klimatdebatt

Varför fakta spelar roll

Klimatdemonstration som påstår något som inte stämmer med fakta Det här låter som att sparka in öppna dörrar – självklart spelar fakta roll säger de flesta. Men tänk efter. Hur många exempel finns det inte i historien där världsbilden som förmedlas är helt avgörande för det politiska eller militära utfallet? Massor. Låt mig bara ge   →

Klimat, vetenskap och samhällsdebatt

Naturvetenskap har haft en omätbar betydelse för mänskligheten, lyft stora delar av den ur misär och elände.  Och har därmed under säg de senaste 100 åren  fått en välförtjänt aura kring sig. Naturvetenskap är till syvende och sidst en samling modeller, falsifierbara i den meningen att de kan testas experimentellt. Citat  Einstein: Inget experimenterande i   →

Den stora debatten

Foton från debattarrangörerna Spilman; Thomas & Battle. Från vänster till höger: Michael Mann, David Titley, Patrick Moore, samt Judith Curry. I vårt land är vi är ganska svältfödda på debatter som är lite djupare än bara slagordsutväxling, i synnerhet om klimatet. Vi har vant oss vid den ensidiga klimatpropagandan där varje försök till att faktiskt   →

Öppnare klimatdebatt i Norge

Bild från Dagbladet: Hvis solas styrke reduseres til et minimum, er det grunn til å anta at en «mini-istid» er på vei til Norge, tror den norske solforskeren Pål Brekke. Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto Mina två Osloboende söner hävdar att den norska klimatdiskussionen är mycket öppnare där än i Sverige. Här här ett exempel   →

Ny bok: Climate Change: The facts 2014

Jag har nyligen köpt boken Climate Change: The facts 2014 som är en antologi med bidrag från världens främsta forskare med en uttalat skeptisk kritik av klimatvetenskapen samt andra framstående skeptiskt kritiska klimatdebattörer. Här ger jag endast några särskilt mustiga citat men kommer i kommande blogginlägg att ägna mig åt flera av de vetenskapliga bidragen   →

Klimatdebattens överdrifter: Svagt argumenterande Rahmstorf utmanar Watts om en widget

WUWT erbjuder den widget som Klimatupplysningen har här i högra kolumnen på webbsidan under rubriken World Climate Widget. Nu har ingen mindre än klimatprofessorn Stefan Rahmstorf gripits av misstanken att en sådan klimatskeptisk företeelse måste vara missvisande och har ägnat ett helt blogginlägg för att försöka bevisa detta. Han får mothugg på WUWT av skribenten   →

Professor Claes Johnson har fått ett fint erkännande för viktiga vetenskapliga framsteg

Claes Johnson, professor emeritus i matematik, som är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker, har vunnit en uttagning för ett fint vetenskapligt pris, en medalj. Han har av särskilda skäl tackat nej till att motta medaljen men detta minskar inte det erkännande det är att ha vunnit uttagningen av denna fina utmärkelse. Med detta   →

BBC-beslut ledde till intressant klimatdebatt på Journalisten.se

Ingemar Nordin berättade i blogginlägget BBC i blåsväder igen om BBCs ur klimatdebattsynpunkt märkliga beslut hur vetenskapliga debatter skall behandlas. Som signaturen Janne, alias Jan Suhr, tipsade om i kommentarsfältet belystes detta beslut också på Svenska Journalistförbundets tidning Journalistens webbplats med artikeln BBC ska sluta intervjua knäppgökar av Johannes Nesser. Men intressantare än själva artikeln   →

Klimatdebattens överdrifter: Arg statistikprofessor, del 2

Med anledning av att statistikprofessorn Olle Häggström nyligen på sin egen blogg i inlägget ”Kort återbesök i Absurdistan” har tagit upp och beklagat sig över mina åsikter om ad hominemargument och personangrepp så vill jag belysa bakgrunden till min utdragna konflikt med honom och min egen inställning till ad hominem och personangrepp. Min kontrovers med   →

Klimatmodellernas fiasko, Oreskes, Nordangård och Big Green

Klimatmodellernas misslyckade prediktioner har blivit ett hett diskussionsämne på sistone. Detta har aktualiserats av FNs klimatpanels senaste vetenskapliga sammanfattningsrapport och den kritik som framförts av de framstående klimatforskarna Hans von Storch, Lennart Bengtsson, Kerry Emanuel, John Christy med flera. Per Welander berättade i blogginlägget 23 klimatmodeller kan inte ha fel – eller kan de? om   →