Är Northvolt nästa storslagna gröna bubbla

its over

”Det är klart vi ser över våra kostnader och drar åt svångremmen för att säkerställa att vi inte hamnar i en likviditetsfälla”, säger Northvolts VD Peter Carlsson till Di. Samtidigt framgår av deras delårsrapport för 2023 att utnyttjningsgraden är 5 promille av installerad kapacitet mer än 2 år efter det första batteripacket producerades i slutet på 2021. Förlusten 2023  efter 9 månader är 11 miljarder  kr, räntekostnaderna har stigit med 1,6 miljarder, kassaflödet är negativt med 18 miljarder. Northvolt är en tydlig exponent för vad som sker i en politiserad marknad, där ingen risk är för stor när någon annan betalar. Bidragskapitalister finns där billiga pengar finns och ingen frågar om lönsamhet. Godhet och oegennytta är självklart.

I vår åttondel av världen har de politiska ledningarna tagit koldioxidjakten på allvar och det är närmast hädelse att ställa frågor huruvida de politiska åtgärder som är på programmet får önskad klimateffekt ställt mot de drakoniska kostnaderna. Net Zero och fossilfria till 2050 (Sverige 2045), där står målflaggan. Att det är omöjligt börjar först med COP28 sjunka in. Hur som helst, här ska elektrifieras. Och om ett tiotal år ska bilar med förbränningsmotor (ICE) bannlysas. Elbilar (EV) proklameras som framtiden. Lagstiftas samtidigt som verkligheten i såväl EU som Storbritannien och USA visar dramatisk minskning av efterfrågan.

Affärsidén

Mot den bakgrund som gällt såg Northvolts nuvarande VD, Peter Carlsson, möjligheter. Han startade 2016 bolaget SGF Energy, med finansiering från Harald Mix investmentbolag Vargas Holding. Under 2017 bytte företaget namn till Northvolt och man planerade att bygga den största fabriken i Europa för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Dessutom utvecklingsverksamhet och testfabrik i Västerås. Skellefteå kommun valde samma dag att satsa 100 miljoner på att bygga ut infrastrukturen runt det framtida fabriksområdet på Bergsbyns industriområde.

Kunderna

Kunderna borde vara den viktigaste tillgången. Scania är en viktig kund som väntar på leveranser. VD Christian Levin säger att Scania redan investerat så mycket att bolaget klarar att leverera 25000–30000 eldrivna lastbilar om året. Det kan jämföras med att bolaget hittills i år inte levererat mer än knappt 200 eldrivna lastbilar.

Är du orolig för hur det ska gå med elektrifieringen? Christian Levin: – Ja, jag är lite orolig. Vi har ju investerat så mycket pengar i det här, vi har satsat hela firman på att elektrifieringen ska hända de kommande åren.

Volkswagen är också delägare med stora egna ambitioner. De har tonat ner beroende på dålig lönsamhet för batteribilar och kinesisk konkurrens. Tysk klimatpolitik pressar industrin med nettonoll, stängd kärnkraft och dyr el.

Var kommer pengarna från

I Affärsvärlden 6 oktober, Peter Benson,  kan man läsa: ”Glappkontakt med verkligheten. Hittills har investerare plöjt ner 100 miljarder kronor i lån och aktier för att förverkliga Carlssons storslagna planer för Northvolt. Det är unikt. Än mer unikt är att pengarna betalas ut trots att Northvolt inte verkar bry sig det minsta om lönsamhet. Balansen på Northvolt verkar vara 99 % hållbarhet och max 1 % lönsamhet.”

Enligt bolagets årsrapport hade Northvolt fram till och med 2022 dragit in över 8 miljarder dollar, ungefär 90 miljarder kronor. Där ingick både aktiefinansiering och lån.

Bara under 2021 och 2022 drog bolaget in nästan 50 miljarder kronor i aktieköp och konvertibler. I somras tog företaget in ytterligare 1,2 miljarder dollar i konvertibla lån. Det drog upp totalsumman till runt 9 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 100 miljarder kronor, i finansiering.

Bland de största ägarna finns i dag fordonsjätten Volkswagen och storbanken Goldman Sachs – med drygt 21,1 respektive 19,4 procent av aktierna. Största ägaren Volkswagen tonar sedan en tid ner sitt intresse i Northvolt och samarbete och bygger i stället på egen hand nya fabriker i Tyskland. Eftersom VW äger Scania är de även som kund drabbade av Northvolts oförmåga att leverera. Medgrundarna och finansmännen Carl-Erik Lagercrantz och Harald mix äger drygt 7 procent via holdingbolaget Vargas.

Men också svenska pensionspengar har investerats i projektet. AP-fonderna har gått in med 5,9 miljarder kronor i konvertibler och aktier. Europeiska investeringsbanken har ställt upp med två lån, där det sista är på cirka 3,5 miljarder kronor. Nordiska investeringsbanken har vidare lånat ut cirka 500 miljoner till fabriken i Skellefteå. Därutöver har Vattenfall och Vinnova stöttat projektet.

Ihop med Energimyndighetens 439 miljoner summeras bara den här gruppens engagemang i Northvolt till långt över 10 miljarder kronor.

Hur har det gått?

Inte så bra är en mild underdrift.

Sommaren 2021 var andra produktionslinan (Block 2) i stort sett färdigbyggd utvändigt men den största delen av arbetet inomhus kvarstod. Den 28 december samma år byggdes det första batteriet i den första produktionslinan.

Det första redovisade resultatet var för 2018 minus 0,2 miljarder. Sedan två nedslag; 2020 minus 1,5 miljarder och 2023 minus 3,2 miljarder kr. Det senaste skall ställas i relation till en omsättning på 1,2 miljarder.

Northvolt

Nya skräcksiffror i hemlig rapport – Dagens industri (di.se)

Citat:  ”I rapporten framgår att produktionen i Skellefteå är på anmärkningsvärt låga nivåer. Under årets nio första månader levererade Northvolt battericeller motsvarande 79,8 MWh, det är knappt 5 promille av den totala kapaciteten på drygt 16 000 MWh (16 GWh) per år. Den låga produktionstakten kan ställas mot Northvolts ursprungsplan som var att nå full produktion i 2023.

Northvolts senaste bedömning, som vd:n Peter Carlsson gav i DI i oktober i år, är att fabriken i Skellefteå ska producera ”hyfsade gigawattimmar” nästa år 2024 för att därefter nå full produktion 2025.

Enligt den hemliga delårsrapporten har dessutom Northvolts tredje kvartal 2023 inneburit ett stort bakslag. Leveranserna av battericeller minskar under det tredje kvartalet till 13 MWh från ett snitt på 33,5 MWh per kvartal under det första halvåret. I rapporten hävdar Northvolt att volymerna påverkats av uppgraderingar och underhåll av de nya fabrikerna. Försäljningen av de så kallade batterisystemen, som tillverkas i polska Gdansk, hämmas av en långsammare utveckling än väntat på marknaden.

Den låga produktionstakten slår hårt mot bolagets försäljning och resultat. Efter att försäljningen ökat med 78 procent på årsbasis under det första halvåret föll den under det tredje kvartalet med 13 procent till 221 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period 2022.

Samtidigt har Northvolts kostnader skenat med 172 procent till 3 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Kostnadsökningen beror till stor del på en nedskrivning efter att bolaget byggt stora lager av litium, nickel och kobolt, som sedan fallit i pris. För årets nio första månader ökar förlusten från 1,3 miljarder kronor till nära 11 miljarder kronor. Bolagets räntekostnader ökar med 1,6 miljarder kronor.

Det fria kassaflödet uppgår, enligt Di:s beräkningar, till negativa 18 miljarder kronor under årets första nio månader, varav den löpande verksamheten gör av med knappt 6 miljarder kronor. Likvida medel minskar till knappt 19 miljarder kronor från 27 miljarder vid årsskiftet. Nettoskulden ökar till nästan 28 miljarder från knappt 6 miljarder under samma period.

Baserat på nya uppgifter till Di från den viktiga kunden Scania, som även är delägare i batteribolaget, talar mycket för att Northvolts vändning inte kommer under det fjärde kvartalet 2023. I samband med Scaniaägaren Tratons rapport för det tredje kvartalet valde VD:n Christian Levin att skylla bolagets dittills låga produktionstakt av batterielektriska lastbilar på att de inte fick battericeller från Northvolt.

Marknadsfrågor

Verksamheten är beroende av olika marknader.

fabriks kapacitet

Dagens industri 7 november 2023 (di.se)

För fordonsmarknaden blir konkurrensen mördande. Det finns ett trettiotal batterifabriker bara i Europa. Kapacitet på 1000 GWh och expansionsplaner till 2000 GWh.

