Varför försvann den riktiga klimatdebatten?

debatt

Planeten Tellus blir utan människa och liv om inte  klimatomställningen genomförs

Första sidan på DNs kulturbilaga 20 juli 2023 var mycket alarmistisk:

” Politikerna lappar och lagar men ser inte den skrämmande helheten: En jord där mänskligt liv inte längre är möjligt”  framförde  S-E Liedman, professor i ide och lärdomshistoria. Det postuleras i texten att kraftfulla åtgärder krävs om vi inte skall gå under, upplysningar vi allt mer matats med de senaste decennierna.

I texten hittar jag dock ingen diskussion om vad som bör göras i detta sakernas tillstånd, utom att minska koldioxidutsläppen, förstås. Men denna stora skurk i sammanhanget är  dock endast nämnd en gång i texten i förbifarten.   Texten får väl anses som  ett typexempel på att utan  egen kunskap  yla med vargarna  i denna utomordentligt komplexa vetenskapliga fråga, i vilken vetenskapen inte är enig.  Alltså det numera normala i dagspress etc. På en och 2/3-dels sida  presenteras ihärdigt  budskapet och lamenteras om hotande katastrof,  illustrerat av en stor orange bild med spridda människor på berg  under vad som förefaller vara stora gasmoln. Undertext:  ”Sommarhettan plågar södra Europa och andra delar av världen. Och makthavarna borde erkänna att vi befinner oss i en nödsituation”.

Sålunda formuleras dramatiskt vår stundande undergång om inget göres, en undergång som tydligen inletts med bl a värmerekord över t ex Sydeuropa, Kina och USA. Men detta står inte oemotsagt, tvärtom framhålles på flera ställen att vi har en rätt normal sommar, det som kolporteras som unika värmerekord förefaller inte anmärkningsvärt skilda från normala somrar.

Detta är ju inget bevis i sig men  det vore klädsamt och höggradigt önskvärt, om överheten (myndigheter, press, media  etc ) kom med relevant statistik i denna uppenbarligen väsentliga fråga.

MEN, varför och hur  har denna klimatalarmism uppstått och spritt sig  som en löpeld? T.o.m.  FNs Generalsekreterare utgjuter sig i frågan (fritt citerat) :

” Vi är på väg mot avgrunden med gasen i botten ”. – Generalsekreteraren borde väl  ha minst lika  alarmerande  frågor att ägna sig åt.

Nedan ett försök att  analysera varför så många individer, organisationer etc anammat klimatalarmismen.

Jag tror sålunda  det finns ett antal skäl till att individer,  politiker,  organisationer, myndigheter etc  tar till sig ”klimatalarmismen”:

1) Vad gäller individer: Många kanske har behov av en ny  ”religion” i ett rätt ”avkristnat” och kanske ”religionslöst” land. Att rädda jorden kanske ger mening och innehåll åt deras liv, alltså ett ”existentiellt” motiv, kanske något att leva för. Och som ger nya gemenskaper.

2) Ekonomiskt: Den gröna omställningen kommer ju att kräva stora investeringar i ”grön” teknologi, t ex grönt stål, el bilar, batterier (där Sverige tydligen snart får två fabriker, Skellefteå och Mariestad).  Dessa insatser kommer bl a att kräva en betydande ökning av elenergiproduktionen. Och massiva investeringar. Troligen kommer en hel del att finansieras med statliga (alltså skattebetalarnas) pengar. Vilka scenarios och risker finns här? Nytt stålverk 80?  Samtidigt öppnas ju stora möjligheter att på olika sätt utnyttja denna unika situation. Detta borde vara ett mycket viktigt område för granskning och forskning.

3) Yla med vargarna och desavouera ”fåren”: Journalister, politiker, myndigheter etc har ju en möjlighet att få inflytande, födkrok och en roll i samhället genom att bejaka den nya ”religionen”.

