is

Arktis is ökar igen, men…

Alltid dessa men. I detta fall rör det sig om den arktiska isen, som enligt GP är nästan normal igen efter årets rekord(kalla)vinter. Men att isen åter breder ut sig är inte ett trendbrott i klimatutvecklingen, menar Ralf Döscher, oceanograf och klimatforskare vid Rossby Centre. “Efter varje bottennotering sker alltid en återhämtning, men trenden är   →

Ännu fler pinsamheter för IPCC

Förutom Glaciergate, Hurricangate etc har vi nu även fått en Icegate. Enligt Telegraph baseras IPCC:s uppgifter om isförhållanden i Alperna, Anderna och Afrika på två mycket kuriösa källor. Den ena är en artikel i en tidskrift om bergsklättring. Artikeln bygger på berättelser från enskilda klättrare som tycker sig minnas hur det var förr (bättre förstås!)   →

Al Gore på COP15: Den arktiska isen borta om 5 år

Idag presenterade Al Gore och ett team av forskare nya rapporter om vad som händer i den arktiska regionen. “Northern polar sea ice has been retreating dramatically. These new projections suggest an almost-vanished summer ice cap much earlier than foreseen by a US government agency just eight months ago.” Den ena rapporten som handlade om   →

På andra sidan jorden

Ett forskarteam från Cardiff, Bristol och Texas A&M, säger sig för första gången ha hittat en länk mellan sjunkande koldioxidhalt i atmosfären och tillkomsten av den antarktiska polarisen. Enligt en artikel i Science Daily har geologer länge spekulerat i om just bildandet av Antarktisisen kan ha berott på minskande växthuseffekt. Professor Paul Pearson, en av   →

Grönland smälter (inte)

En ny studie som publiceras i Science idag ifrågasätter om Grönlands glaciärer verkligen smälter fortare. En farhåga har varit att de mängd vatten som finns bundet i Grönlands istäcke har potentialen att höja den globala havsnivån med drygt 6 meter. Ett holländskt team lett av Roderik Van De Waal menar dock att isen på Grönlands   →