Samtidigt har åtminstone för tillfället luften gått ur EV-marknaden både i Europa och USA. Folk vill inte betala mer för mindre bruksvärde. För ’vanligt folk’ – vilka de nu är – är EV för dyra jämfört med ICE med samma storlek. I Sverige är majoriteten EV registrerade på företag och går som förmånsbilar. Där är den borttagna bonusen inte lika avgörande. Viktigare är då grön image och lågt beskattningsbart förmånsvärde.

Nästa tröskel som EV snubblar på är begagnatmarknaden. ICE  förmånsbilar är eftertraktade på andrahandsmarknaden. Men hur sugna ska de vara som betalar ur egen plånbok på en bil som kan behöva nytt batteri för ett par hundra tusen inom några år? För att inte tala om tredjehands ägare. De lär inte finnas. Protester mot ’bannlysningen’ blir nu vanligare ute i världen. Duktigaste EV-köparna finns i Norge och Sverige. En begränsad del av bilmarknaden. Verkligheten flåsar redan politikerna i nacken.

Andra marknader är också av betydelse och man behöver inte se särskilt långsiktigt. Knapphet i utbudet av de nödvändiga mineraler kommer att driva upp priserna mer än skalfördelar av ökad batteriproduktion väger upp. Konkurrens om tillgången och Kina i guldsits borde bekymra.

Arbetsmarknaden är också betydelsefull. Harald Mix pekar på hur många jobb som skapats. 5 600 på Northvolt. Det är den enda merit han lyfter fram, men tiger om 5 promilles kapacitetsutnyttjande och de ekonomiska katastrofsiffrorna. Till det bör adderas alla som behövs för samhällenas infrastruktur. Säg upp till 10 000. Människor med rätt kompetens ska varaktigt bosätta sig i Skellefteå. En trolig konsekvens är att näringsliv och offentliga verksamheter dräneras och riskerar gå under.

För att arbetsmarknaden ska kunna fungera måste även bostadsmarknaden fungera. Skellefteå gick direkt in med 100 miljoner för att göra markområdet tillgängligt.

Di 19 december.

”Skuldrally i Skellefteå efter Northvolt: Ökat 1000 procent

Samtidigt som DI har kunnat avslöja att problemen tilltar för Northvolts jättefabrik i Skellefteå har kommunens skuldbörda ökat med 1000 procent för att klara etableringen. Men kommuntoppen Lorents Burman (S) är inte orolig. Trots vindkraftförlusten på 8000 kronor per innevånare förra året.”

Riksgälden i bidragskapitalismens tjänst

I december har Riksgälden utfärdat kreditgarantier på 15 miljarder för Northvolt och 13 miljarder för H2 GS.

Med vad som är känt idag ser det ut som risker som med stor sannolikhet kommer att falla ut. Northvolt är väl närmare ansökan om rekonstruktion än ett friskt och lönsamt företag. Om möjligt är H2 GS planer lika luftiga.

Sammanfattning

Christian Sandströms utmärkta sammanfattning av tidigare gröna bubblor har i Northvolt med stor sannolikhet stoff till en uppföljare.  Northvolts VD Peter Carlsson har varit proaktiv. Han har nyligen sålt aktier för 200 miljoner.

Alla dessa storslagna projekt i Norrland behöver resurser av olika slag, som en neutral utomstående betraktare har svårt att se kan realiseras. El. Personal med höga krav på rätt kompetens. Bostäder. Enormt mycket kapital allokerat till ett för bygden megaprojekt. Styrning genom ospecifika, gröna mål med väldigt höga risker.

Sett till tidigare gröna bubblor är skattebetalarna de som blir sittande med Svarte Petter. Kommunen rycks med i vanlig ordning med lovade jobb, tillväxt och en lysande framtid. Projektets beskrivning innehåller alla de vanliga säljande ledorden.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det hade varit intressant att få en kommentar av arga Andersson …. en av de främsta företrädarna för den grönfärgade hypen.
  Det mest tragiska är hur våra ”förtroendevalda” har hanterat samhällets (våra) gemensamma tillgångar (tveksamt om de själva insett vad förtroende innebär) …
  För mig låter Everts och Mats gedigna genomgång här ovan som att vi står i vänthallen till ett nytt stålverk 80, fast mycket större … det är emellertid inte alltid som störst är bäst.

 2. Thorleif

  Ser fram mot ytterligare fakta kring ägares och lednings ”insider”-försäljningar av aktie- och ev konvertibla innehav.

  Mycket bra fakta summering av författarna, tack!

 3. Thorleif

  Som sagt; insiders ”förtida” säkringar en indikation om risk.

 4. Kristofer Fredin

  Tre viktiga punkter som skribenterna helt har missat, inte förstår eller helt blundar för:

  1) Det tar avsevärd tid att rampa upp mot full produktion, det är inte bara att installera utrustningen och sen bara trycka på en knapp. Tänk 2-3 år istället. NV är öppna med det men det är MÅNGA som läser siffrorna som inte fattar hur de ska tolkas…

  2) Batteritillverkning är enormt kapitalkrävande. Det är go big or go home som gäller. De som tror att man kan öppna i liten skala och sen expandera missar helt att sådana batterier kommer bli svindyra. Och en sån affärside skulle därför konka fort.

  3) Det finns enorma incitament att bygga batterifabriker. NVs siffror på 55 miljarder USD i orders är gamla siffror som jag är säker på kommer uppdateras under 2024. Och har någon missat att världen är på väg att elentrifieras så rekommenderar jag att börja läsa nyheterna.

 5. pekke

  Northvolt och dess konkurrenters expansion liknar allt mer de tidigare dot.com- och fastighetskrascherna där man expanderade hela tiden trots negativa rörelseresultat tills pengarna tog slut och allt kraschade.

  Med höga låneräntor så är frågan hur många privatpersoner som har råd med nya elbilar, skulle tippa att även många företag försöker hålla ner kostnaderna.

  Grönt är skönt, men är det ekonomiskt hållbart ?

 6. Lasse

  Låt Kina ta hand om bubbelekonomin!
  Ot :Kallt i Northvolts hemstad- -28 nu!

 7. Gabriel Oxenstierna

  Tack för denna utomordentliga genomlysning.

  Det jag hela tiden frågat mig är om Northvolt egentligen har någon unik fördel i egen batteriteknik?
  Vad har man för teknikhöjd?
  Egna patent?
  Egna processlösningar?

  Eller är det – som jag befarar – bara massfabrikation av redan etablerad teknik det handlar om? Alltså att konkurrera med låga marginalkostnader pga stordriftsfördelar.

  Vore intressant att få en kommentar på dessa frågor från Mats/Evert!

 8. Lennart Bengtsson

  Det har inte saknats kritik men media och myndigheter har effektivt förhindrat att kritiken publicerats. Några av oss hade en gemensam artikel för riksdagsvalet i september förra året men publikation förvägrades av DN,SvD,DI och GP i denna ordning
  Nu får med stor sannolikhet landets skattebetalare på olika sätt stå för räkningarna.
  Hela köret är inget annat än en Ebberöds Bank i makroskala

  Det finns snart inga ord för denna enastående insufficiens bland politiker, myndigheter och media. Jag är rädd att en faktor kan vara landets usla skolsystem som nu snart har producerat två generationer av medborgare som verkar sakna all relevant kunskap i naturvetenskap och matematik.

 9. Lasse

  Northvolts Peter Carlsson har ett förflutet inom Elon Musks Tesla.
  Elon Musk är en unik entreprenör med många bolag på sin agenda.
  Läser en bok där hans gärningar (fram till 2023) sammanfattas.

  Helt unik och föga konventionell serieentreprenör som går helt in för att lösa de problem som finns i hans företag.
  Är det problem så löser han dem eller ser till så hans anställda gör det. Ofta tvingar han fram okonventionella lösningar på kort tid.
  Han är ett unikum som kanske Peter Carlsson skulle behöva idag.
  Facket kan nog inte hjälpa honom 🙂

 10. Ivar Andersson

  #4 Kristofer
  Har Northvolt informerat sina kunder t.ex. Scanias VD Christian Levin om att det tar sin tid, kanske år, innan leverans kan ske?

 11. Lennart B #8,

  Efter flera decennier då man vägrat att diskutera både klimat och energi på ett seriöst sätt så är jag inte förvånad. Stormedia springer tyvärr de gröna politikernas ärenden. Ibland är det rent parodiskt med denna medvetna tystnad, som i våra öron skriker i högan sky. 🙂 Tyvärr får allmänheten inget veta.

  Ingen av skrikhalsarna i SVT eller på tidningarnas debattsidor skulle ens våga möta dig, eller någon annan av våra pålästa skribenter, i en öppen debatt. Och de vet om det men gömmer sig bakom ”konsensus”, FN och politiken i allmänhet.

