Christer Käld

Behöver vi vara oroliga för kommande havsnivåhöjningar?

Det var ett tag sedan vi hade något från bloggen Klimatvett och Christer Käld https://www.klimatvett.fi/post/beh%C3%B6ver-vi-vara-oroliga-f%C3%B6r-kommande-havsniv%C3%A5h%C3%B6jningar . Här är ett utmärkt inlägg om havsnivåhöjningar och vad som vetenskapligt går att säga om dem Vi läser om hoten för kommande havsnivåhöjningar i media och folk blir oroliga. FN varnar för att haven kan stiga med upptill 3   →

Finansman skeptisk till gröna investeringar

I går refererade jag en artikel om hur rika kapitalister subventionerar en grön omställning i Storbritannien. Som motvikt kommer här en intervju med en finsk finansman som tvärt om varnar för att investera i diverse gröna projekt. Den är återgiven på den finska bloggen Klimatvett https://www.klimatvett.fi/post/finansman-skeptisk-till-gr%C3%B6na-investeringar . Ingemar Nordin ”Många bolag som gått ut med   →