien och Nordamerika ställer till det om man vill hävda att vi aldrig tidigare sett så snabba och stora klimatförändringar som nu – OCH det är dessa 2 områden som har relativt tillförlitliga data.

  Att blanda ihop den globala medeltemperaturens utveckling i ett 100 års perspektiv med anspråk på sanning är extremt svårt ( omöjligt? ).

  När smhi säger att ökningen i den globala medeltemperaturen är lättare att utläsa i 100 års perspektivet än i våran svenska databas – ja, då blir bilden av knepiga mätmetoder och den mänskliga vurmen för att indela klimatet i 30 års perioder tydlig…uppvärmningen är lättare att gissa sig till i 100 års perspektivet än att mäta den globalt..

  Att vi däremot har en uppvärmning sedan lilla istiden är väl självklar för dom flesta – men titta på klimatutvecklingen i 100 års perspektivet och i 300 års perspektivet och i 500 års perspektivet och i 1000 års perspektivet – är det värre nu? Går det snabbare?

  NEJ – vi har ”snabba” klimatförändringar hela tiden och geologiskt sägs dessa ha blivit allt snabbare dom senaste 900 000 åren..

  Snarast har man tills för 30 år sedan lärt ut att klimatologiskt var 1900 – talets klimatutveckling relativt stillsam och gynnsam.

  Vi är utan tvekan utsatta för propaganda och offentligt missvisande klimatrapportering – och på det kan man tjäna enorma pengar på extremt kort tid ( se exempelvis Peter Carlsson vd på northvolt ).
  Organisationer och ledare kan naturligtvis också skaffa sig mycket makt, på kort tid, genom kraftfulla styrmedel i klimatets namn.
  Vi lever i mycket farliga tider där nationalismen exploderar när ledare och organisationer kör över vanligt folk, för att rädda dom undan klimathotet och nationalisterna riskerar i sin tur att infiltreras av fascister.

  Klimatalarmism är därför vårat största hot mot en bättre framtid.

 9. Thorleif

  #7, 6 mattias

  Välgrundad fråga! Kan bara tänka mig att man länge undersökt möjligheterna för dem att kunna motivera att officiellt ljuga med statistik. Man kan givetvis inte använda en ny mätstation för syftet ifråga, dvs att låta en ny station representera en hel armada av stationer som läst av temperaturer under mycket lång tid. Det är också omöjligt att byta ut en äldre mot en ny och hävda att de båda t.ex har samma termiska förutsättningar osv.

 10. Thorleif

  #8 Magnus blomgren

  ”Snarast har man tills för 30 år sedan lärt ut att klimatologiskt var 1900 – talets klimatutveckling relativt stillsam och gynnsam.”

  Javisst och visst har världen upplevt en fantastisk resa sedan WW2! Och det gäller t o m de flesta av de fattigaste av fattiga. Men nu trummar en viss elit igen på för krig, centralisering och en plan att förstärka sin makt. Man skapar kriser.

  Som vi vet har de mest framgångsrika samhällena florerat under varmare klimatförhållanden. Inte kalla.

 11. mattias

  #9 Får se om de anstränger sig lika noga för att få till köldrekordet där stationen frös sönder. Var det inte nåt sånt som hände?

 12. Sören G

  På radion annonserar man om en programserie ”Världen vid 2,5 grader” (överlever mänskligheten?).
  Klimathotspropagandan fortgår.

 13. Roland Salomonsson

  Vilken av alla de modeller som visas i grafikbilden, är det som är helt ”RÅDATABASERAD”??

 14. Thorleif

  #2 Denna bloggs framtid? Och givetvis andra liknande röster inom olika ämnesområden. Varning ……men tystnad råder och främst inom msm där det borde vara full debatt.

  https://www.nakedcapitalism.com/2024/01/eus-digital-services-act-dsa-poses-existential-threat-to-european-democracy-warns-retired-german-judge.html

  När kommer man ge sig på alternativa plattformar på allvar (rumble t.ex)?

 15. Thorleif #14,

  Oroväckande med denna ständiga klagan på det fria ordet (med hänvisning till att det också kan förekomma vilseledande nyheter). Lika oroväckande är EU-ordförandens önskan om att smälta samman näringslivet med staten.

