Den offentliga klimatlögnen

Av Johan Hakelius

I klimatfrågan är det aktivisterna som sätter tonen.
Men de bestämmer inte politiken.

Politik är show business för fula människor, sa kampanjmakaren Paul Begala. Och ska man lyckas i show biz måste man ingå ett kontrakt med publiken: jag låtsas att jag menar det jag säger och ni låtsas att ni tror mig.

August Strindberg beskrev samma sak, fast ettrigare, redan i Det nya riket 1882.
»Den offentliga lögnen«, när Strindberg tar sig an den, handlar till stor del om falska högtidstal, men det han blottlägger är den offentliga lögnens särställning: den är näst intill omöjlig att avslöja. Det beror på att alla redan vet att det är en lögn, men ändå skriver under på den.

Den offentliga lögnen är en konvention. Att inte upprätthålla den i ord bryter mot normen och straffas med social stigmatisering.

Å andra sidan handlar lögner, först och främst, om ord. En lögn är en lögn därför att den inte speglar den faktiska verkligheten. Men det handlar om mer än mät- och vägbar sanning. En egenhet med offentliga lögner är att det ofta ingår i överenskommelsen att lögnarna inte förväntas agera som de skulle, om lögnen faktiskt vore sann. Att missta den offentliga lögnen för sanning och agera därefter, kan också bryta konventionen.

Man ska tala som om man tror på lögnen, men agera utifrån insikten att den är en lögn.

När den satiriska storfilmen Don’t look up hade premiär 2021 hade den en nästan förlösande effekt på kultur- och ledarsidor. Det vi fick se, sades det, var Hollywoods A-skådespelare, från Meryl Streep till Leonardo DiCaprio, som klädde av vår tids största offentliga lögn. Trots att en apokalyptiskt stor meteorit – snart möjlig att se med blotta ögat – var på väg mot jorden, valde politiker, mediehus, kapitalister och vanliga, korkade medborgare att inte titta upp. De skapade en offentlig lögn för att kunna fortsätta sina liv som förut.

Det var en träffande allegori för hur vi hanterar klimatförändringarna, var nästan alla ense om. Världens alla prisjuryer öste nomineringar över filmen, för att visa att de stod bakom budskapet. Man fick leta länge, om man ville finna kritik mot filmens tes. Konventionen bjöd att vi skrev under på att mänskligheten är oförmögen och alltför förljugen för att agera, trots att undergången stirrar den i vitögat.

Detta mitt i covid-utbrottet.

I mars 2020 förklarade WHO att vi hade att göra med en pandemi. Därefter vidtogs drakoniska åtgärder över hela världen. Skolor och arbetsplatser stängdes, resandet föll drastiskt, börserna slog i botten, New Yorks gator låg öde, i Kina sattes hela regioner i karantän. Gigantiska statliga vaccinations- och stödprogram drogs i gång. Allt annat fick vänta.

Man kan säga att det borde ha varit dålig tajming för Don’t look up. Här var ju ett exempel på hur mänskligheten snabbt kan samla sig, ställd inför ett hot. Men märkligt nog verkade filmen inte påverkas alls av det som skedde i världen. Det var som om den offentliga lögn som filmen byggde sin satir på – vår vägran att erkänna genomgripande förändringar som redan påverkar nästan allt i våra dagliga liv – drabbade filmen själv. Mottagandet av Don’t look up hade med andra ord dragen av offentlig lögn: det byggde på en konvention om att förneka verkligheten.

DET ÄR, SOM SAGT, näst intill omöjligt att avslöja en offentlig lögn. Men hyllningen av Don’t look up ger oss åtminstone en möjlighet att komma i närheten av att göra det.

Den offentliga lögnen vad gäller klimatförändringarna i det här sammanhanget gäller inte förändringarna i sig. Det vi talar om är inte naturvetenskap. Kanske är det sant att mänskligheten sjunger på sista versen, på grund av sina utsläpp av koldioxid. Men det här resonemanget handlar om något annat: hur vi förväntas tala om, respektive agera mot, klimatförändringarna.

»Klimatförnekare« har blivit en vedertagen term, även i nyhetstexter.
»Klimathysteriker« förekommer knappt ens i skruvade opinionstexter. Det säger något om vad konventionen påbjuder. Att kritisera Greta Thunberg, alarmistiska klimatreportrar eller spekulativa prognoser har ett socialt pris. Inte minst politiker vet vad de förväntas säga och inte säga. Vi har därför en offentlighet som – från partiprogram till TT-notiser – förutsätter en nära förestående kollaps av hela vår livsmiljö. Att stämma in i undergångskören anses ansvarstagande och ett tecken på hög moral. Att ifrågasätta den anses ansvarslöst och nihilistiskt. Det är en stark norm, som letat sig ända in i privata samtal.

MEN TROR VI verkligen att slutet är nära?

Det finns de som gör det. De är aktivisterna som sitter på våra landsvägar och en och annan kulturredaktör. Men resten av oss? Tror vi verkligen att vi befinner oss några tiondels grader från utplåning? Varför kräver i så fall inte fler av oss att klimatet får gå före allt?