4) Men även för den ”vanliga” medborgaren kan det vara praktiskt att anamma  det  förhärskande ”undergångs”-narrativet och inte framhäva att klimatsystem är extremt komplexa och att, återigen, vetenskapen inte  är enig. Avvikande åsikter i denna fråga kan orsaka en del problem, något undertecknad själv erfarit.

Ytterligare en aspekt, besläktad med pkt 2  och som kanske inte diskuterats speciellt mycket är den snedvridning av internationell  konkurrens som följer av att olika länder och  regioner anammar klimatpolitik på olika nivåer, vilket är   till förfång för ambitiösa länder , såsom,  får man väl säga, Sverige.

Men vart försvann egentligen den vetenskapliga diskussionen i frågan i samhället?  Chalmers har skapat en forskargrupp som analyserar fenomenet ´climate change denial´ ,Varför då inte också balansera  med en motsvarande  grupp för ´climate change alarmism´?  Ty vetenskapen är ju inte enig….

Och det vore dessutom intressant och höggradigt nödvändigt att se hur anslag till klimatforskning fördelas.  Med den fromma förhoppningen att det visar sig att man stöder en förutsättningslös forskning i ämnet,

Ett stort steg framåt skulle vara att vi hade objektiva, informativa och kunniga media i denna viktiga fråga, och särskilt gäller detta skattefinansierade media. Och därmed få såväl ett mer relevant  debattklimat som en mer relevant klimatdebatt.

 Vi är förvisso inte där idag, utan tämligen fjärran.

Lars Thylén

Professor emeritus, Royal Institute of Technology

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats

  Du glömde agenda 2030 Globalisternas mål att flyttta makten från nationerna till överstatliga organisationer. EU, FN, World Ecnomic Forum mm. Genom kriser och skrämsel, jordens undergång pandemier mm
  Läs Jacob Nordangårds böcker Den digitala världshjärnan, Den globala statskuppen Rockefeller en klimatsmart historia.
  CO2 hotet är historiens största bedrägeri, CO2 är förutsättningen för liv på jorden

 2. Arne Olin

  Enligt IPPC har temperaturen ökat 1,4 grader sedan 1850 dvs EN GRAD på 120 år och om takten nu är denna att det tar mer än 100 år för att öka ytterligare EN grad hur kan det då vara en akut kris? Finns mycket tid till olika omställningar av infrastrukturer. Varför nämns det så sällan att takten ska mätas i minst 100 år?

 3. BG

  Detta kom igår kväll från Roger Pielke Jr.

  Today, I have good news to report.

  The climate community — and specifically the CMIP7 ScenarioMIP Scientific Steering Committee — last month held a workshop at the University of Reading, UK where experts discussed initial plans for the next generation of scenarios to inform climate research and policy. The workshop report identified many useful correctives to get climate scenarios back on track.

  https://rogerpielkejr.substack.com/p/big-news-climate-scenarios-are-getting?utm_source=substack&utm_medium=email

 4. Mats

  Korrigering av mitt tidigare inlägg.
  Lägg till Agenda 2030 inte att du glömde.

 5. iah

  temperaturen 1,4 grader är från ett mycket kallt läge ”den lilla istiden”. är det verkligen lämpligt att jämföra med en temperatur som är kallare än normalt. den troliga temperaturökningen är 0 – 0,4 grader.

 6. Sören G

  Most fires in Greece were started ‘by human hand’, government says
  https://www.theguardian.com/world/2023/jul/28/greece-fires-arsonists-extreme-weather?mc_cid=6fa8a08ead&mc_eid=e5eb1174e1

 7. LeifR

  Hela klimatfrågan har drag av en rysk påverkansoperation…. vem vinner på om västvärlden begår energimässig harakiri?

 8. Lasse

  #7
  Storbritanniens prim minister konstaterade detta och drog tillbaka förbud mot oljeexploatering.

 9. johannes

  Tack Lars.
  Men:
  1) Har vi haft en riktig klimatdebatt? När då? Vart då?
  Jag har varit involverad i frågan sedan 90 talet och aldrig hört någon.
  2) Du glömde grupptryck. 90% av befolkningen är direkt grupptrycksberoende.

