växthuseffekt

Växthusgasernas dubbla roller

Många verkar ta för givet att jorden kommer att värmas upp kraftigt när mängden växthusgaser ökar, just för att växthusgaser värmer. Men då har man inte förstått att växthusgaserna faktiskt har två huvudroller i klimatsystemet: 1. Växthusgaser bromsar utstrålning från jordytan – Det här är den primära effekten som folk i allmänhet, och även forskare   →

”Växthuseffekten” – en seglivad tvist

I en kommentar häromveckan citerades Wikipedias definition av växthuseffekten. Om jag minns rätt hänvisade denna enbart till den moderna klimatinnebörden som ordet  fått.  Som ny medlem i redaktionen tar jag chansen att skrivas ett alldeles för långt och aningen egocentriskt inlägg om ordets ironiska historia. Svante Arrhenius skrev 1896 att “Fourier maintained that the atmosphere   →

Den frånvarande korrelationen

Vi har nog alla sett någon version av nedanstående diagram som visar hur den s k globala medeltemperaturen och atmosfärens koldioxidhalt, enligt mät­ningarna på Mauna Loa, har varierat under de senaste dryga 50 åren med ökande fossilförbrukning. Den svarta, streckade kurvan är den ytterligare medelvärdesbildade medel­temperaturen i tre linjära delar.    Båda kurvorna visar   →

Skånskan försöker tippa rätt

Dagens krönika av Lars J Eriksson i Skånskan kan få en och annan att resa på ögonbrynen. Rubriken är nämligen ”Ny istid eller växthuseffekt”. Förutom att istid och växthuseffekt inte är varandras motsatser är det kul att läsa att professor Karléns funderingar i Expressen spridit sig ända ner till Skånskan. ”Han [Wibjörn Karlén] är långtifrån   →

På andra sidan jorden

Ett forskarteam från Cardiff, Bristol och Texas A&M, säger sig för första gången ha hittat en länk mellan sjunkande koldioxidhalt i atmosfären och tillkomsten av den antarktiska polarisen. Enligt en artikel i Science Daily har geologer länge spekulerat i om just bildandet av Antarktisisen kan ha berott på minskande växthuseffekt. Professor Paul Pearson, en av   →

Intressant av Roy Spencer

Dr Roy Spencer, snart aktuell med ett Sverigebesök (maj 2009), har skrivit ihop en intressant artikel med anledning av EPA:s planerade ”bannlysning” av CO2. Läs och begrunda. (Tips: Ove L.)

Bojkotta LCD-teven nu

Eftersom koldioxidhotet uppenbarligen inte räcker till för att vi ska reagera har NASA upptäckt en ny fara på växthushimlen. Det är en gas som heter kvävetrifluorid (NF3) och som används vid tillverkning av LCD-skärmar. NF3 sägs ha 17.000 gånger starkare växthuseffekt än CO2 och koncentrationen av den ökar i atmosfären i takt med att vi   →

Det hänger på klimatkänsligheten

Dr Roy Spencer var nyligen i Washington för att tala om sin nya bok ”Climate Confusion” och fick då bl.a. frågan om hur hans syn på klimatförändring skiljer sig från James Hansen. Så här svarade Spencer: The major difference between us comes down to one issue: climate sensitivity. Hansen appears to believe that the climate   →

It's global warming, you punk!

Den globala uppvärmningen har med tiden blivit en syndabock för allt från naturkatastrofer till håravfall. Hur många punkter på den digra listan som verkligen kan tillskrivas klimatförändringen är en helt annan sak. Men världens klimatologer brukar kasta sig över varenda sommarhetta, översvämning eller monsterstorm och stolt förklara den som en direkt konsekvens av den ökande   →

Alla har rätt till ett bättre liv

”Tällberg Foundation har i dagarna lanserat en storstilad annonskampanj med helsidesannonser i Financial Times och i International Herald Tribune. Detta har otvivelaktig gjorts i ett gott syfte men är tyvärr oförlåtlig i sin brist på substans”, skriver Lennart Bengtsson, professor vid Max Planck Institut für Meteorologie i Hamburg i dagens Dalarnas Tidningar. Det är en   →