  I normal politisk teori brukar dessa saker kallas för fascism. Blir EU alltmer fascistisk? Är det kanske dags för ett snabbt Swexit?

 16. Karl Eider

  Lite halvt OT, men har sett detta beslut av Biden:

  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/26/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-temporary-pause-on-pending-approvals-of-liquefied-natural-gas-exports/

  ”Today, the Biden-Harris Administration is announcing a temporary pause on pending decisions on exports of Liquefied Natural Gas (LNG) to non-FTA countries until the Department of Energy can update the underlying analyses for authorizations.”

  FTA = Free Trade Agreements

  Officiellt är detta beslut gjort i klimatets namn. Men det viskas om att det egentligen är en hämnd emot Texas, som har mage att gå emot Biden.

  https://www.cbsnews.com/texas/news/texas-biden-administration-cotinue-to-clash-over-border-amid-bi-partisan-immigration-deal/

  Som jag uppfattat det ingår inte EU i FTA.

  USA är i dagsläget en stor exportör av LNG till Europa. Det här kan bli en käftsmäll mot EU, särskilt som det väntas bli kallare igen om en vecka eller så.

 17. Gunnar Juliusson

  Göteborgsposten startar en artikelserie ’Klimatåret 2024’, med månatliga större artiklar som ska förklara ’det komplexa temat klimatet’. Märkligt nog börjar man idag med två uppslag om personskador av luftföroreningar från kolkraftverk i Polen.
  Skribenten önskar tips, vilket nog kommer att behövas: ”Vår klimat- och miljöreporter Annelie Moran tar gärna emot tips och idéer i både det stora och det lilla. Henne når du lättast på annelie.moran@gp.se.”

  Samtidigt rapporterar Sveriges Radio att man plockar bort sin ’Klimatkorrespondent’, enbart sparbeting eller tillnyktring?

 18. Karl Erik R

  Sveriges Radio ska spara 180 Mkr. En av de tjänster som försvinner är, hör och häpna: Klimatkorrespondenten!

  Kan de vara ett resultat av ett sent uppvaknande inom SRs ledning?

 19. foliehatt

  Klimatkorrar kostar multum. Överallt ska de flyga och ofta, plus att de ska ha ett inspelningsteam med sig.

  En stor andel av sparbetinget är nog redan hemma nu.

 20. Claes Forsgårdh

  Stoppa och lägg ner de vansinniga projekten i norr NU och ta de kostnader som måste tas NU!
  Det kommer aldrig att bli billigare att göra det längre fram!
  David Sunden skriver om hur elkostnaderna utvecklas i Norden om dessa vansinniga projekt genomförs i SvD idag:
  https://www.svd.se/a/JQzjJJ/david-sunden-stalprojekt-orsakar-brant-stigande-elpris

 21. #Ingemar Nordin 15#

  I höstas berättade jag att två NGO:s i Frankrike hade lämnat in ett lagförslag om förbud mot att offentligt förneka eller förminska betydelsen av AGW. Tiden närmar sig nu snabbt när parlamentet ska ta beslut i frågan.

  Helt nyligen kom ett liknande förslag från en grupp hälsoansvariga och läkare om att under straffansvar förbjuda all offentlig kritik av statens rekommendationer för vacciner, läkemedel och behandlingsmetoder. Förslaget har ännu inte lämnats till parlamentet, men det lär inte dröja.

  Franska statliga media ger mycket utrymme till gröna organisationer. Med anledning av böndernas pågående protester får dessa organisationer tillfälle att åter igen kräva förstatligande av all mark, vilket är ett gammalt krav från den franska vänstern, och en kollektivisering av jordbruket, vilken ska åtföljas av en övergång till 100% ekologiskt jordbruk.

 22. Lasse

  #20
  Stoppa vansinniga projekten.
  Kanske sker det såhär:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stalforetaget-i-boden-nekas-eleffekt-anmaler-vattenfall

 23. Lasse #22
  Obegripligt! Hur kan man börja anlägga en industri utan att först försäkra sig om leverans av råvaror och energi? Är det nåt hem som har brunnit?

