växthusgas

Efterlysning: Växthuseffekten

Här följer ett gästinlägg av Rutger Staaf med en efterlysning av en lämplig pedagogisk bild som visar var växthuseffekten är som störst på klotet: Efterlysning: Har någon sett en bild, modell eller karta som visar hur växthuseffekten är till stor del koncentrerad till området mellan vändkretsarna? Växthuseffekten koncentrerad till ekvatorsområdet, borde inte vara så svårt att förstå!   →

Platt-tv är ett klimatproblem

Enligt Miljöaktuellt är de nya platta teveapparaterna ett stort klimatproblem, då man vid tillverkningen använder växthusgasen kvävetrifluorid, som vid nuvarande koncentrationer är mycket mer potent än CO2. Trots det regleras inte utsläppen av NF3 i något internationellt avtal som  Kyotoprotokollet. Hur mycket NF3 som används framgår dock inte av den korta artikeln. På Vetenskapsradions hemsida   →

Bojkotta LCD-teven nu

Eftersom koldioxidhotet uppenbarligen inte räcker till för att vi ska reagera har NASA upptäckt en ny fara på växthushimlen. Det är en gas som heter kvävetrifluorid (NF3) och som används vid tillverkning av LCD-skärmar. NF3 sägs ha 17.000 gånger starkare växthuseffekt än CO2 och koncentrationen av den ökar i atmosfären i takt med att vi   →