Klimat, vetenskap och samhällsdebatt

ScientificMethod6

Naturvetenskap har haft en omätbar betydelse för mänskligheten, lyft stora delar av den ur misär och elände.  Och har därmed under säg de senaste 100 åren  fått en välförtjänt aura kring sig.

Naturvetenskap är till syvende och sidst en samling modeller, falsifierbara i den meningen att de kan testas experimentellt. Citat  Einstein: Inget experimenterande i världen kan visa att jag har rätt, men ett enda experiment räcker för att visa att jag har fel. .

Svårare  blir det när vi nu kommer till   jordens klimat, med en utveckling över  eoner och ett komplext och kaotiskt system. I  nutid har vi fått en störtflod av publikationer om vår av antropogena koldioxidutsläpp förorsakade förestående  Ragnarök ( ofta förlägges  till 10 år från publikationsdatum). På sätt och vis liknar klimatanalys och förutsägelser   situationen inom internationell global ekonomi: Man skulle behöva köra om vår utveckling ( för ekonomi kanske det räcker att gå tillbaka ett antal sekler)  några gånger för att testa  och finslipa modellerna, men det  är ju inte görbart, kanske i parallella universa inom kvantfysiken?

Matematik är ett av naturvetenskapens viktigaste  verktyg. Intressant är Plancks  resonemang  kring att  den abstrakta  matematiken kan modellera vår omvärlds fenomen. Men det finns fall där kanske observationer gav upphov till matematik: Infinitesimalkalkylen ( utvecklad av Newton och Leibnitz),  kanske hade att göra med grekernas(?) problem med haren och sköldpaddan, haren kom ju aldrig riktigt i kapp sköldpadda, ty avståndet  halverades ju bara hela tiden..

MEN: Tyvärr är det så att klimatfrågan på många sätt har ”kidnappat” naturvetenskapen till endast en ”tillåten” ståndpunkt, och detta med största möjliga  tillhörande massmediapådrag. T ex har  en då omyndig och inom det vetenskapliga området okunnig  aktivist  framträtt i FN,  i olika organisationer, Påven etc och trumpetat ut ”lyssna på vetenskapen” och att vetenskapen är enig , när den inte är det. Men det är svårt eller omöjligt att få insändare eller artiklar  publicerade som diskuterar detta. Vilket  jag av egen erfarenhet vet.

Det total mediala genomslaget för en med säkerhet hotande klimatkatastrof orsakad av antropogena koldioxidutsläpp OCH portande av alla motargument ger ju associationer till svunna mindre trevliga epoker i  mänsklighetens historia, epoker då endast ett sätt att tänka tilläts, totalt konsensus krävdes.

Det skulle vara  önskvärt att se MSM förutsättningslöst diskutera olika klimat teorier, ty det är ju teorier  vi talar  om.

Slutligen , vad gäller klimatet och den intensiva propagandan för i många fall egendomliga lösningar ( t ex vindkraften. ) Follow the money ,  brukar det heta, vad skulle man finna då? Här är ju gefundenes Fressen för riktiga journalister! Sätt igång!

Massmedia får inte vara  okritiska  megafoner för  vad som kanske är särintressen. eller annat.

Lars Thylen

Professor emeritus KTH

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Tack Lars! Jag har iaf en förhoppning att fler media kanaler sakteligen kommer börja släppa in artiklar som avviker från standard kris-artiklarna där, ”vi måste göra något nu”, ”forskarna är eniga” , vi har tid bla bla.

  Ta bara ett av Guterres twitter-inlägg efter senaste rapporten:

  ”The climate time-bomb is ticking but the latest
  @IPCC_CH
  report shows that we have the knowledge & resources to tackle the climate crisis.

  We need to #ActNow to ensure a livable planet in the future.”

  Universitetsvärlden har också påverkats i den vetenskapliga debatten. Det har blivit väldigt tydligt de senaste åren. Här kommer två artiklar:

  https://heterodoxacademy.org/blog/partisan-science-is-bad-for-science-and-society/

  https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/stanford-failed-academic-freedom-test

  Glad påsk!