 24. Claes Forsgårdh

  Goda nyheter från Sveriges Radio. De måste spara 250 miljoner och bl.a. försvinner klimatreportern!

 25. Claes-Erik Simonsbacka

  Net Zero by 2050

  En färdplan för den globala energisektorn

  https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

  Mvh,

 26. Ivar Andersson

  ”Märkligt nog börjar man idag med två uppslag om personskador av luftföroreningar från kolkraftverk i Polen.”
  Klimat- och miljöreportern Annelie Moran verkar inte veta att luftföroreningar är ett miljöproblem som löses med modern teknik (rening). Hon verkar inte vara kvalificerad för arbetsuppgiften men det är väl ingen ”klimatexpert”

 27. Evert och Mats, ni skriver: ”det tar 10 000 mil för att gå med koldioxidvinst för elbilen laddad med el av EU-mix . ”

  Detta tycker jag är fel. Skulle elnätet slippa bördan av att ladda elbilar skulle den i varje ögonblick dyraste producenten behöva minska produktionen och det blir antagligen till betydligt större del fossilkraft. Visserligen försöker säkert många att ladda när priset är lågt, eller kommer att göra så när timdebitering blir standard men jag tror ändå att koldioxidvinsten i dag inte på långa vägar är så god som man kan läsa ut av diagrammet. Visst finns visioner om att elbilar skall bidra till prisutjämning genom att ladda när priset är lågt och leverera el när priset är högt. Vackra drömmar, men knappast en realitet i dag. Det anses ju vara så himla bråttom att sänka utsläppen nu. så det är rimligt att försöka uppskatta de verkliga effekterna nu.

  En annan sak: Kurvorna med temperaturutvecklingen vid 300 till 200 hPa stämmer inte med moderna mätningar med ockultationsmetoden som nog är mer tillförlitlig än radiosonder. Jag tror det vore klokt att sluta använda figuren som ”bevis” för att klimatmodellerna är helt fel. Möjligen är det så att temperaturutveckligen snarare är ett bevis för att klimatmodellerna är korrekta. Jag förmodar att det inte kommer att dröja särskilt många år innan vi faktiskt vet. Onödigt att ge alarmisterna något som ”bevisar” att skeptikerna använder falska argument.

  Om man tar attityden att WG1 är en rimlig sammanställning av dagens kunskap och bör betraktas som bästa kunskap i dag så hamnar man inte alls i slutsatsen att det pågår en klimatkris. Tvärtom kan man konstatera att vidtagna åtgärder har varit betydelsefulla och gjort att situationen nu inte alls är så alarmerande som den såg ut i AR1. Orsaken är främst utfasningen av freoner. Alarmismen som syns i WG2 och i högre grad hos FN-chefen och i media hänger ihop med gamla scenarier som utgick från att utsläppen skulle öka våldsamt i framtiden.

  Sansad politik för långsiktig reduktion av CO2-utsläpp: byt kol mot gas, öka utbyggnaden av kärnkraft och kraftvärme, uppmuntra värmepumpar, använd solvärme för industriella processer som behöver låggradig värme i länder närmare ekvatorn. Det finns oerhört mycket vettigt som mänskligheten kan göra och som är i samklang med de slutsatser man kommer till vid en sansad läsning av IPCC WG1. Få debattörer gör det, de jag känner till är endast Lomborg och Pielke.

 28. Berra

  OT: Nu blöder vindmöllorna rekordmycket ekonomiskt….

  https://www.di.se/live/nya-vindrekord-pressar-elpriset/

 29. foliehatt

  Berra, #28,
  men TT säljer in detta med positiva rubriker och text. Vindkraft skriver de endast om i positiva ordalag.
  Kärnkraft å andra sidan får alltid skulden för höga elpriser, även vid tillfällen då vindkraften lyser med sin frånvaro.

  Åsiktsjournalistik!

 30. tty

  #6
  ”Mätningen är gjord av en icke officiell mätstation och därför har det dröjt drygt två år innan FN/WMO har bekräftat mätresultat. ”

  Det kan vara intressant att jämföra med SMHI;s inställning (15 januari i år).

