batteri

Batterimetaller, exempel på prisrörelser

  Om man tittar på prognoserna för försäljning av elfordon (EV), och sedan på alla metaller som dessa elbilar kommer att kräva för att tillverka sina batteripaket, är det lätt att titta på sviten av ”ny energi”-metaller och föreställa sig en källa av rikedomar som flödar till gruvbolag och projektutvecklare, en annan så kallad, marknadsföringshype-driven   →

Elbilar brinner sällan – men med svåra följder

Elmotorer är med enkel konstruktion mycket driftsäkra. Men den elektronik som styr dem är mindre driftsäker. Flertalet tekniska problem i elbilar är elektroniska – och även i nya bensin- och dieselbilar. Elektronik kräver också elektricitet. Elbilars akilleshäl är deras litiumjon-batterier, där litiumjoner alstrar elektricitet genom att röra sig mellan polerna. Enligt flera källor innehåller ett   →

Verkligheten avslöjar elbilen

Den som tror – eller hoppas – att vi alla i framtiden kommer att köra elbil lär få tänka om. En bister verklighet visar obarmhärtigt elfordons praktiska, ekonomiska och miljömässiga brister. Dessa gäller inte bara elbilar utan alla eldrivna fordon: lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, traktorer – och även fartyg och flygplan. De skall gå dygnet runt,   →

Kalcium-antimon batterier för energilagring

Det Massachusetts-baserade USA-företaget Ambri har utvecklat ett flytande metallbatteri (LMB) som består av ett kalcium legeringsanod, en smält saltelektrolyt och en katod består av fasta partiklar av antimon. Bill Gates är en av bolagets finansiärer. Ambris batteri kommer att öka efterfrågan på det kritiska mineralet antimon (Sb). Den antimonbaserade batteriet har en förväntad livslängd som   →

Ministerstyre?

A scientist at a graphitization furnace.(Image courtesy of the University of Münster). Mark- och miljödomstolen har beviljat australiensiska Talga Resources helägda dotterbolag Talga AB tillstånd att bryta naturlig grafit i fyndigheten Nunasvaara södra, utanför Vittangi i Kiruna kommun. https://www.domstol.se/nyheter/2023/04/talga/ En komplikation som kan uppstå är att detaljplanen för gruvan eventuellt kan stoppas av politikerna i   →