Frågan ställs oftast av klimataktivister. Deras svar är det som Don’t look up gav: mänskligheten lever i förnekelse och lögn. Problemet med det svaret är att förnekelse inte alls är den offentliga normen. »Klimatförnekarna« är en utstött minoritet. Klimatproblemen erkänns och beskrivs ständigt och dramatiskt. Stora insatser görs. Vi tittar uppåt dagligen.

Så vilken är förklaringen?

Närmast till hands ligger att den gängse, apokalyptiska beskrivningen av klimatförändringarna är en offentlig lögn i den meningen att de flesta av oss – politiker inräknade – egentligen inte tror på den. Alla de företag, politiker och privatpersoner som i stort och smått arbetar för mindre klimatpåverkan, tar frågan på allvar. De tycker verkligen att den är viktig. Men de sorterar in den med andra problem som kräver åtgärder. De är inte beredda att låta allt annat vänta, även om de talar som om de borde vara det.

Och vi köper det. Det utbryter inga kravaller när regeringen justerar klimatpolitiken med hänsyn till andra politiska överväganden. Bara klimatministern fortfarande talar om klimatförändringarna som den största ödesfrågan för mänskligheten någonsin.

Där har ni den offentliga klimatlögnen: vi låter apokalyptikerna sätta tonen, men förväntar oss inte att de får bestämma politiken. Där vill vi ha de sedvanliga avvägningarna och kompromisserna.

Vi har lärt oss att klimatfrågan kräver falska högtidstal.
Vi låtsas tro på högtidstalen, så länge de är just det.

De som inte förstår att de har att göra med en offentlig lögn, blir förstås frustrerade.

Först publicerat i Fokus 16 april 2024.
Rebloggat med benäget tillstånd av förf.

johan hakelius

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  ”… den gängse, apokalyptiska beskrivningen av klimatförändringarna är en offentlig lögn i den meningen att de flesta av oss – politiker inräknade – egentligen inte tror på den. …
  Där har ni den offentliga klimatlögnen: vi låter apokalyptikerna sätta tonen, men förväntar oss inte att de får bestämma politiken. Där vill vi ha de sedvanliga avvägningarna och kompromisserna.”

  Så är det i den offentlighet som definierats av klimatkyrkan. Översteprästerna/pk-politikerna/pk-media predikar och står i, världens alarmklocka står ständigt på 5 i 12, medan menigheten är mest intresserad av kyrkkaffet.

 2. Ann lh

  En inte helt oväsentlig pusselbit saknas i resonemanget.
  Tänk den otänkbara tanken att dagens allt överskuggande offentliga lögn om att mänskligheten genom frisläppande av den i klimatsammanhang kraftlösa koldioxiden leder till katastrofal upphettning, ja tänk om denna tanke drivs av den globala organisation, FN & Co, som är satt att skydda oss istället skickligt driver en simpel lögn för att utöka sin makt.
  Ja, tänk om, då är det verkligen dags att tänka om.

 3. Lennart Bengtsson

  Den allmänna debatten om klimatfrågan är extra absurd eftersom praktiskt taget ingen begriper vad de talar om. Bortsett från en liten grupp experter och omfattade och delvis komplexa beräkningar är det inte möjligt att skilja ut vad som händer i vädret från helt naturliga väderhändelser. Hade inte meteorologerna tagit upp frågan skulle ingen ha märkt något.
  Klimat är inte heller något som kan observeras utan endast något som man kan beräkna i efterhand. Unde de senaste 50 åren har det blivit något varmare eller snarare ett minskat antal kalla vintrar. Det finns inget som antyder någon form av kris och väderprognoser har de fakto blivit tydligt mer tillförlitliga över hela jorden.
  Det som är ett praktiskt problem för världsbefolkningen är den omfattande ökningen av jordens befolkning vilket i sin tur beror på att vi nu i genomsnitt på jorden lever nästan dubbelt så länge som för 75 år sedan på grund av bättre hälsovård och bättre tillgång på näringsrik mat. Detta borde ju ses som något positivt.
  Det övergripande problemen är kriminalitet, korruption och militära konflikter samt genomgående en bristfällig utbildning främst i naturvetenskap men även detta är inga nya problem utan något som mänskligheten ständigt har fått utstå.

 4. Lasse

  Ser man upp idag så ser man solen 😉
  https://notrickszone.com/2024/04/29/post-1980s-increases-in-shortwave-radiation-explains-europes-warming-trends-far-better-than-co2/

  Endast solförnekare kan förvånas över den värmen!

 5. pekke

  Mycket bra av Hakelius, politiker oavsett färg kör gärna vita lögner eller snarare halvsanningar där de bara pekar på en del av den verkliga faktan som passar deras ideologi.

  Som L.B. säger, knappast nån som märker om det blir nån grad varmare totalt sett, men det var nog många som kände den rejäla kylan som var den är vintern här i Norden trots att 2023 globalt sett skulle vara den varmaste någonsin.
  F.ö. betyder väl Globalt överallt på planeten och inte lite här å där vad jag förstått.

  När det gäller Greta-kulten så är den nog på fallrepet efter att hon blivit myndig och allt mer extremvänster.