  ”Det har kommit in många uppgifter i massmedia om ännu lägre temperaturer. Så har det alltid varit under köldknäppar och vi betvivlar inte uppgifterna.
  Men klimatstatistik är inget smörgåsbord där vi kan välja de uppgifter som passar bäst för tillfället. Vi måste ha kontinuitet i stationsnätet så att vi kan skapa normalvärden, återkomsttider, rekordvärden med mera.”

  Så inofficiella stationer duger för värmerekord, men inte för köldrekord.

 31. mattias

  #30 tty
  Ja, SMHI och andra verkar ha ett intresse av att spela ner köldrekorden. SMHI har just refererat till en hafsstudie från World Weather Attribution (som har som affärsidé att publicera så snabbt som möjligt utan granskning så att de ska kännas så aktuella som möjligt): https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/mindre-sannolikt-med-extrem-kyla-i-norge-sverige-och-finland-i-ett-forandrat-klimat-1.204444

  En av slutsatserna: ”Studien visar att mindre frekventa köldknäppar kan vara farligare än historiska händelser om riskuppfattningen minskar över tid. Därför behövs väderprognoser, tidiga varningar och god samhällsberedskap.”

  Det är alltså – under förutsättning att förutsägelsen om lägre frekvens köldknäppar stämmer – inte något positivt eftersom riskerna ökar att samhället inte är beredda när köldknäpparna väl kommer.

  Allt som har med klimatförändringar att göra är dåligt och måste bekämpas.

 32. Lars Cornell

  #5 Tege. ”bara en knapp procent finns i atmosfären”
  0,05 procent skall det nog vara.
  415 ppm = 415/1 000 000 = 0,000 415

 33. Nr 30 tty
  Ja, vårat smhi har ju även krav på att omgivande mätstationer skall uppvisa liknande temperatur för att godkännas – det som var tydligt vid rekordrapporteringarna från Sydeuropa 2023 var just problemet med att enstaka observationer inte understödes av närliggande stationer – ofta skiljde det 10 – 15 grader mellan närliggande stationer.

  När Sverige hade sina värmerekord på 30 och 40 – talet med 38C uppmättes orter med upp till 41,5C – smhi för ett resonemang om dessa temperaturextremer men uppenbarligen gäller helt andra premisser för rapporteringen från bl a Sydeuropa…

  Ser man på denna vinterns köldutbrott, så uttalar ju klimatprofessorerna i Sverige denna veckan att dom är så extremt ovanliga i dagens klimat att dom nästan inte finns – det skulle alltså ha varit 4 grader kallare säger dom – för Oslos del, med 31 minus och prat om kallaste på 200 år… så hade vi alltså pratat om så höga osannolikheter att det rekordet nog egentligen inte kunde hända…och då kanske det inte hänt – eller hur Tage Danielsson nu skulle ha uttryck det hela.

  Där jag bor i västsverige blev vinterns hittills lägsta temperatur 26,2 och hade man då sänkt den med 4 grader så hade den blivit ungefär lika kall som den lägsta temperaturen under min livstid, 56 år – och då hade Sverige ändå sina lägsta vintertemperaturer på 150 år under mina första decennier – OCH där ligger ju hela problematiken, när vi jämför klimatperioderna 1961 – 1990 och 1991 – 2020.

  Varför skall vi oroas över att det blivit något varmare vintrar än dom kallaste vintrarna på 150 år….

  Om temperaturer skall mätas och jämföras i 150 års perspektiv bör jämförliga mätmetoder och mätstationer användas – annars mäter man inte samma objekt och en jämförelse blir helt meningslös.

 34. Stein Bergsmark

  Evert og Mats, bra artikkel. Har dere en kilde til grafen med CO2 for el-, bensin-, og dieselbil?

  Stein. B

 35. Claes-Erik Simonsbacka

  Trots extremkylan i januari – vintern har varit mildare på grund av klimatförändringarna

  Utan klimatförändringarna skulle temperaturerna i januari ha varit ännu kallare, visar en färsk internationell studie. 

  https://www.hbl.fi/artikel/086d19d3-f8f3-5d40-bfb4-469c624043e6

  Mvh,

 36. Fredrik S

  Claes-Erik Simonsbacka #35

  Undrar hur de beräknat att det skulle vara fyra grader kallare under 4 dagar i januari i Oslo utan vad de kallar klimatförändringarna?

