Lars Thylén

Varför försvann den riktiga klimatdebatten?

Planeten Tellus blir utan människa och liv om inte  klimatomställningen genomförs Första sidan på DNs kulturbilaga 20 juli 2023 var mycket alarmistisk: ” Politikerna lappar och lagar men ser inte den skrämmande helheten: En jord där mänskligt liv inte längre är möjligt”  framförde  S-E Liedman, professor i ide och lärdomshistoria. Det postuleras i texten att   →

Klimat, vetenskap och samhällsdebatt

Naturvetenskap har haft en omätbar betydelse för mänskligheten, lyft stora delar av den ur misär och elände.  Och har därmed under säg de senaste 100 åren  fått en välförtjänt aura kring sig. Naturvetenskap är till syvende och sidst en samling modeller, falsifierbara i den meningen att de kan testas experimentellt. Citat  Einstein: Inget experimenterande i   →

Klimat, vetenskap, politik & media

Ser vi ett nytt fenomen i samhället? Klimatfrågan har medfört en polarisering och splittring av vetenskapssamfundet och den mediala och allmänna debatten på ett sätt som vi väl kanske aldrig sett tidigare. Speciellt uppseendeväckande blir det inom naturvetenskap, där ju teorier av hävd testas mot  en mät- eller beskrivbar verklighet. Ett exempel från 1800 talet   →