elbilar

Den meningslösa och omöjliga jakten på koldioxid

Professor Dr William Happer är en, av nu ganska många vetenskapsmän, som vågar säga sanningen om koldioxidens välgörande och allt annat än katastrofala påverkan på planetens klimat. I den här betraktelsen backar vi till Romklubben som bildades 1968. Deras oro för överbefolkning och att världen inte kan försörja en större befolkning än den vi då   →

Elbilarna möter sitt Waterloo

Elbilsentusiasterna har i åratal velat få oss att köpa dyra elbilar. ”Allt skall elektrifieras”. Och vill inte allmänheten gå med på det så skall vi tvingas genom att helt enkelt förbjuda fossildrivna bilar inom några år. Men elbilar är så bra så bra, försäkrar myndigheterna och reklamen oss. Samma hänförelse fanns hos president Joe Biden   →

Elbilar brinner sällan – men med svåra följder

Elmotorer är med enkel konstruktion mycket driftsäkra. Men den elektronik som styr dem är mindre driftsäker. Flertalet tekniska problem i elbilar är elektroniska – och även i nya bensin- och dieselbilar. Elektronik kräver också elektricitet. Elbilars akilleshäl är deras litiumjon-batterier, där litiumjoner alstrar elektricitet genom att röra sig mellan polerna. Enligt flera källor innehåller ett   →

Är elfordonen och batteriförsörjningskedjan laddad för framgång?

Marknadsdynamiken för elfordon och energilagring fram till 2050 kommer att vara komplex. Framtiden för elfordonens (EV:s) batteriförsörjningskedja och energilagringssystem fram till 2050 kommer att avgöras av det komplexa samspelet mellan en lång rad faktorer. För att förstå utvecklingen av marknadsdynamiken är det viktigt att överväga förväntad försäljning, produktionskapacitet och återvinningsnivåer, såväl som effekten av regleringar,   →

Svårt sälja elbilar trots reklam

Dagligen översvämmas tidningar och TV med reklam för elbilar. Det ger intryck av en verklig köprusch. Men ingen råder. Slopad bonus för elbilar och högre räntor minskar den totala bilförsäljningen, även om andelen laddhybrider och elbilar ökar och nu är runt två tredjedelar. Men bara 5-6 procent av alla Sveriges 5 miljoner bilar i trafik   →

Batteribilar – dyr och verkningslös klimatpolitik

Målet är 1,5 miljoner elbilar 2030. Om totala antalet bilar då är 7 miljoner så är det 20 %. 80% är alltså fortfarande bränslebilar. Målet att till 2030 minska 70 % av utsläppen är utopiskt. Batteribilar är rimligen, till och med troligen, en parentes i historien. Det finns bara så mycket av de nödvändiga mineralerna   →

Flera motortyper och bränslen – men räcker elektricitet och råvaror?

Att eldrift skulle vara framtiden för världens alla vägfordon är tveksamt. Vi lär få se flera motortyper och flera bränslen för olika bruk. Men få har råd att köpa och äga flera fordon. Avgörande är energi och råvaror till rimligt pris i konkurrens med andra, angelägna behov. Just användningen styr valet av fordonstyp i framtiden.   →

ELFORDON (EV): Permanentmagnet motorn kontra induktionsmotorn

Med elektrifieringen av bilar undrar många vilken typ av motor som är bäst för den elektriska drivlinan. Kan det vara en trefas induktionsmotor eller en permanentmagnet motor? Båda motorerna används för närvarande i elfordon. Båda erbjuder hög effektivitet och pålitlig prestanda. Men vilket är bättre? Det finns ett starkt argument för att permanentmagnet motorn är   →

Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig

Tillgång till alla de mineraler som krävs för den av IPCC utpekade färdvägen mot netto noll koldioxid från fossila bränslen diskuteras inte alls. Föreläsningen av Mark Mills, Manhattan Institute, bör öppna ögonen på många klimatapostlar och deras följare. Vad brist gör med marknadspriserna borde vi lärt oss av naturgassituationen. Politikens grund krackelerar. Framför allt västvärldens   →

Kinas makt växer i takt med Västvärldens ökade fobi mot koldioxid

Kina tillhör utan tvekan den stora vinnaren i det klimatpolitiska spelet. Allteftersom EU och USA inför alltfler hämmande åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären så öppnas möjligheterna för Kina att ta över alltmer av världens industriproduktion. Kina dominerar, eller kommer att dominera, med elbilar, batterier, solceller och vindkraft. Man dominerar handeln med   →