 2. foliehatt

  Miljöpartiet är skulden till detta, med (S) som villig möjliggörare. Grundstenen finner man i införandet av det klimatpolitiska ramverket: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/

  Ramverket är inte enbart till för att tvinga framtida, MP-fria, regeringar och riksdagar att genomföra MP-politik. Det har också blivit ett styrdokument för universitet och högskolor, genom att de har antagit detta ramverk och implementerat det i all sin verksamhet.

  Uppsala Universitets gamla devis ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” är nu spridd till samtliga högre utbildningsinstitutioner i Sverige, och nu på riktigt.

  I stället för att ha ambitioner om vetenskaplig excellens, och en plan för hur man ska kunna uppnå detta, så publicerar lärosätena sina respektive klimatstrategier, vilka innehåller väldigt likriktande skrivningar om vad som är rätt och fel, och vilken sida som lärosätet i fråga har valt att stå på.

  Detta är utbildning och forskning utifrån politisk styrning, och inom det fältet är exemplen legio för hur fort det går fel samt att det inte finns någon bortre gräns för tokigheterna.

  Denna riksdag måste riva upp det klimatpolitiska ramverket, kasta av sig och framtida riksdagar och regeringar detta skadliga ok, och med det beslutet göra det möjligt för universiteten och högskolor att återvända till idealet akademisk forskning i frihet.

 3. MatsL

  Ja, det finns mycket att titta på för en granskande journalist, istället för att bara vara en megafon för makten. En sådan granskning skulle kunna vara ” Vart tar all vindkraft vägen, egentligen?”
  Om man studerar data och statistik från kontrollrummet så ser man att vår el-export följer vindkraftproduktionen väldigt väl. Till exempel så producerade Sverige 33TWh vindkraft år 2022, och samma år exporterade vi drygt 33TWh. Man ser även att den elektrifiering som vi genomgått har gjort att vi i Sverige har gått från att förbruka 145 TWh år 2002 till att förbruka 128 TWh år 2022. Dvs elekrifieringen har gjort att vi minskat vå elkonsomumtion med 10% på 20 år. Under samma tid så har vår elproduktion ökat från cirka 147 TWh år 2002 till drygt 162 TWh under 2022. Och trots detta elöverskott på närmare 25% så ser vi de högsta elpriserna någonsin. Medias enda kommentarer har i princip varit att vi ska spara på varmvatten och dammsugning, samt att klaga på att den nuvarande har varit senfärdig att betala ut el-stödet, och att det dessutom i något fall varit för stort och att det har gått till fel personer (dvs vissa enskilda firmor).
  Det finns en stor potential till bättring i det som vi i dagligt tal lite nedlåtande kallar MSM.

 4. jisonbetzel

  Tack för ett tankeväckande inlägg Lars.
  När jag tänker tillbaks på 1900-talet så var det nog också då konsensus kring många frågor, t ex att produktion skall ske så snålt som möjligt vad gäller energi, insatsvaror, transporter m.m. Statliga subventioner, tullar och andra handelshinder togs till av länder som ville hålla en omodern ineffektiv industri under armarna med konstgjord andning. Det var hyfsat lättsmälta tankar för de flesta av oss.
  Att skapa konsensus kring 2000-talets tankar att Sverige och Europa med olika handelshinder skall omskola resten av världen i klimatfrågan känns svårare att skapa ett brett folkligt stöd kring.
  Uttryck som ”omställningen kräver, vi måste” kommer ju att bli mer ifrågasatta både här hemma ute i den stora världen när Greta med tyngd visar att man inte kan tvinga fram gruvor och vindsnurror i känsliga områden bara för att klimatet behöver det.

 5. Magma

  Mycket insiktsfullt om själva kärnan i den antidemokratirörelse som genom klimathotsagendan drabbat den tidigare fria västvärlden …
  Det kan vara nog så viktigt med precision i vetenskapliga beräkningar som vi tätt som titt läser om här i bloggen – men tyvärr biter det inte på de politiskt färgade figurer som anser sig äga vetenskapen.
  Det är av yttersta vikt att våra lärosäten står upp för politiskt oberoende vetenskap och att den nuvarande politiken ser till att rensa ut alla politiska särintressen ur de äskanden om finansiering som görs från våra lärosäten …

 6. Lennart Bengtsson

  Trots alla vetenskapliga framsteg är den vetenskapliga friheten under 2020-talet under attack och därmed ett hot mot det öppna samhället. Idag är det tillräckligt att bli cancellerad ( jag har själv personlig erfarenhet därav) genom att träffa ”fel” personer eller att uttala sig i ”felaktiga media”. Som en av mina kollegor krasst sammanfattade ”Du får skylla Dig själv”.