 10. Robert Jansson

  Jag fattade detta med KLIMAT bluffen och skräck propaganda om koldioxidutsläpp var en bluff tidigt.
  Samma med coviden 19 som jag tycker är ännu värre har dödat många människor i onödan via ett oprövat vaccin.
  Sedan måste vi sluta jaga bönder som har kor dessa djur behöver i Sverige för både natur och matprodudution.
  Är en person som tror på sunt
  förnuft och riktig vetenskap Mvh Robert

 11. Erik A.

  Lägg till den arketypiska rädslan för personlig undergång som man projicerar på att rädda jordklotet. Klimatfrågan används därigenom som ett maktmedel som man använder för att skam- och skuldbelägga andra medans man själv anser sig vara god. Att man sedan oftast inte har någon som helst kunskap om ämnet i sig bortser man helt från eller är rent av omedveten om.

  Jag ser också en tendens att det handlar om att alla tidigare maskulina värden skall ifrågasättas och attackeras.

 12. Ivar Andersson

  Människan har förmåga att anpassa sig. För 100 år sedan var jordens befolkning 2 miljarder och idag 8 miljarder. Ändå har svälten minskat främst pga att självhushållningen minskat kraftigt.

  Enligt FN/IPCC ska västvärlden utplåna sig själv för att FN/IPCC har drabbats av koldioxidfobi. FN/IPCC domineras av icke-demokratiska länder som vill ha mer bidrag för att bevara icke-demokratin.

 13. Joachim

  Bra frågeställning Lars!
  Samtidigt som det är obegripligt hur det alarmistiska perspektivet så fullständigt kunnat tränga ut alla andra perspektiv (försiktighetsprincipen, öppen debatt, fri forskning, grundforskning om klimatet, konkreta mätningar, sunt tvivel osv), så verkar det vara en naturlig masspsykologisk mekanism hos oss människor att under vissa förutsättningar få alla i flocken att springa åt samma håll. Utan att alla i flocken är övertygade eller ens vet vad som händer. (Jämför experimenten där en person sätts i väntrum med andra, dock införstådda med experimentet. Plötsligt börjar rummet rökfyllas. Över hälften av försökspersonerna låter bli att slå larm, och anpassar sig till övriga, som instruerats sitta oberörda.)
  Att det är starka krafter som skapat denna obalans är sannolikt. Men kanske inte nödvändigt trots allt. Människor verkar lättstyrda med rätt påtryckningar. Om redan små moraliska pekpinnar och indignerade anklagelser fungerar kan man tänka sig effektiviteten vid våld och hot om undergång.
  Det vore intressant dock att veta vad folk verkligen tänker. Det är ju fullt möjligt att kampen förs av 10% av oss, medan övriga 90% inte bryr sig för fem öre men vill undvika bråk och håller med dom som verkar bråkigast eller framhåller värst framtidshot.
  Vi får hoppas att vetenskap, sans och förnuft vinner över rädsla, manipulation och politisk aktivism inom snar framtid, så kan forskningen svara på vilka mekanismer och krafter som skapat dagens obalanser och massrörelser.

 14. johannes

  ”Chalmers har skapat en forskargrupp som analyserar fenomenet ´climate change denial”

  Chalmers styrelsegrupp består av 11 ledamöter varav 8 är politiker så ja, Chalmers är politiskt styrt och har tappa hela mitt förtroende. De kan gå tillbaka till den slöjdskola det en gång var.

 15. Joachim

  Men vi måste samtidigt erkänna det briljanta i att låta CO2 vara lösningen på alla problem. Så enkelt och konkret! Så svart och vitt!