  Nu får man hoppas att Maj och Juni blir mild och sommarvarm dygnet runt och inte bara på dagen som förra året, när solen gick ner var det ju svinkallt.

 6. ” men dom bestämmer inte politiken ”

  Det är just det vi dock ändå bevittnar – se energipolitiken, ekonomipolitiken osv.

  Faran med den offentliga lögnen är inte det som sägs – det är istället dess retorik – som omformar Hur vi uttrycker oss – som är faran både inom länder och mellan länder.

  Klimatnarrativets retorik om svart och vitt, om vem som är ond och vem som är god – vem som har rätt och vem som har fel – söndrar inifrån.

  Klimathotsretorikens födelse ur lögnen och hotet – har nu legitimerat att världsledare kallar varandra lögnare, onda och goda och den finns från fikabordet till EU och FN.

  KLIMATHOTET är ingen liten ofarlig lek från några gröna alarmister – klimathotet har nått samma påverkan som religiösa dogmer, strukturer och dess efterföljande retorik.

  KLIMATHOTET och dess retorik- leder oss in i osämja och dumhet och mot krig och hat.

  Tittar vi på hur världens ledare och politiker idag Samtalar med varandra – så syns klimatretorikens fula tryne varje dag.

  Klimathotsnarrativet och dess retorik är INTE längre perifier eller diffus.

  Klimathotet och dess retorik rockar loss i företagen i lokalpolitiker och i världspolitiken.

  Klimathotet gräver djupa hål i allt från pensionsfonder till nationalekonomier- vi rusar och rustar för krig.

  ” men dom bestämmer inte politiken” – JO – vi är redan där.

 7. Latoba

  Janerik Larson i Fritt näringsliv publicerade Hakelius’ artikel i en krönika i Larsson läser. Jag skrev följande till Larsson: ”Jag tyckte Hakelius artikel var intressant, men jag förstod inte om han själv tror på klimatalarmismen eller inte. Förstod du?” Larsson svarade följande: ”Jag tolkar det som att han är skeptisk men hans resonemang bygger ju inte på den frågan eftersom den i hans analys framstår som ointressant”

 8. Ivar Andersson

  Mycket bra av Hakelius
  Vi har lärt oss att klimatfrågan kräver falska högtidstal från FN/IPCC, EU, regering och riksdag.
  SVT, SR och dagstidningarna jublar i kör överhögtidstalen.

 9. pekke

  Havsisen i Arktis de senaste 17 åren verkar stabil:
  https://iceobs.nersc.no/im2.php?image=ssmi_ice_ext.png

  Den där extremhettan verkar kommit av sig rejält i Spanien:
  https://earth.nullschool.net/#2024/04/29/1300Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-357.03,52.28,926/loc=-1.300,39.833

  Spanska nätter kan bli kalla:https://earth.nullschool.net/#2024/05/01/0500Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-357.03,52.28,926/loc=-0.985,39.974

  Fast inget man hör om i media…

 10. iah

  22 april norsk skidort mot rekordsäsong pga det kalla vädret och mycket snö- fonna glaciär började i mars gräva fram linbanor, nu är det dags för vägarna fram till glaciären – sommarskidsäsongen kan snaer börja. i finland var det den 21 april den 200 dagen av den termiska vintern (under fryspunkten) i lappland. odlingar i stora delar av europa hotas av frost. på söndagen föll 70 cm snö i firstalm, oberbayern
  23 april efter vårvärmen har italien och södra frankrike fått rekordkyla. nice lägsta temperaturen sedan 1951. köpenhamn den näst kallaste dagen på 250 år. snö i albanien. snö i helsingfors, kan jämföras med helsingfors för 106 år sedan.
  24 april rekordkyla i ontario, kanada. zugspitze har nu nästan 5 meter snö.
  25 april äppelträd och päron illa ute pga frost (gräns -2,3 grader) samma för fruktodlare i kanada och nordöstra usa. rekordlåga temperaturer och snöfall i australien (BOM prognos rekordvärme vilket blev fel)
  26 april många områden i alperna 1 meter nysnö, österikes tyrolen har nu 5,7 meter snö. 30 skidområden öppna i alperna, hälften kommer att ha öppet till slutet av maj . frostskador för odlare i frankrike, nederländerna, tjeckien, polen, ukraina. den största katastrofen på 100 år. t.ex tjeckien -15 grader
  utdrag ur EIKE kälterapport