 12. Fredrik Forsberg

  Allt runt Northvolt är framtida projektioner.

  Allt ifrån kunskap till fabriker måste köpas in från Asien. Finns ingen teknisk kunskap i Sverige för den här typen av tillverkning eller forskning som står ut. Så linan köptes in ifrån Kina (utan CE-märkning och utan att följa EUs maskindirektiv). Batterierna är knappast unika utan hyfsat likvärdiga med de asiatiska.

  Allt ska även gå otroligt snabbt i en enormt krävande och kravfylld brasch som automotive.

  Det de har lyckats med hittills är faktiskt rätt så imponerande. Byggt fabrik. Byggt upp en hel del kunskap även om de är långt efter asiaterna. Lyckats leverera en del batterier till slutkund, vilket visar att de har lyckats certifiera och nå vettiga testresultat för batterierna.

  Tror ju ändå att det går åt helvete iofs. Men ändå glad över att Sverige gör ett försök att etablera en ny näring. Sverige bränner av ungefär 50 miljarder kr per år i SIDA-projekt utan att Sverige får ut nåt av det. Så Northvolt motsvarar ungefär 2 år av SIDA-verksamhet men med enormt stor payback om det lyckas.

 13. Claes-Erik Simonsbacka

  Northvolts innovativa finansiering i Quebec: En modell för internationellt samarbete

  Northvolt AB: s satsning i Quebec är ett bevis på kraften i internationellt finanssamarbete. Detta projekt, som stöds av en blandning av privata europeiska och amerikanska finansiärer, tillsammans med offentliga medel från Ontario och Quebec, är anmärkningsvärt. Särskilt betonas engagemanget från stora aktörer som Volkswagen, BlackRock, Goldman Sachs och kanadensiska provinsiella investeringsgrupper en unik synergi. Detta står i skarp kontrast till den amerikanska strategin, som ofta bygger på skattelättnader snarare än direktinvesteringar. Den kanadensiska modellen, med sin råvarumedvetenhet och förståelse, är ett lovvärt tillvägagångssätt som andra, särskilt i USA, bör överväga att efterlikna.

  Mvh,

 14. Tege Tornvall

  Mats och Evert avslutar med att Peter Carlsson nyligen sålt aktier för 200 Mkr. Precis som både Jan Blomgren och Christian Sandström skildrat:
  1. Först dra in enorma pengar som lån och finansiering från stat och kommuner.
  2. Sätta bolaget på börsen.
  3. Pumpa upp kursen.
  4. Kamma hem kursvinst genom att sälja.
  5. Fly fältet när det går åt pepparn. 6. Kvar står stat, kommuner, institutioner, fonder och andra finansiärer, i huvudsak skattebetalarna.

  Om regering och opposition inte fattar detta, bör de snarast avpoletteras – helst lagföras – för bevisad inkompetens.

 15. Thorleif

  #4 Kristofer F

  Det ligger säkert en hel del i det du säger men varför är då inte bilfabrikanterna (VW) som också är ”delägare” i investeringen nöjda? Borde de inte känna till det du skriver om ovan? Förseningarna som alla pratar om kan ju inte bero på punkt 1-2 ovan om allt tar tid men går enligt plan? Konkurrenterna vilar inte på hanen santidigt som det finns tecken på efterfråge-avmattning (konjunktur?). Finns det plats för alla och särskilt de som blir klara och i full drift sist?

  Är du detaljinsatt ser vi gärna att du ger oss en konkurrent-analys om den dryga halvbiljon kronor marknaden fn är värd.

 16. Tege Tornvall

  Om till äventyrs någon nämnvärd produktion kommer igång, blir den en processindustri med några hundra operatörer. Inga tusentals annat än för bygget. De kommer och försvinner som flyttfåglar. Den personal med hög kompetens som söks lär utebli. Kvar står kommunerna med dyra men outnyttjade nybyggen.

 17. Torsten Sandström

  En intressant och relevant text. Bra att KU finns! Trist att den politiska utvecklingen går i fel riktning.

 18. Michael E

  #4 Fredin, du har en poäng med vad du skriver avseende både skala och tidsperspektiv. Det finns dock även andra perspektiv att beakta när det gäller batterier och EV. Flera stora biltillverkare skalar nu ner sina planer för EV, t.o.m. Tesla indikerar en avsevärd nedskärning i deras produktionskapacitet. Detta som en konsekvens av fallande efterfrågan en efterfråga som delvis till att börja med var skapad av politiska styrsignaler snarare än marknadens efterfrågan. Så vad som till sist kommer att få även denna gröna bubbla att brisera är när den möter verkligheten. Se mer om problemen med EV här, https://zeihan.com/category/electric-vehicle/

 19. TB

  Ska bli intressant att här på denna blogg följa hur det går för NV. Riksmedia kan man ju inte lita på när det gäller att göra någon korrekt bedömning av NV. Kan väl knappast gå på annat sätt än åt h-e!

 20. TB

  Att NV VD säljer aktier säger väl det mesta!

 21. Thorleif

  Man hör att den kinesiska automotiva elektrifieringen bl.a bygger på att bilarna byter hela batterier på särskilda inrättningar istf för att tanka el på egen hand. Någon som är insatt?

  Andra menar att t.ex den upplevda galenpannan J Kerrys uppträdande antingen verkligen består i psykisk ohälsa (megaloman) ELLER är ett uttryck för att han är köpt av fossil-industrin (eller kärnkraft?). Ingen annan agerar heller så motsägelsefullt t.ex om det snara översvämningshotet kontra hans egna fastighetsinvesteringar! Miljardär som han blivit.

 22. Northvolt, Tesla, Scania eller vilken bil- eller batteri-tillverkare som helst är bara små obetydliga detaljer. Vad man försöker göra är att ställa om hela transportsektorn på några decennier, lycka till med det! Man måste ha sinne för proportioner och börja med utsläppsminskningar där man har en rimlig chans att lyckas utan att ställa till alltför stor skada. Kraschar vi transportsektorn är det god natt för oss.

 23. Mats Kälvemark

  #4 Kristoffer Fredin
  Så du menar att det i företagasvärlden skulle gälla speciella regler med krattade maneger för batterifabriker? Där har du fel. Kapacitetsutnyttjande på fem promile efter mer än 2 år efter produktionsstart är aldrig godtagbart i någon industri.
  Konkurrensen är mördande från EU, Kanada och inte minst Kina. Northvolt har ingen unik kompetens. Tvärtom verka de sakna basal kompetens för att bygga, starta och få lönsamhet för företag. Enligt Harald Mix är deras främsta merit att de med sina 5600 anställda är ett ”stora i Sverige”. I ett företag som blöder (minus 18 miljarder kr på 9 månader 2023) är det ju tvärtomen en grundorsak till dräneringen av de likvida medlen. Nortvolt ligger säkert i topp i Sverige vad gäller ”burn-rate”, inget att vara stolt över. De är duktiga på att jaga kapital till den sjunkande skutan, men de som man lurat en gång kommer inte igen som donatorer och ryktet sprider sig. Det är möjligtvis enfaldiga politiker i kliimatkyrkan som går att lura flera gånger.
  Och dessutom, EV-marknaden står inför en kollpas. Har börjat i USA och sprider sig till EU. Verkligheten har kommit i kapp de gröna utopierna.
  Se länkarna i vårt inlägg. Batteribilar är verkligen sämre på allt!

 24. Björn

  Man tappar nästan andan när man läser om detta industriella elände i spåren av klimathysterin. Det är nästan brottslig ansvarslöshet hos inblandade industriella ledare. Hur kan man tro att man kan få avsättning för produkter som inte har tillgång till el och laddinfrastruktur och dessutom fortsätta att blåsa upp en nästan obefintlig efterfrågemarknad?

 25. Johan

  I dagens industri idag går Bolidens VD
  ut och säger att inte heller för Boliden
  finns kapacitet på malmbanan för Harald
  Mixs vansinnesprojekt i Boden.

  -38 C i by utanför Kalix nu på morgonen
  Var -37 för 10 år sedan får gå tillbaka till
  1999 när det var -47 C när det var riktigt
  friskt ute. Per Holmgren vad händer med
  Vasaloppet?

 26. Lennart Bengtsson

  Förmodligen får man hemförlova personalen under dagens stränga kyla. Flera stationer har rapporterat temperaturer under – 40°C och kylan kommer att fortsätta några dagar till-

  SVT kommer säkert att koncentrera rapporter över varmt väder någonstans på klotet i stället eller hänvisa till FN-chefens” kokande hetta”.