 16. Sören G

  Så klart bör vi vara rädda om miljön och t.ex inte släppa ut föroreningar. Men alla åtgärder som vidtas inom olika områden påstås vara ett led i att rädda klimatet.
  Därför har man klassat koldioxid som en förorening. Okunskapen om att koldioxid är livsnödvändig för allt liv tycks saknas. Ett något varmare klimat är också positivt för växtligheten. Torka uppstår främst vid brist på nederbörd och ett kallare klimat betyder mindre avdunstning från haven Ett varmare klimat leder till mer avdunstning och nederbörd.
  Högtrycksbetonat väder med mycket solsken kan ge höga temperaturer som kan torka ut marker. Bränder är för det mesta anlagda eller beror på slarv. Naturligt kan åska förorsaka bränder.

 17. leg

  Övergången från sakfrågan till väderhändelser är en helgardering. Man kommer alltid att finna något att hänga upp propagandan på. Samtidigt gäller det att förtränga tidigare historiskt väderrelaterade händelser och använda väl avpassade startpunkter som referensramar.
  Tänk om de historiska översvämningar i USA 1927 och i Kina 1931, där 2-4 miljoner miste livet, hade inträffat idag. Vilken mediabild hade vi haft då. Vilka uttalande från FN:s generalsekreterare hade vi fått höra.

 18. Karl Erik R

  Dagens DN innehåller en ledare om ”Hur kunde Angela Merkel bli så hyllad när hon gjorde flera katastrofala felbeslut?”

  Ett av dem var ”Energiewende” där man på märkliga grunder stänger fungerande och nästan fossilfri kärnkraft. Vidare ersätter den med naturgas från, som det nu visat sig, en hotfull och livsfarlig rysk regim. Dessutom utökar den egna kolbrytningen.

  Uppenbarligen tyckte Angela Merkel att CO2 är något positivt. Eller så var konsekvenstänkandet nedlagt för tillfället.

 19. iah

  det är intressant att se att det svenska förhållningssättet om att värmepumpar är bara bra håller varken tyskar eller engelsmän med om. de föredrar istället billiga gasdrivna pannor som är mycket billigare än de värmepumpar som vi har i sverige. enligt engelska tidningar så utgör deras effektivitet totalt en faktor på 4-2,8 till gaspannans fördel. men vi har ju aldrig skaffat någon gas till sverige

 20. Håkan Bergman

  iah #19
  Självklart är gas billigare än el från vind, sol och biomassa. Vi och Norge hade en gång Europas billigaste el, men två regeringar, Reinfeldt och Lövén, bestämde sig för att ändra på det och här står vi med ett havererat energisystem. Vi är snart i samma sits som britter och tyskar.

 21. johannes

  #18
  Inte alls förvånande. Merkels föräldrar var övertygade kommunister av den värsta sorten, de som konverterar och flyttar till stället i fråga för att bli ”befriade”. (Jämför kristna som konverterar till islam som kan bli de värsta stollarna.
  Man kan även jämföra med kommunisterna i främst Norrland som skulle bli befriade i Stalins Sovjet i slutet av 1920 talet. De betraktades som spioner och avrättades eller fick smaka på Sibirien.)

  Det Merkel gjorde var smygkommunism på högsta nivån och genialiskt för sin ideologi.

 22. Bra Lars T, tack!

  ” och makthavarna borde erkänna att vi befinner oss i en nödsituation”

  DET är ju bara för bra – alarmisterna skriker ju detta hela tiden – men det är ju just detta som alla makthavare hela tiden, numera, bekänner sig till – guterres, biden, påven och hela Eu – etablissemanget.
  Vad MER vill alarmistera höra?

  Samma är det med alarmisternas Dogm om – att inget görs!
  Hur kan dom ha missat att 10 000 – tals miljarder plöjs ner i den gröna köttkvarnen?

  Alarmisterna är inte bara ute på tunn is, vetenskapligt – dom går på vatten!

 23. Jan

  #18

  Merkels Energiewende där kärnkraften skulle avvecklas och ersättas med sol och vind var som en våt dröm för den till stor del MP dominerade svenska journalistkåren med public service i spetsen.