  Undrar förresten vad de menar överhuvudtaget?

  Någon klimatexpert här som vet?

 37. Claes-Erik Simonsbacka

  #35 fortsättning

  Extreme cold will still occur in Northern Europe, although less often – risking decreasing preparedness and higher vulnerability
  31 January, 2024

  https://www.worldweatherattribution.org/extreme-cold-will-still-occur-in-northern-europe-although-less-often-risking-decreasing-preparedness-and-higher-vulnerability/

  Mvh,

 38. foliehatt

  Claes-Erik Simonsbacka #35,
  ”internationell studie”

  Det är World Weather Attributions våta dröm att få bli kallad så (jag vet att du kopierade hbl.fi)!!

  Korrektare är att kalla det för en lobbygrupps tolkning av verkligheten, eller ett argument helt i linje med lobbygruppens dagordning.

 39. TorbjörnR

  #37 Claes-Erik S

  Snälla, sluta sprid Worldweatherattribution artiklar. Det är ju bara skrämselpropaganda och helt meningslösa uttalande med låg vetenskaplig höjd.

 40. Thorleif

  Worldweatherattribution

  Hur finansieras den?

  ”Always follow the money”

 41. Thorleif

  Här är svaret (1 ex) för senaste året men utan belopp; Antalsmässigt många privata stiftelser (rika och godhjärtade) samt CO2 Foundation. Några ni känner till?

  https://www.climatecentral.org/give-funders

 42. Abacus

  #36 FS
  En grad varje dag i fyra dagar blir fyra grader sammanlagt.

 43. jax

  Kan någon förklara för mig varför vi plötsligt ska kalla helt normala vintertemperaturer för extrema och dessutom hävda att det skulle varit ännu kallare om det inte blivit varmare. För att beskriva normala kalla perioder räcker det med att hänvisa till historiska data, då det varit lika kallt tidigare. Att lägga till en extra variabel som gör det varmare och hävda att det borde varit kallare tillför ju ingenting om man inte kan bevisa att det verkligen är fallet. Annars är det väl lämpligt att använda den gamle Ockhams rakkniv som innebär att man inte ska anta fler företeelser eller ting än som behövs för att förklara de observationer man gör.

 44. Fredrik S

  Abacus #42

  Klipp från studien:

  ”For the Oslo station the cold single day minimum would also have been about 4 degrees colder without human-induced climate change.”

 45. Fredrik S

  Såhär står det i studien:

  ”Published peer-reviewed methods were used by the team to analyse the event”

  Vad är det för något?

  Låter som en försköning av något som inte är peer review och inte kommer att bli det?

 46. Thorleif

  #37 CES, 40, 41

  Ang WWA

  ”In 2015 Dr. Friederike Otto, Dr. Geert Jan van Oldenborgh and the non-profit Climate Central, serving as secretariat as well as helping to secure initial funding, founded World Weather Attribution (WWA). ”

  Det är alltså ett sekretariat men som hjälper till med initial finansiering vad nu det står för.

  Noterar att WWA inte redovisar egen finansiering men de anger det högt ansedda (från förr) Imperial College som en av deras partners. För kontakt med WWA anges en mejl-adress under Imperials domän.

  Under Covid var Imperial en huvudaktör och projektansvarig partner med WEF om Event 101 som samtidigt med utbrottet i Wuhan (ca 3 mån före det officiella utbrottet meddelades) hade som arbetshypotes att ”ett virus kommer” ”och det kommer att skapas konspirationsteorier”. Bill Gates finansierade även Event 101 och har enligt mitt minne också donerat till Imperial.

  WWA är sannolikt en organisation som får pengar från både Imperial och andra rika WEF-medlemmar?