  Och jag är ingalunda den ende. Bara bland meteorologiska kollegor världen över återfinns åtskilliga högst framstående forskare som drabbats långt värre än jag. Liknade kan jag finna på andra områden.

  Långsamt börjar dock en proteströrelse växa fram. Boken ”Skör Demokrati” ger en bra sammanfattning av situationen.
  Problemet med klimatfrågan är dess väldiga komplexitet men samtidigt dess potentiella konsekvenser för samhället på lång sikt.

  Svenska politiker och myndighet har valt att närma sig frågan ungefär som kristendomen tog sig an världsproblemen från medeltiden och framåt. Inga avvikande uppfattningar får finnas och vissa individer vill pausa demokratin. Vetenskapen kanske tvekar med det får inte politiken göra!

  De som avviker från den definierade sanningen skall stämplas som kättare. Vill man gå fri så köper man avlatsbrev eller i vårt moderna språk hållbarhetsstämplar. Sköter man sig sålunda och följer ritualer och katekes finns det inga problem. Om inte så drabbar bannbulla och deplattformering.

  Allt blir ju så mycket enklare om alla besvärliga kritiska röster tystas som kan hota sådana djärva projekt som Hybrit och liknande och därmed utgöra ett hot mot landets framtida storhet som ledande industrination. En allt igenom hotande klimatuppvärmning med våldsamma oväder och översvämmade kuster passar ju utmärkt fint in för att de nya projekten skall komma till stånd och därmed bidra till att rädda världen.

 7. Håkan Bergman

  Jag säger som Zarah Leander, Vad skönt att man inte är ung. Det är dagens unga som kommer att få betala alla stolligheter med urholkade avtalspensioner i framtiden.

 8. Lars Kamél

  Det finns vare sig bevis för eller emot att människor har bidragit till de senaste 150 årens globala uppvärmning.
  Däremot finns det vid det här laget vetenskapliga bevis för att växthusgasutsläpp inte orsakar några stora klimatförändringar. Därmed finns heller ingen anledning att försöka få bort växthusgasutsläppen så fort som möjligt.
  Klimataktivismen, tanken att användandet av fossila bränslen, och växthusgasutsläppen, ska minska snabbt bygger dock inte på vetenskap. Utan den är en religion. För en religion spelar fakta och vetenskap ingen roll.
  De klimathotsreligiösa har bestämt sig för hur världen är och ingenting, inga fakta och inga vetenskapliga resultat, tycks kunna få dem att ändra uppfattning.

 9. Roland Salomonsson

  #6
  Ju varmare det blir, så säger erfarenheten att det blir färre kraftiga stormar, färre kraftig torkperioder, färre kraftiga regn, färre översvämningar etc.
  Tittar man på data från Lilla Istiden, så ser man att det är DÅ alla de hot klimathysterikerna utmålar som följd av uppvärmning uppträder.
  Under sista skälvande delen av Lilla Istiden drabbades Sverige under 1850-60-talen av väderhändelser som gav kraftig missväxt (vilken förstärktes av effekter av den tidens EU – Européiska Frihandelsunionen – vilket innebar att Sverige tvingades ta emot allt Europas livsmedelsöverskott. Våra egna bönder kunde inte sälja sina skördar.) Sammantaget innebar detta att ca 100000 svenskar (främst i Norrland) svalt ihjäl, Massor av rena väpnade uppror (svält) förekom.

  När dog senast ca 10 milj människor i en översvämning? När dog senast 10000-tals människor i en svår storm? Inte under 1900-talet. Däremot under Lilla Istiden.

  Givetvis bör mänskligheten ÖKA CO2, inte minska den. Istället för att Västländer satsar på idiotiska system för att minska uppvärmning är det effektivare att systematiskt beskoga jordens öknar. Det finns egentligen tillräckligt med vatten. När skogar börjar växa, så genererar de ännu mer vatten. Brist på sötvatten är ett avsevärt allvarligare hot än (naturliga) klimatförändringar.