 11. Jan Ågersten

  Klimatlögnen med den nära stående apokalypsen är en politisk skapelse ägnad åt folket. Lögnen om inflationen som ett enskilt hot är ägnad åt våra regeringar. Inflation är ett symtom som inte går att bekämpa utan det är de bakomliggande orsakerna som det går att göra någonting åt. Detta i kombination med att västvärldens centralbanker har avreglerats och inte längre står under finansdepartementens kontroll gör oss väldigt sårbara. Detta har utnyttjats av bland andra George Soros som har attackerat flera valutor. Det är lättare att övertyga en Miljöpartist om det tokiga med klimatlögnen än det att övertyga en Moderat eller en Socialdemokrat om den avreglerade globala ekonomins skadeverkningar. FN med WHO och världsbanken har blivit kontrollorgan åt en liten elit där personer som ex. Klaus Schwab som leder WEF och Bill Gates som nu driver `Bill & Melinda Gates Foundation ‘. Dessa personer åtnjuter nu mer diplomatisk immunitet och är tongivande i nätverket som i dag leder västvärlden. Listan över personer inom nätverket kan göras längre men det viktiga är att det är detta nätverk som driver bland annat lögnen om klimatet. Västvärldens avdemokratisering orkestreras förnärvarande inom två organisationer. Dessa är Rom-klubben` ideologisk del `och WEF `strategisk del`. Inom kort kommer även WHO ingår i nätverket som den verkställande delen där WHO kommer att få överstatliga befogenheter. Vår regering kommer då att bli den part som utför påbuden i Sverige. Den långsiktiga planen med avdemokratiseringen har hittills gåt väldigt bra då man kan säga att lögnen om klimatet och det nationalekonomiska ramverket har cementerats. Men det börjar höjas protesterande röster mot galenskapen och oron är stor inom WEF och dess nätverk att medborgarna inte kommer rösta rätt i supervalåret 2024. Redan nu pågår en diskussion inom Biden-administrationen om att utlysa klimatnödläge. Då WHO har klassat CO2 som en hälsovådlig gas är det möjligt att Biden-administrationen utnyttjar detta för en nedstängning likt den som skedde med Covid-19 pandemin. Det är knepigt att beskriva i ett kommentarsfält det som för oss är väsentligt i vår omvärld men vi kan räkna med drakoniska politiska utspel om klimatet inför EU-valet den 9 juni.

 12. Nr iah
  Jodå – det är ovanligt gott om kyla – och havsis.

  Hela förra året gjorde SVT braskande reportage om att klimatförändringarna omöjliggjorde vinodling i Frankrike – men på sista raden Ökade produktionen i Frankrike med 4% 2023.

  Största problemet för vinodlarna dom senaste åren är inte klimatet – utan att världen dricker mindre vin, konsumtionen minskar.

  Men svt kan vinkla klimatalarmismen 360 grader… som det passar dom – man undrar bara hur och varför – vem kräver denna ovetenskap och förljugenhet?

 13. Statistikintresserad

  Hakelius har alltid varit bra på att dissekera olika mediaverkligheter. Minns att han för länge sedan beskrev det låga väljarunderlaget i USA-val (under 50 % då) med att de flesta är nöjda med livet och dess verklighet. Så varför då ”bråka” om att rösta.

  Hans krönika här ger uppslag för vad det numera handlar om, en sjukdom vi alla mer eller mindre känner av, hypokondri och att känna efter för mycket.

  Kanske man kan mynta begreppet ”klimathypokondri” för temperaturändringar, upp-och-ner i utsläpp, naturhändelser, etc som ger braskande rubriker i medier, där det nog finns största andelen klimathypokondriker av olika yrkesgrupper.

 14. Björn II

  En sak som jag tänkt en del på det är det stigma som riktas mot mer balanserade, realistiska personer; de som inte sjunger med i undergångskören. Vi vinner ju inget på vårt ställningstagande. Klimatalarmisterna håller som bäst på att suga upp statens pengar (inklusive våra pensioner) för lång tid framåt med mycket oklart resultat (sannolikt förrödande). Pengarna finns ju i alarmismen. Att förneka klimatkrisen däremot, innebär en stor social risk, på vissa arbetsplatser själva anställningen. Jag har slutat hålla igen. Jag förklarar det meningslösa i jakten på koldioxid och hur livsfarlig den gröna omställningen är om jag hamnar i diskussioner numera. Det gjorde jag inte förr. Något har hänt i människors huvuden och det har lossnat lite kring hur klimatet diskuteras. Hade vi inte haft statlig MP-media så hade opinionen fullständigt vänt och Greta suttit och sytt postsäckar på fästning.

 15. Adepten

  #3 Lennart Bengtsson

  👍 För att inte nu tala om alla andra tillkortakommanden som mänskligheten har att tampas med🙂

 16. Tege Tornvall

  Tänkvärt och underhållande av Johan H. Men klimatfrågan driver verkligen politiken. Vi har stängt kärnkraftverk. Vi bygger miljöskadande och otillförlitliga vindkraftverk, Vi täcker marken med än mer otillförlitliga solpaneler.

  Vi har energibrist och dyr energi i söder. Vi motarbetar energirik och billig olja och gas. Vi pressar världens reserver av sällsynta metaller och material.

  Rödgröna aktivister får nyckelposter i politik, förvaltning och företag. Vi pumpar växternas näring under marken. Politiker som invänder mot detta kan räknas på händernas fingrar.

 17. Ann lh

  # 11 Jan Ågersten, 👍👍👍

 18. Lars-Eric Bjerke

  #10 iah
  ”26 april många områden i alperna 1 meter nysnö, österikes tyrolen har nu 5,7 meter snö. 30 skidområden öppna i alperna”

  Jag tittade på webkameror i Tyrol t.ex. Kitzbuhl. Där är barmark förutom allra högst på topparna, som det brukar vara vid denna tid på året.
  https://www.kitzbuehel.com/en/webcam/

 19. Thorleif

  #11 Jan Ågersten

  Bra sammanfattning!