 27. Thorleif

  #13,C-E Simonsbacka

  Intressant men glöm inte att både offentliga myndigheter, Blackrock och GS aldrig satsar egna pengar utan någon annans. I finansvärlden lever vi f.ö på transaktioner och avgifter, inte främst på att vi får rätt. Vi är säljare!

 28. Thorleif

  #20 Rättelse

  Jag måste be om ursäkt å J Kerry’s vägnar då jag förstås syftade på Al Gore betr uppträdande (dvs ej Kerry). Att de båda samarbetar står dock klart liksom bådas totala engagemang i WEF.

 29. Lasse

  Just nu sänder P1 en intervju med James Hansen.
  Han började som modellbyggare 😉
  Sen lyckades han få regeringen intresserad efter en utfrågning i kongressen (där han stängde av kylanläggningen för att få lite autenticitet)

  https://notrickszone.com/2023/12/31/61-notrickszone-articles-on-studies-datasets-from-2023-show-climate-models-are-rubbish/

  #27 Kerry har Heinz att tacka för sina stålar!

 30. Tack, för en belysande artikel!
  Dagens Industri har även dom en artikel idag om elbilarnas golgatavandring.

  Bilförsäljningen generellt ser dessutom ut att störtdyka för 2024, finanskrisnivåer, värst för elbilar.

  Vanligt folk är dessutom förbaskat trötta på att subventionera dom välbärgades bilinköp.

  Att vi skall subventionera dom välbärgades shoppingvanor – för att retoriskt räddas från sveriges brinnande klimatkris köps allt mindre av vanligt folk – dom flesta minns trots allt 2023:s sena, kalla vår och efterföljande kalla sommar och tidiga start på nuvarande vinter – längre än så sträcker sig vanligen inte ” mannaminnet”.

  Den gröna omställningen har och kommer framgent att skapa avgrundsdjupa klyftor i samhället och världen.

 31. Tege Tornvall

  20# Thorleif. Kerry har väl inte ”blivit” miljardär men lär däremot vara gift med en arvtagerska till Heinz ketchup. En sliskig typ!

 32. Göran

  #27 Thorleif

  Inte behöver du be om ursäkt. J. Kerry är samma kålsupare som Al Gore.

  J. Kerry vill inte ens berätta vilken personal han har anställd i sin myndighet. Noll transparens med andra ord.

 33. Göran

  Finns det i dag någon västerländskt biltillverkare som går med vinst? Jag tycker mig läsa att i alla fall alla som ska ha en elbil i sin produktportfölj gör minusresultat.

  Frågan blir kanske inte om folk har råd med en elbil utan om folk kan få tag i en bil oavsett om det är en batteribil eller petroleumbil?

 34. Ulf

  Den tidigare regeringen beslutade som sagt att RIksgälden ska få lov att spela roulette med 80 miljarder av skattebetalarnas pengar. Ett bindgalet beslut som bryter mot alla konventioner. Man har alltså redan bränt 30 miljarder av dessa.
  Nuvarande regering måste stoppa detta nu och rädda de kvarvarande 50 miljarderna. Visst det kommer bli ramaskri om det i media, men det får de ta.
  Samtidigt betyder inte detta att ledningen i Riksgälden kan svära sig fri. Tanken kan knappast ha varit att satsa på galna projekt.

  Såhär blir det när religion får styra. Ingen kostnad är för hög.

 35. mattias

  #30
  Man skyller på politiska beslut – borttagen elbilsbonus och reducerad reduktionsplikt som gör fossilbilar billigare.

 36. Bengt Abelsson

  Den stora frågan är hur länge till alarmisterna kan fortsätta att påstå att vi lever i skuggan av en nära eller pågående klimatkatastrof.
  Kanada lämnade för 20 år sedan ut en broschyr om vad som skulle komma att hända.
  20 år senare: inget av de sex katastroferna har inträffat eller är på väg.

  Snabbt ökande temperatur. Nej
  30 cm ökad havsnivå. Nej
  Minskad veteskörd. Nej
  Ökad torka. Nej.
  Minskat vattendjup i St Lawrence kanalen. Nej.
  Ökade skogsbränder Nej.

 37. Sören G

  Och sen är frågan varför ett varmare klimat skulle vara dåligt. Antika kulturer blomstrade under varmare perioder och kollapsade under kallare.
  Varmare global medeltemperatur innebär att värmen är jämnare fördelad, sprider sig mot högre latituder medan ekvatorsområdet inte har högre temperatur. Det finns en naturlig termostat som håller havsvattnet under 30 C.
  D.v.s. kallare områden blir varmare och det blir mer behagliga temperaturer.
  Klimathotsalarmisterna har fått för sig att det blir varmare i redan varma länder så att folk där inte kan bo kvar. För att missleda så har man börjat prata om ”klimatuppettningen”.

 38. Ingeman Arbnor

  #4 Kristoffer Fredin

  Du ”rekommenderar” att vi ska ”börja läsa nyheterna”. Med din kommentar förstår jag vilka nyheter du läser. Men andra läser kanske också nyheter som talar om alla de problem som är förknippade med batteribilar och som kommer att drastiskt minska efterfrågan, vilket naturligtvis slår mot batteritillverkare. Har man då inte unik kompetens, egna patent och en unik produktionslinje utan bara har imiterat så lär man vara rätt illa ute, vilket NV är. Dina ”enorma incitament” för att bygga batterifabriker finns inte i den konkurrenssituation som NV satt sig i via sin brist på affärsavgörande parametrar på en hajpad marknad. Att det tar tid att bygga en fabrik i denna skala är något alla som sysslar med affärer vet och matchar därför mot finansiella och marknadsmässiga lösningar i sina planer vilket NV tycks ha varit okunniga om. Att vd:n nu säljer bör man nog begrunda innan man försvarar satsningen som med all sannolikhet kommer att gräva hål i skattebetalarnas fickor. Det är aldrig bra när politiker leker affärshen i en hengård.

 39. Thorleif

  Ang #29,31,32 J Kerry

  Tackar! Och det känns befriande att veta att man ändå inte är ute på hal is. Men jag antar att Ni förstår att jag bl.a syftade på Gore´s uppträdande på bl.a WEF-möten. Är det föredettingar som hittat nya nischer för sina behov att bestämma och synas? Jovisst! Jag har ivf ännu inte hittat något som skulle bekräfta deras ärliga och genuina uppsåt.

 40. Christian S

  #4 I USA är det full kris för elfordon sedan medelklassen ratar dem. GM och Ford förlorar omkring 36000$ per såld elbil och måste dra i nödbromsen. Flera investeringar som nya bilfabriker och batterifabriker läggs på is. Man har underskattat konsumenterna att de är inte villiga att betala vad som helst för elfordon som på många punkter än sämre än bränslebilar. Som dragbilar är de hopplösa. Man försöker kränga iväg dem med enorma rabatter men det går mycket trögt. Under 2023 tillverkades i USA 1 miljon elbilar. 300000st lyckades man sälja. Resten står hos handlare och på uppställningsplatser osålda. De enda fordon man tjänar pengar på är de med förbränningsmotorer. Det sprider sig hit också. Vi är intet på något vis immuna.

  Kinesiska Nio som påstås vara flaggskepp bland kinesiska elbilar förlorar ca 400000kr per såld bil. De enda som går skapligt är eldfängda BYD (”Burn Your Driveway”) och Tesla. Men ingen av dem är oberörda. Tesla har vid åtminstone tre gånger förra året dumpat priserna med ja 20-30% på ett bräde bara för att behålla marknadsandelar. VW är i djup kris. Deras nya modeller säljer inte alls. Kinesiska Weltmeister är bankrutt och fler kommer att följa efter.

  BYD lockar med 0% ränta och förmånlig månadskostnad via finansinstitut. Ingen rök utan eld. Någonstans måste man få in kapitalet. Restvärdet är inte mycket hänga i julgranen.

  Få köper sin elbil kontant. De vanligaste finansieringarna är leasing eller kreditköp. På papperet står man som ägare men i verkligheten ägs bilen av finansinstituten. Kan du inte betala månadsavgiften kan finansinstitutet hämta bilen, sälja den hos t.ex. KVD och kvar står du med en skuld du måste betala för något du inte har. Det är inte alltid så lätt att avbryta ett kontrakt i förtid och betala in restvärdet. Man ser dagligen privatpersoner som försöker överlåta sina leasingavtal eller kreditköp till andra. Intresset är djupfryst.

  Den andra stora springande punkter än mineralbrist. Hur man än vänder sig om har man rumpan bak. Mineralerna som krävs för den gröna omställningen räcker inte på långa vägar.

  För vissa mineraler krävs det att utvinningen skalas upp med 700-7000% fram till 2050. Det är helt omöjligt.

