ambri batteri

Kalcium-antimon batterier för energilagring

Det Massachusetts-baserade USA-företaget Ambri har utvecklat ett flytande metallbatteri (LMB) som består av ett kalcium legeringsanod, en smält saltelektrolyt och en katod består av fasta partiklar av antimon. Bill Gates är en av bolagets finansiärer. Ambris batteri kommer att öka efterfrågan på det kritiska mineralet antimon (Sb). Den antimonbaserade batteriet har en förväntad livslängd som   →