elbil

Elbilar – destruktiv tvingande självskadepolitik

En artikel i The Telegraph gav för oss ny och mer detaljerad information om EU:s planekonomiska reglering av elbilsmarknaden och en ytterligare dimension till    →