  Varför skulle världens globala dominerande företag (med investmentbanker i spetsen) bli medlemmar av WEF om K Schwab vore en marxist (idéer som han ger uttryck för via FN/WHO-kollaborationen)??

  Jo därför att WEF handlar om att företräda privata intressen före de allmännas genom centralisering så att lobbying (medlemsavgifter i WEF etc) underlättas via bl.a PPPs. Marxismens idéer ges en täckmantel att företräda allmänintresset och att överstatligheten behövs för att realisera dessa. T.ex hans huvudtes att de globala storföretagen ska ta samhällsansvar (stakeholders) enligt den gamla samhällsmodellen som gällde i den ekonomiska kurslitteraturen fram till och med 70-talet då nyglobaliseringen fortfarande var i sin linda. Lokalsamhället var fortfarande viktigt varifrån de flesta politiker hade sin politiska bas. Decentralisering var centralt istf för nuvarande trend. Schwab har bl a via sina YGL lyckats penetrera inte minst de anglosaxiska parlamenten. Målet är först och främst att genomföra den 4e Industriella Revolutionen med minimalt politiskt motstånd via FN/EU (en ”kapad” Kommissions-ledning).

  Klimatet och den från början ej inkl EU-pelaren HÄLSA (nu med pandemi-verktyget) blir huvudverktygen för att styra de allt mindre suveräna nationalstaternas befolkningar. Nu under våren/sommaren genomförs ”hemliga” (odemokratiska) beslutsprocesser i WHO (fråga ElsaW) för att på kuppmässigt sätt ta makten över oss. Ett WHO som var på väg att läggas ner för ca 20 år sedan pga deras onytta (inkl korruption). Nya politiska karriärvägar öppnades istället tack vare privatfinansiering av WHO och FN av oligarkin (inkl B Gates et al).

  https://www.weforum.org/agenda/2019/10/future-predictions-what-if-get-things-right-visions-for-2030/

 20. Jan Å #11,

  ”Detta i kombination med att västvärldens centralbanker har avreglerats och inte längre står under finansdepartementens kontroll gör oss väldigt sårbara. Detta har utnyttjats av bland andra George Soros som har attackerat flera valutor. ”

  Det var väl precis tvärt om. Så länge centralbanken var underställd finansdepartementet så gick det för Soros och andra valutaspekulanter att dra hem enorma vinster från svenska skattebetalare.

 21. Daniel Wiklund

  # 18 Lars-Eric B Den här dagen för 40 år sen åt vi middag ute på gräset vid våran altan. Det var 20 grader kl 18.00. Nu har jag 50 cm där vi satt och åt. 1984 var den varmaste valborgsmässoafton sen mätningarna startade. Sen hade vi några mycket varma dagar i maj. Bl a 27 grader den 27 maj. Men efter skolavslutningen blev det kallt. Just nu är det 10 grader. Bland det varmaste hittills i år.

 22. Arne Nilsson

  Jag är 77 år och kan mycket väl ha dåligt minne men jag kommer inte ihåg någon april som varit så här kall i Stockholmstrakten som den gångna månaden. Nästan varje natt minusgrader och 4 – 5 plus på dagen. Nåt undantag, vi hade 19 grader i skuggan jag tror det var den nionde.

 23. Joachim

  Den offentliga klimatlögnen fortsätter att fira triumfer.

  https://sverigesradio.se/artikel/kd-under-sparren-infor-eu-valet-ligger-ganska-pyrt-till

  Vilket parti tänker du rösta på i valet till Europaparlamentet?

  32% av de tillfrågade säger att de inte vet vad de skulle rösta på.

  Miljöpartiet: 9,7 procent

  Få vet varför man ska rösta i valet till Europaparlamentet.
  58% tror att Europaparlamentet kan påverka klimatet.
  Alla partier hyllar med ord den offentliga klimatlögnen.
  9,7% hoppas att Miljöpartiet är villiga att göra dom mest drakoniska åtgärderna angående klimatet.

  Med en månad kvar ser det dystert ut inför det svenska valet till Europaparlamentet.

 24. Jan Ågersten

  #20 Ingemar N
  Så länge valutarestriktionerna fanns var det inte möjligt att spekulera i den svenska kronan. Men när restriktionerna 1989 togs bort i kombination med fast kron-kurs var det fritt fram för George Soros med flera att blanka kronkursen. Nuvarande regelverk för vår centralbank innebär att skattemedel används för att täcka upp förlusterna utan att finansdepartementet har någon möjlighet till påverkan i penningpolitiken. Med nuvarande praxis används räntevapnet även när ekonomin inte är överhettad vilket medför problem när inflationen beror på ex. energiprisökningar. Eftersom vi skattebetalare betalar Riksbankens förluster är det rimligt att vi genom finansdepartementet även kan påverka Riksbankens beslut. Detta i kombination med att vi snart inte kontrollerar vår energipolitik med mera är illavarslande för vår demokrati. Inom det liberala nationalekonomiska tankegodset kan man godta att staten kontrollerar en del vitala delar i vårt samhälle. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer frågor som miljö, klimat, yttrandefrihet samt äganderätt hanteras utanför vår demokratiskt valda församling.