  Professor Neil Ferguson är en forskare som konstant genom åren kommit ut med våldsamt överskattade prognoser om dödssiffror vid epidemier/pandemier. I Sverige skulle 2020 t.ex 100-tusentals personer dö redan i första vågen. Många andra forskare har faktiskt misstänkt att han jobbar direkt under vaccin-och läkemedelsbolagen!

  https://www.imperial.ac.uk/news/195217/coronavirus-fatality-rate-estimated-imperial-scientists/

 47. Thorleif

  Rättelse # 46 Event 101

  Det skulle stå Event 201.

  Jag noterar att det mesta kring detta event är borttaget från internet. Däremot hittar jag ett par högrankade sökningar som säger att eventet inte alls använde sig av ett scenario att ”ett virus kommer” och skapar en ”pandemi” etc. Av det som finns kvar kopplas händelsen till en huvudaktör, John Hopkins Uni sjukhuset.

  Vilka är det som städar på nätet? Det vimlade om uppgifter kring Event 201 förr

  Kolla f ö in fotona här;

  https://threadreaderapp.com/thread/1246853634819796997.html

  Ber om ursäkt för virus-kopplingen som OT men klimatet är en av WEFs huvudnr liksom att pandemin var deras ”gyllene tillfälle” som Klaus ständigt uttryckte vid den tiden

 48. Berra

  #33 Magnus Blomgren:

  ”Ja, vårat smhi har ju även krav på att omgivande mätstationer skall uppvisa liknande temperatur för att godkännas…”

  Fast det gäller visst inte heller när det är vindbyar eller medelvind som är kraftigare än de två närmaste stationerna tillsammans…

  https://www.smhi.se/vader/observationer/maxmin/byvind/18-to-06/sverige

 49. Fredrik S

  Magnus blomgren och Berra #33,48

  SMHI’s stationer kraschar ju under under -43 så det är bättre och säkrare att använda Trafikverkets stationer framöver i norr.

  Sex av SMHI:s mätstationer slutade mäta temperaturen under köldknäppen januari och Karesuando tappade ett helt dygn av temperaturdata.

  Det går ju inte att låta en myndighet med sån miljöparti-utrustning (och anställda?) stå för statistiken.

 50. Berra

  ¤49 Fredrik S:

  Men att de larmade om hettan i Italien i somras vart helt ok…

  Dock motsades det av min syster med sin italienska pojkvän som var på semester därnere när det var som mest ”extremt”…

  Dock sa han att det var en normal sommarvärmebölja…

 51. tty

  #45

  ”Published peer-reviewed methods were used by the team to analyse the event”

  Eftersom de glömde tala om VILKA ”peer-reviewade” metoder de använde är detta naturligtvis ett helt innehållslöst påstående.

 52. Fredrik S

  Berra #50

  Jo, det skrevs värmen så att tangentborden glödde på redaktionerna.

  Påhittiga profeter döpte värmeböljan efter vakthunden till dödsriket och EU’s klimattjänst publicerade glödande temperaturkartor över drabbade områden. De senare hade inte något med lufttemperaturen att göra eftersom det var marktemperatur mätt med satellit men varför inte?

  Det ingen upplyste om sedan var att juli 2023 bara hamnade på fjortonde plats över varmaste julimånaderna i Europa.

  Men det spelar ingen roll, om några månader är det dags igen. Någonstans kommer det vara värmebölja i Europa.

  Och när de nu godkänner inofficiella mätningar så finns det alltid någon termometer på något soltak att tillgå?

 53. Thorleif

  #15 Ingemar Nordin

  Hur än man analyserar vad fascism är (en totalitär politisk regim (traditionellt nationalistisk) som använder och styr big biz för sina egna syften ELLER det vi mer och mer ser, big biz som kontrollerar politiker, inte minst via nya överstatliga organ) så handlar det om en allt extremare korporativism (globalism) där medborgareintresset och demokratins huvudvillkor (inkl grundlagar) sätts på undantag.

  Får t.ex WHO makten över vår hälsa (kropp) och klimat i maj ligger vi illa till inför kommande maktutövnings-planer. Folkresning kommer att krävas samtidigt som risken för att vi under sommaren/hösten kan vara delaktiga i krig med dess typiska undantagstillstånd har ökat.
  Biden har bara en chans att vinna valet med hans extremt låga siffror: starta krig och ställa in valet. För att som president inleda ett krig måste man få ett annat land (t.ex Ryssland) att ”först angripa”. Annars måste kongressen besluta.
  Frågan är om Biden ens får bli partiets kandidat? Obama tar över via sin fru är tydligen stalltipset?