  Vi har redan nu nått ”peak koppar”. Vi spenderar inte ens 10% av det som krävs för att finna nya fyndigheter för att möta behovet i den gröna omställningen. Skulle vi sätta igång idag med prospektering tar det i genomsnitt 16 år innan en gruva kan vara igång med brytning. Så om vi börjar idag så är vi bortom 2040 innan det kan vara tal om någon produktion.

  Vad händer om världen jagar en produkt som vi behöver men som det inte vi inte kan producera tillräckligt av? Jo, inflationen stiger. En liten av världens GDP är baserat på metallpriser. Men om metallpriserna stiger med flera hundra procent upp till flera tusen procent? Det påverkar priserna på batterier, vindsnurror och solpaneler för att de är gjorda av dessa mineraler som vi har ett enormt sug efter men som det inte finns tillräckliga mängder av. Visst stater kan gå in och dämpa priserna med subventioner för ett tag men de verkliga priserna ökar. Det håller ett kort tag. Till syvende og sidst måste centralbankerna gå in och höja styrräntan. Affärsbankerna har inget annat val än att haka på och så är vi inne i en ond nedåtgående spiral.

  Koldixoxidbagaget ökar och ökar för elbilar för att det går åt mer och mer energi att utvinna mineraler och få dem till batterierna.

  Litium-jonbatteriet är ingen revolution. På 35 år har man gått från 2% till 5% av energiinnehållet jämfört med flytande kolväten.

 41. Bengt Abelsson

  #4
  Om nyheter.

  Du kanske har läst Reuters artikel om Tesla från 20 dec 2023.

  Den handlar om Teslas inkompetens resultat rörande tämligen enkel mekanik.
  Exempel: En 24 timmar ”gammal” bil med 116 miles på vägmätaren tappar ett hjul.
  Tesla nekar garantireparation med motivering tidigare skada.

 42. Claes-Erik Simonsbacka

  Northvolt är väl positionerat på batterimarknaden. Företaget har bland andra säkrat partnerskap med stora fordonstillverkare, som Volkswagen och BMW. Northvolt har dessutom skaffat betydande finansiering från framstående investerare, inklusive Goldman Sachs, BlackRock och Vulcan Capital, för att stödja sina expansionsplaner, vilket gör Northvolt till en stark utmanare på den globala batterimarknaden.

  Trots sin starka marknadsposition och tillväxtstrategi står Northvolt inför flera utmaningar. En av de största utmaningarna är det konkurrensutsatta landskapet, med etablerade aktörer som Panasonic, LG Chem och Samsung SDI som dominerar batterimarknaden. Dessutom kan de höga kostnaderna förknippade med råvaror påverka Northvolts lönsamhet. För att övervinna dessa utmaningar fokuserar Northvolt på innovation och hållbarhet.

  Dessutom undersöker Northvolt potentialen med att återvinna uttjänta batterier för att hämta värdefulla material och minimera avfallet.

  Mvh,

 43. Willy Larsson

  Det nya ELV förslaget är väl också ett bevis på att dom är rädda att ingen kommer att köpa ny bil när bensin och dieselbilar blir olagliga, det kan bli som på Kuba man håller igång sina gamla bilar

 44. Elbilseran lär snart vara slut. Batteritekniken har i stort sett stått stilla sedan Litiumbatteriet uppfanns. Det är en drastisk minskning i Sverige av sålda elbilar. Däremot så kanske det finns en marknad för återvinning av metaller från uttjänta batterier. Redan nu står 100 tusentals gamla elbilar uppställda utan att någon vet vad man skall göra med batterierna.

  Bara kommuner och andra offentliga inrättningar satsar på elbilar. I det gröna Oslo har https://www.youtube.com/watch?v=5tZIgCsnnRQ satsningen på elbussar blivit rena floppen. De kan bara gå halva sträckan nu i vinter. Grön lösning: Köp fler elbussar!

 45. Mats Kälvemark

  #42 Claes-Erik
  Se dig om i verkligheten. Börja med att läsa vårt inlägg och länkarna,

 46. Claes-Erik Simonsbacka

  December U.S. Light-Vehicle Sales Tracking to End Year on Positive Note

  ”Higher inventory and increased discounting, combined with a rebound in fleet deliveries, will lead December’s results. With Q4 totaling a 15.5 million-unit annualized rate, sales in entire-2023 will total a 4-year-high 15.4 million units. Inventory will enter 2024 31% higher than a year ago.”

  https://wardsintelligence.informa.com/WI967579/December-US-LightVehicle-Sales-Tracking-to-End-Year-on-Positive-Note

  Elfordon och hybrider växer till rekordhöga 18 % av försäljningen av lätta fordon i USA

  Försäljningen av hybrid-, plug-in-hybrid- och batterielektriska fordon (BEV) i USA steg till 17,7 % av försäljningen av nya lätta fordon under tredje kvartalet 2023, enligt data från Wards Intelligence. Försäljningen av hybrider, laddhybrider och BEV-bilar har stått för 16,0 % av all försäljning av nya lätta fordon i USA hittills i år, jämfört med 12,5 % 2022 och 9,0 % 2021.

  https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61004

  Mvh,

 47. Ulf

  Företag och företagare får jobba med vad de vill så länge man följer lagar och regler.

  Problemet är när plötsligt skattebetalarnas pengar ska användas till företagande. Detta är skandalen.
  Just nu riskerar man alltså 80 miljarder som kunde gått till exempelvis sjukvården.

  Våra skattepengar ska inte gå till sånt här. Det är förstås en självklarhet.

  Om produkterna är efterfrågade och företaget välskött behövs inte skattebetalarnas pengar. Om det behöver skattebetalarnas pengar så är det inte ett företag som kommer fungera ändå. Det har vi sett många ggr redan.

 48. Christian

  #46

  Det tar minst dubbel så lång tid att bli av med elbilar som bränslebilar i USA. GM lägger ned tillverkningen av den mest populära elbilen Chevrolet Volt. Ford tvärnitar produktionen av F-150 Lightning i elutförande helt enkelt inte säljer.

  Marknaden för elbilar är på ett brant sluttande plan.

  https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-withdraws-2023-forecast-warns-ev-results-2023-10-26/

  https://www.bnnbloomberg.ca/ford-slashes-electric-f-150-plans-in-ominous-sign-for-ev-market-1.2010310.amp.html

  https://www.investors.com/news/is-tesla-stock-a-buy-or-a-sell-right-now-as-elon-musk-teases-cybertruck/

  Tesla är skuldsatt upp över öronen

 49. Gunnar Strandell

  Christian Levin var framtidsman och chef för Scania i Schweiz när jag blev kallad dit för att lösa tekniska problem. Scania hade lanserat 5-serien och en kund som beställt likadana bilar han redan hade i 4-serien blev jättearg när det kostade honom 100 tkr och sex månaders leveranstid extra för se om det gick att bygga bilarna exakt lika.

  Vi fick förklara att Schweiz är ett litet land utanför EU med helt egen lagstiftning som det inte går att ta hänsyn till när en ny produktserie för EU och resten av världen tas fram. Beställer man specialorder en gång får man göra det igen om man vill ha en likadan bil.

  Inlägget andas att Christian ännu inte lärt sig att acceptera tillverkningens och utvecklingens hårda begränsningar.

  Det räcker inte med att ha gott om pengar och en fast övertygelse när produktionsteknik eller konfigurationsmöjligheter saknas.

  Tillverkning av komponenter i Skellefteå eller Västerås med sambyggnad av dem till färdiga lastbilsbatterier i Södertälje ställer höga krav på hantering av avvikelser och produktförändringar. Här är Scania i världsklass, men var står Northvolt?

 50. Tege Tornvall

  Varför i all sin dar är annars klarseende Claes-Erik Simonsbacka så positiv till Northvolt och batterifabriker . och därmed indirekt också till elbilar? Jag kan inte få det att gå ihop.

 51. Tege Tornvall

  #49. Gunnar Strandell. Scanias konsekventa tillämpning av Lean medför Kaizen = ständig förbättring. Varje ny sådan avviker i den detaljen från tidigare utföranden. Därför kan Scania inte tillverka flera helt identiska bilar i följd. Lärdom från mina 11 år som redaktör för Nordens enda facktidning för fordonsindustri.

 52. tty

  #42

  ”Trots sin starka marknadsposition….”

  Kan du förklara hur man kan ha en stark position på en marknad utan att producera något?

 53. Sten Kaijser

  Det vi måste hoppas på är att kollapsen kommer snart — ju förr ju bättre!

 54. Sigge

  Debatten som förs här om Northvolt liknar den som var om Tesla för för c:a fem år sedan och den kraftigt försenade batterifabriken i Nevada.

