domstolar

Klimat-aktivistiska domare vränger lagen!

  Som bekant har Stockholms tingsrätt häromdagen dömt i en tvist där en demonstrant, X , gjort motstånd mot polisen vid en klimademontration på Kungsgatan i Stockholm. Resultatet blev trafikstockning och att många poliser sattes i arbete. Det intressanta är inte att X dömts för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”, med stöd av 16:3 brottsbalken, utan att   →

Geoengineering och stämningar

Klimatalarmisterna blir bara stolligare och stolligare. Vi har sett åtskilliga exempel på knäppa aktioner genom åren. Här är ett par aktuella exempel som möjligen kan intressera. Det första är att EU nu har ett program för vilka desperata åtgärder man kan tänka sig att ta till om vi riskerar att överskrida 1,5 graders-målet. Mer specifikt   →