 25. Joachim

  Sven Jerrings-parafras:

  Man tror inte sina ögon. Det är obeskrivligt. Det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste politik jag sett i hela mitt liv.

  Klimatet, klimatet, försvarande klimatet, från sig vilt slåendes klimatet och lika vilt angripande realister. Klimatet som hoppar, klimatet som kastar sig, klimatet som fläker sig, klimatet som gör allt för att bärga segern för undergång.

  När klimatet ligger som en våt filt över alla ämnen är det svårt att få till en rimlig politisk debatt.

 26. mattias

  Arne #22
  Jag har också lite dåligt minne – så jag kollade upp SMHIs data från Bromma. Följande år efter 2000 har haft en aprilmedeltemperatur under 5 grader:
  2003
  2012
  2013
  2017
  2021
  2024

  Trenden är att det har blivit vanligare med kalla aprilår de senaste decennierna. Dock har det varit kallare aprilmedeltemperaturer än i år tex. 2003 och 2017.

 27. Jan Å #24,

  Nu hänger jag inte riktigt med. Är du emot att vi inte har en fast växelkurs? Så vitt jag minns så förlorade staten (dvs vi skattebetalare) miljardtals kronor när det begav sig och politikerna tyckte att kronan skulle försvaras till varje pris. Riksbanken gjorde som politikerna önskade och satte räntan till 500% Rena katastrofen!

  Själv håller jag på den mer frihetliga ”In Gold We Trust”. (Jo jag, känner till svagheterna med en guldmyntfot.)

 28. Fredrik S

  Lars-Eric Bjerke #18

  Det finns ju högre delar av Tyrolen än Kitzbuhel på ca 750 m.

  Förra veckan och veckan innan var riktigt kall och snöig för att vara i slutet av april i många delar av Alperna. Ovan nämnda ort fick pga detta skjuta upp sitt planerade sommaröppnande.

  På högre orter fick vissa stora mängder snö ända ner i byn.

  Europa updatering 24/4:

  https://www.snow-forecast.com/whiteroom/europe-weekly-roundup-238/

 29. iah

  #18 lars erik
  stubai-glaciären i tyrolen 570 cm, kolla webcam för skidanläggningen

 30. Jan Ågersten

  #27 Ingemar N
  Jag har hört flera förklaringar till den dåvarande regeringens envisa försvar av kronkursen men jag väljer att kalla det hela för enfald i brist på insikt om vad som egentligen hände i banken efter tre. Givetvis skulle en rörlig kronkurs vara och är mest fördelaktigt. När det gäller guldmyntfot är jag inne på samma resonemang som du trotts nackdelarna.

 31. Thorleif

  Ingemar och Jan Ågersten #20

  Den självständiga centralbanken skild från parlamentariskt kortsiktigt styre var givetvis en bra åtgärd. Dock kan man fråga sig om marknaden för statsskulder var en bra utveckling? I USA måste dealers (banker) alltid köpa utbudet (för vidareförsäljning) från finansdepartementet (skuldsättning).

  FED Reserve har kommit att bli en experimentverkstad som andra CB slaviskt följt i väst. FED har dessutom synliga dubbla mål (inflation och arbetslöshet) vilka allmänt anses som oförenliga på flera sätt under ”normala” ekonomiska omständigheter.

  Soros utnyttjade helt enkelt i t.ex Sveriges fall en svensk ekonomisk politik som politikerna trodde var möjlig bara för att räntan bestämdes av samma politiker. De förstod inte att marknaden för ett lands valuta också styrs av dess ränta. Släpps valutan fri så påverkar det också investerarnas risksyn betr räntan.

  Den svenska kronan blev således kraftigt övervärderad pga våra sedan 70-talet ständigt ökande relativkostnader och löneökningar vilket gav en spiral av inflation och beslutade devalveringar (kronsänkningar). När valutaregleringen släpptes och utländskt kapital flödade in netto fortsatte dock inflation att stiga medan skuldsättning ökade dramatiskt (skulddriven tillväxt). Den finansiella ekonomin kom till Sverige.

  Överbelåning snarare än för låg ränta (diskonto) var orsaken till att Soros ändå (liksom många andra bedömare) insåg att krona och ränta inte var i balans men främst handlade det om att man inte långsiktigt kan ha den ena ”fri” utan den andra. Jmf felet med EU’s gemensamma valuta med skilda statsskulder under samma ränta. Euron kommer att röra sig ner mot start-nivån 0,80 USD om(!) man inte hinner federalisera EU och/eller slå ihop alla medlemmars statsskulder och därmed också göra ECB till en riktig centralbank.

 32. I rent studiesyfte, know your enemy, så har jag tagit ett gratisabbonemang av DN. Det är möjligt att följande artikel inte kan läsas av alla men den har ändå ett visst intresse.
  https://www.dn.se/direkt/2024-04-30/storningar-i-tunnelbanan-pa-grund-av-solkurva/
  Visserligen har vi haft det varmt och gott med härligt solsken här på Södertörn idag, men solkurva är väl ändå att ta i. Mera korrekt hade nog varit att tillskriva dåligt spårunderhåll som orsak.
  Aftonbladet har en artikel också enligt DN, den kan nog läsas av alla.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1249791
  AB uttrycker visst tvivel om just solkurva.
  ”Anledningen? En solkurva i ett 17-gradigt Alvik.”