  Det har varit många genom åren som gissat att Tesla skulle gå i konkurs men de har klarat sig. Jag skall väl erkänna att jag själv var tveksam till om Tesla skulle klara sig för fem år sedan när de hade problem med produktion av Model 3 och samtidigt problem i batterifabriken i Nevada.

  Jag tycker inte de förseningar som är hos Northvolt är så alarmerande att det riskerar att bli en stor flopp. I alla fall inte än.

 55. Sigge

  Tege Tornvall #51

  Claes-Erik Simonsbacka hänvisar bara till statistiska uppgifter. Jag kan inte se något fel i det oavsett om man anser att elbilar är bra eller inte. Det framgår inte vad Claes-Erik Simonsbacka tycker om elbilar.

 56. Benny

  Hela skiten med Northvolt känns som en annan skumraskaffär nämligen Northland (gruvan) där över 14 miljarder försvann i konkursen! Kanske därför man bytte namn på eländet så att folk kan associera med andra ekonomiska katastrofer? Elbilar med dagens batteriteknik är bara ett enormt skojeri och ska behandlas därefter! Privatpersoner har nästan helt slutat köpa batteribilar av förståeliga skäl så var finns marknaden för Northvolts batterier?

 57. Karl Erik R

  Scanias problem verkar vara att nästan ingen beställer elektriska lastbilar. Bara en bråkdel av Scanias dröm-prognos är sålda elektriska lastbilar. Det slår givetvis även på Northvolt, som troligen också drabbas av VWs och andras nedskrivna prognoser.

  Men om man bara tillverkar mindre än en procent av plan/prognos, ja då har man också stora interna problem. De problemen kan ju vara möjliga att lösa, men om alltför få slutkunder vill ha EV, då hjälper det inte hur duktig man än är. Northvolt är nog snart Novolt.

 58. Ulf

  54 Sigge,

  Men vi kunde då välja att inte satsa pengar i Tesla genom att inte bli aktieägare.

  Nu tvingas vi riskera våra pengar i Northvolt. Detta ovanför våra huvud. Jag struntar fullkomligt i var folk stoppar sina pengar, men det är fruktansvärt att bli tvingad att delta i denna cirkus när jag kan komma på tusen andra saker som mina hårt inarbetade skattepengar borde gå till istället.

 59. Magma

  # Kristofer F 4
  ”Och har någon missat att världen är på väg att elentrifieras så rekommenderar jag att börja läsa nyheterna”
  Jag vet inte om det är någonting som är värt att kalla nyhet … världen började så smått att elektrifieras redan på 1890-talet när Nikola Tesla o Thomas Edison ”gjort upp” om vilken sorts elkraft som hade bäst förutsättningar att tjäna mänskligheten. Ungefär samtidigt började man även utveckla drivkällor för bilen och redan då var batteridrift ”på tapeten”, dock verkade omdömet på dåtidens ingenjörer vara bättre än hos nutidens eftersom man ganska så tidigt insåg batteridriftens begränsningar – det var enbart farmor Anka som envist höll fast vid sin Detroit Electric av 1916 års modell under överskådlig tid medan Henry Ford med flera tidigt insåg var potentialen fanns …. det handlar om energitäthet, räckvidd, enkelhet …

 60. Richard

  Om detta har det skrivits på Flashback i år. Sedan har jag träffat folk som jobbat där och berättat om en dysfunktionell arbetsplats.

  Nu är detta ett grönt projekt men dessa lallare har förutsättningar att misslyckas i alla områden. Skillnaden är att i gröna verksamheter så kastas det pengar utan ifrågasättande.

  ESG, Environmental, social, and corporate governance är skyldigt till mycket av galenskapen.

 61. Evert Andersson

  #4 Kristofer Fredin

  Bilbranschen larmar – illavarslande trend

  https://www.svd.se/a/bgpngq/farre-nya-bilar-saljs-i-sverige-2024-elbilarnas-andel-minskar

  Du kanske ska läsa nyheterna själv!

 62. Claes-Erik Simonsbacka

  Ökad användning av elbilar utmanar prognoser för fossila bränslen?

  Enligt BloombergNEFs 2023 Long-Term Electric Vehicle Outlook förväntas ZEV-andelen av personbilsförsäljningen nå svindlande 75 procent globalt år 2040 i deras grundläggande ekonomiska övergångsscenario.

  Trots regionala skillnader i användningsfrekvenser upplever den globala elbilsflottan exponentiell tillväxt. Passagerarflottan av el- och bränslecellsfordon har fyrdubblats i storlek sedan 2020, med en sammanlagd summa på 41 miljoner elbilar som förväntas ha sålts i slutet av 2023, upp från bara 10 miljoner i slutet av 2020. Denna anmärkningsvärda tillväxt innebär att elbilar nu utgör cirka 3 procent av den globala personbilsflottan, där Kina och Europa tillsammans rymmer 80 procent av denna växande elbilsflotta.

  Elektrifieringen av den globala fordonssektorn accelererar i en aldrig tidigare skådad takt, driven av en kombination av stödjande policyer, ökat konsumentintresse och en växande medvetenhet om miljöfördelarna med elfordon.

  P.S. – BloombergNEF, är känd för sin optimistiska syn på elbilar, har konsekvent varit bland de mest hausseartade prognosmakarna.

  Mvh,

 63. Sigge

  Det är alltid svårt med prognoser

  https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2023_3/prognosen-for-antalet-salda-elbilar-2023-sanks-med-13-000-bilar

  I juni räknade MobilitySweden med att 265 000 bilar skulle säljas i år och att 93 000 av dessa skulle vara elbilar. Nu blev det 289 000 bilar och 112 000 var elbilar.

  En orsak till att att det blev så mycket fler bilar levererade under andra halvåret än beräknat var att leveranstiderna blivit kortare. 2022 var det inte ovanligt att vissa bilar fick man vänta på över ett år om man ville köpa bilen. Valde man att hyra eller leasa bilen kunde leveranstiderna bli kortare för att leasing- och uthyrningsbolagen förbeställer bilar.

 64. Claes-Erik Simonsbacka

  Tege Tornvall #51 och Sigge #55

  Kommer inte att köpa en elbil!!

  Mvh,

 65. Claes-Erik Simonsbacka

  # 62 rev.

  Elektrifieringen av den globala fordonssektorn accelererar i en aldrig tidigare skådad takt och är enligt BloombergNEF driven av en kombination av stödjande policyer, ökat konsumentintresse och en växande medvetenhet om miljöfördelarna med elfordon.

  Mvh,

 66. Mikael Andersson

  #62, 65

  Mmm…EEV…”Emission Elsewhere Vehicles “

 67. Sigge

  Claes-Erik Simonsbacka #62

  Intressant att läsa BloombergNEF. Prognoser är ju prognoser så vi får väl se hur det slår in.

  Har du kört elektrisk bil eller har du kanske en elektrisk bil? och vad tycker du då om att köra och åka i elektrisk bil?

 68. Nr 66 Mikael Andersson.
  Absolut.
  Sett till naturvärden, biologisk mångfald och hållbara system och utveckling/avveckling av energisystemen så är snöblindheten omfattande.

  – Avsaknad av avgasrör innebär ingen upphöjd helighet eller lysande framtid för kommande generationer.

  Analys, eftertänksamhet, klokhet, vetenskap och demokrati – vore mycket bättre för en hållbar framtid.

 69. Ivar Andersson

  Skulle det inte finnas nästan bara självkörande bilar idag enligt prognoserna 2015?
  Nu har man nyktrat till och kallar det hjälpsystem (avancerad farthållare, filhållare osv) i stället för självkörning.

 70. Jan Ågersten

  Med den batteri teknik som för närvarande finns tillgänglig förpassas elbilarna till avskrädeshögen där övriga resurskrävande miljö jippon finns. Då det sedan 50 år finns avgasreningsteknik som helt tar bort de ämnen som är hälsovådliga saknas det argument för emissionsfria fordon i dess nuvarande form.

 71. Sannolikt slutar Northvolt på samma sätt som två batterifabriker i Storbrittanien. Britishvolt kastade in handduken i början av 2023. Skotska AMTE Power gick i likvidation under december förra året, om jag förstått nyhetsnotiser korrekt. Bägge har Lars Carlström som initiativtagare, en affärsman som gjorde sig känd i samband med SAAB-affärerna. Uppbyggandet av bägge batterifabrikerna hämtade näring från Peter Carlssons ambition kring Northvolt.
  Skattebetalarna kommer att stå för 15 miljarder av Northvolts kommande betalningar avseende betalning för upptagna krediter via Riksgäldens garanti och Skellefteå kommuns skattebetalare får avstå från mer angelägna satsningar i framtiden, enligt min uppfattning.