  Mänskligheten måste ÖKA CO2 till mer än 0,08% och jorden kan då försörja 80000 milj samtidigt med att hälften av alla brukade marker återställs till naturen.

 10. Göran

  Det som gör Lilla Istiden till en svårt tid är inte enbart kyla utan att det är mer av dåligt väder. Kombinera kyla med vind och det blir inte trevligt. Detta är något vi i allmänhet aldrig tänker på.

 11. Lennart Bengtsson

  Roland Salomonsson

  80 miljarder är väl ända ganska många. Nu ser det ju knappast ut som något sådant kan komma att slå in utan i stället tyder mycket på att jordens befolkning i stället kommer att börja minska om några 10-tals år

  Vilken optimal mängd CO2 i atmosfären kan nog ingen svara på men med 800 ppm blir nog klimatet litet annorlunda. Då är det säker bra att bo i Norrland.
  Inte heller tror jag att detta kommer att inträffa eftersom de flesta är i färd med att lägga om sina energisystem. Fossil energi behövs säkert bättre för produktion av mat, gödningsämnen och kemiska produkter än att elda upp det. Kanske kommer CO2 att stiga till 600 ppm men knappast mera. De flesta idag levande kommer dock knappast att få uppleva detta

 12. sibbe

  Herr Macron var i Kina. Staten som står för 31 % av CO2. Och som lär starta 2 kolkraftverk per vecka nuförtiden.OCH Nej, ca 150 Airbusflygare säljs till Xi. Så, vem pratar om CO2.
  Däremot är våra promille av CO2 viktig…
  Gotthardtunnel blockerad asv limmare? Jag skulle ha varit förbannat 1990 när jag körde ner till Nizza…

 13. Torbjörn

  Ni som är vetenskapsmän på den här bloggen, har ni inget intresse av att ta reda på vad som gått snett i det vetenskapliga arbetet med klimatet?

  År efter år kommer det rapporter från NOAA, GISS och andra, där man hävdar att det finns en obalans i strålning in och ut.

  Jag vill hävda att samtliga ignorerar, medvetet eller ej, en del av solens strålning, och det är därför deras modeller inte fungerar.

  Det finns minst tre saker som de ignorerar, den första är att mer än hälften av jorden tar emot strålning vid varje givet ögonblick p.g.a. atmosfärisk refraktion, där atmosfären fungerar som en menisk lins som bryter ljuset mot centrum av jorden.

  Det andra är, att när solen står i zenit över vändkretsarna är ytan som tar emot strålning större än när solen står i zenit över ekvatorn (vilket är det värde som forskare använder)

  Det tredje är att de använder ett för lågt värde på TSI när de gör sina jämförelser.
  2011 publiceras Kopp & Lean A new, lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance, där de fastslog att under 2008 solar minimum var TSI 1360,8W-2, men även att TSI varierar med 1,6W-2 mellan solar minimum och solar maximum.

  Detta värde (1360,8W-2) för inkommande strålning har använts vid jämförelse av åren 2000-2010, även om värdena för övriga år var högre.

  Finns det verkligen ingen här som kan tänka sig att forska vidare på dessa fenomen och hjälpa världen att förstå var och vad som gått fel i klimatforskningen?

 14. Sören G

  OT
  Det är för kallt i Rom för att påven ska gå påskmarschen.

 15. Bubo

  Men det där citatet av Albert som det hänvisas till i början är väl han själv ett bevis på att det inte stämmer. Mörk materia och mörk energi är väl sådant man infört just för att man inte riktigt är beredd att kasta den allmänna relativitetsteorin överbord bara för att vissa observationer inte stämmer med teorin.

  Likadant med Uranus bana som inte stämde med Keplers förutsägelser. Man slängde inte bort Kepler utan istället försökte man ”rädda teorin” med att anta att det fanns en till okänd planet som påverkade Uranus. Senare upptäckte man ju Neptunus just genom att utgå från att teorin stämde trots att observationerna visade något annat.