  Självklart kunde då inte någon kritik riktas mot Merkel som drev en energipolitik som låg i linje med MP’s. Att ersättningen till stor del skulle bli rysk fossilgas blundade man för eller inte begrep. Och nu blev det också kolkraft.

  Så nu blir försvarsstrategin tystnad.

 24. Berra

  OT: Det går inte att ladda på kommunala laddstolpar i Göteborg pga mjukvarufel.

  Killgissar att stolparna är kinesiska och kan styras därifrån…

  https://sverigesradio.se/artikel/tusental-laddstolpar-ur-funktion-havererat-i-en-vecka

 25. Håkan Bergman

  Berra #24
  ”Under tiden har kommunen satt in en tillfällig lösning.”
  Hur då, får man gratis soppa?

 26. Nr 21 Johannes.

  Visst är Merkel och Putin produkter av sin uppväxt – det är få saker som är fastslagna inom psykologin – Men, uppväxtens betydelse är en av grundstenarna.

  Det som stör mig kraftigt är våran arts oförmåga att se och lära av historien.

  Som Claes Eriksson i galenskaparna sa i sitt sommarprogram – världens demokratier söker ledare men finner bara vilseledare.

 27. Berra

  # 25 Håkan:

  De får tydligen ladda i vissa parkeringshus där det går att starta stolparna manuellt.

  Undrar om det gör laddningen grönare när mjukvaran är organisk?…

 28. Det förvånande med Energiewende var ju att det tydligen inte förekom något som helst motstånd i Tyskland. Ingen debatt. Ändå stod det rätt klart från början – om man bara hade gett sig tid till att tänka framåt och räkna på det. Det var ett stolleprojekt ur alla synvinklar.

  Jag hade flera diskussioner med tyska vänner för c:a 10 år sedan som röstade konservativt och var Merkelbeundrare. De kunde inte förstå vad det var för fel med vind- och sol över hela landets yta, eller varför man skulle behålla en ”gammal” teknik som kärnkraft. De hade helt svalt den gröna propagandan och ville vara stolta över att deras land ”gick före”.

  Energiewende var ju också mycket beundrat här i Sverige – i början. MP ville följa i deras fotspår. DN tillhörde väl de hängivna beundrarna om jag minns rätt. Men någon egentlig debatt om saken var det knappast.

 29. Berra,

  Det är ännu värre än att laddstolparna inte fungerar. Det vore värre om de gjorde det eftersom kommunen tydligen har lovat använda skattepengar till att betala för elen.

  Sedan när skall kommuner fungera som drivmedelsleverantör? Så vitt jag vet har de aldrig byggt bensinmackar eller bjudit på bensinen i massbilismens barndom på 50-talet.

 30. Nr 28 Ingemar

  Att dina tyska vänner inte tvivlade – berodde nog på tiiltron till att ledarna har rätt och att forskningen är fri och vetenskaplig, dom flesta hyser en sådan tilltro.

  Min hemstad har ett högteknologiskt centrum, med forskare och professorer – dom flesta där tycks, fortfarande 2023, ha tilltron till sol och vind som vägen till en bättre planet.
  Diskuterar man frågan med dom står det klart 2 saker – dom tror att både lagringen och infrastrukturen för distrubition är i stort sett fastslagen och på gång..
  Så ser inte jag det, på långa vägar.

  En annan sak man slås av är att många saknar helhetstänk och konsekvensdito.
  Ibland smyger jag in frågan om påverkan på miljön, särskilt i norr, och påverkan på glesbygdsbefolkningen – men då finns inga djupare reflektioner, från denna intelligentia.

  Så brist på helhetstänk och en djup tilltro till ledare – är nyckelorden för att förstå varför många hyser så lite tvivel i dessa frågor…tror jag.

 31. johannes

  #28
  ”DN tillhörde väl de hängivna beundrarna om jag minns rätt.”

  Kan beror på att Wolodarski är WEFare
  https://www.weforum.org/people/peter-wolodarski

  Liksom Merkel: https://www.weforum.org/people/angela-merkel

  Vilka trådar man än nystar i så slutar det hos Schwab.
  Riktigt illa!