 33. Thorleif

  #30

  Betr Sveriges ”dåraktiga” försvar av kronan handlade nog mest om;

  1. Dåtidens okunskap om hur internationella *kortsiktiga” kapitalrörelser fungerar inkl dess motiv.

  2. Idéen om att ”ingen” klarar en centralbanks muskler! Vad hände börsen i USA 1987 som ett föregående exempel? Jo samma typiska politiker hotade med ytterligare försvagning/devalvering av den alltför starka dollarn utan att förstå vad de utländska placerarna då skulle göra om deras investeringar (noterade i dollar) skulle devalveras ”ännu mer”.
  De flydde och startade den snabbaste börskrashen på 2 dgr någonsin. Världen stod faktiskt stilla dessa dagar.

 34. Fredrik S

  Angående snö och skidorter så stängde södra Spaniens Sierra Nevada ski i Andalusien i söndags 28/4, en vecka senare än planerat.

  En top tio säsong enligt dem själva med rekordsnöfall sent på säsongen, de fick tom hålla stängt ett par veckor pga detta.

  Vår media har dock enbart rapporterat om 24-timmars värmeböljor över 20 grader och andra oroande klimatförändringar de hittat där nere.

 35. Fredrik S

  Håkan Bergman #32

  ”I rent studiesyfte, know your enemy, så har jag tagit ett gratisabbonemang av DN”

  Modigt initiativ.

  Du får återkomma med en recension av upplevelsen och eventuella kostnader för terapi.

 36. Fredrik S

  Läste snabbt att Vattenfalls vd Anna Borg vädjar till sin ägare staten om oklarheter i kärnskraftsbyggandet. Detta via media av någon oklar/grumlig anledning.

  Om kommunikation kärvar bör någon part bytas ut.

  VD kan enkelt sparkas imorgon, den andra betydligt längre fram i tiden.

 37. Sören G

  Varför tillåter man inte de ena sida av en vetenskapliga fråga att komma fram? För då kan lögnen avslöjas.

 38. Fredrik S #36,

  Nu slingrar hon sig igen. Kärnkraftsplanerna borde vara i full gång sedan 1,5 år tillbaka. Och VD:n mumlar om ”oklarheter”. – En katastrofalt usel VD för att statligt ägd bolag.

 39. #36-38
  Är det den här TT-artikeln?
  https://www.tn.se/ekonomi/37050/sa-ska-vattenfall-undvika-miljardsmallar/
  Det går inte att komma ifrån misstanken att damen trilskas, men samtidigt så måste man också hålla i huvet att det är en komplicerad process, vi får vänta och se vad regeringen kommer fram till. Hon har ju i sak rätt att det inte duger att provbygga en enstaka reaktor, det misstaget har alltför många redan gjort, sånt har vi varken tid eller råd med. Ta båten över till Polen och ta ett seriöst snack med polackerna!

 40. Berra

  #36,38,39: Fast hon är välbetald så hon måste vara väldigt duktig…iaf på att löneförhandla…

  Hon har väl runt 1,8 miljoner i månaden, inräknat extra pensionsavsättningar…

 41. Håkan B #39,

  Patetiskt: Hon måste först ha ett helt ”program” för kärnkraft. Sedan måste hon plocka fram miljökonsekvensbeskrivningar. Sedan måste hon få statliga finansiella garantier från staten. Sedan måste hon ha garantier för att elpriset kommer att vara det rätta.

  Hon radar upp hinder på löpande band och låtsas vara insatt och seriös med att leva upp till regeringens önskemål. Men utan att sätta Vattenfalls egna (stora) resurser på att komma med planer och förslag.

  Det är ju helt uppenbart att hon kommer att göra allt för att förhindra en kärnkraftsutbyggnad i landet. Varför har hon inte fått sparken för länge sedan?

 42. Anders

  #41 Ingemar Nordin. ”Varför har hon inte fått sparken för länge sedan?” Möjliga förklaringar kan vara att hon har mäktiga vänner eller hållbara hållhakar på några mäktiga personer.

 43. Ingemar N. #41
  Jo men nu är Vattenfall ett aktiebolag inte ett statligt verk med en generaldirektör. Om jag vore regeringen så skulle jag i ett sånt här delikat fall bereda alla frågorna så långt det går och sen gå in via den majoritet i styrelsen som jag antar att man har vid det här laget och byta ut ledningen till en ny ledning med helt nya direktiv baserade på vad regeringen kommit fram till. Under tiden får Anna Borg gärna tro att hon är tillsatt på livstid. Jag säger inte att det är så det kommer att gå men det vore den mest logiska utvecklingen.

 44. foliehatt

  Ingemar, #41,
  parallellt med det du tar upp har jag hört en diskussion mellan Suhonen och Dousa (tror jag) på SR angående svenska företagsledares redan höga och snabbt ökande löner.
  Argumentet för de höga lönerna (ej Suhonens vinkel!!) var att de var så rysligt kompetenta. Do-ers av en speciellt eftertraktad sort som på egen hand kunde leda företagen från framgång till framgång. Kanske faller AB i denna kategori.
  Eller inte.