 72. Tege Tornvall

  #69, Ivar. Alla dessa ”hjälpsystem” frånhänder föraren kontroll och ansvar och stör hans/hennes koncentration. Det gör även de s. k. ”pekskärmar”, där man nu tvingas att peka fram och styra olika funktioner som ventilation, värme, ljus och annat.

  Det tar blicken från väg och trafik och är helt livsfarligt. Vi lär nu få fler olyckor orsakade av störd förarkoncentration från GPS, mobil, pekskärm,, ”förarassistans”, dålig sikt etc. Krocksäkra bilar hjälper föga när olycksrisken ökar. Frågan är hur krocksäkra de egentligen är, när utvecklingspengar läggs på eldrift och elektronik.

 73. Claes-Erik Simonsbacka

  ELFORDON (EV): Permanentmagnet motorn kontra induktionsmotorn + kommentarer

  https://klimatupplysningen.se/elfordon-ev-permanentmagnet-motorn-kontra-induktionsmotorn/

  Den annalkande nya bränslekrisen – Kritiska mineraler och batterimetaller + kommentarer

  https://klimatupplysningen.se/den-annalkande-nya-branslekrisen-kritiska-mineraler-och-batterimetaller/

  Mvh,

 74. Tege #72
  Vi har kommit långt ifrån Henry och T-forden. Dagens politiker och biltillverkare verkar göra allt för att vanligt folk inte ska kunna äga en bil, och ännu mindre ha råd att köra den. Jag tror att det är ett historiskt misstag av gigantiska proportioner. Inte minst har man nästan totalt missat behovet av en andrahandsmarknad, tredjehandsmarknad ska vi inte tala om. Och då tänker jag inte enbart på batterier, supporten för den halvledar- och dator-teknologi man använder i dagens bilar lär inte bli särskilt långlivad. Mjukvaran åldras fortare än en rostbenägen gammal Opel.

 75. Claes-Erik Simonsbacka

  Investerare:
  En grupp miljardärer försöker plötsligt göra anspråk på andelar i avlägsna gruvor runt om i världen – i en takt som vi inte sett tidigare.

  I april gjorde miljardären Eric Sprott sin största investering någonsin – en andel på 200 miljoner dollar – på vad han förutspår kommer att bli Kanadas största guldfyndighet.

  Miljardären Chris Ellison tillkännagav just en ”beräknad risk” att hälla 1 miljard dollar i en litiumbearbetningsanläggning i Kina, efter att den kinesiske miljardären Chen Xuehua investerat 300 miljoner dollar i en litiumgruva i Zimbabwe…

  Och Benedikt Sobotka, VD för Eurasian Resources Group, meddelade i februari att hans företag spenderar 1,8 miljarder dollar för att försöka fördubbla sin koppar- och koboltproduktion i Kongo.

  Samtidigt investerade en grupp miljardärer – inklusive Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg och Richard Branson – i ett nystartat gruvföretag som kan vara på väg att närma sig den största nickel- och koboltfyndigheten i världen.

  Varför är de plötsligt så inriktade på att göra anspråk på andelar i litium-, guld-, silver-, kobolt- och koppargruvor runt om i världen?

  Mvh,

 76. Claes-Erik Simonsbacka

  Vill tacka Evert A och Mats K för deras nu relevanta debattinlägg!

  Mvh,

 77. Claes Persson

  Det tycks finnas gott om skattepengar: I Europa byggs t ex dubbelt så många batterifabriker som behövs, med stöd av våra skattepengar osv: https://borsnoterat.ainews.zone/batterikris-for-fabrikerna-runt-hornet/?fbclid=IwAR2sijNH84kqr0Fz-I8ULu9zjnrBAucmNWpwCToCqIJk9g_2PI7vrl2upko

 78. Christian

  #65 energiexpert Mark P. Mills, tidigare energirådgivare under president Ronald Reagan, har en hel del matnyttigt att förtälja i debatten.

  https://youtu.be/sgOEGKDVvsg?si=AZxf1JG3IJlv2tK5

  docent Simon Michaux verksam vid geologiska forskningcentralen, Helsingfors Universitet redogör på ett ytterst noggrant vis vad som krävs
  https://youtu.be/YbnXMv19Hck?si=qVi_4LRzPjAA_dAt

 79. tty

  #75

  ”ett nystartat gruvföretag som kan vara på väg att närma sig den största nickel- och koboltfyndigheten i världen.”

  De hoppas alltså hitta ett nytt och större Norilsk på Grönland. Blir säkert jättebra, Norilsk betraktas ju allmänt som världens största enskilda miljöförstörare.

  Fast sannolikheten är liten. Norilsk uppstod som en del av ”The Siberian Traps” det största magmatiska komplexet/vulkanprovinsen någonsin, som bl a orsakade massutdöendet i slutet av Perm. Basalten på Disko är småpotatis i jämförelse.

 80. Mikael Andersson

  #79

  Det där känner jag igen, siberiska trappan, ett utbrott som varade i väldans massa år…var det 800 000?

 81. Sigge

  #77 Claes Persson

  Batteriproduktion på 1,3 mdr kWh/år skulle räcka till att alla personbilar som säljs i Europa om batterierna i bilarna inte är så stora. Om 5 år kommer nog elbilar generellt att ha något större batterier än de har idag och därmed lite längre räckvidd. Nu kommer ju inte batterier enbart att användas till personbilar utan även till lastbilar, bussar och som stationära energilager.

  Alla planerade fabriker kommer inte att bli av och flera blir försenade, så kanske till 2030 så kan det finnas kapacitet så att hälften av bilarna som säljs i Europa kan vara elbilar med batterier tillverkade i Europa.

 82. Fredrik S

  Sigge #81

  Jobbar du som planekonom, Sigge?

 83. Daniel Wiklund

  # 81 Sigge Här uppe i norr går inga tåg, inga långväga bussar. Men flygen går. Man vågar knappt gå och lägga sig. Blir det strömavbrott så lever man farligt. Just nu minus 35 i Luleå. Skönt när det är sommar sol och värme. Vem f-n vill ha sträng kyla. Dags att sluta fånga in koldioxiden. Vi behöver mer värme. Sluta experimentera, sluta leka med elden. Hälsning från ett extremkallt Norrbotten.

 84. Nr 83 Daniel W
  Trenderna med allt lägre temperaturer i norr är oroväckande.

  Enl smhi hamnade årets höstmånader i Nikkaluokta på 8:e plats sedan mätningarna startade i slutet på 1800 – talet…och ännu kallare var hösten 2019.

  Lite obehagligt om man betänker att sverige satsar allt dom har på den gigantiska gröna industrin i norr – 1000 – tals miljarder skall plöjas ner i ett farligt kallt klimat – och mängder av välutbildade människor skall välja bort sol och värme och bosätta sig i mörkret och kylan – ekvationerna tycks krackelera i konsensusförvirringen.

 85. Är det inte rysskyla så är det snö, den som kör med batteribil i sånt här väder gör nog inte om det misstaget.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/totalstopp-pa-e22an-over-100-bilar-star-stilla

 86. Berra

  #85 Håkan Bergman:

  Vilken tur en svt-anställd kan rycka ut och förklara för ”vanligt folk” som dig och mig att vi missförstår…

  ”Det är två helger per år, jul och påsk, som det ser ut så. Om det är ett problem, då har man problem med att planera sitt liv, och sannolikt andra problem också. ”

  ”Att ha elbil under vintern menar Björn Ferry mer eller mindre helt problemfritt.
  – Det är fantastiskt. Visst, det blir mindre räckvidd men det är verkligen inget jätteproblem. Så här års kan jag alltid köra 30 mil oavsett väder. Är det en perfekt sommardag kan jag köra över 50 mil utan problem. Så visst är det stor skillnad. Men det gäller alla bilar, det är bara att man inte tänker på det lika mycket. ”

  https://www.expressen.se/nyheter/sverige/bjorns-ferrys-hardaord-mot-elbilskritikerna-/

 87. Bubo

  #79 tty

  Du som är insatt, vad var den direkta orsaken till utdöendet? Jag har läst att CO2 halten ökade från ca 400 ppm till ca 2500 ppm och temperaturen ökade med ca 8 grader. Samt att marint liv påverkades mest och särskilt de med kalciumkarbonatskelett som var beroende av stabila pHvärden i vattnet, men den höga CO2-halten i atmosfären försurade haven (säkert en del svavelföreningar också).

  Det kan väl inte stämma, eller? det är ju sånt man bara hör av alarmister dvs att ökad CO2 i atmosfären kan leda till ökad temperatur och försurning av havet.

 88. Svt och polisen rapporterar om snökaoset i söder – trots uppmaningen att stanna hemma ger sig folk ut, säger den chockade reportern.
  Ja, varför ger sig folk ut?
  Kan vi inte bara stänga sjukhus och fabriker?