 32. johannes

  #30 Magnus
  ”dom tror att både lagringen och infrastrukturen för distrubition är i stort sett fastslagen och på gång..”

  Precis, de flesta jag möter har liknande inställning. De går med villfarelser:
  1) Fusionskraft är snart.
  2) Det kommer snart ”något” sätt att lagra viftande tvättmaskiners el
  3) Bilbatterier mångfalt bättre och billigare kommer snart.
  4) Forskningen är fri.

  Varför bråka och debattera då? Den fria forskningen fixar detta.

  Än märkligare är att alla offer för klimatagendan har flugit till Medelhavet nu i sommar.

 33. Thorleif

  Under Covid och nedstängningarna i större delen av världen utom bl.a Afrika skadades folks hälsa liksom deras ekonomiska och psykiska tillstånd enormt mycket.

  Flera politiska ledningar uttalade ofta via msm precis samma slagord vilket uppenbart kom från en förberedd synkroniserad plan;

  https://www.armstrongeconomics.com/humor/day-820-of-build-back-better/

  Har ni aldrig undrat varför?

  Det kom från Davos-maffian och WHO gemensamt (som leds i flera frågor av K Schwab som understöds av flera statschefer inkl IMF, CIA och Världsbanken).

  Genom de kriser som skapats pga pandemin (som inte var en pandemi enligt de gamla reglerna hos WHO före svininfluensan) och slutet på en lång era av arbetskraftsarbitrage till Kina m.fl (affärscykeln) inkl de nya utbuds-kedjorna har vi börjat se slutet på möjligheten i väst (läs främst FED i USA) att ytterligare bibehålla en tillväxt för alla genom en ständigt ökande kreditexpansion, extra understödd av FED vid varje stagnations-tillfälle.

  Inflationen och den snabbt ökande den politiska spänningen mellan Kina och USA(UK) kom som ett brev på posten. Problemen var förstås inte våra egna utan någon annans. Energikriget och de långsiktiga råvaru-hoten bubblade upp till ytan genom Ukraina. Kriget hotar nu inflationen även på lite längre sikt.

  Alltså måste det bli sämre innan det blir bättre. ”Build back better” utgör maktens möjlighet att genomföra ”reformer” som kräver en större kris (flera kriser samtidigt) för folkets acceptans eller ivf deras passivitet. Vi får se hur det går?
  Målet är ivf en genomgripande förändring av vårt samhälle där digitalisering och klimatåtgärder förtäckta under hälsa samt kommande ”pandemier” utgör basen för att ta över makt från nationella regeringar. Skuldsättningen i väst (USA/EU) ska neutraliseras via en ny (inter-) global valuta och total kontroll av allas pengar via statliga digitala sådana. Faran för ett utvidgat krig i Ukraina med flera parter ökar vilket isf ökar riskerna för betydligt sämre tider (handel och business drabbas). En del av strategin med Build Back Better är en stor finansiell reform med risk för undantagstillstånd och s.k ”bankholiday”.

  Det viktigaste är nu att vi folkethindrar EU och våra politiker från att lämna över vår ”nationella” makt till WHO och WEF. Vi har inte lång tid på oss (april 2024),
  Klimatet ska handhas av WHO där den brittiska kommunisten Susan Michie basar över Advisory Technical Board sedan ett år. Hon är den som formellt föreslår vad som ska göras.

 34. Thorleif

  #3 BG

  Ja vi vet ju att Sverige genom SMHI till för drygt något år sedan hängde fast vid extremscenariot RCP8.5! Trots att IPCC förkastat det tidigare.

 35. Göran

  Människan är det mest anpassningsbara djuret på jorden. Vi finnas överallt. Vi klarar av både kyla och värme.

  Om man tror att liv på jorden ska slockna med några grader högre globalt medelvärde, då kan man aldrig ha hört talas om dinosaurier. Temperaturen var högre under deras levnadstid och koldioxiden var väsentligt högre i atmosfären.