 45. Håkan B #43,

  Men nu är Vattenfall mer eller mindre helägt av staten. Så det borde vara en smal sak att vid nästa bolagsstämma tillsätta en ny styrelse och en ny VD. MP hade ju infiltrerat Vattenfall med sina egna pålitliga vindkraftsförespråkare.

  Vattenfall (liksom flera kinesiska ägare) gör stora pengar på de subventioner som vår regering har beviljat vindkraftsindustrin. Så länge subventionsvinsterna kvarstår så är kanske VD orörbar?

  I utredning efter utredning visas att vindkraften är dyr och går med förlust när ”investeringarna” har upphört. Dessutom är de systemförstörande och kräver genast ”systemtjänster” i form av dyra, miljöförstörande och farliga batteriparker. Det statliga bolaget Svenska Kraftnät tvingas dras med både överproduktion ibland och underproduktion ibland. Det kostar multum.

  Och eländet bara fortsätter med nya ”satsningar” på vindkraft.

 46. #45 forts,

  I höstas hölls en debatt i energifrågan där man talade om ett ”paradigmskifte”. Det som menades var att man måste se energiförsörjningen på systemnivå. Men än så länge har vi inte sett så mycket av detta utan man fortsätter att tröska att ”alla produktionssätt skall med”. När sanningen är att vind- och solkraft direkt undergräver ett sådant paradigmskifte till mer nätbevarande baskraft.

 47. Sören G

  Hon blev väl tillsatt som VD på Vattenfall för att lägga ner kärnkraften? Tillsatt av MP.

 48. Fredrik S

  Ingemar Nordin, Håkan Bergman

  Ja, lite motstånd från hennes sida kan man nog ana.

  Hon är nog på väg bort, alternativt spelar hon med fullt ut och säkrar ett par millar i månaden. Det vore smart.

 49. Ingemar N.
  Det finns gott om VDar i näringslivet som skulle kunna bytas ut utan att nån skulle märka nåt. Men ska man byta VD för ett så infiltrerat företag som Vattenfall ska man tänka sig för noga, det är och förblir ett företag med enorm betydelse för allas vår välfärd. Man måste ha en väl uttänkt och komplett plan och sen göra inget mindre än ett alexanderhugg. Sen håller man tummarna. Och du behöver inte påminna mig om vindkraftens fördärvlighet.
  https://sprayhattas.crabdance.com/energiewende/

 50. Fredrik S

  Enligt Staffan Laestadius är vi gravt fossilberoende men behöver ingen tillväxt för omställningen.

  Fossilanvändningen måste halveras på några år.

  Hur är oklart men förmodligen måste de flesta av oss dö?

  Går att läsa i privat/inkognito-läge ännu sent på Valborg.

  https://www.svd.se/a/eM1ddg/staffan-laestadius-sluta-dromma-om-oandlig-tillvaxt

 51. Fredrik S #50
  ”Den inkommande solenergin ger en öppning, och stort utrymme, för kreativa lösningar baserade på direkt och indirekt nyttig­görande av allt det solen ger.”
  Så bekvämt av Laestadius att undvika att förklara hur det konkret ska gå till.

 52. Fredrik S

  Lennart Bengtsson #3

  Tack Lennart Bengtsson, väl skrivet!

 53. Thorleif

  För första gången på 25år föll vindkraftsproduktionen i USA 2023.

  https://finance.yahoo.com/news/america-wind-power-production-drops-152655953.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubmFrZWRjYXBpdGFsaXNtLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANig2c2-lQTtlhRFqql-3PzAqycrc9GwESOKApdT6UmMsMxOpkKiVYkP5fYajZGwLkSm2UBjOaobjrAxNDkSx_kx8iUWORAIIvJpThEkYVuiruIf3J_0_6toAqsUTesMKeo-qqhL-8QSJRLxTe4EzjtzD-pilZDE15RYfOTaikGs

 54. Thorleif

  #33 om dollarn- och börskraschen från
  1985

  Se Plaza Accord om hur USA tvingade de konkurrens-effektiva export-maskinerna Tyskland och Japan att kraftigt revalvera sina valutor mot dollarn. US Treasury tyckte inte att det gick fort nog i sina uttalandet vilket direkt startade 1987 års börskrasch.

  Se vad som händer med dollarn sedan 2010. USA är fortfarande världens största konsumentmarknad och innehar centralbankernas reservvaluta osv. Lägg till geopolitisk oro och stora svagheter i EUs finansiella byggnad. Dollarn är dit kapitalet flyr (guld och BC är marginalvalutor). Dollarn är också världens största skuldvaluta och så länge värdet stiger ökar oron (förluster) hos de skuldsatta. Amorteringar av lån ökar på efterfrågan av dollar även om resp centralbankers innehav neutraliserar eller t.o.m kan öka utbudet. USAs federala skuldsättning och den geopolitiska situationen (inkl Swift) verkar parallellt åt andra hållet och då främst sett från ett öst- resp syd-perspektiv (Brics etc).

 55. Ulf

  Hakelius alltid lika läsvärd och genomtänkt.