  Har man en teori (i den vetenskapliga meningen solitt beprövat sammanhängande kunskapsbygge, inte den mer vardagliga ”det är bara en teori” då man med teori vanligen menar en oprövad hypotes) så skulle jag nog säga att det krävs ganska mycket för att man inte ska tänka att det bara är en mer eller mindre stor lucka i teorin snarare än att allt i teorin är fel.

 16. Följer man hur media hanterar den eminenta gruppen GWPF med professorer och erfarenheter utifrån klimat, väder och havsisar som är något utöver det vanliga – ja, då blir det gott om avslöjanden av journalisters, mediers och politikers desperata agendaprojekt och rabbiata alarmism…
  Särskilt brittisk journalism sticker ut i sammanhanget – och det är ofta man kommer att tänka på John Clees och hans humorvänner när klimathotet och smältande isar i arktis avhandlas i media.

  Grundproblemet med klimathotsteorin är ju alla dessa extremt högt betalda politiker som bara behöver predika om hotet så erhåller dom fantastiska positioner och arvoden.
  Det verkar ju idag vara helt legio att politikerna är just bara politiker och stigna rakt ur ungdomsförbund och makttörstande sammanslutningar.
  Så länge det räcker med att bara hålla med kollektivet för att erhålla mångmiljonlöner så kommer samhällsutvecklingen och vanligt folk att leva farligt.

  Tur i alla fall att fransmännen håller folkets fana högt och demonstrerar – det är ingen slump att fransmännen nu dagligdags skall serveras klimathotsvinklade väderprognoser från statstelevisionen – det är garanterat både eu- toppar och oroliga fn – bossar som kräver hårdare tryck och rättning i leden gentemot dom bångstyriga fransmännen.

 17. Ulf

  Det är viktigt att alla inser, även naturvetare, att det inte är vetenskapen som avgör om ett samhälle lyckas lyfta sina invånare ur elände till välstånd, det är valet av samhällsekonomisk modell.
  En planekonomisk kommandoekonomi kan ha hur många duktiga naturvetare som helst. Befolkningen kommer lik förbannat att leva ett fattigt liv, både materiellt och mentalt. De senaste 50 åren har världen utrotat fattigdom i en sanslös takt. För 50 år sedan levde 50 procent av jordens befolkning i fattigdom och idag är det under 10 procent. Detta pga att de flesta länder slängt ut kommunism och andra ismer och infört marknadsekonomi. Över 30 år efter Berlinmuren verkar detta faktum falla i glömska. Kina börjar flörta med vansinnet på Jorden, maoism. Ryssland med stalinismen lika vansinnigt. Och här kommer det stora hotet i väst, klimatreligionen. För vad är egentligen konsekvenserna av denna religion? Jo en återgång till gamla tiders kommandoekonomi. Meddelst planekonomi ska befolkningens beteende styras i en viss riktning och förbuden ska hagla. Inskränkningar av demokratin diskuteras på allvar. Med olika tvångsåtgärder ska energisystem mm byggas om. Hotet handlar inte om vetenskapen, hotet handlar om att man vill byta samhällsekonomi, till en modell som alla med ekonomisk historisk kunskap, vet leder till fattigare samhälle. Folk ska inte styras. Folk ska ges incitament att lyckas, bygga företag etc. Att se den gamla kommandoekonomin på allvar övervägas som alternativ, är otroligt historielöst. Hotet är inte mot vetenskapen. Hotet är mot hela vår och kommande generationers framtid. Inga samhällsekonomier är framgångsrika om de bygger på lögner.

 18. TorbjörnR

  Så bra skrivet Ulf!

 19. Simon

  Jag instämmer med TorbjörnR

 20. Ulf

  Tack Torbjörn och Simon.

 21. Jag har letat efter det där Einsteincitatet men inte hittat ursprunget. Är det någon här som vet var det kommer från?

 22. tty

  #21

  Jag vet att det nämns i Hawking´s ”A Brief History of time” (1988), men varifrån han fått det vet jag inte.

  Det bör rimligen ha samband med boken ”Hundert Autoren gegen Einstein” som gavs ut 1931.

 23. #22
  Ja, förmodligen. I ”Hundert Autoren” uttalar sig ju bara hans motståndare. Hawkings bok har jag inte tyvärr, men om ingen källa finns där så kanske jag inte behöver skaffa den, i varje fall inte för just detta ändamål …