 36. Stig Morling

  Den gode filosofen Alf Ahlberg varnade för ”den historielösa människan”. Tyvärr tycks blott alltför många blad våra styrande glömt en stor sjungande filosof, Ulf Peder Olrog:
  1. Filosoiisk Dixieland- ”Du skall tro, det som Svenssons tror, om Du tror nå-t alls”.
  2. ”Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt”
  3. På en smutsig liten bakgård, i de saligas kvarter: ”Men Du och jag får inte vara med i deras gäng!”
  PAX ET BONUM

 37. JonasW

  Tror det finns ett förklaringsalternativ till:

  – majoriteten av befolkningen bryr sig inte. Man upplever ”klimatdebatten” som en icke-fråga.

  Dels upplevs frågan som ”teknisk”, och dels upplever man inget direkt problem.
  Tror det är svårt att greppa vad satsning på vind/sol innebär. Entusiasterna säger att det ska ge billig el.

  När folk i allmänhet märker konkreta effekter så syns det att den gröna omställningen inte har folkligt stöd. När drivmedelspriserna var på väg mot 30 kr/litern fick vi en ny regering.

  Det är väl väldigt tydligt att majoriteten inte tror på jordens snara undergång. Det gör inte politikerna heller. Allt skulle vara dramatiskt annorlunda om folk trodde att jordens framtid var allvarligt hotad.

  Tror att våra politiker sitter med ett stort dyrt omställningsprojekt som saknar folkligt stöd. Dessutom vet politikerna att det folkliga stödet saknas.

  Tror att det är därför media eldar på som de gör. Om de inte gjorde det skulle frågan dö i tysthet.

  Det som är konstigt är medias beteende.

 38. Thorleif

  Apropå vilja till debatt i riktiga sakfrågor istf analys av maktstrategier osv.

  En klassiker om politiker a la brittisk humor (som f.ö lite förlorats i den nya woke-generationen etc)

  https://www.armstrongeconomics.com/humor/politicians/

 39. Berra

  #29 Ingemar Nordin:

  När min arbetsplats satte upp några laddstolpar och det sedan framkom att det var gratis att ladda (för dyrt system att hålla reda på vem som laddat tydligen) så frågade jag om det var ok att jag tankade diesel någon gång i månaden från farmartanken som stod på baksidan.

  De förstod inte alls varför jag ställde en så korkad fråga…

 40. tty

  #35

  ”Om man tror att liv på jorden ska slockna med några grader högre globalt medelvärde, då kan man aldrig ha hört talas om dinosaurier. Temperaturen var högre under deras levnadstid och koldioxiden var väsentligt högre i atmosfären.”

  Det var lika varmt eller ännu varmare under eocen för ca 50 miljoner år sedan (typ 12-15 grader varmare än nu). Det växte mangroveskogar vid den sibiriska ishavskusten och det fanns alligatorer på Ellesmere land, palmer på Svalbard och sydbok- och podokarpskogar i Östantarktis. Och livet på Jorden frodades som det aldrig gjort sedan dess.

 41. Johan, Uppsala

  #39 Berra

  Ha ha, klockrent! Jag har också ibland frågat liknande saker i olika sammanhang för att visa på det absurda i vissa subventionerade frågor. Alltid lika intressanta reaktioner av oftast total oförståelse.

  På det temat har jag sedan några år ett uppslag till en bok eller TV-serie. Upplägget är ganska enkelt och utgår från att ett för oss exotiskt land, t ex i Afrika, skulle vara väldigt rikt och framstående och i sin godhet börja arbeta för att ”rädda oss” i Sverige från alla möjliga upplevda problem vi som bor här inte verkar kunna klara av själva så som skogsskövling, miljöförstöring, ojämlikhet mm. De skulle påbörja olika projekt runt om i vårt land, lärosäten i det afrikanska landet skulle skicks hit forskare och doktorander, filmteam skulle flyga hit för att dokumentera arbetet osv osv. Svenska ungdomar skulle utbildas i miljöhänsyn, klimatkrisen osv. Det kunde dras igång insamlingar av pengar för att ”rädda vargen” eller för att återplantera några gamla ängsmarker eller återställa någon uppdämd fors.
  Ja, ni fattar poängen. Helt enkelt allt det där vi i den rika västvärlden gör för att vi är så övertygade om att vi är så mycket bättre på att både identifiera problem i stora delar av världen som vi är på att även lägga fram lösningarna på desamma. En ganska nedvärderande människosyn alltså generellt.