  Stagflation tror jag väntar vilket kommer få många människor att reagera olika beroende på privatekonomin. Börserna går ok och räntorna vid krig kommer att hållas nere i den mån det går (vem ska köpa alla obligationer av Treasury?)

 54. Thorleif #53,

  Vem som vinner valet i USA kan vi bara spekulera i. Tydligen så är en majoritet av amerikanarna, republikaner och demokrater, rätt trötta på både Trump och Biden och vill ha något nytt. Haley?

  Just nu pågår en fight i UK där kritiken mot NetZero står i fokus. Ingen tror längre att vare sig EU eller UK kommer att kunna köra över folket angående elbilar, energi eller andra påhitt som driver Europa mot avgrunden. Jag hoppas att alla EU-partier som är emot den klimatpolitik som de ledande politikerna där förespråkar kan samla sig till ett gemensamt motstånd.

 55. PS. Marxismen är en sant globalistisk ideologi. Världsrevolutionen skulle spridas till världens alla länder. Nationalistisk socialism (fascism och nazism) begränsas lite av sin nationalism och krävde att hela världen erkände Tyskland, eller idag Ryssland, som den naturliga härskarmakten. Alla andra nationers naturliga plats i systemet var förstås att de var lydstater under Vater/moder-landet.

 56. Christian

  Evert, det tar betydligt längre för en ny Tesla Model Y att komma ikapp en modern dieselbil.

  Redan innan Teslan har rullat en mm eller tagit emot sin första laddning har den med sig ett koldioxidbagage på 20 ton om inte mer.

  3-4 ton är från ståltillverkningen och det är lika oavsett drivlina. Sedan drar Teslan iväg med hästlängder. 16-17 ton är från mineralbrytning, krossning, malning, anrikning, förädling och batteritillverkningen.

  Säg att den drar 2kWh/mil och laddas med EU:s energimix ca 300g/kWh. Det blir 60g Co2/km. En modern dieselbil med Euro 6 ligger oftast under 120g Co2/km. Körsträcka 1500 mil per år. Det blir 90kg/år för elbilen och 180kg för dieselbilen.

  Brytpunkten går vid 27000 mil eller 18 år.

  Med elbilens stora koldioxidbagage så tar det 18 år innan den är ikapp en modern dieselbil. På den tiden har elbilen antingen hunnit brinna upp, rosta bort eller fått så stor degradering av batteriet att den är skrotfärdig.

  År 18 har elbilen förorsakat ett koldioxidutsläpp på 36,2 ton inkl bagage.

  År 18 har dieselbilen förorsakat ett koldioxidutsläpp på 36,4 ton inkl bagage.

  Detta är dårskap på hög nivå. Lägg då till batteriets usla energiinnehåll, 2-5% av energiinnehållet i bensin eller diesel.

  Laddförluster och en verkningsgrad som är avhängigt elproduktionen.

 57. Thorleif

  #54, 55 Ingemar N

  N Haley är nog samma politik som Biden när det gäller utrikespolitiken. Neocon och krigshetsare men också företrädare för etablissemanget. Här några synpunkter kring henne;

  https://www.armstrongeconomics.com/?s=N+Haley

  Marxismen och planekonomi ja! Klaus och hans (WEF) partnerskap mellan politik och näringsliv handlar om detta men där de globala jättarna är med och styr i baksätet tillsammans med korrupta FN-byråkrater och ett alltmer toppstyrt EU. Klaus försöker ge intryck av att vara socialist (har Lenin-porträtt på kontorsväggen) för att få med sig bl.a europas vänster i Agenda 30 och partnerskaps-arbetet. Så länge man är med och finansierar FN/WHO och då får som man vill har man råd att bli kallad nästan vad som helst. Global planekonomi styrda av de rikaste, typ Gates, Soros osv samt de äldsta familjerna. Vad ska WEFs 3400 medlemmar (globalist-företag) få för sina medlemsavgifter?