Platt-tv är ett klimatproblem

plasma tv

Enligt Miljöaktuellt är de nya platta teveapparaterna ett stort klimatproblem, då man vid tillverkningen använder växthusgasen kvävetrifluorid, som vid nuvarande koncentrationer är mycket mer potent än CO2. Trots det regleras inte utsläppen av NF3 i något internationellt avtal som  Kyotoprotokollet. Hur mycket NF3 som används framgår dock inte av den korta artikeln.

På Vetenskapsradions hemsida anges att kvävetrifluorid används i produktionen av en av komponenterna, den så kallade TFT-cellen, som kräver extremt rent tillverkningsmiljö.

Geokemisten Ray Weiss vid University of California har mätt halterna NF3 i atmosfären och är oroad. Enligt honom ökar gasens koncentration mycket snabbt, uppskattningsvis med 11 procent per år. Hur mycket NF3 finns det i atmosfären då? Ja, enligt NASA uppgick halten år 2008 till 0,454 biljondelar (parts per trillion), dvs. 0,000 000 000 000 454 om jag inte misstar mig.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Häftigt att man har verktyg för att kunna mäta så exakt, och dessutom få fram ett medelvärde för hela atmosfären…

  Man må ju trots allt erkänna att vetenskap och teknik utvecklas i en rasande fart.

 2. Dennis

  Hahahahahahaha,… jag tror jag skrattar ihjäl mig

 3. Bosse J

  På det sena och glada 70-talet så var professor Rappe i Umeå en stor stjärna på den gryende miljöhimmelen. Han hittade dioxin i avgaserna från sopförbränningsverk och höll på att stjälpa hela satsningen på sopförbränning. (Detta var kring åren efter dioxin-katastrofen i Seveso, Italien, om någon minns.)
  Varför berättar jag detta? Jo, för jag minns att professor Rappe beskrev känsligheten i mätmetoden som ”att mäta höjningen av alkoholhalten i Vättern utanför Motala om man häller ut en sup brännvin i Jönköping”.
  Sen dess verkar mättekniken ha förbättrats ytterligare 🙂

 4. bom

  Rappe hävdade också att dioxiner var helt manmade och beständiga i evigheters evighet.  Sen hittade man dioxin i torvmossar och konstaterade att Rappe misstagit sig.

 5. Bengt Abelsson

  mer  mätning – vår kompis Karin Bojs hade ett inlägg på  DNs ”Vetenskapsblogg” om temperaturökningen i världshaven där hon / man visade hur många lampor man kunde ha tända med den energimängden, utifallatt det hade varit elektrisk energi.
  Det var en hiskelig massa lampor, under 16 års tid, vilket gör hopmultiplicerat 1,7*10^23 J.
  Snacka om elräkning!
  I alla fall, med mängden havsvatten satt till 1,4*10^24 g så blir den resulterande temperatur”ökningen” 0,03 grader. På 16 år.
  Undra på att någon explicit temperatur inte redovisades.
   
   

 6. Ingemar

  Man kan undra om mätningar av så små mängder ens gör det meningsfullt att tala om förändringar av mängderna i fråga. Lokala variationer av klimatet torde vara rätt så stora.

 7. pekke

  Och det används även vid tillverkning av…
  Solceller !
  Länkarna till SR verkar icke fungera.

 8. Solen är det största klimatproblemet. Utan den skulle vi inte ha något klimat och inga klimatförändringar att oroa oss för. Vi skulle förresten inte ha nånting att oroa oss för. Solen borde släckas omedelbart! Det är dags att inleda en serie konferenser för att diskutera hur det ska gå till.