  Tror det kunde bli rätt intressant underhållning om man vågade löpa den linan fullt ut. Och som visade vår självpåtagna roll som planetens räddare ur klimatkrisen i all sin uppblåsta självgodhet.

 42. Ulf

  Oj vad konstigt att en människa som kommunisten Liedman som gått genom ett helt liv och haft tvärfel om allt, skriver ytterligare trams.

  Det konstiga är förstås att han får spaltutrymme för uttrycka tramset.

  Hur tänkte man där?
  ”Här har vi en person som aldrig träffat rätt, men någon gång ska vara den första”.

  En människa som stått på fel sida hela sitt liv.

  Lite grand som att tyskarna efter kriget skulle dammat av någon känd Nationalsocialist.

 43. Lars Kamél

  De som envist förnekar alla fakta och all seriös vetenskap, har inga sakargument och vill inte ha någon debatt.
  De som förnekar fakta och seriös vetenskap när det gäller klimatförändringar, är naturligtvis de klimathotsreligiösa, de som har en religiös tro på klimatkris och klimatnödläge.

 44. Karl Erik R

  #42 Ulf

  Vill man ha korrekta prognoser om framtida utveckling, då söker man en person som alltid har rätt, 100 %.

  Tyvärr är det omöjligt att hitta sådana personer. Det näst bästa är då att hitta någon som alltid har fel, 100 %. Sen vet man att det blir tvärt emot vad denne sagt.

 45. Ulf

  Svar 44 Karl Erik,

  Jo där är han användbar. Tycker bara det är deprimerande att Berlinmuren är totalt bortglömd och att dumskallarna åter tas på allvar. Ett bortslösat arv.

 46. Sten Kaijser

  Den enklaste förklaringen till att ”klimatdebatten” försvann var att alarmisterna förlorade alla debatter. De bestämde då att eftersom de var ”fler” kunde man utestänga ”minoriteten”.
  Därmed försvann samtalet och all debatt — bara en sida fick höras.

 47. Stefan Borg

  Förklaring nr 1 är den mest väsentliga tror jag. Medan konservativa ändå har en riktning som utgår ifrån historien eller åtminstone traditionen saknar vänstermänniskor av idag totalt varje historisk förankring utan driver redlöst omkring på världhstoriens hav. För att överhuvudtaget ha en existentiell mening och inriktning måste de se sig själva som insatta i en maktkamp med absoluta insatser. Antingen-eller, vitt eller svart, undergång eller överlevnad, allt eller inget. Inget alls däremellan. Inte ens den egna existensen har någon intermediär betydelse, utan kräver allt eller inget. Marxismen är (var) en sådan absolut lära som utgick från kristendomens eskatologiska perspektiv och som just därför drog till sig vänstermänniskor, med behov av en sådan världsbild. Idag är ingen marxist längre, men behovet finns kvar. Och kommer att finnas kvar tills Väst hittar tillbaka till sina kristna rötter…

 48. Gunnar Strandell

  Stefan Borg #47
  Citat:
  ”saknar vänstermänniskor av idag totalt varje historisk förankring utan driver redlöst omkring på världhstoriens hav.”

  Mitt i prick!

  Jag ser att de inte kan beskriva världen idag i samma termer som igår.
  Då bränder på Sicilien, idag rekordvarmt på Svalbard.

  Klart att de inte minns vädret under förra veckan, men de vet allt om klimatet, dvs de senaste tre decennierna.