klimatreligion

Klimatreligionen är fast etablerad

  Vi på Klimatupplysningen har ofta gjort paralleller mellan klimatläran som den framförs av media, politiker samt andra makthavare och religiös fanatism. Som humanistisk naturvetare – eller naturvetenskaplig humanist – så ser jag denna parallell som helt uppenbar. Jag tycker att Henrik Jönsson i lördagens youtube lyckats med att illustrera detta samband bättre än någon   →

Skolstrejkaren Greta utnämns till hedersdoktor – i teologi

Den blivande hedersdoktorn i teologi får påven Franciskus välsignelser. Den klimatreligiösa kulten får snart en fin bekräftelse av sin religiösa status: Greta Thunberg utnämns den 9 juni till hedersdoktor i teologi. Greta är 20 år och mest känd för sin karriär som skolstrejkare och klimatreligiös profet. Nu premieras detta med ett hedersdoktorat av teologiska fakulteten   →