  Sedan undrar reportern hur vi skall klara elförsörjningen, nu när kölden härjar och forsmark går på halvfart – det är väl enkelt avhjälpt…bara att öka uttaget från vindkraften?

  Trots hård vind i stora delar av sverige levererar vindkraften bara på 30%.

  Och inte nog med att vindkraften nu går på bara 30%….dom närmaste dagarna skall dom sänka vindkraften ytterligare – varför gör dom så?

  Det känns som att journalisterna och svt ställer fel frågor….?

 89. Magnus b #88
  Och alla media kryddar med reaktorfel i Forsmark, det är faktiskt bara en generator som djävlas.

 90. Claes-Erik Simonsbacka

  European truck market slows, while the electric journey accelerates

  Utdrag översatt till svenska:
  Sammansättningen av den europeiska lastbilsförsäljningen kommer att förändras avsevärt under de kommande tio åren. Europeiska lastbilstillverkare pressas att snabbt minska koldioxiden. De måste följa målen för CO2-minskning på 15 % (till 2025) och 30 % till 2030 jämfört med utgångsläget för 2019-20. Detta har redan föranlett en satsning på produktionen av elektriska lastbilar.

  Batteridrivna el-lastbilar ses som den mest effektiva nollutsläppskonfigurationen just nu. Tillverkare, däribland Volvo och DAF, startar produktionen och utbudet av el-lastbilar förbättras också. Daimler Trucks introducerade en lång e-variant av sin Actros-traktor med en räckvidd på 500 km för att komma in på marknaden 2024, samtidigt som Scania också startade produktionen av elektriska lastbilar för räckvidder på upp till 400 km.

  Statliga subventioner och kommande lågutsläppszoner sätter igång försäljningen av elbilar.
  Försäljningen av elektrifierade lastbilar tog fart 2023. De flesta e-lastbilar körde ut i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna på grund av subventionssystem. I Nederländerna täckte detta cirka 8 % av nyregistreringarna när företag förbereder sig för nollutsläppszoner för distribution i stadskärnor från 2025. En push på efterfrågesidan för elektriska lastbilar i EU kommer från koldioxidrapporteringsstandarder

  För att uppfylla de europeiska CO 2 -målen antar tillverkaren ACEA att den installerade flottan av nollutsläppslastbilar måste utökas till 400 000 lastbilar år 2030, från mindre än 4 000 nu.

  https://think.ing.com/articles/european-truck-market-slows-while-electric-journey-accelerates

  Mvh,

 91. Berra

  #88 & #89:

  De missar att nämna att vindmöllorna just nu saknar 2456 MW effekt pga nedisning vilket väl rimligen borde påverka priserna mer än Forsmarks 821 MW…

  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages?publicationDate=all&eventDate=nextweek&unavailabilityType=unplanned&fuelTypes=windonshore

  Markbygdens 2:s orsak: ”Ice and extreme cold temperature causing problems”

 92. Berra #91
  Jag la in UMM för vind- och kärn-kraft på min hemsida, den ligger under Energi.
  https://sprayhattas.crabdance.com/

 93. Så var är den billiga vindkraften? 8,50 med överföringsavgift och elhandlarens påslag 17-18 i morgon, t.o.m. i SE1!
  https://sprayhattas.crabdance.com/elpriser/

 94. Berra

  #93: Borta med vinden…

 95. Christian S

  #90

  Scania är bekymrat över varför få köper deras ellastbilar.
  tacka sjutton för det när de är dyrare, lastar mindre och kortare räckvidd.

  Volvos senaste ellastbil Volvo FH har ett stort batteri på 540kW vilket motsvarar ca 540L diesel.
  Batteriet väger någonstans runt 3 ton.
  Räckvidd upp till 300km
  Totalvikt 44ton

  Laddtid 9,5timme (AC 43kW)
  2,5 timme (DC 250kW)

  En körsträcka på 120 mil krävs åtminstone sju laddstopp.

  Om vi gör en liten jämförelse med ett vanligt tankställe.

  Säg att det finns 20 pumpar och det tar fem minuter att tanka. Det ger ett flöde på 240 bilar / timme.

  Om det tar en timme för att ladda en elbil krävs det 240 laddare för ett genomflöde av 240 bilar på en timme!

  För lastbilar krävs det minst 500kW-laddare.

  Betänk också att många dieseldrivna lastbilar kan dra så mycket som 60 ton.

  Denna dårskap slutar bara med kaos.

  Har vi så mycket ström och klarar elnätet av det?

  Bara 10 snabbladdare á 250kW slukar mer ström än ett ordinärt svenskt hushåll.

  Hur mycket CO2 har tillverkningen av lastbilsbatteriet orsakat och hur mycket skapar energiproduktionen?

 96. Bubo

  #93 o 94
  Nej, den exporteras till finland såklart där priset på fredag morgon är 26 kr/kWh. I en marknadsekonomi är man dum om man säljer billigt till en svensk om en finländare betalar mer. Vad var det nu finland satsade på för kraftslag som man till slut lyckades få igång ifjol efter många om o men?

 97. Fredrik S

  Bubo #96

  Anledningen till Finlands elpris anges vara bitande köld, speciellt i söder, i kombination med rekordhög elkonsumtion samt att det blåser lite.

  Olkiluoto 3 går som planerat.

  Tur de inte är mer vindberoende än vad de är.

  https://svenska.yle.fi/a/7-10048463

 98. foliehatt

  Bubo, #86,
  utan Olkiluoto 3:s 1600 MW – var hade Finland stått denna kalla dag?

 99. Nr 96
  För naturen dyra elbilar – tankas ju inte sällan av dom gröna tyskarna..med brunkol och fossil gas – numera kommer deras gas dessutom per tankbåt från länder långt bort – innan det tankade dom rysk gas – och gav putin massor av sköna, gröna stålars.

  Den gröna revolutionen är lika värdelös i tyskland som i europa och….

  Vindkraft från värmländska naturreservat tycker många sköna, gröna gubbar är finfint – att fylla tanken med, i stockholm.

  Finländska vildmarker är numera fyllda av vindkraft – ett elände för landsortsbyarna…men grönt är skönt i storstaden.

  Såå, nog är det tur att finländarna byggt lite kärnkraft – annars hade dom behövt använda 100 000 – tals mer hektar av skog och havsgrund – å då hade dom fortfarande ingen ström när det blir högtryck och vindstilla.

  Dom gröna storstadsborna borde förankra sina kunskaper i verkligheten.

  Den höst och vinter har det blåst mycket i bl a stockholm – där dom flesta miljöpartisterna bor – men har dom ngn vindkraft?

 100. Claes-Erik Simonsbacka

  Expect Lower Oil Prices In The New Era Of Abundant Supply | Doomberg
  2024-01-04

  https://www.youtube.com/watch?v=c8hZryPAc20

  Mvh,

 101. Bubo

  #97
  Jo, samma som i Sverige med andra ord. Läget blir såklart bättre med en kärnkraftsreaktor i drift än utan en sådan, men min poäng är att en kärnkraftsreaktor har inte så stor betydelse när förhållandena är rätt extrema. Då blir det höga priser oavsett, eftersom inget kraftsystem dimensioneras så att man kan ha tekniker med billig driftskostnad (kärnkraft/vattenkraft) stående för att användas enbart vid extrema förhållanden, utan då måste dyra kraftslag tas i bruk. Sen har det vrit driftproblem på andra typer av kraft (ej kärnkraft) som biokraft i finland i det senaste.

 102. Bubo #101
  Ännu bättre vore om vi hade en produktion anpassad till det stamnät vi har, men det begrep inte dom finniga idioterna i mp som sabbade systemet. Ett fungerande elnät handlar om balans och begriper man inte det ska man hålla tassarna borta. Vi behöver nya reaktorer i Ringhals och Oskarshamn för att anpassa produktionen till det stamnät vi faktiskt har, alternativet är att ösa in tiotals miljarder i ett uppdaterat stamnät, sen kan vi komplettera med SMR i anslutning till industrikluster där man kan balansera mellan el- och värme-produktion, försök det med tombolael.

 103. tty

  #87

  ”vad var den direkta orsaken till utdöendet?”

  Ingen vet egentligen. Förloppet har visat sig vara komplicerat med flera vågor av utdöende och utdöendena på land och i havet var inte samtidiga. Försvinnandet av Glossopteris-skogarna på södra halvklotet tycks ha varit ytterst abrupt vilket är svårt att förklara med klimatförämdringar.

  Det kan ha varit vulkanvintrrar, tungmetallförgiftningar, surt regn, erosion och övergödning av haven eller troligen en kombination av flera mekanismer.